logo

Kliknutím zobrazíte podrobnosti.

DatumAutorNázevCena
14. 12. 2017 D. Peter Snustad Genetika - nová učebnice genetiky, Praha 1100 Kč
11. 12. 2017 Jiří Beneš Vypracovane otazky OČNÍ LÉKAŘSTVÍ 70 Kč
11. 12. 2017 Jirka Benes Vypracovane otazky ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE 120 Kč
11. 12. 2017 Rozsypal, Hanuš Základy infekčního lékařství 370 Kč
10. 12. 2017 Biofyzika- Uvod do obecné a lékařské biofyziky, Prof.MUDr.Hrazdira,DrSc, Masarykova univerzita, Brno 1999 ......... Anatomie- Anatomie člověka I – Pohybový systém, Milan Dokládal, Libor Páč, Brno 2006, Masarykova univerzita Anatomie člověka III – Systém kožní, smyslový a nervový, Milan Dokládal, Libor Páč, Brno 2002, Masarykova univerzita Přehled topografické anatomie, Jarosav Kos, Jiří Heřt, Jaroslava Hladíková, Brno 1994, Masarykova univerzita Základy struktury centrálního nervového systému, Libor Páč, Brno 1997, Masarykova univerzita Struktura a dráhy nervové soustavy člověka, Petr Dubový, Brno 1998, Masarykova univerzita Základy anatomie 1. Obecná anatomie a pohybový systém, Miloš Grim, Druga Páč, Galén 2001, Karlova Univerzita....,................... Fyziologie, patologická fyziologie- Lékařská fyziologie, Stanislav Trojan a kol., 4.vydání, rok 2003, Grada Atlas fyziologie člověka, 6. vydání, přepracované a rozšířené, Silbernagl Stefan, Despopoulos Agamemnon, rok 2004, Grada, Přehled lékařské fyziologie, Wiliam, F. Ganong, nakladatel H+H, rok 1999 Obecná patologická fyziologie I-III, Emanuel Nečas, Karolinum 2005, Karlova Univerzita...................... Kožní- Repetitorium dermatovenerologie, Dagmar Ditrichová, Olomouc, rok 2002.......,............ Patologie- Obecná patologie, Pavel Miřejovský, Blahoslav Bednář, Praha- Karolínum 2002, Karlova Univerzita Speciální patologie, díl I-III, Ctibor Povýšil a kol., Praha- Karolínum 2004, Karlova Univerzita............................ Embryologie- Přehled embryologie člověka v obrazech, Jiří Malínský, Václav Lichnovský, Univerzita Palackého v Olomouci rok 2006.............................. Histologie, embryologie- Embryologie pro pediatry, Zdeněk Vacek, Karlova Univerzita rok 1992....................... Mikroskopická anatomie Drahomír Horký, Svatopluk Čech, Brno 2003, Masarykova univerzita ........................ Radiologie- Radiologie, Josef Nekula, Univerzita Palackého v Olomouci rok 2005 Základy anatomie v zobrazovacích metodách, I. Díl skiaskopie, skiagrafie, Vlastimil Válek, Brno rok 2001........................ Farmakologie- Základní a aplikovaná farmakologie, Dagmar Lincová a kol., koedice Galén- Karolínum 2002-2005- 1. Vydání.....pozn. kompletní vazba v kopii Farmakologie v kostce, Sixtus Hynie, Triton 2001.................... Mikrobiologie- Lékařská mikrobiologie obecná, Lékařská mikrobiologie speciální, Miroslav Votava, Neptun 2005......obě knihy v kompletní svázané kopii........................... Biologie- Obecná Biologie pro lékařské fakulty, Oldřich Nečas, rok 2000 Buněčná a molekulární biologie, Josef Berger, rok 1996........................ Imunologie- Základy imunologie, Václav Hořejší, 3. Vydání, Triton 2005................. Neurologie- Učebnice speciální neurologie, kolektiv autorů Brno, 2. Vydání 1999 .................. Ostatní-c hřipka, Jiří Beran, klinické projevy, farmakoterapie, očkování, Jessenius 2005 Ptačí chřipka trvalí hrozba pandemie, Běla Tůmová, Grada 2008, Biochemie I a II, semináře i praktická cvičení, vyplněné, Josef Tomandl, Eva Táborská, rok 2005 Brno Lékařská chemie II, Jiří Dostál, Brno 2005, Uvod do lékařské terminologie – základy latiny s přihlédnutím k řečtině, Elena Marečková, Brno 2002 Rakovina tlustého střeva a konečníku, Rostislav Vyzula, Jessenius 2007 Hyperaktivní močový měchýř, Jan krhut, Jessenius 2007 Spontánní pneumotorax, Josef Vodička, jessenius 2007 Toxické poškození ledvin houbami, Jan Herink, Jessenius, 2007 Lexikon očního lékařství, Eva Vlková, Brno 2008 Pokroky v endokrinologii, Lubostal Stárka a kol., Jessenius 2007 Prodám,daruji,cena dohodou 0 Kč
10. 12. 2017 Petrovický Petrovický 3 (miestami zvýraznená) 300 Kč
10. 12. 2017 J. Kotlas a kol. Návody a úkoly k prakt. cvičením z lék. biologie a genetiky 50 Kč
10. 12. 2017 Z. Vacek Embryologie 100 Kč
10. 12. 2017 Čihák Čihák 2-ANATOMIE 1000 Kč
10. 12. 2017 Čihák Čihák 3-ANATOMIE 1000 Kč
10. 12. 2017 Čihák Čihák 1-ANATOMIE 900 Kč
10. 12. 2017 Vejražka, Svobodová LATINA-IANUA (ako nová) 200 Kč
10. 12. 2017 Carlos L Junqueira Základy histologie (výborný stav,miestami zvýraznené) 600 Kč
10. 12. 2017 J.Beneš a kol. Základy lékařské biofyziky 100 Kč
8. 12. 2017 Kontrolní otázky z anatomie 40 Kč
8. 12. 2017 Svobodová Terminologie medicae Ianua 50 Kč
8. 12. 2017 Rokyta, Kršiak Bolest 800 Kč
8. 12. 2017 Feneis, Heinz, 1981, stále aktuální, v perfektním stavu Anatomický obrazový slovník 120 Kč
8. 12. 2017 Klener, Hradec, Spáčil Kardiologie, angiologie (vnitřní lékařství - II. svazek), 2001, podtrhaná, ohnuté desky 100 Kč
7. 12. 2017 Memorix histologie 750 Kč
6. 12. 2017 GRIM, Miloš; NAŇKA, Ondřej; HELEKAL, Ivan Atlas anatomie člověka 1, nepoužitá 600 Kč
6. 12. 2017 Silbernagl, Despopoulos Atlas fyziologie člověka (starší vydání, zvýrazněný) 100 Kč
6. 12. 2017 Trojan Kontrolní otázky z fyziologie (vytištěné) 50 Kč
6. 12. 2017 Thommes, Schmidt Němčina - Menschen im Beruf- Medizin B2/C1 (nepopsaná) 250 Kč
4. 12. 2017 GRIM Základy anatomie 5 250 Kč
4. 12. 2017 Češka a kol. Interna (v jednom díle) Češka 2. přepracované vydání 700 Kč
2. 12. 2017 Naňka Ondřej Přehled anatomie 450 Kč
2. 12. 2017 PŘÍJMENÍ, Jméno, další autoři, (et al.) DmKrIZba 0 Kč
1. 12. 2017 Thieme r.2002 Atlas plastické chirurgie obličej v němčině 300 Kč
29. 11. 2017 Perlík Základy farmakologie 180 Kč
29. 11. 2017 Mourek Fyziologie pro zdravotnické obory 220 Kč
29. 11. 2017 Tuček Hygiena a epidemiologie pro bakaláře 220 Kč
28. 11. 2017 Matouš Lékařská chemie a biochemie 500 Kč
27. 11. 2017 Feneis, Heinz, 1981, stále aktuální, v perfektním stavu Anatomický obrazový slovník 120 Kč
27. 11. 2017 Robbins Robbins Basic Pathology, 9th Ed, zcela nový 1350 Kč
26. 11. 2017 SADLER Thomas W. Langmanova lékařská embryologie 800 Kč
26. 11. 2017 HUDÁK, KACHLÍK Memorix anatomie (1. vydání, nepoužívaný) 700 Kč
26. 11. 2017 GRIM, DRUGA Základy anatomie 3 - Trávicí, dáchací, močopohlavní a endokrinní systém (zvýrazněné) 200 Kč
26. 11. 2017 GRIM, DRUGA Základy anatomie 1 - Obecná anatomie a pohybový systém (částečně zvýrazněné) 200 Kč
26. 11. 2017 TROJAN Stanislav Nárys fyziologie člověka, Sešit III.B- Fyziologie ledvin a vývodných vest močových (nové) 50 Kč
26. 11. 2017 TROJAN Stanislav Nárys fyziologie člověka, Sešit V.A- Obecná fyziologie nervstva a svalstva (nové) 50 Kč
26. 11. 2017 KITTNAR Otomar Nárys fyziologie člověka, Sešit II- Fyziologie kardiovaskulární soustavy (nové) 50 Kč
26. 11. 2017 GRIM, DRUGA, DUBOVÝ Anatomie centrálního nervového systému (zvýrazněno asi 10 stran) 250 Kč
26. 11. 2017 WEBEROVÁ English for medical students (2010, popsané) + English medical reader (2010, nové) 150 Kč
26. 11. 2017 GRIM, DRUGA, SMETANA Anatomie periférního nervového systému, smyslových orgánů a kůže (zvýrazněné) 200 Kč
26. 11. 2017 JIRKOVSKÁ Marie Pracovní sešit k praktickým cvičením z histologie (nové, nevyplněné) 200 Kč
26. 11. 2017 GRIM, DRUGA Základy anatomie 2 - Kardiovaskulární a lymfatický systém (1 kapitola zvýrazněná) 250 Kč
26. 11. 2017 MURRAY Robert K. Harperova BIOCHEMIE, 23. vydání (nepopsaná) 700 Kč
26. 11. 2017 VEJRAŽKA Martin, SVOBODOVÁ Dana Terminologiae medicae IANUA (2011, občas tužka) 250 Kč
25. 11. 2017 Nečas Patofyziologie obecka+specka 1+2 750 Kč
25. 11. 2017 Kittnar O. Lékařská fyziologie 650 Kč
25. 11. 2017 Bednář M., Fraňková V., a kol. Lékařská mikrobiologie, 1. vydání 300 Kč
25. 11. 2017 Vacek Embryologie pro pediatry 150 Kč
25. 11. 2017 Dungl, 1. vydání Ortopedie 1500 Kč
25. 11. 2017 Zeman (et al.) Speciální chirurgie, 2. vydání 700 Kč
24. 11. 2017 Bednar lekarska mikrobiologie 500 Kč
24. 11. 2017 Grim, Druga Základy anatomie 5 anatomie krajiny tela 250 Kč
24. 11. 2017 Grim, Druga Základy anatomie 3 230 Kč
24. 11. 2017 Chrobák Propedeutika vnitrniho lekarstvi + vypr. otázky + texty k praktikam 280 Kč
24. 11. 2017 Trojan Slovníček lekarskej fyziologie 90 Kč
24. 11. 2017 Konrádová Uhlík Vajner Funkční histologie 120 Kč
24. 11. 2017 Zeman, Krška a kolektiv 3 vydanie chirurgicka propedeutika + vypr. otázky 450 Kč
24. 11. 2017 Fyziologie- vypracovane otazky (čisté) 60 Kč
24. 11. 2017 Dauber, Wolfgang Feneisův slovník anatomie 450 Kč
24. 11. 2017 Svobodova Dana Úvod do řecko-latinské lékařské terminologie pro studenty bakalářských oborů na 1. LF UK 100 Kč
24. 11. 2017 Povysil Obecna patologie 650 Kč
24. 11. 2017 Nanka, Eliskova Prehled anatomie(nova) 500 Kč
24. 11. 2017 Berta Otova Základy biologie a genetiky člověka(nova) 150 Kč
23. 11. 2017 Bubnová, Buděšínská, Stříbrná Praktická cvičení z lékařské chemie a molekulární biologie 35 Kč
23. 11. 2017 Bubnová, Buděšínská, Kleibl, Stříbrná, Zikán Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie 35 Kč
23. 11. 2017 Petrovický Řezy mozkem 60 Kč
23. 11. 2017 Šašinka a kolektiv. Pediatria - vyd. 2008 - okopírované a svázané 500 Kč
23. 11. 2017 Ambler, Bednařík, Růžička a kolektiv Klinická neurologie - část obecná 600 Kč
22. 11. 2017 Balco, Tonar, Varga a kolektiv Memorix histologie - nová, neužívaná - možná domluva na ceně 600 Kč
21. 11. 2017 Horký Karel Lékařské repetitorium 100 Kč
21. 11. 2017 Wolfe John ABC cévních onemocnění 200 Kč
21. 11. 2017 Widimský Jiří a kol. HYPERTENZE 2. rozšířené vydání 50 Kč
21. 11. 2017 Češka Richard a kol. Cholesterol a ateroskleróza, léčba dyslipidémií 2005 200 Kč
21. 11. 2017 Vokurka Martin, Hugo Jan a kol. Velký lékařský slovník 3. rozšířené vydání 500 Kč
21. 11. 2017 Widimský jiří jr. a kol. Arteriální hypertenze - současné klinické trendy IV. sympozium 50 Kč
21. 11. 2017 Topilová V. Anglicko-český česko-anglický lékařský slovník 300 Kč
21. 11. 2017 Vondráček, Kurzová Zdravotnické právo - 2002 50 Kč
21. 11. 2017 Hradec, Spáčil Vnitřní lékařství svazek II - Kardiologie angiologie 150 Kč
21. 11. 2017 Marek J. Farmakoterapie vnitřních nemocí 3. vyd. 500 Kč
21. 11. 2017 Šimon J. Epidemiologie a prevence ischemické choroby srdeční 50 Kč
21. 11. 2017 Fait T. Preventivní medicína 2008 300 Kč
20. 11. 2017 Zeman CHIRURGICKÁ PROPEDEUTIKA 3.vyd 390 Kč
18. 11. 2017 Zeman Miloš, Krška Chirurgická propedeutika 400 Kč
18. 11. 2017 PETROVICKÝ, Pavel, Brabec, Jiří Řezy mozkem 120 Kč
18. 11. 2017 STŘÍTESKÝ, Jan Patologie 280 Kč
18. 11. 2017 LANGMEIER, Miloš, et al Základy lékařské fyziologie 380 Kč
18. 11. 2017 Carlos L Junqueira Základy histologie 500 Kč
18. 11. 2017 Harperova biochemie 400 Kč
17. 11. 2017 ČIHÁK Číhák Anatomie 2 1000 Kč
16. 11. 2017 Hudák, Kachlik, Volný Memorix histologie, Praha 600 Kč
16. 11. 2017 Mazánek a kolektiv Stomatologie pro dentální hygienistky a zubní instrumentářky 100 Kč
16. 11. 2017 Mačák,Mačaková Patologie 50 Kč
16. 11. 2017 Konrádová,Vajner,Uhlík Histologie přednášky pro bakalářské studium 20 Kč
16. 11. 2017 Berta Otová,Romana Mihalová,Jiří Vymlátil Základy biochemie a genetiky,Vývoj a růst člověka 50 Kč
16. 11. 2017 A reader in medical Ethics, Přívratská, Šimek, 1997(nové 50 Kč
16. 11. 2017 Struktura a funkce lidského těla, Rokyta, Šťastný, 2002(popsané) 70 Kč
16. 11. 2017 Buněčná proliferace a mechanismy její regulace II., Kovář, 2003(popsané 60 Kč
16. 11. 2017 Biológia - príručka k praktickým cvičeniam, Mičková, UPJŠ (2x nepodtrhaná kopie) 100 Kč
16. 11. 2017 Sbírka příkladů z genetiky, Bárta, Polívková, 2002(popsané 60 Kč
15. 11. 2017 Kardiomyopatie,Gregor(nová 110 Kč
15. 11. 2017 Sekundární hypertenze, Widimský, (nová)… 110 Kč
15. 11. 2017 Plicní hypertenze, Susa,(nová 110 Kč
15. 11. 2017 Kardiomyopatie,Gregor(nová 110 Kč
15. 11. 2017 Trombembolická nemoc, Susa(nová 90 Kč
15. 11. 2017 Trombembolická nemoc, Susa(nová 90 Kč
15. 11. 2017 Vnitřní lékařství II.kardiologie, Widimský, 1994(2xsváz. Kopie skript)+další učební materiály z kardiologie 200 Kč
15. 11. 2017 Terminologiae medicae vestibulum, D.Svobodová, 2003(nové, nepopsané)… 130 Kč
15. 11. 2017 Terminologiae medicae vestibulum, D.Svobodová, 2003(nové, nepopsané)… 130 Kč
15. 11. 2017 Úvod do obecné chirurgie, Tvrdek, 2004(popsaná 60 Kč
15. 11. 2017 Úvod do lékařské terminologie, J.Kábrt, E.Chlumská, 2002(nové, nepopsané 100 Kč
15. 11. 2017 Terminologiae medicae vestibulum, D.Svobodová, 2003(nové, nepopsané)… 130 Kč
15. 11. 2017 Základy imunologie, 2.vyd., Hořejší, 2002(použita, popsaná) 100 Kč
15. 11. 2017 Funkční histologie, Konrádová(zachovalá, částečně popsaná 170 Kč
15. 11. 2017 Metody v histologiii, Maňáková(zachovalá mini knížka 30 Kč
15. 11. 2017 Kontrolní otázky z fyziologie, Trojan, 2005(nová 150 Kč
15. 11. 2017 Patologická fyziológie srdce a cév, Ošťádal,2003(jako nová 110 Kč
15. 11. 2017 Farmakologie v kostce, S.Hynie, 2001(částečně popsané, zachovalé) 130 Kč
15. 11. 2017 Kontrolní otázky Farmakologie, S.Hynie, 2000(nové 60 Kč
15. 11. 2017 Kapitoly z molekulové biologie, Vonka, skripta, 1992(jako nové 50 Kč
15. 11. 2017 Lekárska biológia, genetika – praktické cvičena, UPJŠ, Mičková(nepops. kopie 30 Kč
15. 11. 2017 Chemické názvosloví, Hiršová, 2004 120 Kč
15. 11. 2017 Biológia - príručka k praktickým cvičeniam, Mičková, UPJŠ (2x nepodtrhaná kopie) 100 Kč
15. 11. 2017 Buněčná proliferace a mechanismy její regulace I., Kovář, 2003(popsané)… 60 Kč
15. 11. 2017 Ortopedicko-traumatologické otázky ke státnici z chirurgie(sváz.kopie 150 Kč
15. 11. 2017 Klinická genetika, 6.vyd., Nussbaum 820 Kč
15. 11. 2017 Gynekologie a porodnictví – testy,2.vyd., Živný(nová 380 Kč
15. 11. 2017 Speciální neurologie, Kaňovský, 2007(nová kopie svázaná 250 Kč
15. 11. 2017 Speciální neurologie, Kaňovský, 2007(nová kopie svázaná 250 Kč
15. 11. 2017 Obecná neurologie, Kaňovský, 2007(nová kopie svázaná 180 Kč
15. 11. 2017 Propedeutika vybraných klinických oborů, 2003(částečně podtrhaná) 270 Kč
15. 11. 2017 Atlas fyziologie člověka, Silbernagl,2004(jako nová) 400 Kč
15. 11. 2017 Harperova biochemie, 4.vyd.,2002 (velmi zachovalá 550 Kč
15. 11. 2017 Základní a aplikovaná farmakologie, Lincová, 2007(použita, podtrhaná) 850 Kč
15. 11. 2017 Fyziologické regulace ve schématech, Kittnar,2000(nová 180 Kč
15. 11. 2017 Histologie a buněčná biologie(použita, částečně popsaná) 280 Kč
15. 11. 2017 Klinická biochemie, 2.vyd., Racek(zachovalá, podtrhaná) 300 Kč
15. 11. 2017 Základy anatomie 5.-Anatomie krajin těla, Grim, Druga,2002(nové 370 Kč
15. 11. 2017 Atlas topografické anatomie, Platzer, 1996, Platzer(nové 400 Kč
15. 11. 2017 Harperova biochemie, 4.vyd.,2002 (velmi zachovalá 550 Kč
15. 11. 2017 Klinická biochemie, 2.vyd., Racek(zachovalá, podtrhaná) 300 Kč
14. 11. 2017 Lebka skladaci 300 Kč
14. 11. 2017 Grim, Druga Základy anatomie 5 - Anatomie krajín těla 300 Kč
13. 11. 2017 Reichel Jiří Kapitoly systematické sociologie 150 Kč
13. 11. 2017 Navrátil Leoš a kolektiv Vnitřní lékařství pro nelékařškoly zdravotnické obory 200 Kč
13. 11. 2017 Bártová Jarmila Patologie pro bakaláře 100 Kč
13. 11. 2017 Vymětal Jan Lékařská psychologie 300 Kč
13. 11. 2017 Kohoutová Lékařská biologie a genetika I+II (tisk, svázané) 100 Kč
13. 11. 2017 Druga, Grim, Dubový Anatomie centrálního nervového systému 270 Kč
12. 11. 2017 Čihák, R. Anatomie 2 1000 Kč
12. 11. 2017 Čihák, R. Anatomie 1 1000 Kč
12. 11. 2017 Lincová, D., Farghali, H. Základní a aplikovaná farmakologie 1000 Kč
12. 11. 2017 kotlas a kol modelové otázky k příjmacím zkoužkám na 1. LF 2004 - biologie, fyzika 1 Kč
12. 11. 2017 Bednář Patologie (obecná) 1982 - celá, ale salát 1 Kč
12. 11. 2017 V. Chaloupka, L. Elbl Zátěžové metody v kardiologii - nová 40 Kč
12. 11. 2017 Eva malíková Péče o seniory - výborný stav 60 Kč
12. 11. 2017 Jan Šváb a kol. Chirurgie vyššího věku - NOVÁ 1 Kč
12. 11. 2017 Lenka Slezáková a kol. Ošetřovatelství v chirurgii II - NOVÁ 90 Kč
12. 11. 2017 Bednář Patologická anatomie II/1 - 1963 - výborný stav 1 Kč
12. 11. 2017 René Vobořil Tepenné variety a anomálie u člověka - NOVÁ 60 Kč
12. 11. 2017 Roman Liščák a kol. Radiochirurgie gama nožem - NOVÁ 40 Kč
12. 11. 2017 Lubor Stejskal Intraoperační stimulační monitorace v neurochirurgii - NOVÁ 40 Kč
12. 11. 2017 Per Brodal Centrálny nervový systém - VÝBORNÝ STAV 390 Kč
12. 11. 2017 Kolektiv autorů Výkladový ošetřovatelský slovník 60 Kč
12. 11. 2017 R. Madar Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi 20 Kč
12. 11. 2017 Jiří Němec Principy zdravotního pojištění 40 Kč
12. 11. 2017 František Vyhnánek a kol. Chrurgie I 1 Kč
12. 11. 2017 Z. Strnadová Mluvnice angličtiny 20 Kč
12. 11. 2017 Martin Vokurka Praktický slovník medicíny 2. vydání 20 Kč
12. 11. 2017 Kotlas, Matouš, Vítek a kol. Modelové otázky k přijímacím zkouškám na 1. LF 2011 60 Kč
12. 11. 2017 Kábrt, Valach Stručný lékařský slovník, 1958 - mírně poškozená vazba 50 Kč
12. 11. 2017 Emanuel Nečas a spol. Obecná patologická fyziologie 90 Kč
12. 11. 2017 William F. Ganong Přehled lékařské fyziologie 50 Kč
12. 11. 2017 Miloš Langmeier a kolektiv Základy lékařské fyziologie - nepodtrhaná, výborný stav 150 Kč
12. 11. 2017 Webeová, Kuželová, Kybicová English for medical students 2006 50 Kč
12. 11. 2017 Otová Berta Lékařská biologie a genetika 1. díl - dobrý stav, občas podtrhaná 70 Kč
12. 11. 2017 Milena Soukupová, František Soukup Kapitoly z lékařské biologie a genetiky II. 2005 70 Kč
12. 11. 2017 Jan Kapras, Milada Kohoutová Kapitoly z lékařské biologie a genetiky III. 2007 70 Kč
12. 11. 2017 Jan Měšťák Prsa očima plastického chirurga 30 Kč
12. 11. 2017 Jan Měšťák Nos očima plastického chirurga 30 Kč
12. 11. 2017 Adam, Vorlíček, Koptíková Obecná onkologie a podpůrná léčba - NOVÁ 190 Kč
12. 11. 2017 Jiří Manďák Intraaortální balonková kontrapulzace 30 Kč
12. 11. 2017 Jiří Horák a kol. Hemochromatóza 30 Kč
12. 11. 2017 Luboš Dražan, Jan Měšťák Rekonstrukce prsu po mastektomii 100 Kč
12. 11. 2017 Pavel Klener Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii - NOVÁ 50 Kč
12. 11. 2017 Julius Špičák a kol. Novinky v gastroenterologii a hepatologii - NOVÁ 30 Kč
12. 11. 2017 Homolka, Votava Intersticiální plicní procesy 20 Kč
12. 11. 2017 Špinar, Vítovec a kol. Jak dobře žít s nemocným srdcem - nová 30 Kč
12. 11. 2017 Prof. Hugo Siebenschein Česko-německý slovník - ve dvou dílech (1800 stran), výborný stav 1992 30 Kč
11. 11. 2017 O. Naňka, M. Elišková Přehled anatomie 400 Kč
11. 11. 2017 JIRKOVSKÁ, Marie Histologická technika 30 Kč
11. 11. 2017 MARTÍNEK, VACEK Histologický ATLAS 150 Kč
10. 11. 2017 Kolář Pavel (et al.) Základy klinické rehabilitace 250 Kč
10. 11. 2017 Bohuslav MATOUŠ Základy lékařské chemie a biochemie 400 Kč
5. 11. 2017 Hudák, Kachlik, Volný Memorix Anatomie, nová kniha 600 Kč
4. 11. 2017 JIRKOVSKÁ, Marie TESTOVÉ OTÁZKY Z HISTOLOGIE A EMBRYOLOGIE, 2. vydání 80 Kč
4. 11. 2017 FIALOVÁ, Lenka Návody k praktickým cvičením z lék. biochemie - lehce podtrhaná 100 Kč
4. 11. 2017 GARTNER, Harald KOMPENDIUM CHEMIE, 2004 - jako nová 300 Kč
4. 11. 2017 Ferko, Alexandr, Šubrt, Zdeněk CHIRURGIE V KOSTCE, 2. vydání 500 Kč
4. 11. 2017 Vejražka, Martin - Dana SVobodová TERMINOLOGIAE MEDICAE IANUA - minimálně použitá 250 Kč
31. 10. 2017 Spickett Oxford handbook of clinical immunology and allergy, 3rd edition 1000 Kč
28. 10. 2017 Skripta zimní pitevna 100 Kč
28. 10. 2017 Renate Lüllman-Rauch Histologie 600 Kč
27. 10. 2017 Maruna Zkušební testy z patologické fyziologie 150 Kč
27. 10. 2017 Hansen John T. Netterův vybarvovací anatomický atlas 450 Kč
27. 10. 2017 Dorian J. Pritchard, Bruce R. Korf Základy lékařské genetiky 300 Kč
27. 10. 2017 Lékařská biologie a genetika 1,2,3 350 Kč
23. 10. 2017 Martínková + Workman, Bennett Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů + Klíčové dovednosti sester, nakl. Grada, skoro nové 150 Kč
23. 10. 2017 Klener + Hradec, Spáčil Vnitřní lékařství I, II, III (Klener) – skvělý stav + Kardiologie, Angiologie (Hradec, Spáčil) – svázaná okopírovaná skripta + Propedeutika ve vnitřním lékařství (Klener) – podtrhaná, poznámky 250 Kč
23. 10. 2017 Hycl Atlas oftalmologie (Hycl) - velmi dobrý stav 150 Kč
23. 10. 2017 Vymětal Lékařská psychologie (Vymětal) – velmi dobrý stav 150 Kč
23. 10. 2017 Zeman + Ferko, Vobořil Chirurgická propedeutika (Zeman, „Vajíčko“) – druhé vydání + Chirurgie v kostce (Ferko, Vobořil…) – r.2002, velmi dobrý stav 200 Kč
23. 10. 2017 Šterzl, Hořejší Základy imunologie pro zubní a všeobecné lékaře + Základy imunologie 180 Kč
23. 10. 2017 Douglas F. Paulsen, Konrádová, Vajner, Uhlík + Vacek Histologie a buněčná biologie - jako nová + Histologie + Funkční histologie + Embryologie 250 Kč
23. 10. 2017 Petrovický Anatomie III - skvělý stav 200 Kč
23. 10. 2017 Grim, Druga Základy anatomie 5 anatomie krajiny tela 300 Kč
22. 10. 2017 JimmiNi UKZHZpJL 0 Kč
22. 10. 2017 Povýšil Speciální patologie 1000 Kč
21. 10. 2017 JimmiNi KoyOeqkfZixEDZUDWN 0 Kč
21. 10. 2017 Petrovický a spol. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi I. svazek (pohybové ústrojí) - nová 500 Kč
21. 10. 2017 navratil Medicinska biofyzika 300 Kč
21. 10. 2017 Zaklady anatomie 5 200 Kč
21. 10. 2017 Zaklady anatomie 3 200 Kč
21. 10. 2017 Zakldy anatomie 1 200 Kč
21. 10. 2017 Jirkovska Testove otazky z histologie a embryologie 100 Kč
21. 10. 2017 beneš Základy lekarske biofyziky 200 Kč
21. 10. 2017 Lullman Histologie 850 Kč
21. 10. 2017 Čihák Anatomie 2 1200 Kč
21. 10. 2017 JimmiNi YVRCtoIU 0 Kč
19. 10. 2017 J. Rosina, J. Vránová, H. Kolářová, J. Stanek Biofyzika pro zdravotnické a biomedicínské obory 200 Kč
19. 10. 2017 R. Druga, M. Grim, P. Dubový Anatomie centrálního nervového systému 250 Kč
18. 10. 2017 Jiří Slíva Martin Votava Farmakologie - Lékařské repetitorium - nová 200 Kč
18. 10. 2017 Rokyta Fyziologie a patologická fyziologie 750 Kč
16. 10. 2017 Sobotta Sobottuv atlas anatomie člověka 1,2 5000 Kč
16. 10. 2017 Silbernagl, Lang Atlas patofyziologie člověka 350 Kč
16. 10. 2017 Trojan, Mysliveček Fyziologie do kapsy 90 Kč
16. 10. 2017 Matouš Základy lékařské chemie a biochemie 400 Kč
16. 10. 2017 Murray Biochemie a medicína 250 Kč
16. 10. 2017 Trojan Lékařská fyziologie 300 Kč
16. 10. 2017 Silbernage Atlas fyziologe člověka 300 Kč
16. 10. 2017 Seichert Topografická pitva 100 Kč
16. 10. 2017 skripta Anatomie končetin pro zimní pitevnu 100 Kč
16. 10. 2017 Navratil, Rosina Medicínska biofyzika 250 Kč
16. 10. 2017 Petrovický Anatomie 3 350 Kč
16. 10. 2017 Hach, Jirsová, Tešík Histologie 2 100 Kč
16. 10. 2017 Jarkovská, Martinek Histologie 1 100 Kč
16. 10. 2017 Vacek, Martinek Histologický atlas 250 Kč
16. 10. 2017 Kohoutová Kapitoly z lékařské biologie a genetiky 3 100 Kč
16. 10. 2017 Soukopová Kapitoly z lékařské biologie a genetiky 2 100 Kč
16. 10. 2017 Kohoutova Kapitoly z lékařské biologie a genetiy 1 100 Kč
15. 10. 2017 Lüllmann-Rauch Histologie 650 Kč
15. 10. 2017 Martínek Histologický atlas 250 Kč
13. 10. 2017 Dauber WOLFGANG Feneisuv obrazový slovník anatomie 350 Kč
13. 10. 2017 Dauber WOLFGANG Feneisuv obrazový atlas anatomie 350 Kč
13. 10. 2017 Dauber Wolfgang Feneisuv obrazový slovník anatomie 350 Kč
13. 10. 2017 BEDNÁŘ, M., (et al.) Lékařská Mikrobiologie, 1. vydání, odtržené desky, podtrháno 200 Kč
11. 10. 2017 Vejražka, Svobodová Terminologiae medicae IANUA 200 Kč
11. 10. 2017 Lullmann-Rauch Histologie 700 Kč
11. 10. 2017 Martínek, Vacek Histologický atlas 200 Kč
11. 10. 2017 Grim, Druga Základy anatomie 5 250 Kč
11. 10. 2017 Sadler, Thomas W. Langmanova lékařská embryologie 800 Kč
11. 10. 2017 Martínek Histologický atlas 300 Kč
10. 10. 2017 ŠPIČÁK, PANZNER Alergologie 1300 Kč
10. 10. 2017 KOŘENEK, J. Lékařská etika 100 Kč
10. 10. 2017 ONDOK Bioetika, biotechnologie a biomedicína 90 Kč
10. 10. 2017 WEBEROVÁ, GAIER, SKOCHOVÁ Englisch medical reader 50 Kč
10. 10. 2017 BUC, FERENČÍK Imunogenetika 200 Kč
10. 10. 2017 KOČÁREK Genetika (pro gymnázia) 200 Kč
10. 10. 2017 SOUKOPOVÁ, SOUKOP Kapitoly z lékařské biologie a genetiky II. 40 Kč
10. 10. 2017 BÁRTA, POLÍVKOVÁ, LANGOVÁ Sbírka příkladů z genetiky 40 Kč
10. 10. 2017 KOVÁŘ, J. Buněčná proliferace a mechanismy její regulace II. 50 Kč
10. 10. 2017 KOVÁŘ, J. Buněčná proliferace a mechanismy její regulace I. 40 Kč
10. 10. 2017 ŠTEFANOVIČ, J. Lexikón lekárskej bakteriológie 40 Kč
10. 10. 2017 JULÁK, J. Úvod do lékařské bakteriologie 150 Kč
10. 10. 2017 RŮŽIČKOVÁ, KOTLÍK Chemie II. v kostce pro střední školy – organická chemie, biochemie 70 Kč
10. 10. 2017 PETROVICKÝ, BRABEC Řezy mozkem 110 Kč
10. 10. 2017 ZITKO, M. Praktikum z lékařské biofyziky 50 Kč
10. 10. 2017 MALÍNSKÝ, LICHNOVSKÝ Přehled embryologie člověka v obrazech 70 Kč
10. 10. 2017 Sadler Langmanova lékařská embryologie 650 Kč
10. 10. 2017 KONRÁDOVÁ,V. Funkční histologie 50 Kč
10. 10. 2017 Martínek, Vacek Histologický atlas 290 Kč
10. 10. 2017 JIRKOVSKÁ, M. Histologická technika 50 Kč
10. 10. 2017 MATOUŠ Základy lékařské chemie a biochemie 400 Kč
9. 10. 2017 LEDVINA, STOKLASOVÁ, DUŠKA, TRNKA, Jméno, další autoři, (et al.) Biochemie 1 a 2, Biochemie v souvislostech 100 Kč
9. 10. 2017 LULLMANN-RAUCH, Renate, Histologie 450 Kč
9. 10. 2017 Trojan, Stanislav, další autoři, (et al.) Lékařská fyziologie 400 Kč
9. 10. 2017 Vypracované otázky z ORL 20 Kč
9. 10. 2017 Hynie Sixtus Farmakologie v kostce (jako nová, nepopsaná) 200 Kč
9. 10. 2017 Vypracované otázky z farmakologie (svázané) 80 Kč
9. 10. 2017 Holešovský Vypracované otázky z dermatologie 50 Kč
9. 10. 2017 Vacek Embryologie pro pediatry 100 Kč
9. 10. 2017 Silbernagl Atlas fyziologie člověka (úplně nový) 450 Kč
9. 10. 2017 Slíva, Votava Farmakologie - repetitorium (úplně nová) 220 Kč
9. 10. 2017 Hegyi, Stodola Dermatovenerologický atlas 40 Kč
8. 10. 2017 Vypracované otázky z infekčného lekárstva 100 Kč
8. 10. 2017 Beneš Vypracované otázky z ortopédie a traumatológie 50 Kč
8. 10. 2017 Lékařská biologie a genetika I,II,III + návody 500 Kč
8. 10. 2017 Leoš Navrátil, Jozef Rosina Medicínská biofyzika 300 Kč
8. 10. 2017 Thomas W. Sadler Langmanova lékařská embryologie 700 Kč
8. 10. 2017 William Ganong Přehled lékařské fyziologie, 20.vydání, zvýrazněná 800 Kč
8. 10. 2017 NEČAS, Emanuel Obecná patologická fyziologie (vytištěno nesvázáno) 100 Kč
8. 10. 2017 BENEŠ, Jiří a kolektiv Základy lékařské biofyziky 200 Kč
8. 10. 2017 Navrátil, Rosina Medicínská biofyzika 300 Kč
8. 10. 2017 Lukáš Rob,Alois Martin,Karel Citterbart et al. Gynekologie 850 Kč
8. 10. 2017 Jiří Raboch,Pavel Pavlovský a kolektiv Psychyatrie 350 Kč
8. 10. 2017 Milan Tuček hygiena a epidemiologie 250 Kč
8. 10. 2017 Miroslav Zeman,Zdeněk Krška a kolektiv Chirurgická propedeutika 3vyd. 450 Kč
8. 10. 2017 Miroslav Ledvina,Alena Stoklasová,Jaroslav Cerman Biochemie pro studující medicíny II.díl 300 Kč
8. 10. 2017 Miroslav Ledvina,Alena Stoklasová,Jaroslav Cerman Biochemie pro studující medicíny II.díl 300 Kč
8. 10. 2017 Miroslav Ledvina,Alena Stoklasová,Jaroslav Cerman Biochemie pro studující medicíny I.díl 300 Kč
8. 10. 2017 Miroslav Ledvina,Alena Stoklasová,Jaroslav Cerman Biochemie pro studující medicíny I.díl 300 Kč
8. 10. 2017 Ctibor Povýšil,Ivo Šteiner Obecná patologie 750 Kč
8. 10. 2017 Václava Konrádová,Jiří Uhlík,Luděk Vajner Funkční histologie 250 Kč
8. 10. 2017 Jindřich Martínek, Zdeněk Vacek Histologický atlas 400 Kč
8. 10. 2017 Pavel Petrovický,Jiří Brabec řezy mozkem 85 Kč
8. 10. 2017 Jaromír Mysliveček a kol. Základy neurověd 550 Kč
8. 10. 2017 Jaromír Mysliveček a kol. Základy neurověd 550 Kč
8. 10. 2017 Miroslav Zeman,Zdeněk Krška a kolektiv Speciální chirurgie 1350 Kč
8. 10. 2017 Jan Koolman,Klaus-Heinrich Röhm Barevný atlas biochemie 760 Kč
8. 10. 2017 Jaroslav Juĺák Úvod do lékařské bakteriologie 250 Kč
8. 10. 2017 Jaroslav Juĺák Úvod do lékařské bakteriologie 250 Kč
7. 10. 2017 Dauber Feneisův obrazový slovník anatomie 500 Kč
7. 10. 2017 Stanislav Trojan,Miloš Langmeier Slovníček lékařské fyziologie druhé,doplnéné vydání 120 Kč
7. 10. 2017 Eva Bubnová,Alena Buděšínská,Zdeněk Kleibl,Jana Stříbrná,Michal Zikán Lékařská chemie,biochemie a molekulární biologie praktická cvičení a semináře 100 Kč
7. 10. 2017 Ivan Šterzl a kolektiv autorů Základy imunologie pro zubní a všeobecné lékaře 150 Kč
7. 10. 2017 Strnadová Zdena Aiming to Advance 250 Kč
7. 10. 2017 Bohuslav Matouš Základy lékařské chemie a biochemie 650 Kč
6. 10. 2017 Vytištěné otázky na biochemii, protokoly na praktika, návody na praktika + vytištěné otázky na fyziologii (Cabicz) 300 Kč
6. 10. 2017 KITTNAR, Otomar LÉKAŘSKÁ FYZIOLOGIE 600 Kč
6. 10. 2017 KOHOUTOVÁ, Milada a kol. LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE A GENETIKA II. díl 150 Kč
6. 10. 2017 PANCZAK, ALEŠ, OTOVÁ, Berta a kol. LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE A GENETIKA III. díl 100 Kč
6. 10. 2017 MYSLIVEČEK, Jaromír a kol. ZÁKLADY NEUROVĚD 300 Kč
6. 10. 2017 PETROVICKÝ, Pavel ANATOMIE S TOPOGRAFIÍ A KLINICKÝMI APLIKACEMI III.svazek 350 Kč
6. 10. 2017 Wolfgang Dauber Feneisův obrazový slovník anatomie 400 Kč
5. 10. 2017 ty s mikroskopem -) VYPRACOVANÉ OTÁZKY PATOLOGIE obecná+speciální 160 Kč
5. 10. 2017 VYPRACOVANÉ OTÁZKY BIOFYZIKA 50 Kč
5. 10. 2017 VYPRACOVANÉ OTÁZKY GENETIKA 100 Kč
5. 10. 2017 Willow VYPRACOVANÉ OTÁZKY 20 Kč
5. 10. 2017 Marie Jirkovská HISTOLOGICKÁ TECHNIKA 40 Kč
5. 10. 2017 Rozsypal Základy infekčního lékařství 400 Kč
5. 10. 2017 Mysliveček Základy neurověd 200 Kč
5. 10. 2017 Murray Harperova biochemie 600 Kč
5. 10. 2017 Kapras Kapitoly z lékařské biologie a genetiky 1-3 300 Kč
5. 10. 2017 Petrovický Řezy mozkem 150 Kč
5. 10. 2017 R. Čihák Anatomie 1 1200 Kč
5. 10. 2017 Petrovický Řezy mozkem 150 Kč
5. 10. 2017 Petrovický Anatomie 2 600 Kč
5. 10. 2017 Petrovický Anatomie 1 600 Kč
5. 10. 2017 USMLE 2013 500 Kč
5. 10. 2017 Mescher Anthony Junqueira Basic Histology 500 Kč
5. 10. 2017 Povýšil Obecná + speciální patologie Povýšil 1500 Kč
5. 10. 2017 Číhák Anatomie1,2,3 1800 Kč
5. 10. 2017 SOBOTTA Sobottuv Atlas Anatomie 1500 Kč
5. 10. 2017 PETROVICKY 7. Srdce a cévni systém 200 Kč
5. 10. 2017 Staňková, Maříková Infekční lékařství minimum pro praxi 90 Kč
5. 10. 2017 Carey Lékařská mikrobiologie v klinických případech 200 Kč
5. 10. 2017 Modelové otázky -- pro všechny bakalářské obory 200 Kč
4. 10. 2017 GANONG FYZIOLOGIE (vytištěná) 300 Kč
4. 10. 2017 Petrovický, Brabec Řezy mozkem 100 Kč
4. 10. 2017 VACEK, ZDENĚK Embryologie 150 Kč
4. 10. 2017 GRIM, DRUGA Základy anatomie 5- anatomie krajin těla 250 Kč
4. 10. 2017 GRIM, DRUGA Základy anatomie 4b- Periferní nervový systém, smyslové orgány 250 Kč
4. 10. 2017 GRIM, DRUGA Základy anatomie 4a- Centrální nervový systém 250 Kč
4. 10. 2017 GRIM, DRUGA Základy anatomie 3- trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém 250 Kč
4. 10. 2017 GRIM, DRUGA Základy anatomie 1- obecná anatomie a pohybový systém 150 Kč
4. 10. 2017 Bednář Lékařská mikrobiologie 300 Kč
4. 10. 2017 Rastislav Druga, Miloš Grim, Petr Dubový ANATOMIE CENTRÁLNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU 250 Kč
4. 10. 2017 Korf, Pritchard Základy lékařské genetiky 250 Kč
3. 10. 2017 Rob, Martan a spol. ,jako nová GYNEKOLOGIE (r. 2008), Galén 800 Kč
3. 10. 2017 Vejražka, Svobodová Terminologiae medicae IANUA 350 Kč
3. 10. 2017 Martin Vejražka, Dana Svobodová Histologický atlas 300 Kč
3. 10. 2017 Kotlas Návody a úkoly k praktickým cvičením z lékařské biologie a genetiky 70 Kč
3. 10. 2017 Otová, Mihalová Základy biologie a genetiky člověka 150 Kč
3. 10. 2017 Konrádová, Uhlík, Vajner Funkční histologie 100 Kč
3. 10. 2017 Martínek, Vacek Histologický atlas 300 Kč
3. 10. 2017 Vajner, Uhlík, Konrádová Lékařská histologie I. 100 Kč
2. 10. 2017 Weberová, Gémeš, Dolenská, Kuželová English for Medical Students (Third Edition) 70 Kč
2. 10. 2017 Glendinning, Howard Professional English in Use Medicine (vytisknuté) 100 Kč
2. 10. 2017 Vejražka, Svobodová Terminologiae medicae IANUA (2014) 300 Kč
2. 10. 2017 GRIM, Miloš, Rastislav DRUGA a spol. ZÁKLADY ANATOMIE. 3. TRÁVICÍ, DÝCHACÍ, MOČOPOHLAVNÍ A ENDOKRINNÍ SYSTÉM 300 Kč
2. 10. 2017 MATOUŠ, Václav a spol. ZÁKLADY LÉKAŘSKÉ CHEMIE A BIOCHEMIE 400 Kč
2. 10. 2017 Grim Základy anatomie 1 200 Kč
2. 10. 2017 Grim Základy anatomie 3 300 Kč
2. 10. 2017 Julák Praktická cvičení a semináře z lékařské mikrobiologie - Druhé vydání NOVÁ 100 Kč
2. 10. 2017 Martínek Histologický atlas 320 Kč
2. 10. 2017 Černý Předepisování léčivých přípravků pro studenty lékařských oborů NOVÁ 100 Kč
2. 10. 2017 Weberová English for Medical Students NOVÁ 110 Kč
2. 10. 2017 Julák Úvod do lékařské bakteriologie 100 Kč
2. 10. 2017 Čihák Anatomie 1 1100 Kč
2. 10. 2017 JUNQUEIRA, Carlos, další autoři, (et al.) Základy histologie 350 Kč
2. 10. 2017 Vejražka, Svobodová Terminologiae medicae IANUA 250 Kč
2. 10. 2017 Petrovický Řezy mozkem 50 Kč
2. 10. 2017 Vejražka, Svobodová Terminologiae medicae IANUA 250 Kč
2. 10. 2017 Vajner, Uhlík, Konrádová Lékařská histologie 1 a 2 200 Kč
2. 10. 2017 Martínek Histologický atlas 250 Kč
2. 10. 2017 Petrovický Anatomie 3 500 Kč
2. 10. 2017 Petrovický Anatomie 2 500 Kč
2. 10. 2017 Silbernagl Atlas fyziologie člověka - jako nový 450 Kč
1. 10. 2017 Miroslav Zitko Praktikum z lékařské biofyziky 50 Kč
1. 10. 2017 Berta Otová Lékařská biologie a genetika I,II,III 300 Kč
1. 10. 2017 Jaroslav Kotlas Návody a úkoly k praktickým cvičením z lékařské biologie a genetiky 50 Kč
1. 10. 2017 Semináře z lékařské chemie - vytištěné, svázané 50 Kč
1. 10. 2017 CabiCz 2009/2010 Vypracované otázky fyziologie 100 Kč
1. 10. 2017 Ivan Dylevský Funkční anatomie 650 Kč
1. 10. 2017 Stanislav Trojan Kontrolní otázky z fyziologie - vytištěné, svázané 100 Kč
1. 10. 2017 Eric H. Glendinning, Ron Howard Professional English in Use 500 Kč
1. 10. 2017 Silbernagl Atlas fyziologie člověka, téměř jako nová 400 Kč
1. 10. 2017 Kotlas Návody a úkoly k praktickým cvičením z lékařské biologie a genetiky 50 Kč
1. 10. 2017 Julák Úvod do lékařské bakteriologie, jako nová 200 Kč
1. 10. 2017 Těšinová Medicínské právo 400 Kč
1. 10. 2017 Ledvina Biochemie I,II 150 Kč
1. 10. 2017 Šamánková Základy ošetřovatelství 150 Kč
1. 10. 2017 Dostál Infektologie - okopírované 30 Kč
1. 10. 2017 Hutchinson Lidské tělo - Obrazový atlas 150 Kč
1. 10. 2017 Grim Základy anatomie, 5. díl - Anatomie krajin těla 200 Kč
1. 10. 2017 Beneš, Stránský, Vítek Základy lékařské biofyziky 100 Kč
1. 10. 2017 Katzung Katzung basic and clinical pharmacology 11th edition NOVÁ 800 Kč
1. 10. 2017 Matouš Lékařská chemie a biochemie 500 Kč
29. 9. 2017 Druga, Grim, Dubový Anatomie centrálního nervového systému; Předání pouze- Pardubice, Hradec Králové, Jaroměř 250 Kč
29. 9. 2017 Rubeš, Vesecká Sbírka úloh z fyziky 70 Kč
29. 9. 2017 Vejražka, Svobodová Terminologiae medicae IANUA Předání pouze- Pardubice, Jaroměř, Hradec Králové 250 Kč
29. 9. 2017 Grim, Druga Histologie - Předání pouze- Pardubice, Jaroměř, Hradec Králové 700 Kč
29. 9. 2017 Sadler Langmanova lékařská embryologie - Předání pouze- Pardubice, Jaroměř, Hradec Králové 750 Kč
29. 9. 2017 Grim, Druga Základy anatomie - 5. anatomie krajin těla. Předání pouze- Hradec Králové, Pardubice, Jaroměř 200 Kč
29. 9. 2017 Grim, Druga Základy anatomie - 3. trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrynní systém. Předání pouze- Hradec Králové, Pardubice, Jaroměř 200 Kč
28. 9. 2017 Sobotův anatomický atlas 3000 Kč
28. 9. 2017 Eroschenko Di Fiore s atlas of histology, 11th ed. 400 Kč
28. 9. 2017 Ledvina Biochemie 2. dil okopirovana v krouzk. vazbe 100 Kč
28. 9. 2017 Petrovicky Anatomie 3. dil 400 Kč
28. 9. 2017 Junqueira, Carlos L. Zaklady histologie (okopirovana, krouzk. vazba) 100 Kč
28. 9. 2017 Neurologické kladívko 220 Kč
28. 9. 2017 Povýšil Obecná patologie 600 Kč
28. 9. 2017 Vypracované otázky z neurologie a neurochirurgie 100 Kč
28. 9. 2017 ROKYTA, Richard a kolektiv Fyziologie a patologická fyziologie- Pro klinickou praxi 700 Kč
28. 9. 2017 Čihák Radomír Anatomie 3 500 Kč
28. 9. 2017 Despopulos Atlas fyziologie člověka 400 Kč
28. 9. 2017 Bartůňková Základy imunologie, 5. vydání, nepopsaná 200 Kč
27. 9. 2017 NAVRÁTIL, ROSINA, (et al.) Medicínska biofyzika 200 Kč
27. 9. 2017 Sixtus Hynie Farmakologie v kostce 99 Kč
25. 9. 2017 Grim Atlas anatomie člověka I. - končetiny, stěna trupu 500 Kč
25. 9. 2017 Kompletně vypracované otázky z patologie, vhodné i pro zubní lékařství, protože je tam vypracovaná i část ze zubního. Barevné obrázky. Vypracované otázky- vytištěné, svázané. 200 Kč
25. 9. 2017 Vypracované otázky z farmakologie - vytištěné, svázané. 100 Kč
25. 9. 2017 Klozar Skripta ORL 100 Kč
25. 9. 2017 Vypracované, vytištěné otázky z ORL 100 Kč
25. 9. 2017 Vypracované, vytištěné otázky z mikrobiologie 100 Kč
25. 9. 2017 Mačák, Mačáková Patologie 2. doplněné vydání - nová. Skvělá na přípravu ke zkoušce z patologie. 300 Kč
25. 9. 2017 Vypracované, vytištěné otázky patofyziologie včetně opakování před zkouškou a další materiály 100 Kč
25. 9. 2017 Skripta Lékařská chemie a biochemie ( obecka, anorganická chemie, biochemie) 150 Kč
25. 9. 2017 Vypracované otázky z patologie - svázané v kroužkové vazbě - infekce, nádory, speciální patologie, obecná patologie. Cena za kus 70 Kč, nebo komplet za 200 Kč 200 Kč
25. 9. 2017 Vypracované otázky z patologie ( vytištěné + svázané) - obecná a speciální část, cena za oba materiály 200 Kč
25. 9. 2017 Rozsypal Základy infekčního lékařství - nová učebnice 400 Kč
25. 9. 2017 Rozsypal, Holub Infekční nemoci ve standardní a intenzivní péči - nová učebnice ( podle učebnice jsou sestavené otázky ke zkoušce z infekčního lékařství) 300 Kč
25. 9. 2017 Lincová Základní a aplikovaná farmakologie učebnice ( svázaná) 500 Kč
25. 9. 2017 pitevní nástroje (pinzeta, 2x skalpel) 100 Kč
25. 9. 2017 Langenbeck skripta Obecná onkologie, Speciální onkologie 200 Kč
25. 9. 2017 Langenbeck skripta Obecná patologie, Speciální patologie 200 Kč
25. 9. 2017 Votava, Ondrovčík Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie 50 Kč
25. 9. 2017 kolektiv autorů Speciální patologie I,II,III. díl 150 Kč
25. 9. 2017 Nečas Obecná biologie 500 Kč
25. 9. 2017 Ledvina,Stokalsová, Cerman Biochemie pro studující medicíny 1.+2. díl 500 Kč
25. 9. 2017 Tvrdek Úvod do obecné chirurgie 100 Kč
25. 9. 2017 Bárta, Polívková, Langová Sbírka příkladů z genetiky 50 Kč
25. 9. 2017 Zeman a kol Chirurgická propedeutika 300 Kč
25. 9. 2017 Feneis Anatomický brazový slovník 300 Kč
25. 9. 2017 Kočárek Genetika 200 Kč
24. 9. 2017 ZEMAN(et al.) Speciální chirurgie 600 Kč
24. 9. 2017 Petrovicky Anatomie s topografii a klinickymi aplikacemi 3 500 Kč
22. 9. 2017 Bednář Mikrobiologie 400 Kč
22. 9. 2017 SILBERNAGL Atlas fyziologie člověka 300 Kč
22. 9. 2017 Čihák Anatomie 1 950 Kč
22. 9. 2017 Čihák Anatomie 3 1100 Kč
22. 9. 2017 Mysliveček, J. Základy neurověd 400 Kč
22. 9. 2017 TROJAN Lékařská fyziologie 400 Kč
22. 9. 2017 Sadler Langmanova lékařská embryologie 750 Kč
22. 9. 2017 Petrovický, Brabec Rezy mozkem 100 Kč
21. 9. 2017 Mačák Jirka, Mačáková Jana, Dvořáčková Jana Patologie 200 Kč
21. 9. 2017 Konrádová, Uhlík, Vajner Funkční histologie - copy 200 Kč
21. 9. 2017 Vypracované otazky z fyziologie, nepopísané +ak chcete, praktické cvičenia čo doma najdem 100 Kč
21. 9. 2017 Zeman Chirurgicka propedeutika + kratke dlhe otazky 450 Kč
21. 9. 2017 Druga, Grim Základy anatomie 3 200 Kč
21. 9. 2017 Murray et al. Harperova biochemie, 3. vydání 200 Kč
21. 9. 2017 Konrádová, Uhlík, Vajner funkční histologie 200 Kč
20. 9. 2017 TROJAN (et al.) 3.vydání LÉKAŘSKÁ FYZIOLOGIE 250 Kč
20. 9. 2017 Thompson & Thompson Klinická genetika 800 Kč
20. 9. 2017 Murray Harperova biochemie 1 Kč
20. 9. 2017 Milan Tuček a kol. Hygiena a epidemiologie - zvýrazněná 250 Kč
20. 9. 2017 MARUNA, Pavel a spol. ZKUŠEBNÍ TESTY Z PATOLOGICKÉ FYZIOLOGIE 100 Kč
20. 9. 2017 BEDNÁŘ, Marek LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE 200 Kč
20. 9. 2017 NEČAS, Emanuel a spol. PATOLOGICKÁ FYZIOLOGIE ORGÁNOVÝCH SYSTÉMŮ 2. 250 Kč
20. 9. 2017 NEČAS, Emanuel a spol. PATOLOGICKÁ FYZIOLOGIE ORGÁNOVÝCH SYSTÉMŮ 1. 250 Kč
20. 9. 2017 Stejskal Obecna patologie v poznamkach (copy) + barevne vytisknuté preparaty 150 Kč
19. 9. 2017 Beneš, Stransky, Vitek Zaklday lekarske biofyziky 150 Kč
19. 9. 2017 Leoš Navrátil Medicinska biofyzika 400 Kč
19. 9. 2017 Sadler Langmanova lekarska embryologie 850 Kč
19. 9. 2017 Miloš Grim, Rastislav Druga Základy anatomie 5 200 Kč
19. 9. 2017 Miloš Grim, Rastislav Druga Základy anatomie 3 200 Kč
19. 9. 2017 Miloš Grim, Rastislav Druga Základy anatomie 1 200 Kč
19. 9. 2017 Bednár, Fraňková lekarska Mikrobiologie 500 Kč
19. 9. 2017 Trojan Slovniček lekarskej fyziologie 80 Kč
19. 9. 2017 Konrádová, Uhlík, Vajner Funkční histologie 200 Kč
19. 9. 2017 Otová a kol. Lékařská biologie a genetika I. díl 80 Kč
18. 9. 2017 Petrovický, Pavel Anatomie s topografií 1 300 Kč
18. 9. 2017 Čihák Anatomie 3, 3. vydání 1300 Kč
18. 9. 2017 Putz R.,Pabst R. Sobottuv atlas anatomie človeka 2 1500 Kč
18. 9. 2017 Putz R.,Pabst R. Sobottuv atlas anatomie človeka 1 1500 Kč
18. 9. 2017 Martínek,Jindrich Histologický atlas 300 Kč
18. 9. 2017 Konrádová Funkční histologie 200 Kč
17. 9. 2017 učebnice 1 a 2. ročník fyziologie trojan, genetika všechna skripta a praktika (4knihy), mikrobiologie praktika skripta, latina kniha, embryologie vacek, anatomie petrovicky 3, prvni pomoc, praktikum biofyzika, biochemie ledvina 1 a 2. díl, anatomie grim skripta 1 a 3 díl, histologie skripta olomouc, histologicka technika 1 vše nepodtrhané, nepopsané, prodám vše najednou, vhodné pro prváky co nastupují nyní 2000 Kč
16. 9. 2017 Ferko, Dědek a spol... Chirurgie v kostce - nová 650 Kč