logo

Tato stránka je služba poskytovaná Oddělením výpočetní techniky 1. lékařské fakulty studentům medicíny k zjednoduššení trhu s učebnicemi. Za obsah inzerátu zodpovídá jeho autor.

Inzerát je aktivní maximálně po dobu tří měsíců. Po jeho zadání je inzerentovi zaslán e-mail s odkazem, s jehož pomocí lze inzerát měnit či deaktivovat. Je to pro Vás jednodušší, jelikož si nemusíte pamatovat složitá přístupová hesla. Bez tohoto e-mailu však nelze inzerát aktivovat a měnit, proto jej prosím nemažte.

Neaktivní inzerát je po určitou dobu stále uschováván v databázi a lze jej aktivovat stejným způsobem, jako se provádí deaktivace. V případě, že nebude po dobu několika měsíců aktivován, bude nenávratně vymazán z databáze.

Pro případné dotazy, komentáře či připomínky kontaktujte kontakt.