logo

Kliknutím zobrazíte podrobnosti.

DatumAutorNázevCena
11. 2. 2016 Svázané vypracované otázky z biologie a lékařské genetiky 100 Kč
11. 2. 2016 Vejražka, Svobodová Terminologiae medicae Ianua 200 Kč
11. 2. 2016 Martínek, Vacek Histologický atlas 300 Kč
11. 2. 2016 Lullmann-Rauch Histologie 500 Kč
11. 2. 2016 FENEIS Anatomický obrazový atlas, 1996 250 Kč
11. 2. 2016 HAMPTON EKG, stručně, jasně, přehledně 100 Kč
11. 2. 2016 PLATZER Atlas topografické anatomie 250 Kč
11. 2. 2016 NĚMEČKOVÁ Lékařská chemie a biochemie, 1990 200 Kč
11. 2. 2016 ZEMAN Chirurgická propedeutika 250 Kč
11. 2. 2016 Damjanov Atlas of Histopathology 1 Kč
11. 2. 2016 Ferko, Vobořil Chirurgie v kostce 400 Kč
11. 2. 2016 Zeman Chirurgická propedeutika 300 Kč
11. 2. 2016 Klener Vnitřní lékařství, 3.vydání 1400 Kč
11. 2. 2016 Kohoutová M. a kol. Lékařská biologie a genetika II.díl 160 Kč
11. 2. 2016 Hořejší V., Bartůňková J. Základy imunologie 5.vydání 190 Kč
11. 2. 2016 OTOVÁ B. a kol. Lékařská biologie a genetika I.díl 80 Kč
11. 2. 2016 PÁRAL Jiří Malý atlas obvazových technik 100 Kč
11. 2. 2016 TRAPANI G.,BERTINO E. a kol. První pomoc a zdraví dítěte 100 Kč
11. 2. 2016 skripta z patofyziologie 30 Kč
11. 2. 2016 Nečas a spol. Kontrolní otázky z patfyz 0 Kč
11. 2. 2016 Maruna a kol. Zkušební testy z patfyz 150 Kč
11. 2. 2016 Nečas a spol. Patofyziologie org.systémů I.,II. část 400 Kč
11. 2. 2016 Přehled patobiochemie 40 Kč
11. 2. 2016 Masopust, Průša Patobiochemie metabolických drah 40 Kč
11. 2. 2016 Masopust, Průša Patobiochemie buňky 40 Kč
10. 2. 2016 Pavlíková Pavla Podklady pro praktická cvičení v ošetřovatelských postupech 60 Kč
10. 2. 2016 Kelnarová Jarmila a kol. První pomoc I,II 280 Kč
10. 2. 2016 Weberová Blažena English medical reader 50 Kč
10. 2. 2016 Hiršová Danuše Chemické názvosloví 50 Kč
10. 2. 2016 Klener Pavel Propedeutika ve vnitřním lékařství 220 Kč
10. 2. 2016 Mark akvzhCsayqBGZTYBZEA 0 Kč
9. 2. 2016 Trojan a kol. Lékařská fyziologie - trochu natržený obal 400 Kč
9. 2. 2016 Votava Lékařská mikrobiologie obecná 600 Kč
9. 2. 2016 Platzer Atlas topografické anatomie 400 Kč
9. 2. 2016 Murray, Granner, Mayes, Rodwell Harperova biochemie 400 Kč
9. 2. 2016 Hynie Speciální farmakologie, 1. a 3.díl 100 Kč
9. 2. 2016 Částková, Dáňová Očkování – mininum pro praxi; 50 Kč
9. 2. 2016 Lüllmann, Heinz, Mohr, Klaus Barevný atlas farmakologie, II.vydání 350 Kč
9. 2. 2016 Nečas et kol. Patologická fyziologie orgánových systémů, I. a II. část 350 Kč
9. 2. 2016 Nečas a spol Obecná patologická fyziologie 150 Kč
9. 2. 2016 Fialová, 2003 Návody k praktickým cvičením z lékařské biochemie s klinicko-biochemickými aplikacemi 120 Kč
9. 2. 2016 Petrovický Řezy mozkem, Neuroanatomie, CT, NMR 120 Kč
9. 2. 2016 Petrovický Anatomie systematická, topografická a klinická, svazek I-XI. (1997) - podtrhané, některé v salátovém stavu 350 Kč
9. 2. 2016 Junqueira Základy histologie - trochu podtrhaná 500 Kč
9. 2. 2016 Eroschenko DiFiore´s Atlas of histology with funcional correlation 1000 Kč
9. 2. 2016 Silbernagl, Despopoulos Atlas fyziologie člověka 300 Kč
9. 2. 2016 Silbernagl, Lang Atlas patofyziologie člověka 450 Kč
9. 2. 2016 Bydžovský První pomoc 30 Kč
9. 2. 2016 Classen, Diehl Diferenciální diagnostika ve schématech 100 Kč
9. 2. 2016 Vokurka, Hugo a kol. Velký lékařský slovník (2002) 500 Kč
9. 2. 2016 Grim, Druga et al. Základy anatomie 1.Obecná anatomie a pohybový systém 200 Kč
9. 2. 2016 Petrovický a spol. Anatomie s topografii a klinickými aplikacemi 1. svazek – pohybové ústrojí 350 Kč
9. 2. 2016 Fučíková a kol. Základy klinické imunologie 25 Kč
9. 2. 2016 Lüllmann, Mohr Farmakologie a toxikologie 1400 Kč
9. 2. 2016 Hynie Obecná farmakologie, 1. a 2. díl 100 Kč
9. 2. 2016 Hynie Speciální farmakologie, 4., 5., 6.díl - podtrhané 100 Kč
9. 2. 2016 Kolektiv autorů Speciální patologie, I., II. a III.díl - lehce podtrhané 100 Kč
9. 2. 2016 Chrobák a kol. Propedeutika vnitřního lékařství 100 Kč
9. 2. 2016 Zeman a kol. Chirurgická propedeutika 300 Kč
9. 2. 2016 Adam, Vorlíček, Vaníček a kol. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob 200 Kč
9. 2. 2016 Penka Hematologie I – neonkologická 100 Kč
9. 2. 2016 Kozlíková Cvičení z latinské terminologie 25 Kč
9. 2. 2016 Kábrt, Chlumská Úvod do lékařské terminologie 50 Kč
9. 2. 2016 Topilová Anglicko-český, česko-anglický lékařský slovník 500 Kč
9. 2. 2016 Feneis Anatomický obrazový slovník (1996) 300 Kč
9. 2. 2016 Nečásek Genetika 30 Kč
9. 2. 2016 Jirkovská, Jirsová Testové otázky z histologie a embryologie - vyplněná 20 Kč
9. 2. 2016 Kapras a kol. Kontrolní otázky biologie a lékařská genetika 40 Kč
9. 2. 2016 Bárta Sbírka příkladů z genetiky 25 Kč
9. 2. 2016 Kapras, Kohoutová Kapitoly z lékařské biologie a genetiky, II. a III 100 Kč
9. 2. 2016 Hrušková Semináře z lékařské chemie 25 Kč
9. 2. 2016 Habermann Vybrané kapitoly z lékařské chemie 50 Kč
9. 2. 2016 Bednář, Fraňková Lékařská mikrobiologie 350 Kč
9. 2. 2016 Hejzlar, Kittnar Normální a patologická mikroflóra lidského těla 25 Kč
9. 2. 2016 Bartůňková, Wernerová Imunologie a alergologie; 40 Kč
9. 2. 2016 Hořejší, Bartůňková Základy imunologie - trochu vytrhané stránky 100 Kč
9. 2. 2016 Ferenčík, Rovenský Imunitní sytém; 150 Kč
9. 2. 2016 Rokyta Fyziologie 250 Kč
9. 2. 2016 Schmidt Memorix Fyziologie 50 Kč
9. 2. 2016 Červinková a kol. Návod k praktickým cvičením z lékařské fyziologie 50 Kč
9. 2. 2016 Kolektiv autorů Klinické použití krve, příručka (Grada) 20 Kč
9. 2. 2016 Dylevský Somatologie 100 Kč
9. 2. 2016 Bartůňková Imunodeficience 100 Kč
9. 2. 2016 Ferko, Vobořil Chirurgie v kostce 300 Kč
9. 2. 2016 Závad Syndrom multiorgánové dysfunkce 150 Kč
8. 2. 2016 Ward, Linden Základy fyziologie 300 Kč
8. 2. 2016 Vajner, Uhlík Otázky k opakování embryologie člověka - vytisklé, nesvázané 90 Kč
8. 2. 2016 Nečas Obecná patologická fyziologie - vytisklá, nesvázaná 150 Kč
8. 2. 2016 Jiří Dostál, Hana Paulová, Jiří Slanina, Eva Táborská Biochemie pro posluchače bakalářských oborů 100 Kč
8. 2. 2016 Grim, Druga Základy anatomie 5 200 Kč
7. 2. 2016 Vajner, Uhlík Lék.histologie I. 80 Kč
7. 2. 2016 Lejsek První pomoc 130 Kč
7. 2. 2016 Válková Praktické lékařství 100 Kč
7. 2. 2016 Kábrt Úvod do lek.terminologie 50 Kč
7. 2. 2016 Pritchard základy lék.genetiky 100 Kč
7. 2. 2016 Kapitoly z lék.biologie a genetiky I a II 100 Kč
7. 2. 2016 Matouš Základy lék.chemie a biochemie 300 Kč
7. 2. 2016 Harper Harperova biochemie 300 Kč
7. 2. 2016 Petrovický Petrovický 150 Kč
7. 2. 2016 Netter Anatomie 250 Kč
7. 2. 2016 Junquiera Základy histologie 200 Kč
7. 2. 2016 Čihák Anatomie 1,2,3 - cena za jednu 300 Kč
7. 2. 2016 Navrátil Medicínská biofyzika 200 Kč
7. 2. 2016 Druga, Grim Anatomie CNS 150 Kč
7. 2. 2016 Druga, Grim Základy anatomie 5 150 Kč
7. 2. 2016 Základy anatomie 3 150 Kč
7. 2. 2016 Druga, Grim Základy anatomie 1 150 Kč
7. 2. 2016 Matouš Bohuslav Základy lékařské chemie a biochemie 450 Kč
6. 2. 2016 U. R. Folsch, K. Kochsiek, R. F. Schmidt Patologická fyziologie-jako nová 800 Kč
6. 2. 2016 Vernerová, Housa Testové otázky z obecné patologie 150 Kč
6. 2. 2016 Zdeněk Vacek Embryologie - jako nová 150 Kč
5. 2. 2016 Povýšil Ctibor Obecná Patologie 789 Kč
5. 2. 2016 Miroslav Votava Lékařská mikrobiologie obecná - jednostranně vytisklá, nesvázaná, v deskách 200 Kč
5. 2. 2016 Jaroslav Julák Praktická cvičení a semináře z lékařské mikrobiologie 100 Kč
5. 2. 2016 M.Bednář, V.Fraňková Lékařská mikrobiologie 350 Kč
5. 2. 2016 Ladislav Chrobák a kol. Propedeutika vnitřního lékařství 200 Kč
4. 2. 2016 MUNTAU, Ania Carolina Pediatrie 1200 Kč
4. 2. 2016 Beneš, Jiří, Stránský Pravoslav, Vítek František, Karolinum, 2005, Základy lékařské biofyziky 90 Kč
4. 2. 2016 Ledvina, Miroslav, Stoklasován Alena, Cerman Jaroslav, Karolinum, 2006 Biochemie pro studující medicíny I. díl a II. díl 200 Kč
4. 2. 2016 Zitko, Miroslav a kol., Triton, 2003 Praktikum z lékařské biofyziky 50 Kč
4. 2. 2016 Bubnová, Eva et. al. Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie - praktická cvičení a semináře 150 Kč
4. 2. 2016 kolektiv autorů Bakalářské studium - modelové otázky k přijímacím zkouškám 50 Kč
4. 2. 2016 ČIHÁK, Radomír Anatomie 3 - úplně nová, nezvýrazněná 1100 Kč
4. 2. 2016 Čihák Radomír Anatomie 1 - nová 1100 Kč
3. 2. 2016 Grim, Druga Anatomie CNS 250 Kč
3. 2. 2016 Konrádová Funkční histologie 200 Kč
2. 2. 2016 MATOUŠ, Bohuslav et al. Základy lékařské chemie a biochemie (jako nová) 550 Kč
1. 2. 2016 Hrodek, Vavřinec Pediatrie 200 Kč
1. 2. 2016 Klener Vnitřní lékařství 300 Kč
1. 2. 2016 Alberts Základy buněčné biologie-podtrhana, ale super stav 300 Kč
1. 2. 2016 Junqueira Základy histologie-podtrhana zvyraznovačem, ale super stav 250 Kč
1. 2. 2016 Robbins, Cotran, Kumar, Collins Pathologic basis of disease, 6th. edition 500 Kč
1. 2. 2016 Koolman Jan Roehm Klaus–Heinrich Barevný atlas biochemie( Nový) 650 Kč
1. 2. 2016 Hanuš, Macek a kol. Urologie pro mediky (PC 360,-, nová, pár stran zvýrazněno) 300 Kč
1. 2. 2016 Sixtus Hynie Farmakologie v kostce (nová) 300 Kč
1. 2. 2016 Lincová Dagmar Základní a aplikovaná farmakologie (nová) 1250 Kč
1. 2. 2016 CNS minimum ke zkoušce 100 Kč
1. 2. 2016 Vypracovane otázky z fyziologie 120 Kč
31. 1. 2016 Patologicka fyziologie organovych systemu 1 200 Kč
31. 1. 2016 Povysil Obecna patologie 600 Kč
31. 1. 2016 Povysil Specialni patologie 1200 Kč
30. 1. 2016 Zazula, Roman a kol. Praktikum intenzivní medicíny (učební text, nový) 80 Kč
30. 1. 2016 Topinkova Geriatric pro praxi ( nova) 200 Kč
30. 1. 2016 Matejovska Kubesova Akutni stavy v geriatrii (nova) 280 Kč
30. 1. 2016 Jan Pokorný Lékařská první pomoc (nova) 300 Kč
30. 1. 2016 Svačina Poruchy metabolizmu a výživy -jak nová 499 Kč
30. 1. 2016 Zeman, Krška Chirurgická propedeutika (nejnovejší)- jak nová 350 Kč
30. 1. 2016 Brevíř 2014 (jak nový) 150 Kč
28. 1. 2016 Musil, Petřík, Trefný Pneumologie 100 Kč
28. 1. 2016 Fuchs, Zoban, Tomášková, Černý Vybrané kapitoly z perinatologie 70 Kč
28. 1. 2016 Hay, Myron Lange Current diagnosis and treatement - pediatrics 21.vydání 600 Kč
28. 1. 2016 M.Dietel a kolektiv Harrisons innere medizin 1+2 15.vydání 200 Kč
28. 1. 2016 Classen, Diehl, Kochsiek 5. Vydáni Innere medizin 200 Kč
28. 1. 2016 Čech,Hájek, Maršál, Srp Porodnictví 2. Vydáni, nová 700 Kč
28. 1. 2016 Cotran, Cumar, Collins Robbins pathologic basis of disease 6. vydáni, výborný stav 500 Kč
28. 1. 2016 Lukáš, Žák Gastroenterologie a hepatologie 200 Kč
28. 1. 2016 Nečas Emanuel Patofyziologie orgánových systémů 1,2 + obecná část 300 Kč
28. 1. 2016 Lincová, Fraghali Základní a aplikovaná farmakologie 500 Kč
28. 1. 2016 Bednář, Fraňková Lékařská mikrobiologie 150 Kč
27. 1. 2016 Zeman, Krška Chirurgická propedeutika ,třetí vydání - úplně nová 450 Kč
27. 1. 2016 Rene Voboril Tepenné variety a anomálie u človeka 10 Kč
27. 1. 2016 Vera Topilova Anglicko-Cesky CS-AJ lekarsky slovnik, novy 800 Kč
27. 1. 2016 Lukáš, Žák Gastroenterologie a Hepatologie, nová 200 Kč
26. 1. 2016 KLENER Pavel Vnitřní lékařství 3. přeprac. a doplněné vydání 2006 700 Kč
26. 1. 2016 Horký Karel Lékařské repetitorium 200 Kč
26. 1. 2016 Wolfe John ABC cévních onemocnění 200 Kč
26. 1. 2016 Aschermann M a kol. Kardiologie 1. a 2. díl (lze i jednotlivě á 1000 Kč) 2000 Kč
26. 1. 2016 Raboch J, Zvolský P a kol. Psychiatrie první vydání 500 Kč
26. 1. 2016 Widimský Jiří a kol. HYPERTENZE 2. rozšířené vydání 150 Kč
26. 1. 2016 Češka Richard a kol. Cholesterol a ateroskleróza, léčba dyslipidémií 2005 200 Kč
26. 1. 2016 Vokurka Martin, Hugo Jan a kol. Velký lékařský slovník 3. rozšířené vydání 500 Kč
26. 1. 2016 Widimský jiří jr. a kol. Arteriální hypertenze - současné klinické trendy IV. sympozium 50 Kč
26. 1. 2016 Topilová V. Anglicko-český česko-anglický lékařský slovník 300 Kč
26. 1. 2016 Sadler, Thomas W Langmanova lékařská embryologie 800 Kč
26. 1. 2016 Vondráček, Kurzová Zdravotnické právo - 2002 50 Kč
26. 1. 2016 Seifert, Beneš Všeobecné praktické lékařství - 2005 200 Kč
26. 1. 2016 Hradec, Spáčil Vnitřní lékařství svazek II - Kardiologie angiologie 150 Kč
26. 1. 2016 Šimon J. Epidemiologie a prevence ischemické choroby srdeční 50 Kč
26. 1. 2016 Fait T. Preventivní medicína 2008 300 Kč
26. 1. 2016 Marek J. Farmakoterapie vnitřních nemocí 3. vyd. 500 Kč
25. 1. 2016 Jeremy P.T. Ward, R. W.A. Linden Základy fyziologie 140 Kč
25. 1. 2016 Stefan Silbernagl, Florian Lang Atlas patofyziologie 600 Kč
25. 1. 2016 Praktikum z lékařské biofyziky 60 Kč
25. 1. 2016 Votava Mikrobiologie (obecka, specka) 600 Kč
24. 1. 2016 Jiří Šedý KOMPENDIUM STOMATOLOGIE 1 1400 Kč
24. 1. 2016 VOJÁČEK, Jan, Kettner Jiří Klinická kardiologie 1800 Kč
22. 1. 2016 TOPILOVÁ Věra Medical English 150 Kč
22. 1. 2016 HUGO Jan, VOKURKA Martin Velký lékařský slovník (7. vydání) 600 Kč
22. 1. 2016 LUKÁŠ Karel, ŽÁK Aleš Chorobné znaky a příznaky 400 Kč
22. 1. 2016 ČEŠKA Richard Interna (1. vydání) 600 Kč
21. 1. 2016 Cihak anatómie 1pouzita+3 skoro nova 2000 Kč
21. 1. 2016 mazanek zubni lekarstvi nova 600 Kč
21. 1. 2016 trojan kontrolní otázky z fyziologie 70 Kč
21. 1. 2016 langmaier lekarska fyziologie 140 Kč
21. 1. 2016 Vše pro zvládnutí prvního ročníku DVD (4,7 GB dat) obsahuje- Anatomie (poznámky, výpisky, vypracované otázky ke zkoušce + knihy Anatomie od Čiháka (1,2,3), knihy od Petrovského i Grima) + histologie (laboratorní obrázky - kreslené + tištěné, osobní výpisky), kompletní příprava na pitevnu (zimní i letní semestr včetně nejpravděpodobnějších otázek), biofyziku (výpisky, vzorečky, příklady, opakování k testu), latinu (testy, příprava z hodin, nutná slovíčka pro zvládnutí zkoušky), informatiku (úlohy z hodin), genetika (otázky a výpisky), první pomoc (testy) atd. V případě zájmu zašlete email + způsob doručení (pošta/osobní předání). Možnost poslat ukázku. 400 Kč
20. 1. 2016 JULÁK Praktická cvičení z mikrobiologie (jako nová, nepodtrhaná) 100 Kč
20. 1. 2016 BEDNÁŘ Mikrobiologie (pevná vazba, podtrháno pouze tužkou) 500 Kč
20. 1. 2016 PETROVICKÝ P. Řezy mozkem (staré vydání) 50 Kč
20. 1. 2016 Otová, Kohoutová, Panczak Lékařská biologie a genetika I.+II.+III. díl 400 Kč
20. 1. 2016 Vytisknuté vypracované otázky z lékařské biologie a genetiky (vazba) 250 Kč
20. 1. 2016 Naňka Ondřej, Elišková Miloslava Přehled anatomie 400 Kč
20. 1. 2016 Ledvina, Stoklasová, Cerman Biochemie pro studující medicíny I.+II. díl 250 Kč
20. 1. 2016 MYSLIVEČEK Jaromír a kol. Základy neurověd 300 Kč
20. 1. 2016 BENEŠ Jiří a kolektiv Základy lékařské biofyziky 100 Kč
20. 1. 2016 KITTNAR Otomar a kolektiv Lékařská fyziologie 600 Kč
18. 1. 2016 Miroslav Zitko a kol. Praktikum z lékařské biofyziky 90 Kč
18. 1. 2016 Ptáček, Bartůněk Etika a komunikace v medicíně - nová 290 Kč
18. 1. 2016 Kočárek, Eduard Biologie člověka 2, 1. vydání, kniha zcela nová a nepoužitá 180 Kč
18. 1. 2016 Kočárek, Eduard Biologie člověka 1, 1. vydání, zčásti zvyrazneno zvyraznovacem, vyborny stav! Pro pripravu na prijimacky 150 Kč
18. 1. 2016 Richard Rokyta, Dana Marešová, Zuzana Turková Somatologie, 1. vydání, kniha zcela nepoužitá 150 Kč
17. 1. 2016 Václav Lichnovský Přehled histologie člověka v obrazech 90 Kč
17. 1. 2016 J. Mačák, J. Mačáková Patologie 300 Kč
17. 1. 2016 Renate Lullmann-Rauch Histologie 750 Kč
17. 1. 2016 Thomas W. Sadler Langmanova lékařská embryologie 850 Kč
15. 1. 2016 Čihák, Radomír Anatomie 3 (nová, kupovaná před měsícem, obalená) 1700 Kč
15. 1. 2016 Čihák, Radomír Anatomie 1 (nová, kupovaná před měsícem, obalená) 1300 Kč
11. 1. 2016 Jan Vymětal Lékařská psychologie 250 Kč
11. 1. 2016 Marek Bednář Lékařská Mikrobiologie 300 Kč
11. 1. 2016 Jan Pachl, Karel Roubík Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí 150 Kč
11. 1. 2016 Vladislav Třeška a kol Propedeutika vybraných klinických oborů 150 Kč
11. 1. 2016 Ctibor Povýšil Speciální Patologie 700 Kč
11. 1. 2016 Jan Lebl, Jan Janda a kol. Klinická pediatrie 1800 Kč
11. 1. 2016 Povýšil Ctibor Speciální patologie, podtrhaná 450 Kč
11. 1. 2016 Trojan a kol Lékařská fyziologie 250 Kč
11. 1. 2016 Vypracované otázky z ORL 120 Kč
11. 1. 2016 Borovanský Soustavná anatomie člověka II 200 Kč
11. 1. 2016 Sinělnikov Atlas anatomie člověka II 300 Kč
9. 1. 2016 POVÝŠIL, ŠTEINER Obecná a Speciální patologie, druhé vydání (podtrhané) 1500 Kč
9. 1. 2016 Ward, Linden Základy fyziologie (nová) 250 Kč
9. 1. 2016 VACEK, Zdeněk Embryologie (nová) 150 Kč
9. 1. 2016 Zitko a kol. Praktikum z lékařské biofyziky (nové) 80 Kč
9. 1. 2016 Hutchinson, Mallatt, Marieb Lidské tělo - obrazový atlas latinsko-česko-anglický (nové) 200 Kč
9. 1. 2016 KALOUSOVÁ, Marta, et al. PATOBIOCHEMIE ve schématech - nová 200 Kč
9. 1. 2016 kolektiv autorů Speciální patologie I.,II.,III. díl - učební texty UK 300 Kč
7. 1. 2016 Slabá D., Strnadová Z. Professional English book 1 100 Kč
5. 1. 2016 Ctibor Povýšil, Ivo Šteiner, et al. Speciální patologie (používaná, ale dobrý stav) 500 Kč
5. 1. 2016 ZEMAN, Miroslav (et al.) Chirurgická propedeutika, jako nová 300 Kč
2. 1. 2016 Kolektiv autorů Speciální patologie II. díl (NOVÁ!!!) 99 Kč
2. 1. 2016 TŘEŠKA, Vladimír a kol. Transplantologie pro mediky (NOVÁ!!!) 99 Kč
2. 1. 2016 LOBOVSKÁ, Alena Infekční nemoci (NOVÁ!!!) 300 Kč
28. 12. 2015 Cadenza novy plast PC- 690,-, nyni 400,-Kc 400 Kč
27. 12. 2015 ODSTRČIL, Jaroslav, Odstrčilová, Milada Chemie potravin 300 Kč
27. 12. 2015 Kleinwächterová, Hana, Brázdová Zuzana Výživový stav člověka a způsoby jeho zjišťování (nová) 280 Kč
26. 12. 2015 Votava Farnakologie - nová 200 Kč
26. 12. 2015 Základy receptúry - nová Gaier 100 Kč
26. 12. 2015 Petrovický Anatomie I. - čistá 500 Kč
26. 12. 2015 Sosna Základy ortopedie 450 Kč
21. 12. 2015 VELÍŠEK, Jan Chemie potravin I., II. 500 Kč
20. 12. 2015 Kohoutova Lekarska genetika 2 150 Kč
20. 12. 2015 julak praktika Mikrobiologie 100 Kč
20. 12. 2015 Maruna - nova,nepouzita Zkusebni testy s pat.fyziologie 200 Kč
20. 12. 2015 Vejrazka, Svobodova IANUA 200 Kč
20. 12. 2015 Kittnar - nova Fyziologie 700 Kč
20. 12. 2015 Matous Biochemie - nova 500 Kč
20. 12. 2015 Lullman Rauch Histologie - nova,nepouzita 600 Kč
20. 12. 2015 Necas Patologicka fyziologie 1,2,3 700 Kč
20. 12. 2015 Lincová Aplikovana farmakologie 900 Kč
19. 12. 2015 KLENER, Pavel, et al. Vnitřní lékařství I + II (vytištěné, ale ve skvělém stavu) 300 Kč
19. 12. 2015 VOKURKA Martin, Jan Hugo a kolektiv Velký lékařský slovník 500 Kč
18. 12. 2015 Základy lékařské chemie a biochemie 600 Kč
16. 12. 2015 Robert K. Murray, Daryl K Granner, Peter A. Mayes, Victor W. Rodwell Harperova Biochemie překlad 23.vydání 400 Kč
14. 12. 2015 Lebl Jan , Janda Jan , Pohunek Petr Klinická pediatrie – Nová a NETKNUTÁ !! 800 Kč
14. 12. 2015 Lebl Jan Preklinická pediatrie – NOVÁ a nepoužitá 300 Kč
14. 12. 2015 Lebl Praktická pediatrie – Jako nová, nepodtrhaná 100 Kč
14. 12. 2015 Klener Pavel VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ 2.vydání 500 Kč
14. 12. 2015 Klener Pavel et al. Propedeutika ve vnitřním lékařství - nepodtrhaná, jako nová !! 200 Kč
14. 12. 2015 Felix Ondřej, Přivřel Martin Příprava ke zkoušce z vnitřního lékařství - Netknutá , nepodtrhaná 100 Kč
14. 12. 2015 Žák Aleš , Petrášek Jan , et al. Základy vnitřního lékařství – perfektní stav, nepodtrhaná 400 Kč
14. 12. 2015 Lincová Dagmar Základní a aplikovaná Farmakologie 2.vyd. , ÚPLNĚ NOVÁ, NEPOUŽITÁ, ještě ve FÓLII !!!!!!!!! 900 Kč
14. 12. 2015 Perlík Základy klinické farmakologie , super stav, nepodtrhaná 200 Kč
14. 12. 2015 Perlík Základy farmakologie – Jen párkrát otevřená 150 Kč
14. 12. 2015 Rob Lukáš , Martan Alois , Citterbart Karel, et al. GYNEKOLOGIE – NOVÁ, Nepoužitá 500 Kč
14. 12. 2015 Zwinger Antonín PORODNICTVÍ 500 Kč
14. 12. 2015 Živný Jaroslav Gynekologie a porodnictví (Testy) - žádné poznámky,ani podtrhávání. Jako nová 200 Kč
14. 12. 2015 Kobilková Jitka Základy gynekologie a porodnictví - NOVÁ 250 Kč
14. 12. 2015 Ambler Zdeněk Základy neurologie ,7 vydání 2011 - NOVÁ, NEPOUŽIÁ !!! 400 Kč
14. 12. 2015 Bureš Jan, Horáček Jiří, Malý Jaroslav Vnitřní lékařství , 2.vyd. 2014 - NOVÉ,ZABALENÉ 1790 Kč
14. 12. 2015 Naňka Ondřej , Elišková Miloslava Přehled Anatomie - NOVÁ, NEOTEVŘENÁ 400 Kč
14. 12. 2015 Grim Miloš , Druga Rastislav et al Základy anatomie 1 - NOVÁ, NEOTEVŘENÁ 200 Kč
14. 12. 2015 Grim Miloš , Druga Rastislav et al Základy anatomie 3 - NOVÁ, NEOTEVŘENÁ 200 Kč
14. 12. 2015 Grim Miloš , Druga Rastislav et al Základy anatomie 5 - NOVÁ, NEOTEVŘENÁ 200 Kč
14. 12. 2015 Druga Rastislav , Grim Miloš , Smetana Karel Anatomie periferního nervového systému - NOVÁ, NEOTEVŘENÁ 200 Kč
14. 12. 2015 Druga Rastislav , Grim Miloš , Smetana Karel Anatomie centrálního nervového systému - NOVÁ, NEOTEVŘENÁ 200 Kč
14. 12. 2015 Povýšil Ctibor , Šteiner Ivo, et al. SPECIÁLNÍ PATOLOGIE – 2. Vyd. ÚPLNĚ NOVÁ !!!! 1000 Kč
14. 12. 2015 Povýšil Ctibor , Šteiner Ivo, et al. OBECNÁ PATOLOGIE - ÚPLNĚ NOVÁ !!!! 500 Kč
14. 12. 2015 Beneš Jiří Infekční lékařství vyd. 2009, Úplně nové, nerozbalené 900 Kč
14. 12. 2015 Murray Robert K. HARPEROVA ILUSTROVANÁ BIOCHEMIE vyd. 2013- ÚPLNĚ NOVÁ !!! 500 Kč
14. 12. 2015 Matouš Bohuslav et al. Základy lékařské chemie a biochemie - ÚPLNĚ NOVÁ !!! 500 Kč
14. 12. 2015 Racek Jaroslav et al. Klinická Biochemie - nepopsaná, nepodtrhaná 300 Kč
14. 12. 2015 Ganong Přehled lékařské fyziologie – ÚPLNĚ NOVÉ , NEPOUŽÍTÉ !! 1000 Kč
14. 12. 2015 Jeremy ZÁKLADY FYZIOLOGIE 200 Kč
14. 12. 2015 Podstatová Hana Základy epidemiologie a hygieny , NEPOUŽITÉ 250 Kč
14. 12. 2015 Stingl Josef, Grim Miloš, Druga Rastislav Regional anatomy NOVÁ 200 Kč
14. 12. 2015 Vejražka Martin, Svobodová Dana Terminologiae Medicae IANUA , Nová, nepoužitá 200 Kč
14. 12. 2015 Zeman, Krška Speciální chirurgie – Zcela Nová a nepoužitá,3 vyd. 2014 800 Kč
14. 12. 2015 Pavel Šlampa, Jiří Petera Radiační onkologie – Nová 650 Kč
14. 12. 2015 Adam Zdeněk a spol. Speciální onkologie 250 Kč
14. 12. 2015 Adam Zdeněk a spol. Obecná onkologie 250 Kč
14. 12. 2015 Dorian J. Pritchard, Bruce R. Korf Základy lékařské genetiky - nepodtrhaná !!! JAKO NOVÁ 200 Kč
14. 12. 2015 Pavel Pafko ZÁKLADY SPECIÁLNÍ CHIRURGIE – Úplně NOVÁ !! 500 Kč
14. 12. 2015 Jiří Valenta et al. ZÁKLADY CHIRURGIE - bez poznámek a podtrhávání,jako nová 300 Kč
14. 12. 2015 Hubálková Hana , Krňoulová Jana Materiály a technologie v protetickém zubním lékařství 500 Kč
14. 12. 2015 Stejskalová Jitka et al. Konzervační zubní lékařství 2.vydání - ÚPLNĚ NOVÉ !!! 500 Kč
14. 12. 2015 Kamínek Milan Ortodoncie - Nepodtrhaná, Nepopsaná,jako nová 600 Kč
10. 12. 2015 Hynie Sixtus Farmakologie v kostce 199 Kč
9. 12. 2015 Kolektiv autorů Speciální patologie, I. a II. díl 100 Kč
9. 12. 2015 C. Povýšil Speciální patologie (Druhé, doplnění a přepracované vydání) 800 Kč
9. 12. 2015 D.Lincová Základní a aplikovaná farmakologie (Druhé, doplněné a přepracované vydání) 1000 Kč
9. 12. 2015 P. Klener et al. Vnitřní lékařství (Třetí přepracované a doplněné vydání) 1500 Kč
9. 12. 2015 R.K.Murray Harperova BIOCHEMIE (23.vydání) 350 Kč
9. 12. 2015 M. Ledvina, A. Stoklasová, J. Cerman Biochemie pro studující medicíny I. a II.díl 150 Kč
9. 12. 2015 E. Nečas a spol. Patologická fyziologie orgánových systémů, Část I 100 Kč
9. 12. 2015 E. Nečas Patologická fyziologie orgánových systémů, Část II 100 Kč
9. 12. 2015 E.Nečas a spol. Obecná patologická fyziologie 100 Kč
9. 12. 2015 P. Klener Propedeutika ve vnitřním lékařství (nová) 150 Kč
9. 12. 2015 M.Grim Základy anatomie 5 200 Kč
9. 12. 2015 Sixtus Hynie Farmakologie v kostce 100 Kč
9. 12. 2015 S. Trojan a kolektiv LÉKAŘSKÁ FYZIOLOGIE 400 Kč
9. 12. 2015 M. Bednář MIKROBIOLOGIE 350 Kč
9. 12. 2015 J.R.Hampton EKG stručně, jasně a přehledně 100 Kč
9. 12. 2015 M. Langmeier Protokoly k praktickým cvičením z lékařské fyziologie 50 Kč
8. 12. 2015 Sadler Thomas W. Langmanova lékařská embryologie, nová 500 Kč
7. 12. 2015 Čech, Hájek, Maršál a kol. PORODNICTVÍ (3 vydání, 2014) úplně nová 1100 Kč
7. 12. 2015 Robert K. Murray a kolektiv Harperova biochemie, 23.vydání 600 Kč
7. 12. 2015 Julák Prakt. cvičení a semináře z mikrobiologie 100 Kč
7. 12. 2015 Ledvina Biochemie I+II 300 Kč
6. 12. 2015 Grim, Druga Základy anatomie - 1.diel, cerveny, pohybovy aparat, čistá 200 Kč
6. 12. 2015 Doskočil Kontrolní otázky Anatomie (Triton) 20 Kč
6. 12. 2015 Nečas Kontrolní otázky Patologická fyziologie (Triton) - vytisknuté, zvázané 20 Kč
6. 12. 2015 Petrovický, Brabec Řezy mozkem - nova 110 Kč
6. 12. 2015 Seichert Topografická pitva - cista 380 Kč
6. 12. 2015 Jirkovská, Jirsová Testové otázky z histologie a embryologie (2001) 50 Kč
6. 12. 2015 Martínek, Vacek Histologický atlas - novy 340 Kč
1. 12. 2015 Bagossy Deutsch für mediziner 370 Kč
1. 12. 2015 Miroslav Ledvina Biochemie pro studující medicíny I a II 250 Kč
1. 12. 2015 Bohuslav Matouš Základy lékařské chemie a biochemie 450 Kč
1. 12. 2015 Vypracované otázky z patologické fyziologie 200 Kč
1. 12. 2015 Vypracované otázky z mikrobiologie 150 Kč
1. 12. 2015 Kotlas Jaroslav a kolektiv Návody a úkoly k praktickým cvičením z lékařské biologie a genetiky 80 Kč
30. 11. 2015 Ctibor Povýšil, Ivo Šteiner, et al. Obecná patologie (téměř nepoužitá) 650 Kč
30. 11. 2015 bílý plášť, velikost L 100 Kč
30. 11. 2015 dámské lékařské kalhoty bílé velikosti S/M 300 Kč
30. 11. 2015 dámský plášt bílé barvy,velikosti S/M,možno před koupí vyzkoušet 300 Kč
29. 11. 2015 Kobilková Jitka et al. Základy gynekologie a porodnictví (jako nová!) 490 Kč
29. 11. 2015 MARTÍNEK, VACEK Histologický atlas 290 Kč
26. 11. 2015 Votava Lekarska mikrobiologie obecna 650 Kč
24. 11. 2015 Kompendium, 2001 Pharmindex (NOVÁ, zabalená!) 550 Kč
24. 11. 2015 J.Roth, M.Sekyrová, E.Růžička Parkinsonova nemoc 80 Kč
24. 11. 2015 J.Baštecký a kol., Grada Gerontopsychiatrie 100 Kč
24. 11. 2015 M.Haluzík, MF Praktická léčba diabetu 150 Kč
24. 11. 2015 Kolektiv autorů, editorka N.Benáková, MF Dermatologie v kazuistikách (nová, zabalená) 150 Kč
24. 11. 2015 Z.Kavach, L.Čeledová, I.Holmerová Křehký pacient a primární péče 300 Kč
24. 11. 2015 J.Masopust, A.Urban, M.Vaniš Neuropsychiatrické případy (nová, zabalená) 250 Kč
24. 11. 2015 S.Nevšímalová, K.Šonka Poruchy spánku a bdění (nová, zabalená) 200 Kč
22. 11. 2015 Votava Miroslav a kolektiv Lékařská mikrobiologie vyšetřovací metody (NOVÁ) 500 Kč
22. 11. 2015 Konrádová Histologie (pár stránek podtrhaných cca 10) 200 Kč
22. 11. 2015 Hrazdira, Mornstein Lékařská biofyzika a přístrojová technika 450 Kč
22. 11. 2015 Alberts Základy buněčné biologie 650 Kč
22. 11. 2015 Thompson&Thompson Genetics in medicine 500 Kč
22. 11. 2015 Langmans medical embryology 300 Kč
22. 11. 2015 Harpers Illustrated Biochemistry 400 Kč
22. 11. 2015 Katzung Basic and Clinical Pharmacology 300 Kč
22. 11. 2015 Jawetz Medical Microbiology 300 Kč
22. 11. 2015 Bílé lékařské kalhoty a tričko S 300 Kč
22. 11. 2015 Sada skalpel, 2 násadky, 2 pinzety 300 Kč
22. 11. 2015 Bílí plášť velikosti S 250 Kč
21. 11. 2015 SOUČEK Vnitřní lékařství, 1+2.díl+CD 1900 Kč
21. 11. 2015 Černý Jan a kolektiv Špeciálna chirurgia 4, Chirurgia krku a hlavy 380 Kč
21. 11. 2015 Jiří Náhlovský et al. Neurochirurgie 1500 Kč
21. 11. 2015 Sosna, Čech, Krbec Operační přístupy ke skeletu končetin, pánve a páteře 900 Kč
21. 11. 2015 Zeman Miroslav et al. Speciální chirurgie, 2.vydání 1000 Kč
20. 11. 2015 Višňa, Hart Chrupavka kolena 300 Kč
20. 11. 2015 Hart, Štipčák Přední zkříž. vaz kolenního kloubu 500 Kč
20. 11. 2015 Vokurka, Hugo Praktický slovník medicíny 400 Kč
20. 11. 2015 Vokurka, Hugo Velký lékařský slovník, 8. vyd. 1000 Kč
18. 11. 2015 E.Herman, J.Praško, D.Seifertová, 2007 Medical Tribune, NOVÁ KONZILIÁRNÍ PSYCHIATRIE 750 Kč
18. 11. 2015 J.Praško, K.Látalová ,1.vydání 2013, NOVÁ PSYCHIATRIE V PRIMÁRNÍ PÉČI 600 Kč
18. 11. 2015 J.Raboch, P.Zvolský 1.vydání, Galén, NOVÁ PSYCHIATRIE 700 Kč
18. 11. 2015 D.Seifertová, J.Praško, J.Horáček, C.Hoschl Postupy v léčbě psychiatrických poruch 1000 Kč
18. 11. 2015 Řezy mozkem + Cadenza plášť M/L 500 Kč
17. 11. 2015 Mescher Anthony L. JUNQUEIRA´S Basic Histology 12th edition 500 Kč
17. 11. 2015 Otázky z imunologie na zápočet,vytisknuté 15 Kč