logo

Kliknutím zobrazíte podrobnosti.

DatumAutorNázevCena
28. 5. 2017 Povýšil, Ctibor, Šteiner, Ivo et. al. Speciální patologie - GALÉN, 2. vydání, 2007 800 Kč
28. 5. 2017 Miroslav Zitko a kol. Praktikum z lékařské biofyziky 75 Kč
25. 5. 2017 JUNQUIERA Carlos, KELLY Robert,CARNEIRO Jose Základy histologie 300 Kč
25. 5. 2017 BALKO Jan, TONAR Zbynek, VARGA Ivan a kol. Memorix Histologie NOVÁ 500 Kč
25. 5. 2017 ŠTUDENT Základy urologické andrologie 200 Kč
25. 5. 2017 DVOŘÁČEK Urologie praktického lékaře 200 Kč
25. 5. 2017 TROJAN Nárys fyziologie člověka - sešit IV. - Vnitřní sekrece, biorytmy, fyziologie reprodukce 50 Kč
25. 5. 2017 TROJAN Nárys fyziologie člověka - sešit V.A - Obecná fyziologie nervstva a svalstva 50 Kč
25. 5. 2017 ROZSYPALOVÁ, ŠAFRÁNKOVÁ, HALADOVÁ Ošetřovatelství I.+II. 200 Kč
25. 5. 2017 KŘEMEN, POHLREICH, STŘÍBRNÁ Techniky molekulární biologie a jejich využití v medicíně 250 Kč
25. 5. 2017 ŠTÍPEK Stručná biochemie - uchování a exprese genetické informace 250 Kč
25. 5. 2017 BULDOV, MAXEROVÁ English for nurses 50 Kč
25. 5. 2017 JARKOVSKÁ, MARTÍNEK Histologie 1 - skriptum 50 Kč
25. 5. 2017 HACH, JIRSOVÁ, TĚŠÍK Histologie 2 - skriptum 50 Kč
25. 5. 2017 JIRKOVSKÁ, JIRSOVÁ, MARTÍNEK, VAGNEROVÁ Testové otázky z histologie a embryologie 50 Kč
25. 5. 2017 JARKOVSKÁ, MARTÍNEK, HACH, JIRSOVÁ, TĚŠÍK, JIRKOVSKÁ, VAGNEROVÁ Histologie (skripta) I.+II. + Testové otázky z histologie a embryologie 150 Kč
25. 5. 2017 OTOVÁ, KAPRAS, KOHOUTOVÁ, SOUKUPOVÁ, SOUKUP Kapitoly z lékařské biologie a genetiky I.+II.+III. + Lékařská biologie a genetika I.díl 200 Kč
25. 5. 2017 MALÍNSKÝ, LICHNOVSKÝ Přehled embryologie člověka v obrazech 150 Kč
25. 5. 2017 MARTÍNEK, VACEK Histologický atlas 300 Kč
25. 5. 2017 KONRÁDOVÁ, V. Funkční histologie 120 Kč
25. 5. 2017 LEDVINA, M. Biochemie pro studující medicíny I.+II. 150 Kč
25. 5. 2017 NEČAS, E. Patologická fyziologie 3 knihy (obecná+orgánových systémů I+II) 450 Kč
25. 5. 2017 PETROVICKÝ, P. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi I.-III. 1200 Kč
25. 5. 2017 ŠPINAR, J. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí - NOVÁ 170 Kč
25. 5. 2017 GYORFFY, M. English for doctors 150 Kč
25. 5. 2017 DOMINIK, J. Kardiochirurgie 300 Kč
25. 5. 2017 NIEDERLE, B. Práce sestry na operačním sále 300 Kč
25. 5. 2017 BAYER, M. Pediatrie - lékařské repetitorium 200 Kč
25. 5. 2017 TROJAN, S., SCHREIBER, M. Atlas biologie člověka 150 Kč
25. 5. 2017 LEBL, J., JANDA, J. Klinická pediatrie - NOVÁ 1000 Kč
25. 5. 2017 KOLÁŘ, J., KAUTZNER, J. Základy elektrokardiografie arytmií a akutních koronárních syndromů - NOVÁ 150 Kč
25. 5. 2017 RYŠLINKOVÁ, M. Česká sestra v arabském světě - Multikulturní ošetřovatelství v praxi NOVÁ 150 Kč
25. 5. 2017 IRMIŠ, F. Stres mezi lékařem, pacientem a zdravou osobou 150 Kč
25. 5. 2017 MOORE, K., DALLEY, A. Clinically oriented anatomy - 5th Edition (+2CD) 500 Kč
25. 5. 2017 HAMPTON, J. EKG v praxi - NOVÁ 450 Kč
25. 5. 2017 TROJAN, S. Slovníček lékařské fyziologie - NOVÁ 130 Kč
25. 5. 2017 DOLEŽAL, A. Lékařský slang a úsloví - NOVÁ 90 Kč
25. 5. 2017 VACEK, Z. Embryologie pro pediatry 70 Kč
25. 5. 2017 NEUWIRTH, J. Ošetřovatelství II - pro střední zdravotnické školy 30 Kč
25. 5. 2017 TROJAN, S., TRÁVNÍČKOVÁ, E. Nárys fyziologie člověka - Fyziologie ledvin a vývodných cest močových (Sešit III.B) - NOVÁ 50 Kč
25. 5. 2017 HYNIE, S. Obecná farmakologie - NOVÁ 50 Kč
25. 5. 2017 MRÁZKOVÁ, O., PETROVICKÝ, P., Systematická, topografická a klinická anatomie - Pohybový aparát hlavy a trupu (Díl 3) - skriptum 50 Kč
25. 5. 2017 KITTNAR, O. Nárys fyziologie člověka - Fyziologie vylučovací soustavy (Sešit IV.B) - NOVÁ 50 Kč
25. 5. 2017 KORDAČ, V. Vnitřní lékařství - úvod do oboru a vyšetřovací metody 150 Kč
25. 5. 2017 KARLSON, P. Pathobiochemie 150 Kč
22. 5. 2017 VOKURKA, Martin, HUGO, Jan et al. Velký lékařský slovník 1000 Kč
22. 5. 2017 KOOLMAN, Jan, RöHM, Klaus-Heinrichdalší Barevný atlas biochemie 700 Kč
22. 5. 2017 MATOUŠ, Bohuslav, et al. Základy lékařské chemie a biochemie 700 Kč
22. 5. 2017 HARPER, Murray, et al. Harperova biochemie 800 Kč
21. 5. 2017 JimmiXzSq WpnVSNQJN 0 Kč
21. 5. 2017 Ledvina, Stoklasová, Cerman Biochemie pro studující medicíny I. a II. díl 200 Kč
21. 5. 2017 Mačák a kol. Patologie 2. doplněné vydání 190 Kč
21. 5. 2017 Jirkovská Histologická technika 80 Kč
21. 5. 2017 Kutnohorská, J. Historie ošetřovatelství 150 Kč
21. 5. 2017 Dostálová Olga Péče o psychiku onkologicky nemocných 180 Kč
21. 5. 2017 Zacharová Komunikace v ošetřovatelské praxi 150 Kč
21. 5. 2017 Plevová a kol. Ošetřovatelství I. a II. 380 Kč
21. 5. 2017 Vytejčková a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. a II. obec. + speciální část. 335 Kč
21. 5. 2017 Zeman, Krška a kol. Chirurgická propedeutika 3. přeprac. vydání 350 Kč
21. 5. 2017 Jiří Štork et. al. 2. vydání Dermatovenerologie 450 Kč
21. 5. 2017 Čihák Anatomie 1,2,3 (3.vydání) - jako nové 3000 Kč
21. 5. 2017 Češka a kol. Interna 400 Kč
21. 5. 2017 Murray et Al. Harperova ilustrovaná biochemie 500 Kč
21. 5. 2017 Ctibor Povýšil, Ivo Šteiner et al. Obecná patologie 450 Kč
21. 5. 2017 Ctibor Povýšil, Ivo Šteiner Speciální patologie, 2. doplněné a přepracované vydání 420 Kč
21. 5. 2017 JimmiXzSq PBGqhZECkKmKg 0 Kč
21. 5. 2017 JimmiXzSq QinHdkJMC 0 Kč
21. 5. 2017 JimmiXzSq HTIfZlLHcO 0 Kč
20. 5. 2017 Richard Češka Interna, 1.vydání 799 Kč
19. 5. 2017 Sobottův atlas anatomie 1a2 3000 Kč
19. 5. 2017 JimmiXzSq sLUcMVOa 0 Kč
19. 5. 2017 JimmiXzSq cweoylWtuFPjgTFEF 0 Kč
19. 5. 2017 JimmiXzSq yPtbKIKqDpSmfjyjWv 0 Kč
19. 5. 2017 JimmiXzSq KGacUJZAnsFqIFlnYXp 0 Kč
18. 5. 2017 JimmiXzSq CBqXEBIIvBfcNDteeE 0 Kč
18. 5. 2017 Holešovský Kuba Vypracované otázky z obecné a speciální patologie 50 Kč
18. 5. 2017 Petrovický Pavel Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi I 400 Kč
18. 5. 2017 Vacek Zdeněk Embryologie 150 Kč
17. 5. 2017 Anthony Mescher Junqueira 600 Kč
17. 5. 2017 Povýšil, Šteiner Obecná a speciální patologie (2 knihy) 1600 Kč
17. 5. 2017 USMLE Step 1 2013 800 Kč
17. 5. 2017 Kapras, Kohoutová Kapitoly z lékařské biologie a genetiky III. 70 Kč
14. 5. 2017 Ceska a další autoři, (et al.) Interna 650 Kč
12. 5. 2017 GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie 1000 Kč
12. 5. 2017 SILBERNAGL, Stefan; LANG, Florian Atlas patofyziologie (jako nová) 600 Kč
10. 5. 2017 Číhalík, Klásková, Táborský Variabilita EKG nálezů ve vnitřním lékařství a pediatrii, NOVÁ 250 Kč
10. 5. 2017 Čihák, Radomír Anatomie 1 (II.vydání, 2001),2 (II.vydání,2002) ,3(I. vydání,1997), PODTRHANÉ 2000 Kč
10. 5. 2017 Klener, Hradec, Spáčil, 2001 Kardiologie, angiologie - vnitřní lékařství svazek II, PODTRHANÁ 150 Kč
10. 5. 2017 Silbernagl, Land, r. 2001 Atlas patofyziologie člověka, PODTRHANÁ 250 Kč
10. 5. 2017 Bendář, Franková, Schindler, Souček, Vávra, r. 1996 Lékařská mikrobiologie, PODTRHANÁ 300 Kč
10. 5. 2017 Čihák, Radomír Anatomie 1 (II.vydání, 2001),2 (II.vydání,2002) ,3(I. vydání,1997) 2000 Kč
10. 5. 2017 Čihák, Radomír Anatomie 1 (II.vydání, 2001),2 (II.vydání,2002) ,3(I. vydání,1997) 2000 Kč
8. 5. 2017 Votava Lékařska mikrobiologie OBECNÁ + SPECIÁLNÍ 800 Kč
8. 5. 2017 Silbernagl Atlas fyziologie člověka 350 Kč
8. 5. 2017 Murray Harperova Biochemie 500 Kč
8. 5. 2017 Kittnar Lékařská fyziologie 700 Kč
8. 5. 2017 Čihák Anatomie 1+2+3 2700 Kč
7. 5. 2017 Bednář Lékařská mikrobiologie 400 Kč
5. 5. 2017 Jiří Kolář, Josef Kautzer a spol. Základy elektrokardiografie arytmií a akutních koronárních syndromů 50 Kč
5. 5. 2017 Miroslav Ledvina, Alena Stoklasová, Jar. Cerman Biochemie pro studující medicíny II.díl 50 Kč
5. 5. 2017 Miroslav Ledvina, Alena Stoklasová, Jar. Cerman Biochemie pro studující medicíny I.díl 50 Kč
5. 5. 2017 Pavel Petrovický Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi II. svazek. 250 Kč
3. 5. 2017 Radovan Hudák,David Kachlík a kolektiv memorix anatomie 880 Kč
3. 5. 2017 Votava Lékařská mikrobiologie II - Přehled vyšetřovacích metod - vytisklé, nesvázané 80 Kč
1. 5. 2017 M.Zeman Chirurgická propedeutika NOVÁ 400 Kč
1. 5. 2017 Gladwin Clinical Microbiology Made Ridiculously Simple 6th edition 490 Kč
1. 5. 2017 Brodal The Central Nervous System 4th edition 390 Kč
1. 5. 2017 Murray Harpers Illustrated Biochemistry 790 Kč
1. 5. 2017 Mescher Junqueira´s Basic Histology 12th edition 490 Kč
1. 5. 2017 Guyton Guyton Physiology Review 2th edition 390 Kč
1. 5. 2017 Harvey Lippincotts Illustrated Biochemistry 5th edition 390 Kč
1. 5. 2017 Damjanov Pathophysiology 590 Kč
1. 5. 2017 Costanzo Costanzo-Physiology 390 Kč
30. 4. 2017 Petrovický Pavel Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi III. 400 Kč
30. 4. 2017 Petrovický Pavel Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi III. 400 Kč
29. 4. 2017 Nečas Emanuel Patofyziologie 3 díly I, II, III podtrhané 390 Kč
28. 4. 2017 Pabst Reinhard Sobottův atlas anatomie člověka díl 1 + díl 2 2700 Kč
27. 4. 2017 LEBL, J., JANDA, J. Klinická pediatrie - perfektní stav 1000 Kč
27. 4. 2017 PRITCHARD Základy lékařské genetiky 200 Kč
27. 4. 2017 BRYCHTOVA Histopatologický atlas 200 Kč
26. 4. 2017 Renate Lüllmann-Rauch (3. vydání) Histologie 500 Kč
26. 4. 2017 Silbernagl S., Despopoulos A. Atlas fyziologie člověka 200 Kč
24. 4. 2017 SKOLNIK, Heidi; Chernus, Andrea Výživa pro maximální sportovní výkon 250 Kč
24. 4. 2017 GROFOVÁ, Zuzana Nutriční podpora 60 Kč
24. 4. 2017 KOUHOUT. Pavel Základy klinické výživy 90 Kč
24. 4. 2017 Svačina, Štěpán Poruchy metabolismu a výživy 700 Kč
23. 4. 2017 Muntau Pediatrie 450 Kč
22. 4. 2017 Fialová,Nováková Vybrané kapitoly z pedostomatologie - tištěné, 155str. 100 Kč
22. 4. 2017 Vymětal Jan Lékařská psychologie - tisk, vazba, 400str. 150 Kč
22. 4. 2017 Miroslav Zeman Chirurgická Propedeutika 230 Kč
22. 4. 2017 Jarmila Boguszáková Akutní Stavy v oftalmologii 300 Kč
22. 4. 2017 Josef Hycl Atlas Oftalmologie 320 Kč
22. 4. 2017 Anton Gerinec Detská oftalmológia 350 Kč
22. 4. 2017 Emanuel Nečas Patofyziologie 3 knihy- obecná, orgánových systémů i + II 530 Kč
20. 4. 2017 memorix anatomie 850 Kč
19. 4. 2017 Bittner, Vacek Gnathologie, tištěná, vázaná,174 str. 70 Kč
17. 4. 2017 Cita Stanislav English for Nursing and paramedical professions, PART 1 150 Kč
17. 4. 2017 Jirkovská Histologická technika - 80 str.tištěné 30 Kč
17. 4. 2017 Mitrová Propedeutika Stomatologickej protetiky - 231 str. tištěné 100 Kč
17. 4. 2017 Pazdera Základy ústní a čelistní chirurgie, 241 str.-tištěné 150 Kč
17. 4. 2017 Kominek Dětská Stomatologie, 326 str. 150 Kč
17. 4. 2017 Toman, Halmoš Stomatologická chirurgie, 347 str. 150 Kč
17. 4. 2017 Bartáková, Houba, Zemen Rukověť zubního lékaře, 231 str. tištěné 150 Kč
17. 4. 2017 Kamínek, Štefková Ortodoncie I+II (komplet), 177str., tištěné, vázané - perfektní stav 100 Kč
17. 4. 2017 Stejskalová Konzervační zubní lékařství, Galén, 331 str., tištěné, vázané 200 Kč
17. 4. 2017 Jansová, Eber, Olomouc 1996 Preklinická Stomatologie - I+II.část -tištěné, vázané - výborný stav 100 Kč
17. 4. 2017 Vypracované otázky ke zkoušce z preklinického zubního lékařství Preklinické zubní lékařství - kompletní zápisky za 1-2 ročník, z, tištěné, svázané, cca 500 str. 300 Kč
17. 4. 2017 Rappaport Comfort-Stethoskop, černý - nový 400 Kč
17. 4. 2017 Hellwig, Klimek, Attin Záchovná stomatologie a parodontologie - tištěné 50 Kč
16. 4. 2017 Slezák Radovan, Dřízhal Ivo - barevné (pro patologie d.ú. důležité) tištěné, 335 str. Atlas chorob ústní sliznice 300 Kč
16. 4. 2017 Hubálková, Krňoulová Materiály a technologie v protetickém zubním lékařství - nová 1250 Kč
16. 4. 2017 MEDIN - profi (certifikace) - Sada diamantových vrtáčků a brousků (20ks) v hliníkovém obale + 6 leštících gumiček - nepoužívané - neobroušené, nové (koupeno za 2000,-) Set vrtáčků a brousků 1500 Kč
16. 4. 2017 Kamínek et al., Galén, 2014 Ortodoncie 900 Kč
16. 4. 2017 Ivančaková, Merglová Dětské zubní lékařství 300 Kč
16. 4. 2017 Mazánek Traumatologie Orofaciální Oblasti - nová 200 Kč
16. 4. 2017 Eickholz Peter Parodontologie od A-Z 1400 Kč
16. 4. 2017 Peřinka Luděk Základy klinické endodoncie - tištěné 300 Kč
16. 4. 2017 Janečková, Hnilicová Úvod do věřejného zdravotnictví, Portál 270 Kč
16. 4. 2017 Slezák, Radovan Preklinická parodontologie + praktická parodontologie - tištěné 250 Kč
16. 4. 2017 Kol. autorů Onemocnění ústní sliznice, 1. LF, kol. autorů, 1991 - tištěné, 131 str. 100 Kč
16. 4. 2017 Fernandes, Saudubray et al. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch, nakl. Springer 400 Kč
16. 4. 2017 Bártová Jarmila Patologie pro bakaláře, Karolinum, 2007 - nepoužitá 150 Kč
16. 4. 2017 Mrázková, Doskočil Klinická anatomie pro stomatology, Triton, 2001 -nepoužitá 70 Kč
16. 4. 2017 Lupové brýle náhlavní, země původu Německo,4 druhy zvětšovacích výměnných skel, hadřík, LED nastavitelné osvětlení 1000 Kč
16. 4. 2017 Lupové brýle brýlové, země původu China, 3,5x-420mm, pouzdro, hadřík, krytí optiky 700 Kč
13. 4. 2017 Petr GOETZ a kolektiv Kapitoly z lékařské biologie II. 100 Kč
13. 4. 2017 Petr GOETZ a kolektiv Kapitoly z lékařské biologie I. 100 Kč
13. 4. 2017 Vypracované otázky z mikrobiologie (komplet) 150 Kč
13. 4. 2017 Vypracované otázky z patologie (obecka i specka) 150 Kč
13. 4. 2017 Vypracované otázky z interny 100 Kč
12. 4. 2017 Stožický František, Pizingerová Kateřina, 2004 Nemoci dětského věku 200 Kč
12. 4. 2017 LEBL Jan, Provazník Kamil, Hejcmanová Ludmila Preklinická pediatrie 400 Kč
12. 4. 2017 NEKULA Josef, Heřman Miroslav, Vomáčka Jaroslav Radiologie 200 Kč
12. 4. 2017 MEMORIX , gynekologie a porodnictví 100 Kč
12. 4. 2017 HOŘEJŠÍ Václav, BARTUŇKOVÁ Jiřina, 1.vydání Základy imunologie 100 Kč
12. 4. 2017 Ambler Zdeněk Neurologie pro studenty LF 100 Kč
12. 4. 2017 HOŘEJŠÍ Václav, BARTUŇKOVÁ Jiřina, 1.vydání Základy imunologie 100 Kč
12. 4. 2017 Feit Josef, Miřejovský Pavel Patologie, kontrolní otázky 50 Kč
12. 4. 2017 Grim, Dylevský, Seichert, Eliška, Petrovický, Mrázková, Doskočil, Druga Anatomie systematická, topografická a klinická, skripta komplet I-X. 400 Kč
12. 4. 2017 Kos Jaroslav, Heřt Jiří, Hladíková Jaroslava Přehled topografické anatomie 50 Kč
12. 4. 2017 Petrovický Pavel Řezy mozkem - anatomie, topografie - kopie 50 Kč
12. 4. 2017 Bencko Vladimír a kol. Hygiena učební texty k seminářům a prakt. cvičením 100 Kč
12. 4. 2017 Bencko Vladimír, Frintová Kristina, Holcátová Ivana ... Epidemiologie výukové texty pro studenty 1.LF UK 100 Kč
12. 4. 2017 Vítek František, Rakovič František Základy lékařské biofyziky 100 Kč
12. 4. 2017 Hynie Sixtus Speciálni farmakologie díl VI - hormony a vitamíny 80 Kč
12. 4. 2017 Pelclová Daniela, Lebedová Jinřiška, Fenclová Zdenka Nemoci z povolání a intoxikace 150 Kč
12. 4. 2017 Konrádová Václava, Uhlík Jiří Funkční histologie 150 Kč
12. 4. 2017 Elleder Milan Vybrané kapitoly z patologie buňky II 50 Kč
12. 4. 2017 Elleder Milan Vybrané kapitoly z patologie buňky II 50 Kč
12. 4. 2017 Hatina Jiří, Sykes Bryan Lékařská genetika 150 Kč
12. 4. 2017 Nečas Emanuel a spol. Obecná patologická fyziologie 150 Kč
12. 4. 2017 Gaier Norbert, Farghalo Hassan, Čepelík Jindřich Cvičení a testy z farmakologie 80 Kč
12. 4. 2017 Nečásek Jan Genetika 50 Kč
12. 4. 2017 Trojan Stanislav, Langmeier Miloš Fyziologie, kontrolní otázky 50 Kč
12. 4. 2017 Biochemie - laboratorní návody, cvičení - vypracované, kopie 50 Kč
12. 4. 2017 Nárys fyziologie člověka - sešit IB - Krev, imunitní systém, fyziologie kůže, dýchání 100 Kč
12. 4. 2017 Speciální patologie - oběhový, krevní, mízní a dýchací ústrojí - kopie 100 Kč
12. 4. 2017 Povýšil Ctibor, Šteiner Ivo, Dušek Jarosav... Speciální patologie III.díl 80 Kč
12. 4. 2017 Bednář M., Fraňková V., Schindler J. Lékařská mikrobiologie 200 Kč
12. 4. 2017 Spickett Oxford handbook of clinical immunology and allergy, 3rd edition 1000 Kč
11. 4. 2017 Grim Miloš , Druga Rastislav et al Základy anatomie 1 - NOVÁ, NEOTEVŘENÁ 250 Kč
11. 4. 2017 Grim Miloš , Druga Rastislav et al Základy anatomie 3 - NOVÁ, NEOTEVŘENÁ 250 Kč
11. 4. 2017 Grim Miloš , Druga Rastislav et al Základy anatomie 5 - NOVÁ, NEOTEVŘENÁ 250 Kč
11. 4. 2017 Druga Rastislav , Grim Miloš , Smetana Karel Anatomie CNS - centrálního nervového systému - NOVÁ, NEOTEVŘENÁ 250 Kč
11. 4. 2017 Druga Rastislav , Grim Miloš , Smetana Karel Anatomie PNS - periferního nervového systému - NOVÁ, NEOTEVŘENÁ 250 Kč
11. 4. 2017 Naňka Ondřej , Elišková Miloslava Přehled Anatomie - NOVÝ, NEOTEVŘENÝ 400 Kč
11. 4. 2017 Stingl Josef, Grim Miloš, Druga Rastislav Regional anatomy 250 Kč
11. 4. 2017 Vejražka Martin, Svobodová Dana Terminologiae Medicae IANUA 2014 , nová, nepoužitá 200 Kč
11. 4. 2017 Matouš Bohuslav et al. Základy lékařské chemie a biochemie - ÚPLNĚ NOVÁ, nerozbalená, ve VE FOLII !!! 400 Kč
11. 4. 2017 Murray Robert K. HARPEROVA ILUSTROVANÁ BIOCHEMIE vyd. 2013 - ÚPLNĚ NOVÁ, ani nevybalená,ještě ve VE FOLII !!! 800 Kč
11. 4. 2017 Racek Jaroslav et al. Klinická Biochemie – 100 % stav, už nejde sehnat 800 Kč
11. 4. 2017 Ganong Přehled lékařské fyziologie, nejnov. vydání – ÚPLNĚ NOVÝ , NEPOUŽÍTÝ !! 1500 Kč
11. 4. 2017 Jeremy ZÁKLADY FYZIOLOGIE 200 Kč
11. 4. 2017 Klener Pavel et al. Propedeutika ve vnitřním lékařství 200 Kč
11. 4. 2017 Povýšil Ctibor , Šteiner Ivo, et al. OBECNÁ PATOLOGIE - ÚPLNĚ NOVÁ, NEVYBALENÁ !!!! 700 Kč
11. 4. 2017 Povýšil Ctibor , Šteiner Ivo, et al. SPECIÁLNÍ PATOLOGIE – 2. Vyd. ÚPLNĚ NOVÁ , NEVYBALENÁ !!!! 1000 Kč
11. 4. 2017 Grim Miloš , Druga Rastislav et al Základy anatomie 2 Kardiovaskulární a lymfatický systém - NOVÁ 250 Kč
11. 4. 2017 Lincová Dagmar Základní a aplikovaná Farmakologie 2.vyd. , ÚPLNĚ NOVÁ, NEPOUŽITÁ, ještě ve FÓLII !!!! 800 Kč
11. 4. 2017 Perlík Základy klinické farmakologie 200 Kč
11. 4. 2017 Perlík Základy farmakologie 150 Kč
11. 4. 2017 Ambler Zdeněk Základy neurologie ,7 vydání 2011 - nepoužité, nové 500 Kč
11. 4. 2017 Beneš Jiří Infekční lékařství vyd. 2009, = ÚPLNĚ NOVÉ, nevybalené,JEŠTĚ VE FOLII 900 Kč
11. 4. 2017 Dorian J. Pritchard, Bruce R. Korf Základy lékařské genetiky 200 Kč
11. 4. 2017 Podstatová Hana Základy epidemiologie a hygieny – už těžko sehnatelné 400 Kč
11. 4. 2017 Lebl Jan , Janda Jan , Pohunek Petr Klinická pediatrie – Nová a nerozbalená !! 900 Kč
11. 4. 2017 Lebl Jan Preklinická pediatrie – poslední KS , nová 800 Kč
11. 4. 2017 Adam Zdeněk a spol. Obecná onkologie - perfektní stav,nepodtrhaná, vydání 2011 250 Kč
11. 4. 2017 Adam Zdeněk a spol. Speciální onkologie – poslední ks – už nesehnatelné 500 Kč
11. 4. 2017 Pavel Šlampa, Jiří Petera Radiační onkologie – Nová 650 Kč
11. 4. 2017 Bureš Jan, Horáček Jiří, Malý Jaroslav Vnitřní lékařství , 2.vyd. 2014 - ÚPLNĚ NOVÉ,NEROZBALENÉ, VE FOLII !! 1800 Kč
11. 4. 2017 Klener Pavel VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ 4.vydání – !!! NOVÉ, NETKNUTÉ !!! – POSLEDNÍ KS !! Již nesehnatelné ! 2500 Kč
11. 4. 2017 Klener Pavel VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ 2.vydání 1000 Kč
11. 4. 2017 Žák Aleš , Petrášek Jan , et al. Základy vnitřního lékařství 400 Kč
11. 4. 2017 Felix Ondřej, Přivřel Martin Příprava ke zkoušce z vnitřního lékařství – zcela nová 200 Kč
11. 4. 2017 Rob Lukáš , Martan Alois , Citterbart Karel, et al. GYNEKOLOGIE – zcela nová !! 800 Kč
11. 4. 2017 Zwinger Antonín PORODNICTVÍ 800 Kč
11. 4. 2017 Kobilková Jitka Základy gynekologie a porodnictví - žádné poznámky,ani podtrhávání. Nová 350 Kč
11. 4. 2017 Živný Jaroslav Gynekologie a porodnictví (Testy) - žádné poznámky,ani podtrhávání. Nová 200 Kč
11. 4. 2017 Zeman, Krška Speciální chirurgie – Zcela Nová a nepoužitá!!!,3 vyd. 2014 900 Kč
11. 4. 2017 Jiří Valenta et al. ZÁKLADY CHIRURGIE - bez poznámek a podtrhávání 300 Kč
11. 4. 2017 Pavel Pafko ZÁKLADY SPECIÁLNÍ CHIRURGIE 700 Kč
11. 4. 2017 Ševčík Pavel, Černý Vladimír INTENZIVNÍ MEDICÍNA, 3. nejnovější vydání – NOVÁ OD KOUPI, ještě VE FOLII !! 2800 Kč
11. 4. 2017 Ševčík Pavel, Černý Vladimír INTENZIVNÍ MEDICÍNA,druhé vydání 1000 Kč
11. 4. 2017 Seifert Bohumil, Beneš Václav, Býma Svatopluk Všeobecné praktické lékařství ,vyd.2013= poslední KS ( nesehnatelné) navíc úplně Nové ! 2500 Kč
11. 4. 2017 Stackeová Daniela Fitness programy 250 Kč
11. 4. 2017 Kolář Pavel Rehabilitace v klinické praxi 1100 Kč
11. 4. 2017 Kolář, Máček Základy klinické rehabilitace 250 Kč
11. 4. 2017 Ferda, Mírka, Baxa, Malán Základy zobrazovacích metod 250 Kč
11. 4. 2017 Ferda Jiří Inovativní zobrazovací metody 200 Kč
11. 4. 2017 Stejskalová Jitka et al. Konzervační zubní lékařství 2.vydání - ÚPLNĚ NOVÉ !!! 800 Kč
11. 4. 2017 Hubálková Hana , Krňoulová Jana Materiály a technologie v protetickém zubním lékařství 600 Kč
11. 4. 2017 Kamínek Milan Ortodoncie - Pouze rozbalená, ale jinak úplně nová 800 Kč
11. 4. 2017 Aschermann Michael KARDIOLOGIE,2 svazky 1 a 2 díl – naprosto NOVÁ, ještě zabalená od koupi!! 4000 Kč
11. 4. 2017 Druga, Grim Základy anatomie 5. díl 290 Kč
11. 4. 2017 Druga, Grim Základy anatomie 3. díl 280 Kč
11. 4. 2017 Druga, Grim Základy anatomie 1. díl 220 Kč
11. 4. 2017 Sadler W. Thomas Langmanova lékařská embryologie, 10. vydání 700 Kč
11. 4. 2017 Hořejší, Bartůňková, Brdička, Špísek Základy imunologie, 5. vydání 200 Kč
11. 4. 2017 Ledvina, Stoklasová, Cerman Biochemie pro studující medicíny I. a II. 100 Kč
11. 4. 2017 Druga, Grim, Dubový Anatomie centrálního nervového systému 250 Kč
10. 4. 2017 Kapras, Kohoutová, Soukup, Soukupová, Otová Kapitoly z lékařské biologie a genetiky I+II+III 90 Kč
10. 4. 2017 Petrovický Řezy mozkem 90 Kč
10. 4. 2017 Povýšil SKRIPTA Speciální patologie I 40 Kč
10. 4. 2017 Miřejovský, Bednář, Povýšil SKRIPTA obecná + speciální patologie I+II+III 190 Kč
10. 4. 2017 memorix anatomie 880 Kč
10. 4. 2017 Naňka Přehled anatomie 420 Kč
9. 4. 2017 Petrovicky Pohybový aparát hlavy a trupu - vytiskle 120 Kč
9. 4. 2017 Farmakologie-vypracované otázky 250 Kč
9. 4. 2017 Petrovický Anatomie 1.svazek 400 Kč
9. 4. 2017 Votava Farmakologie 200 Kč
9. 4. 2017 Kuba Holesovsky Patologie-vypracované otázky-obecná+špeciálna 250 Kč
9. 4. 2017 Petrovicky Pohybový aparát končetin - vytiskle 100 Kč
9. 4. 2017 Weberova Blažena English for medical students (Third edition) 130 Kč
9. 4. 2017 Weberova Blažena English for medical students (Third edition) 130 Kč
8. 4. 2017 Beneš Minimum z CNS 150 Kč
6. 4. 2017 Stříteský Jan Patologie (nová) 150 Kč
6. 4. 2017 Stříteský Jan Patologie (nová) 150 Kč
6. 4. 2017 Zeman Miroslav et al. Speciální chirurgie 3. vyd. 1000 Kč
6. 4. 2017 Hájek Zdeněk et al. Porodnictví 3. vyd. 1000 Kč
6. 4. 2017 Zeman Miroslav et al. Chirurgická propedeutika 3. vyd. 400 Kč
5. 4. 2017 Zitko Praktikum z lékařské biofyziky 2003 100 Kč
5. 4. 2017 Bubnová, Buděšínská Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie - praktická cvičení a semináře 2005 50 Kč
5. 4. 2017 Vacek Embryologie pro pediatry 100 Kč
5. 4. 2017 Junqueira Základy histologie 350 Kč
5. 4. 2017 Testové otázky histologie + prezentace+kresby preparátů 250 Kč
5. 4. 2017 Čihák Anatomie 1 1200 Kč
5. 4. 2017 Grim Základy anatomie 3 300 Kč
5. 4. 2017 Grim Základy anatomie 1 200 Kč
5. 4. 2017 CH.M.ball, R.S. Phillips Akutní medicína do kapsy 100 Kč
5. 4. 2017 Luellmann, Mohr, Hein Barvený atlas farmakologie 300 Kč
5. 4. 2017 Silbernagl, Lang Color atlas of pathophysiology, new 500 Kč
3. 4. 2017 Petrovický Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi III - NOVÁ 700 Kč
1. 4. 2017 Barnypok BCkdmVwKHILLIiQjWQU 0 Kč
31. 3. 2017 Berta Otová, Romana Mihalová, Jiří Vymlátil I. Základy biologie a genetiky / -II. Vývoj a růst člověka 150 Kč
31. 3. 2017 Peter Eickholz Parodontologie od A do Z 1500 Kč
29. 3. 2017 Miroslav Zeman et al. Speciální chirurgie, druhé vydání, nová 1000 Kč
29. 3. 2017 Pavel Klener et al. Vnitřní lékařství, třetí vydání 1500 Kč
28. 3. 2017 Kohoutova Milada Lekárska biológie a genetika 150 Kč
28. 3. 2017 Grim, Druga Základy anatómie 5 200 Kč
28. 3. 2017 Vejrazka, Svobodova Latina IANUA 250 Kč
28. 3. 2017 Cabal Vypracované otázky z fyziológie 100 Kč
28. 3. 2017 Čihák Anatomie 1 900 Kč
28. 3. 2017 Ganong, William F. Přehled Lékařské Fyziologie, 20. vydání, nová 1000 Kč
28. 3. 2017 Murray, Robert K., a kol., 3. české vydání Harperova Biochemie 700 Kč
27. 3. 2017 Vacek Zdeněk Embryologie 150 Kč
27. 3. 2017 Druga, Grim, Dubový Anatomie Centrálního Nervového Systému 350 Kč
24. 3. 2017 Fait T. Preventivní medicína 2008 300 Kč
24. 3. 2017 Šimon J. Epidemiologie a prevence ischemické choroby srdeční 50 Kč
24. 3. 2017 Marek J. Farmakoterapie vnitřních nemocí 3. vyd. 500 Kč
24. 3. 2017 Hradec, Spáčil Vnitřní lékařství svazek II - Kardiologie angiologie 150 Kč
24. 3. 2017 Vondráček, Kurzová Zdravotnické právo - 2002 50 Kč
24. 3. 2017 Topilová V. Anglicko-český česko-anglický lékařský slovník 300 Kč
24. 3. 2017 Widimský jiří jr. a kol. Arteriální hypertenze - současné klinické trendy IV. sympozium 50 Kč
24. 3. 2017 Češka Richard a kol. Cholesterol a ateroskleróza, léčba dyslipidémií 2005 200 Kč
24. 3. 2017 Widimský Jiří a kol. HYPERTENZE 2. rozšířené vydání 150 Kč
24. 3. 2017 Wolfe John ABC cévních onemocnění 200 Kč
24. 3. 2017 Horký Karel Lékařské repetitorium 200 Kč
24. 3. 2017 Povýšil Speciální patologie 2. vydání 500 Kč
24. 3. 2017 Zeman Chirurgická propedeutika 2. vydání 150 Kč
24. 3. 2017 Sosna a spol. Základy ortopedie 50 Kč
24. 3. 2017 Bencko a kol. Epidemiologie 50 Kč
24. 3. 2017 Miřejovský, Bednář Skripta Obecná patologie 30 Kč
24. 3. 2017 Povýšil Skripta Speciální patologie I+II+III 150 Kč
24. 3. 2017 Nečas a spol. Patologická fyziologie orgánových systémů 100 Kč