logo

Kliknutím zobrazíte podrobnosti.

DatumAutorNázevCena
29. 3. 2017 Miroslav Zeman et al. Speciální chirurgie, druhé vydání, nová 1000 Kč
29. 3. 2017 Pavel Klener et al. Vnitřní lékařství, třetí vydání 1500 Kč
28. 3. 2017 Kohoutova Milada Lekárska biológie a genetika 150 Kč
28. 3. 2017 Grim, Druga Základy anatómie 5 200 Kč
28. 3. 2017 Vejrazka, Svobodova Latina IANUA 250 Kč
28. 3. 2017 Cabal Vypracované otázky z fyziológie 100 Kč
28. 3. 2017 Čihák Anatomie 1 900 Kč
28. 3. 2017 Povýšil, Ctibor, Šteiner, Ivo et. al. Speciální patologie - GALÉN, 2. vydání, 2007 900 Kč
28. 3. 2017 Povýšil Ctibor, Šteiner Ivo, et al. Obecná Patologie + Speciální Patologie (podtrhaná) 1400 Kč
28. 3. 2017 Ganong, William F. Přehled Lékařské Fyziologie, 20. vydání, nová 1000 Kč
28. 3. 2017 Murray, Robert K., a kol., 3. české vydání Harperova Biochemie 700 Kč
27. 3. 2017 Murray (rok vydání 2012) HARPEROVA ILUSTROVANÁ BIOCHEMIE 800 Kč
27. 3. 2017 Vacek Zdeněk Embryologie 150 Kč
27. 3. 2017 Druga, Grim, Dubový Anatomie Centrálního Nervového Systému 350 Kč
24. 3. 2017 Fait T. Preventivní medicína 2008 300 Kč
24. 3. 2017 Šimon J. Epidemiologie a prevence ischemické choroby srdeční 50 Kč
24. 3. 2017 Marek J. Farmakoterapie vnitřních nemocí 3. vyd. 500 Kč
24. 3. 2017 Hradec, Spáčil Vnitřní lékařství svazek II - Kardiologie angiologie 150 Kč
24. 3. 2017 Seifert, Beneš Všeobecné praktické lékařství - 2005 200 Kč
24. 3. 2017 Vondráček, Kurzová Zdravotnické právo - 2002 50 Kč
24. 3. 2017 Topilová V. Anglicko-český česko-anglický lékařský slovník 300 Kč
24. 3. 2017 Widimský jiří jr. a kol. Arteriální hypertenze - současné klinické trendy IV. sympozium 50 Kč
24. 3. 2017 Vokurka Martin, Hugo Jan a kol. Velký lékařský slovník 3. rozšířené vydání 500 Kč
24. 3. 2017 Češka Richard a kol. Cholesterol a ateroskleróza, léčba dyslipidémií 2005 200 Kč
24. 3. 2017 Widimský Jiří a kol. HYPERTENZE 2. rozšířené vydání 150 Kč
24. 3. 2017 Wolfe John ABC cévních onemocnění 200 Kč
24. 3. 2017 Horký Karel Lékařské repetitorium 200 Kč
24. 3. 2017 Povýšil Speciální patologie 2. vydání 500 Kč
24. 3. 2017 Nečas a spol. Obecná patologická fyziologie 150 Kč
24. 3. 2017 Zeman Chirurgická propedeutika 2. vydání 150 Kč
24. 3. 2017 Petrovický Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi 250 Kč
24. 3. 2017 Sosna a spol. Základy ortopedie 50 Kč
24. 3. 2017 Bencko a kol. Epidemiologie 50 Kč
24. 3. 2017 Nečas a spol. Patologická fyziologie orgánových systémů II 100 Kč
24. 3. 2017 Miřejovský, Bednář Skripta Obecná patologie 30 Kč
24. 3. 2017 Povýšil Skripta Speciální patologie I+II+III 150 Kč
24. 3. 2017 Nečas a spol. Patologická fyziologie orgánových systémů 100 Kč
24. 3. 2017 Vacek, Zdeněk Embryologie pro pediatry 100 Kč
24. 3. 2017 Češka Interna 600 Kč
24. 3. 2017 Čihák Anatomie I+II+III 2000 Kč
24. 3. 2017 Matouš, Bohuslav Základy lékařské chemie a biochemie 600 Kč
22. 3. 2017 Jan KAPRAS, Milada KOHOUTOVÁ Kapitoly z lékařské biologie a genetiky III. (skripta) + Kapitoly z lékařské biologie a genetiky I. a II. (kopie) 200 Kč
22. 3. 2017 Tuček, Milan Hygiena a epidemiologie 100 Kč
22. 3. 2017 LEBL, Jan (et al.) Preklinická pediatrie 300 Kč
21. 3. 2017 Peter Eickholz Parodontologie od A do Z 1500 Kč
21. 3. 2017 Berta Otová, Romana Mihalová, Jiří Vymlátil I. Základy biologie a genetiky / -II. Vývoj a růst člověka 150 Kč
21. 3. 2017 Grim Miloš , Druga Rastislav et al Základy anatomie 1 - NOVÁ, NEOTEVŘENÁ 250 Kč
21. 3. 2017 Grim Miloš , Druga Rastislav et al Základy anatomie 3 - NOVÁ, NEOTEVŘENÁ 250 Kč
21. 3. 2017 Grim Miloš , Druga Rastislav et al Základy anatomie 5 - NOVÁ, NEOTEVŘENÁ 250 Kč
21. 3. 2017 Druga Rastislav , Grim Miloš , Smetana Karel Anatomie CNS - centrálního nervového systému - NOVÁ, NEOTEVŘENÁ 250 Kč
21. 3. 2017 Druga Rastislav , Grim Miloš , Smetana Karel Anatomie PNS - periferního nervového systému - NOVÁ, NEOTEVŘENÁ 250 Kč
21. 3. 2017 Naňka Ondřej , Elišková Miloslava Přehled Anatomie - NOVÝ, NEOTEVŘENÝ 400 Kč
21. 3. 2017 Stingl Josef, Grim Miloš, Druga Rastislav Regional anatomy 250 Kč
21. 3. 2017 Vejražka Martin, Svobodová Dana Terminologiae Medicae IANUA 2014 , nová, nepoužitá 200 Kč
21. 3. 2017 Matouš Bohuslav et al. Základy lékařské chemie a biochemie - ÚPLNĚ NOVÁ, nerozbalená, ve VE FOLII !!! 400 Kč
21. 3. 2017 Murray Robert K. HARPEROVA ILUSTROVANÁ BIOCHEMIE vyd. 2013 - ÚPLNĚ NOVÁ, ani nevybalená,ještě ve VE FOLII !!! 800 Kč
21. 3. 2017 Racek Jaroslav et al. Klinická Biochemie – 100 % stav, už nejde sehnat 800 Kč
21. 3. 2017 Ganong Přehled lékařské fyziologie, nejnov. vydání – ÚPLNĚ NOVÝ , NEPOUŽÍTÝ !! 1500 Kč
21. 3. 2017 Jeremy ZÁKLADY FYZIOLOGIE 200 Kč
21. 3. 2017 Klener Pavel et al. Propedeutika ve vnitřním lékařství 200 Kč
21. 3. 2017 Povýšil Ctibor , Šteiner Ivo, et al. OBECNÁ PATOLOGIE - ÚPLNĚ NOVÁ, NEVYBALENÁ !!!! 700 Kč
21. 3. 2017 Povýšil Ctibor , Šteiner Ivo, et al. SPECIÁLNÍ PATOLOGIE – 2. Vyd. ÚPLNĚ NOVÁ , NEVYBALENÁ !!!! 1000 Kč
21. 3. 2017 Grim Miloš , Druga Rastislav et al Základy anatomie 2 Kardiovaskulární a lymfatický systém - NOVÁ 250 Kč
21. 3. 2017 Lincová Dagmar Základní a aplikovaná Farmakologie 2.vyd. , ÚPLNĚ NOVÁ, NEPOUŽITÁ, ještě ve FÓLII !!!! 800 Kč
21. 3. 2017 Perlík Základy klinické farmakologie 200 Kč
21. 3. 2017 Perlík Základy farmakologie 150 Kč
21. 3. 2017 Ambler Zdeněk Základy neurologie ,7 vydání 2011 - nepoužité, nové 500 Kč
21. 3. 2017 Beneš Jiří Infekční lékařství vyd. 2009, = ÚPLNĚ NOVÉ, nevybalené,JEŠTĚ VE FOLII 900 Kč
21. 3. 2017 Dorian J. Pritchard, Bruce R. Korf Základy lékařské genetiky 200 Kč
21. 3. 2017 Podstatová Hana Základy epidemiologie a hygieny – už těžko sehnatelné 400 Kč
21. 3. 2017 Lebl Jan , Janda Jan , Pohunek Petr Klinická pediatrie – Nová a nerozbalená !! 900 Kč
21. 3. 2017 Lebl Jan Preklinická pediatrie – poslední KS , nová 800 Kč
21. 3. 2017 Adam Zdeněk a spol. Obecná onkologie - perfektní stav,nepodtrhaná, vydání 2011 250 Kč
21. 3. 2017 Adam Zdeněk a spol. Speciální onkologie – poslední ks – už nesehnatelné 500 Kč
21. 3. 2017 Pavel Šlampa, Jiří Petera Radiační onkologie – Nová 650 Kč
21. 3. 2017 Bureš Jan, Horáček Jiří, Malý Jaroslav Vnitřní lékařství , 2.vyd. 2014 - ÚPLNĚ NOVÉ,NEROZBALENÉ, VE FOLII !! 1900 Kč
21. 3. 2017 Klener Pavel VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ 2.vydání 1000 Kč
21. 3. 2017 Žák Aleš , Petrášek Jan , et al. Základy vnitřního lékařství 400 Kč
21. 3. 2017 Felix Ondřej, Přivřel Martin Příprava ke zkoušce z vnitřního lékařství – zcela nová 200 Kč
21. 3. 2017 Rob Lukáš , Martan Alois , Citterbart Karel, et al. GYNEKOLOGIE – zcela nová !! 800 Kč
21. 3. 2017 Zwinger Antonín PORODNICTVÍ 800 Kč
21. 3. 2017 Kobilková Jitka Základy gynekologie a porodnictví - žádné poznámky,ani podtrhávání. Nová 350 Kč
21. 3. 2017 Živný Jaroslav Gynekologie a porodnictví (Testy) - žádné poznámky,ani podtrhávání. Nová 200 Kč
21. 3. 2017 Zeman, Krška Speciální chirurgie – Zcela Nová a nepoužitá!!!,3 vyd. 2014 900 Kč
21. 3. 2017 Jiří Valenta et al. ZÁKLADY CHIRURGIE - bez poznámek a podtrhávání 300 Kč
21. 3. 2017 Pavel Pafko ZÁKLADY SPECIÁLNÍ CHIRURGIE 700 Kč
21. 3. 2017 Ševčík Pavel, Černý Vladimír INTENZIVNÍ MEDICÍNA, 3. nejnovější vydání – NOVÁ OD KOUPI, ještě VE FOLII !! 2800 Kč
21. 3. 2017 Ševčík Pavel, Černý Vladimír INTENZIVNÍ MEDICÍNA,druhé vydání 1000 Kč
21. 3. 2017 Seifert Bohumil, Beneš Václav, Býma Svatopluk Všeobecné praktické lékařství ,vyd.2013= poslední KS ( nesehnatelné) navíc úplně Nové ! 2500 Kč
21. 3. 2017 Stackeová Daniela Fitness programy 250 Kč
21. 3. 2017 Kolář Pavel Rehabilitace v klinické praxi 1100 Kč
21. 3. 2017 Kolář, Máček Základy klinické rehabilitace 250 Kč
21. 3. 2017 Ferda, Mírka, Baxa, Malán Základy zobrazovacích metod 250 Kč
21. 3. 2017 Ferda Jiří Inovativní zobrazovací metody 200 Kč
21. 3. 2017 Stejskalová Jitka et al. Konzervační zubní lékařství 2.vydání - ÚPLNĚ NOVÉ !!! 800 Kč
21. 3. 2017 Hubálková Hana , Krňoulová Jana Materiály a technologie v protetickém zubním lékařství 600 Kč
21. 3. 2017 Kamínek Milan Ortodoncie - Pouze rozbalená, ale jinak úplně nová 800 Kč
21. 3. 2017 Aschermann Michael KARDIOLOGIE,2 svazky 1 a 2 díl – naprosto NOVÁ, ještě zabalená od koupi!! 5000 Kč
20. 3. 2017 Farmakologie-vypracované otázky 200 Kč
20. 3. 2017 Petrovický Anatomie 1.svazek 400 Kč
20. 3. 2017 Votava Farmakologie 200 Kč
20. 3. 2017 Patologie-vypracované otázky-obecná+špeciálna 300 Kč
20. 3. 2017 Dítě et al. Vnitřní lékařství (podtrhaná) 300 Kč
19. 3. 2017 Nelson Essentials of Pediatrics, 5th edition 150 Kč
19. 3. 2017 Kumar, Abbas, Fausto, Mitchell Robbins Basic Pathology 8th edition 1200 Kč
19. 3. 2017 Chrobák Propedeutika vnitřního lékařství (podtrhaná) 100 Kč
19. 3. 2017 Grim, Druga et al. Základy anatomie, 5. Anatomie krajin těla 100 Kč
19. 3. 2017 Schumpelick Chirurgie - stručný atlas operací a výkonů NOVÁ 450 Kč
19. 3. 2017 Zeman et al. Chirurgická propedeutika NOVÁ 450 Kč
19. 3. 2017 Oxford handbook of Clinical Diagnosis, 2nd edition 400 Kč
19. 3. 2017 Oxford handbook of Clinical Medicine, 8th edition 400 Kč
19. 3. 2017 Oxford handbook of oncology 2nd edition 400 Kč
18. 3. 2017 Klener Propedeutika ve vnitřním lékařství - nová 300 Kč
18. 3. 2017 Naňka, Elišková Přehled anatomie - nová 500 Kč
18. 3. 2017 Dorn Dieter, Flemming Gerda Léčení Dornovou metodou 200 Kč
18. 3. 2017 Řasová Kamila Fyzioterapie u neurologicky nemocných 120 Kč
18. 3. 2017 Raslan Gamal Dornova metoda 190 Kč
18. 3. 2017 Mourek Jindřich Fyziologie 120 Kč
18. 3. 2017 Véle František Kineziologie 500 Kč
17. 3. 2017 Langmeier Základy lékařské fyziologie 400 Kč
17. 3. 2017 MAČÁK, MAČÁKOVÁ 2004 PATOLOGIE 250 Kč
17. 3. 2017 Petrovický Pavel Anatomie s topografií III. 500 Kč
16. 3. 2017 Vypracovane otazky z infekcniho lekarstvi 150 Kč
16. 3. 2017 Yokochi, Rohen Fotografický atlas anatomie 700 Kč
16. 3. 2017 Duchoň Biochemie 100 Kč
16. 3. 2017 Malinovský Anatomická pitva 100 Kč
16. 3. 2017 Feneis Anatomický obrazový slovník 100 Kč
16. 3. 2017 Zeman Obvazová a sadrovací technika 100 Kč
16. 3. 2017 Martin Vejražka, Dana Svobodová Terminologiae medicae IANUA 230 Kč
16. 3. 2017 Jan Balko, Zbyněk Tonar, Ivan Varga a kolek. Memorix Histologie 850 Kč
13. 3. 2017 Návody a úkony k praktickým cvičením z lekárske biologie a genetiky 70 Kč
12. 3. 2017 Anatomie 1,2,3-Čihák (jako nové) 3000 Kč
12. 3. 2017 W.F. Ganong Přehled lékařské fyziologie jako nová! 1100 Kč
12. 3. 2017 Dagmar Lincová, Farghali et al. Základní a aplikovaná farmakologie jako nová 900 Kč
12. 3. 2017 Ctibor Povýšil et al. Obecná Patologie jako nová 680 Kč
12. 3. 2017 J. Julák Praktická cvičení a semináře z lékařské mikrobiologie 100 Kč
12. 3. 2017 Emanuel Nečas a kol. Patologická Fyziologie Orgánových Systémů II jako nová 200 Kč
12. 3. 2017 Emanuel Nečas a kol. Patologická Fyziologie Orgánových Systémů I 200 Kč
12. 3. 2017 Emanuel Nečas a kol. Obecná Patologická Fyziologie 200 Kč
12. 3. 2017 M. Bednář a kol. Lékařská Mikrobiologie 400 Kč
12. 3. 2017 Robert K. Murray et col. Harperova Biochemie 23. vydání 400 Kč
12. 3. 2017 Milan Tuček a kol. Hygiena a Epidemiologie 150 Kč
12. 3. 2017 Bohuslav MATOUŠ Základy lékařské chemie a biochemie 500 Kč
11. 3. 2017 Bednář Mikrobiologie (skvěle podtrhaná) 450 Kč
11. 3. 2017 Naňka Přehled anatomie 400 Kč
11. 3. 2017 Konrádová Funkční histologie 150 Kč
11. 3. 2017 Svobodová, Vejražka Ianua - terminulogiae medicae (bílé vydání) 300 Kč
11. 3. 2017 Źeman Chirurgická propedeutika 450 Kč
11. 3. 2017 Petrovický Anatomie III 600 Kč
11. 3. 2017 Harper Harperova biochemie (neilustrované vydání, pár stránek podtrhaných) 350 Kč
11. 3. 2017 Šterzl Základy imunologie - podtrhaná 150 Kč
11. 3. 2017 Grim Základy anatomie 5 - anatomie krajin těla 200 Kč
11. 3. 2017 Martínek Histologický atlas 300 Kč
11. 3. 2017 Sobotta Sobottův atlas anatomie člověka 1. + 2. díl 3500 Kč
11. 3. 2017 Dauber, W. Feneisův obrazový slovník anatomie - dobrý stav (dotazy na mail) 440 Kč
11. 3. 2017 koupeny loni, používány málo, úplně dostačující na práci na výukových sálech, foto pošlu, vysterilizovány, PC 550,- sada vrtáčků, brousku, gumiček a kartáček, cca 30ks 250 Kč
11. 3. 2017 Hynie Farmakologie v kostce nepouzitá 300 Kč
8. 3. 2017 Zitko, Miroslav et al. Praktikum z lékařské biofyziky 70 Kč
8. 3. 2017 Jirkovská, Marie Histologická technika 50 Kč
8. 3. 2017 Druga, Grim, Smetana Anatomie PNS, smyslových orgánů a kůže 300 Kč
8. 3. 2017 Lincová Základní a aplikovaná farmakologie - Lincová 800 Kč
7. 3. 2017 LULLMANN-RAUCH, Renate, (et al.) Histologie - nová 750 Kč
7. 3. 2017 TUČEK Hygiena a epidemiologie 150 Kč
7. 3. 2017 Vypr. otázky z očního 50 Kč
7. 3. 2017 POVÝŠIL, Ctibor, (et al.) Speciální patologie 900 Kč
7. 3. 2017 POVÝŠIL, CTIBOR SPECIÁLÍ PATOLOGIE- GALÉN 1000 Kč
7. 3. 2017 KLENER, PAVEL et al. VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ, ČTVRTÉ PŘEPRACOVANÉ VYDÁNÍ Galén, nová 2300 Kč
7. 3. 2017 BENEŠ, JIŘÍ hlavní autor a pořadatel INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ- Galen- nová 900 Kč
6. 3. 2017 OTOVÁ, MIHALOVÁ Základy biologie a genetiky člověka 70 Kč
6. 3. 2017 Panczak, Otová (et al.) Lékařská biologie a genetika III.díl 70 Kč
6. 3. 2017 Guyton & Hall Textbook of medical physiology, 11th edition 1200 Kč
4. 3. 2017 Černý Předepisování léčivých přípravků pro studenty lékařských oborů NOVÁ 100 Kč
4. 3. 2017 Weberová English for Medical Students NOVÁ 110 Kč
4. 3. 2017 Julák Praktická cvičení a semináře z lékařské mikrobiologie - Druhé vydání NOVÁ 100 Kč
4. 3. 2017 Julák Úvod do lékařské bakteriologie NOVÁ 210 Kč
4. 3. 2017 Petrovický Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi III - NOVÁ 700 Kč
4. 3. 2017 Petrovický Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi II - Orgány a cévy NOVÁ 610 Kč
4. 3. 2017 Petrovický Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi I - Pohybové ústrojí - NOVÁ 530 Kč
4. 3. 2017 Jiří Slíva Martin Votava Farmakologie - Lékařské repetitorium - nová 250 Kč
4. 3. 2017 Modelové otázky 2.LF všeobecné lékařství 200 Kč
3. 3. 2017 Grim, Druga Zaklady anatomie 5 200 Kč
3. 3. 2017 Cabal Vypracovane otazky fyziologie 100 Kč
3. 3. 2017 Kohoutova Milada Lekarska biologie a genetika 150 Kč
3. 3. 2017 Vejrazka, Svobodova Latina IANUA 250 Kč
3. 3. 2017 Kubo Holesovsky Vypracovane otazky patologie Obecka+Specka 150 Kč
3. 3. 2017 Votava Farmakologie 260 Kč
3. 3. 2017 Farmakologie v kostce 300 Kč
2. 3. 2017 Čihák Anatomie 3 1300 Kč
1. 3. 2017 Ivan Sterzl Základy imunologie pro zubní a všeobecně lekarstvi 130 Kč
1. 3. 2017 Stanislav Trojan, Miloš Langmeier Slovníček lékařské fyziologie, druhé doplněné vydani 100 Kč
1. 3. 2017 Eva Bubnování, Alena Budesinska, Zdeněk Kleibl, Jana Stříbrná, Michal Zikan Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie 80 Kč
1. 3. 2017 Milada Kohoutová Lékařská biologie a genetiky II. díl 120 Kč
27. 2. 2017 Heinz Lüllmann Farmakologie a toxikologie - překlad 15. vydání 3000 Kč
26. 2. 2017 W.Platzer Atlas Topografické Anatomie 250 Kč
25. 2. 2017 MARTÍNKOVÁ, Jiřina et.al. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů 50 Kč
25. 2. 2017 ZEMAN, Miroslav Chirurgická propedeutika 50 Kč
25. 2. 2017 NEČAS, Emanuel Patologická fyziologie orgánových systémů I+II 100 Kč
25. 2. 2017 HRODEK, Otto, Vavřinec Jan, et al. Pediatrie 300 Kč
23. 2. 2017 Sixtus Hynie Farmakologie v kostce 100 Kč
23. 2. 2017 Jiří Dolanský, Jan Hadač Atlas dětské elektroencefalografie 600 Kč
23. 2. 2017 Miloš Grim, Rastislav Druga základy anatomie 5. anatomie krajin těla 80 Kč
23. 2. 2017 Pavel Klenner Vnitřní lékařství 3. vydání 1+2.díl 700 Kč
23. 2. 2017 Otová Barta Lékařská biologie a genetika 1.díl 80 Kč
23. 2. 2017 Jan Kapras Kontrolní otázky - biologie a lékařská genetika 50 Kč
23. 2. 2017 Svobodová Dana Terminologiae Medicae Vestibulum 100 Kč
22. 2. 2017 Druga, Grim, Smetana Anatomie PNS, smyslových orgánů a kůže 200 Kč
22. 2. 2017 Bednář, Fraňková a spol. Lékařská mikrobiologie 400 Kč
22. 2. 2017 Bednář, Fraňková a spol. Lékařská mikrobiologie 400 Kč
21. 2. 2017 LINCOVÁ, Dagmar (et al.) Základní a aplikovaná farmakologie 700 Kč
21. 2. 2017 Jirkovská HISTOLOGICKÁ TECHNIKA 50 Kč
20. 2. 2017 Grim, Druga et al. Základy anatomie 1. Obecná anatomie a pohybový systém 100 Kč
20. 2. 2017 Sobotta Sobottův Atlas anatomie člověka 1 + 2 2000 Kč
19. 2. 2017 JimmiXzSw oGqTMSubdfhDZeXTFX 0 Kč
19. 2. 2017 Zdeněk Vodrážka Biochemie 450 Kč
18. 2. 2017 Rokyta Richard Fyziologie 350 Kč
18. 2. 2017 Obecná patologie vypracované od Kuby H. (vazba, super stav) 100 Kč
18. 2. 2017 Kolektiv autorů Protokoly k praktickým cvičením z Fyziologie (ve vazbě, všechno) 150 Kč
16. 2. 2017 Janotová Lucie Bezpečnost potravin ve stravovacích provozech - nová 330 Kč
16. 2. 2017 VIGUÉ, Jordi Atlas lidského těla - nová 100 Kč
16. 2. 2017 SUCHARDA, Petr + ZLATOHLÁVEK, Lukáš Základy klinické medicíny - nová 80 Kč
15. 2. 2017 Vejrazka Terminologiae medicae IANUA 250 Kč
15. 2. 2017 Kohoutova Lékařská biologie a genetika II 200 Kč
15. 2. 2017 Emanuel Rubin, John L. Farber Pathology 500 Kč
15. 2. 2017 Hansen Pathophysiology 500 Kč
15. 2. 2017 Mařatka Gastroenterologie 500 Kč
15. 2. 2017 Klener Klinická onkologie 400 Kč
15. 2. 2017 Miloš Štejfa Kardiologie 400 Kč
14. 2. 2017 Jiřina Martínková a kolektiv Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů 260 Kč
14. 2. 2017 Z. Mikšová a kolektiv Kapitoly z ošetřovatelské péče I 150 Kč
14. 2. 2017 Stefan Silbernagl and Agamemnn Despopoulos Atlas fyziologie člověka - 6. vydání 380 Kč
13. 2. 2017 PELCLOVÁ, Daniela; a kolektiv Nemoci z povolání a intoxikace 150 Kč
10. 2. 2017 Vacek Zdeněk Embryologie 100 Kč
9. 2. 2017 Petrovicky, Pavel, další autoři, (et al.) Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi (III. svazek) 400 Kč
9. 2. 2017 Miloš Grim, Rastislav Druga et al. Základy anatomie. 2. Kardiovaskulární a lymfatický systém 270 Kč
9. 2. 2017 Panzak, Aleš, Kohoutová, Otová, další autoři, (et al.) Lékařská biologie a genetika II + III (poslední vydání) 200 Kč
7. 2. 2017 Jiří Slíva Martin Votava Farmakologie 190 Kč
7. 2. 2017 Bureš Jan Vnitřní lékařství 1,2 NOVÉ (oba díly) 1900 Kč
7. 2. 2017 František Perlík Základy klinické farmakologie NOVÁ 250 Kč
7. 2. 2017 Robert K. Murray, Daryl K. Granner, Peter A. Mayes, Victor W. Rodwell Harperova biochemie- NOVA 600 Kč
7. 2. 2017 Kittnar Fyziologické regulace ve schématech 50 Kč
7. 2. 2017 Trojan Lékařská fyziologie 250 Kč
7. 2. 2017 Bednář Lékařská mikrobiologie 340 Kč
7. 2. 2017 Lincová Základní a aplikovaná farmakologie 590 Kč
7. 2. 2017 Grim Základy anatomie - 1.Obecná anatomie 150 Kč
7. 2. 2017 Povýšil Speciální patologie 790 Kč
7. 2. 2017 Zeman Chirurgická propedeutika 300 Kč
7. 2. 2017 Šterzl Základy imunologie pro zubní a všeob.lékaře 120 Kč
7. 2. 2017 Nečas Patologická fyziologie orgán.systémů - 2.díl 200 Kč
7. 2. 2017 Nečas Patologická fyziologie orgánových systémů-1.díl 200 Kč
7. 2. 2017 Ledvina Biochemie pro studující medicíny I+II 200 Kč
7. 2. 2017 Jirkovská Testové otázky z histologie a embryologie 50 Kč
5. 2. 2017 Raboch, Jiří, Zvolský, Petr Psychiatrie 500 Kč
5. 2. 2017 Julák, Jaroslav Úvod do lékařské bakteriologie 100 Kč
5. 2. 2017 Vacek Embryologie 100 Kč
5. 2. 2017 Navrátil, Rosina Medicínská biofyzika 400 Kč
5. 2. 2017 Vejražka, Svobodová Terminologiae medicae IANUA 200 Kč
5. 2. 2017 KUPIM- MEMORIX HISTOLOGIE 0 Kč
4. 2. 2017 aktuální vyprac. ot. ke státnici z GYN-POR - 217 stran, nové, nepoužité, kroužková vazba (cena odpovídá nákladům za tisk) 220 Kč
4. 2. 2017 kolektiv autorů Odmaturuj z biologie 100 Kč
4. 2. 2017 kolektiv autorů Odmaturuj z fyziky 100 Kč
4. 2. 2017 STREBLOVÁ, Eva Souhrnné texty z chemie pro přípravu k přijímacím zkouškám I+II 300 Kč
4. 2. 2017 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z GENETIKY (1. otázka buněčná podstata reprodukce), 140 stran, čisté, nepoužité, kroužková vazba 70 Kč
4. 2. 2017 KONRÁDOVÁ, Václava, UHLÍK, Jiří, VAJNER, Luděk Funkční histologie (výborný stav) 230 Kč
4. 2. 2017 MATOUŠ, Bohuslav et al. Základy lékařské chemie a biochemie (výborný stav, vč. pevného ochranného obalu) 590 Kč
4. 2. 2017 GRIM, Miloš, DRUGA, Rastislav et al. Základy anatomie 1 - červená (výborný stav, vč. pevného ochranného obalu) 250 Kč
3. 2. 2017 B.Otová, R.Mihalová Základy Biologie a Genetiky Člověka 120 Kč
3. 2. 2017 Kapras, Kohoutová Kapitoly z Lékařské Biologie a Genetiky III. 30 Kč
3. 2. 2017 Soukupová, Soukup Kapitoly z Lékařské Biologie a Genetiky II. 30 Kč
3. 2. 2017 Kapras, Kohoutová Kapitoly z Lékařské Biologie a Genetiky I. 30 Kč
3. 2. 2017 Julak Uvod do lekarske bakteriologie 200 Kč
3. 2. 2017 PETROVICKÝ Anatomie 3 350 Kč
1. 2. 2017 LINCOVÁ, Dagmar - NOVÁ Základní a aplikovaná farmakologie 1000 Kč
1. 2. 2017 Češka, Richard Interna 850 Kč
1. 2. 2017 Johannes W. Rohen (et al.) Color Atlas of Anatomy- A Photographic Study of the Human Body 850 Kč
1. 2. 2017 Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I, II 300 Kč
1. 2. 2017 Kutnohorská HIstorie ošetřovatelství 160 Kč
25. 1. 2017 Zdeněk Krška, Miroslav Zeman Chirurgicka propedeutika 3.vydani (nová) 450 Kč
22. 1. 2017 avicenum lékařský slovník, anglicko český - česko anglický 100 Kč
22. 1. 2017 U. Borchard Blokátory receptorů Beta, klinika a praxe 50 Kč
22. 1. 2017 Antonín Mandovec, Grada Kardiovaskulární choroby u žen 50 Kč
22. 1. 2017 P.Gregor, P. Widimský et al., druhé vydání, Galén Kardiologie 100 Kč
22. 1. 2017 Widimský a kolektiv Srdeční selhání 100 Kč
20. 1. 2017 MESCHER, Anthony L. Junqueira´s Basic Histology s CD 12th edition 1000 Kč
19. 1. 2017 seichert Topograficka pitva 100 Kč
19. 1. 2017 Vacek Embryologie 100 Kč
19. 1. 2017 Navratil, Rosina Medicínska biofyzika 250 Kč
19. 1. 2017 Hach, Jirsova, Tešík Histologie 2 100 Kč
19. 1. 2017 jarkovska, Martinek Histologie 1 100 Kč
19. 1. 2017 Jirkovská Histologická technika 50 Kč
19. 1. 2017 Vacek, Martinek Histologický atlas 300 Kč
19. 1. 2017 Kotlas Návody a úkoly k prak cvičením z lék biologie a genetiky 50 Kč
19. 1. 2017 Soukupova Kapitoly lékařské biologie a genetiky 2 ( original, podtrzena) 100 Kč
19. 1. 2017 Kohoutova Kapitoly z lékařské biologie a genetiky 3 ( original, podtrzene) 100 Kč
19. 1. 2017 Šmarda, Metody molekulární biologie ( krouzkova vazba, nepodtrzene) 70 Kč
19. 1. 2017 Kohoutova Kapitoly z lékařské biologie a genetiky 1 ( tistene, krouzkova vazba, nepodtrzene) 100 Kč
19. 1. 2017 Kittnar Lékařská fyziologie ( farebne tištena, krouzkova vazba, nepodtrzena) 400 Kč
19. 1. 2017 Murray Biochemie a medicína ( tistena, krouzkova vazba, nepodtrzena) 250 Kč
19. 1. 2017 Silbernagl Atlas fyziologie človeka (farebne tisteny, krouzkova vazba, nepodtrzeny) 320 Kč
19. 1. 2017 Mysliveček, Trojan Fyziologie do kapsy 90 Kč
19. 1. 2017 Matouš Základy lekarske chemie a biochemie 400 Kč
19. 1. 2017 Silbernagl Atlas patofyziologie člověka 350 Kč
19. 1. 2017 J. Mysliveček Základy neuroved 350 Kč
19. 1. 2017 P. Petrovický Anatomie 3 350 Kč
18. 1. 2017 kolega Langenbeck Vypracované otázky z patologie, komplet 3 skripta obecka + 2x specka 250 Kč
18. 1. 2017 Zeman Chirurgicka propedeutika 450 Kč
17. 1. 2017 OďRourke Robert A., Walsh Richard A., Fuster Valentin a kolektiv KARDIOLOGIE Hurstův manuál pro praxi (ze začátku asi 10 lehce podrtžených stran, jinak nová) 350 Kč
17. 1. 2017 Vejražka Martin, Svobodová Dana Terminologiae medicae IANUA (použitá) 330 Kč
17. 1. 2017 KOUPÍM- E. Topinková- Obrazový atlas chorobných stavů 1000 Kč
15. 1. 2017 Vytištěné otázky na státnice z Chirurgie 100 Kč
10. 1. 2017 DAUBER, Wolfgang Feneisův obrazový slovník anatomie 450 Kč
10. 1. 2017 DAUBER, Wolfgang Feneisův obrazový slovník anatomie 450 Kč
10. 1. 2017 KALINA, Kamil, et.al. Klinická adiktologie 800 Kč
10. 1. 2017 MILLEROVÁ, Geri Adiktologické poradenství 300 Kč
10. 1. 2017 SUCHARDA, Petr, Zlatohlávek Lukáš Základy klinické medicíny 70 Kč
10. 1. 2017 STŘEDA, Leoš, Hána Karel eHealth a telemedicína 50 Kč
10. 1. 2017 Miloš Grim et al. Základy anatomie + 22 různých dalších titulů (seznam na požádání) 120 Kč
8. 1. 2017 Češka INTERNA 900 Kč
6. 1. 2017 dámské lékařské kalhoty bílé velikosti S/M 250 Kč
1. 1. 2017 Nečas a spol. Patologická fyziologie I,II 400 Kč
1. 1. 2017 cena dohodou, Praha 22- CZ, Mnichov- DE dermatovenerologie české a německé knihy, velké množství 1 Kč