logo

Kliknutím zobrazíte podrobnosti.

DatumAutorNázevCena
4. 12. 2016 Mysliveček Základy neurověd 350 Kč
4. 12. 2016 Biochemie-Harper+Matouš 1500 Kč
4. 12. 2016 Nečas Patologická fyziologie, všechny 3 díly 700 Kč
4. 12. 2016 Křížová, Křemen Kotrlíková, Svačina a kol. Enterální a parenterální výživa 150 Kč
4. 12. 2016 Topilová Medical English 60 Kč
4. 12. 2016 Škrha a kol. Diabetologie 500 Kč
4. 12. 2016 Vokurka, Hugo a kol. Velký lékařský slovník (7. vydání) 500 Kč
4. 12. 2016 Lukáš, Žák a kol. Chorobné znaky a příznaky 300 Kč
4. 12. 2016 výhodně prodám tmavě modrý fonendoskop Litmann, minimálně používaný a také dámský plášť ve vynikajícím stavu -) cena dohodou fonendoskop Litmann + dámský plášť 1 Kč
3. 12. 2016 BARTONÍČEK, Jan (Heřt, Jiří) Základy klinické anatomie pohybového aparátu 500 Kč
3. 12. 2016 TROJAN, Stanislav a kol. Kontrolní otázky z fyziologie 100 Kč
3. 12. 2016 NAŇKA Ondřej Přehled anatomie - jako nová 400 Kč
3. 12. 2016 VIGUÉ, Jordi Atlas lidského těla - nová 100 Kč
3. 12. 2016 NAŇKA, Ondřej + ELIŠKOVÁ Přehled anatomie 3.vyd. - nová, nerozbalená 420 Kč
3. 12. 2016 SUCHARDA, Petr + ZLATOHLÁVEK, Lukáš Základy klinické medicíny - nová 80 Kč
3. 12. 2016 Doskočil Kontrolní otázky z Anatomie 50 Kč
3. 12. 2016 Nejedlá Fyzikální vyšetření pro sestry 180 Kč
3. 12. 2016 Schindler Mikrobiologie Pro studenty zdravotnických oborů 180 Kč
3. 12. 2016 Rozsypal Úvod do molekulární biologie 1,2,3,4 díl 800 Kč
3. 12. 2016 Paulsen Histologie a buněčná biologie 200 Kč
3. 12. 2016 Stingl Topografická pitva III. Končetiny 40 Kč
3. 12. 2016 Petrovický Anatomie II. Pohybový aparát končetin - skriptum 80 Kč
3. 12. 2016 Petrovický Anatomie I. Obecné základy anatomie - skriptum 80 Kč
3. 12. 2016 Doubková Anatomie hybnosti I. 180 Kč
3. 12. 2016 Votava, Ondrovčík Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie 150 Kč
3. 12. 2016 Petrovický Anatomie X. zrakové a sluchové orgány, orgány s vniřní sekrecí - skriptum 80 Kč
3. 12. 2016 Petrovický Anatomie III. Pohybový aparát hlavy a trupu - skriptum 80 Kč
3. 12. 2016 Vacek, Klika Histologie 200 Kč
3. 12. 2016 Konrádová Funkční histologie, popsaná 80 Kč
3. 12. 2016 Betra Otová a kol. Lékařská biologie a genetika I. Díl 80 Kč
3. 12. 2016 Soukup, Soukupová Kapitoly z lékařské biologie a genetiky II. Díl 80 Kč
3. 12. 2016 Kapras, Kohoutová Kapitoly z lékařské biologie a genetiky III. Díl 80 Kč
3. 12. 2016 Zeman, Krška et al. Speciální chirurgie 850 Kč
3. 12. 2016 Rokyta, Krška, Kozák Bolest ÚPLNĚ NOVÁ 500 Kč
3. 12. 2016 Sixtus Hynie Farmakologie v kostce 180 Kč
3. 12. 2016 Bednář Mikrobiologie 350 Kč
3. 12. 2016 Šajter Biofyzika, biochémia a rádiológia 50 Kč
2. 12. 2016 J. Mysliveček, a spol. Základy neurověd (2. vydání) 350 Kč
2. 12. 2016 Praktická cvičení a semináře z lékařské mikrobiologie (2. vydání) 100 Kč
2. 12. 2016 Jindřich Martínek; Zdeněk Vacek Histologický atlas 250 Kč
2. 12. 2016 R. Murray, a spol. Harperova biochemie 400 Kč
1. 12. 2016 Lebl,Provazník,Hejcmanová et al. PREKLINICKÁ PEDIATRIE 300 Kč
1. 12. 2016 Rob,Martan,Cittebart et al. GYNEKOLOGIE-nová 700 Kč
1. 12. 2016 Sosna,Vavřík,Krbec,Pokorný a kolektiv ZÁKLADY ORTOPEDIE 280 Kč
1. 12. 2016 Hanuš,Macek a kolektiv UROLOGIE pro mediky 200 Kč
1. 12. 2016 Klener Propedeutika ve vnitřním lékařství - nová 300 Kč
1. 12. 2016 Thompson Klinická genetika - nová 700 Kč
29. 11. 2016 Pavel Pafko (et al.) Základy speciální chirurgie - nová 750 Kč
28. 11. 2016 GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie (místy podtrhaná mikrofixem) 200 Kč
27. 11. 2016 Votava Miroslav Lékařská mikrobiologie obecná 450 Kč
27. 11. 2016 Votava Miroslav Lékařská mikrobiologie speciální - vytisklá, svázaná 400 Kč
25. 11. 2016 Pavel Petrovický Anatomie 3 450 Kč
25. 11. 2016 Pavel Petrovický Anatomie 2 400 Kč
25. 11. 2016 Pavel Petrovický Anatomie 1 350 Kč
25. 11. 2016 Thomas W.Sadler Langmanova lékařská embryologie 400 Kč
25. 11. 2016 Renate Lullmann-Rauch Histologie 750 Kč
25. 11. 2016 Martin Vejražka,Dana Svobodová Terminologiae medicae IANUA 250 Kč
25. 11. 2016 Zdeněk Vacek Embryologie 400 Kč
25. 11. 2016 Jiří Beneš, Daniel Jirák,František Vítek Základy lékařské fyziky 420 Kč
25. 11. 2016 Jiří Beneš a kolektiv Základy lékařské biofyziky 200 Kč
24. 11. 2016 ŠTORK, Jiří Dermatovenerologie 1000 Kč
24. 11. 2016 V.HOŘEJŠÍ, J.BARTŮŇKOVÁ Základy imunologie 250 Kč
24. 11. 2016 S.SILBERNAGL, F.LANG Atlas patofyziologie 670 Kč
24. 11. 2016 Koolman, Röhm Barevný atlas biochemie 850 Kč
24. 11. 2016 SILBERNAGL, DESPOPOULOS Atlas fyziologie člověka (6.vyd.) 540 Kč
24. 11. 2016 J.Ward, R.Linden Základy fyziologie 300 Kč
24. 11. 2016 Grim, Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE 1. 330 Kč
24. 11. 2016 L. Vajner, J.Uhlík et al. Lékařská histologie II. - Mikroskopická anatomie 150 Kč
24. 11. 2016 L. Vajner, J.Uhlík et al. Lékařská histologie I. - Cytologie a obecná histologie 100 Kč
22. 11. 2016 JIRKOVSKÁ et al. Testové otázky z histologie a embryologie - vytištěné 50 Kč
22. 11. 2016 ČIHÁK Anatomie 2 - nepodtrhaná, jako nová 950 Kč
22. 11. 2016 PETROVICKÝ, BRABEC Řezy mozkem - NOVÁ 100 Kč
22. 11. 2016 PETROVICKÝ Anatomie 3 - nepodtrhaná, nová 350 Kč
22. 11. 2016 PETROVICKÝ Anatomie 2 - nepodtrhaná, nová 350 Kč
22. 11. 2016 KONRÁDOVÁ, UHLÍK, VAJNER Funkční histologie - nepodtrhaná, dobrý stav 200 Kč
22. 11. 2016 ŠPUNDA, DUŠEK Zdravotnická informatika 50 Kč
22. 11. 2016 WEBEROVÁ English for medical students + English medical reader 100 Kč
22. 11. 2016 OTOVÁ, SOUKUPOVÁ, KOHOUTOVÁ, KAPRAS Lékařská biologie a genetika 1.+2.+3. díl 250 Kč
22. 11. 2016 KOTLAS Návody a úkoly k praktickým cvičením z lékařské biologie a genetiky 50 Kč
22. 11. 2016 LINCOVÁ, FARGHALI Základní a aplikovaná farmakologie - NOVÁ 900 Kč
22. 11. 2016 MURRAY et al. Harperova biochemie - velmi dobrý stav 400 Kč
22. 11. 2016 ČIHÁK, Radomír Anatomie 1, 2, 3 2600 Kč
21. 11. 2016 HAMPTON, J. EKG stručně, jasně, přehledně 130 Kč
21. 11. 2016 KOLÁŘ, J., KAUTZNER, J. Základy elektrokardiografie arytmií a akutních koronárních syndromů - NOVÁ 190 Kč
20. 11. 2016 Oční lékářství ( Jan Kolín), Vnitřní lékařství pro stomatology (M.Souček....) Úvod do speciální neurofyziologie(Petr Králiček) Základy Neurologie ( Zdeněk Ambler) 400 Kč
20. 11. 2016 Petra Svozílková Diferenciální diagnostika v oftalmologii v obrazech 300 Kč
20. 11. 2016 Modelové otázky 2.LF všeobecné lékařství 280 Kč
20. 11. 2016 Šajter Biofyzika, biochémia a rádiológia 70 Kč
20. 11. 2016 JULÁK Úvod do lékařské bakteriologie 100 Kč
20. 11. 2016 LINCOVÁ, FARGHALI Základní a aplikovaná farmakologie 800 Kč
20. 11. 2016 Dostálová Stomatologie 50 Kč
20. 11. 2016 HOŘEJŠÍ, BARŮŇKOVÁ Základy imunologie, 3. vydání 100 Kč
20. 11. 2016 Základy biologie a genetiky, Růst a vývoj člověka 50 Kč
19. 11. 2016 Horký - Lékařské repetitorium 1000 Kč
18. 11. 2016 RYŠLINKOVÁ, M. Česká sestra v arabském světě - Multikulturní ošetřovatelství v praxi NOVÁ 200 Kč
18. 11. 2016 Hynie Sixtus Speciální farmakologie díl.1- nová,nepodtrhaná 750 Kč
18. 11. 2016 IRMIŠ, F. Stres mezi lékařem, pacientem a zdravou osobou 200 Kč
18. 11. 2016 HONZÁK, R. Komunikační pasti v medicíně 200 Kč
18. 11. 2016 ROHEN, YOKOCHI Anatomie člověka - barevný fotografický atlas lidského těla 1600 Kč
18. 11. 2016 MOORE, K., DALLEY, A. Clinically oriented anatomy - 5th Edition (+2CD) 1000 Kč
18. 11. 2016 LAWRENCE, W. Současná chirurgická diagnostika a léčba (díl 1+2) 600 Kč
18. 11. 2016 Graham L. Patrick An Introduction to Medicinal Chemistry 2nd Edition 150 Kč
18. 11. 2016 McMinn, Hutchings Barevný atlas anatomie člověka 150 Kč
18. 11. 2016 Pafko Základy speciální chirurgie 450 Kč
18. 11. 2016 Louthan Neuroendokrinní nádory 50 Kč
18. 11. 2016 F. Kölbel Praktická kardiologie 100 Kč
18. 11. 2016 Kapeller, Pospíšilová Embryologický atlas 100 Kč
18. 11. 2016 M. Penka, Buliková, Matýšková, Zavřelová Hematologie I - neonkologická hematologie 70 Kč
18. 11. 2016 Karel Lukáš, Aleš Žák Gastroenterologie a hepatologie 100 Kč
18. 11. 2016 Hampton John R. EKG pro praxi 150 Kč
18. 11. 2016 J. G. Salway Metabolism at a Glance 100 Kč
17. 11. 2016 Robbins Robbins Basic Pathology, 9th Ed, zcela nový 1700 Kč
17. 11. 2016 Čihák Anatomie 1,2,3-třetí vydání (čtený jen 1.díl) 3000 Kč
15. 11. 2016 Julák lékařská mikrobiologie (1/3 zvýrazněná) 150 Kč
15. 11. 2016 Votava Obecná mikrobiologie- nová 650 Kč
14. 11. 2016 PROSIM INFORMUJTE NA EMAIL, DEKUJI CHCI KOUPIT-Modelové otázky pro přijetí na lékařskou fakultu (zubní lékařství, všeobecné lékařství)-fy, bio, che 0 Kč
14. 11. 2016 Kohoutová a kol. Lekarska biologie a genetika II. díl 150 Kč
14. 11. 2016 Otová Lekarska biologie a genetika I. díl 100 Kč
14. 11. 2016 Svobodová, Vejražka Terminologiae medicinae IANUA 150 Kč
14. 11. 2016 Kohoutová Lékařská biologie a genetika II. díl 150 Kč
14. 11. 2016 Grim, Druga Základy anatomie 1. obecná anatomie a pohybový systém 250 Kč
14. 11. 2016 Druga, Grim, Dubový Anatomie centrálního nervového systému 300 Kč
14. 11. 2016 Petrovický Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi III. 450 Kč
13. 11. 2016 Hynie Sixtus Obecná farmakologie díl 1.-nová,nepodtrhaná 750 Kč
12. 11. 2016 Aschermann Michael KARDIOLOGIE,2 svazky 1 a 2 díl – naprosto NOVÁ, ještě zabalená od koupi!! 3900 Kč
12. 11. 2016 Kamínek Milan Ortodoncie - NOVÁ 800 Kč
12. 11. 2016 Hubálková Hana , Krňoulová Jana Materiály a technologie v protetickém zubním lékařství 600 Kč
12. 11. 2016 Stejskalová Jitka et al. Konzervační zubní lékařství 2.vydání - ÚPLNĚ NOVÉ !!! 800 Kč
12. 11. 2016 Ferda Jiří Inovativní zobrazovací metody 200 Kč
12. 11. 2016 Ferda, Mírka, Baxa, Malán Základy zobrazovacích metod 300 Kč
12. 11. 2016 Kolář, Máček Základy klinické rehabilitace 250 Kč
12. 11. 2016 Stackeová Daniela Fitness programy 250 Kč
12. 11. 2016 Seifert Bohumil, Beneš Václav, Býma Svatopluk Všeobecné praktické lékařství ,vyd.2013= poslední KS (již nesehnatelné) Nové ! 2500 Kč
12. 11. 2016 Ševčík Pavel, Černý Vladimír INTENZIVNÍ MEDICÍNA,druhé vydání 1000 Kč
12. 11. 2016 Ševčík Pavel, Černý Vladimír INTENZIVNÍ MEDICÍNA, 3. nejnovější vydání – NOVÁ NEVYBALENÁ, ještě VE FOLII !! 2800 Kč
12. 11. 2016 Pavel Pafko ZÁKLADY SPECIÁLNÍ CHIRURGIE 700 Kč
12. 11. 2016 Jiří Valenta et al. ZÁKLADY CHIRURGIE - bez poznámek a podtrhávání 300 Kč
12. 11. 2016 Zeman, Krška Speciální chirurgie – Zcela Nová a nepoužitá!!!,3 vyd. 2014 900 Kč
12. 11. 2016 Živný Jaroslav Gynekologie a porodnictví (Testy) - žádné poznámky,ani podtrhávání. Nová 200 Kč
12. 11. 2016 Kobilková Jitka Základy gynekologie a porodnictví - žádné poznámky,ani podtrhávání. Nová 350 Kč
12. 11. 2016 Zwinger Antonín PORODNICTVÍ 800 Kč
12. 11. 2016 Rob Lukáš , Martan Alois , Citterbart Karel, et al. GYNEKOLOGIE – zcela nová !! 800 Kč
12. 11. 2016 Felix Ondřej, Přivřel Martin Příprava ke zkoušce z vnitřního lékařství – zcela nová 200 Kč
12. 11. 2016 Žák Aleš , Petrášek Jan , et al. Základy vnitřního lékařství 400 Kč
12. 11. 2016 Klener Pavel VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ 2.vydání 1000 Kč
12. 11. 2016 Klener Pavel VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ 4.vydání – !!! NOVÉ, NETKNUTÉ !!! – POSLEDNÍ KS !! Již nesehnatelné ! 3500 Kč
12. 11. 2016 Bureš Jan, Horáček Jiří, Malý Jaroslav Vnitřní lékařství , 2.vyd. 2014 - ÚPLNĚ NOVÉ,NEROZBALENÉ, VE FOLII !! 2000 Kč
12. 11. 2016 Pavel Šlampa, Jiří Petera Radiační onkologie – Nová 650 Kč
12. 11. 2016 Adam Zdeněk a spol. Speciální onkologie – poslední ks (již vzácné) 500 Kč
12. 11. 2016 Adam Zdeněk a spol. Obecná onkologie - perfektní stav,nepodtrhaná, vydání 2011 250 Kč
12. 11. 2016 Lebl Jan Preklinická pediatrie – poslední KS (již vzácné) 800 Kč
12. 11. 2016 Lebl Jan , Janda Jan , Pohunek Petr Klinická pediatrie – Nová a nerozbalená !! 900 Kč
12. 11. 2016 Podstatová Hana Základy epidemiologie a hygieny – Poslední ks (již vzácné) 400 Kč
12. 11. 2016 Dorian J. Pritchard, Bruce R. Korf Základy lékařské genetiky 200 Kč
12. 11. 2016 Beneš Jiří Infekční lékařství vyd. 2009, = ÚPLNĚ NOVÉ, nevybalené,JEŠTĚ VE FOLII 900 Kč
12. 11. 2016 Ambler Zdeněk Základy neurologie ,7 vydání 2011 - nepoužité, nové 500 Kč
12. 11. 2016 Perlík Základy farmakologie 150 Kč
12. 11. 2016 Perlík Základy klinické farmakologie 200 Kč
12. 11. 2016 Lincová Dagmar Základní a aplikovaná Farmakologie 2.vyd. , ÚPLNĚ NOVÁ, NEPOUŽITÁ, ještě ve FÓLII !!!!!!!!! 900 Kč
12. 11. 2016 Grim Miloš , Druga Rastislav et al Základy anatomie 2 Kardiovaskulární a lymfatický systém - NOVÁ 250 Kč
12. 11. 2016 Povýšil Ctibor , Šteiner Ivo, et al. SPECIÁLNÍ PATOLOGIE – 2. Vyd. ÚPLNĚ NOVÁ , NEVYBALENÁ !!!! 1000 Kč
12. 11. 2016 Povýšil Ctibor , Šteiner Ivo, et al. OBECNÁ PATOLOGIE - ÚPLNĚ NOVÁ, NEVYBALENÁ !!!! 700 Kč
12. 11. 2016 Klener Pavel et al. Propedeutika ve vnitřním lékařství 200 Kč
12. 11. 2016 Jeremy ZÁKLADY FYZIOLOGIE 200 Kč
12. 11. 2016 Ganong Přehled lékařské fyziologie, nejnov. vydání – ÚPLNĚ NOVÝ , NEPOUŽÍTÝ !! 1500 Kč
12. 11. 2016 Racek Jaroslav et al. Klinická Biochemie – poslední KS (již vzácné) 800 Kč
12. 11. 2016 Murray Robert K. HARPEROVA ILUSTROVANÁ BIOCHEMIE vyd. 2013 - ÚPLNĚ NOVÁ, ještě ve VE FOLII !!! 800 Kč
12. 11. 2016 Matouš Bohuslav et al. Základy lékařské chemie a biochemie - ÚPLNĚ NOVÁ, ještě ve VE FOLII !!! 400 Kč
12. 11. 2016 Vejražka Martin, Svobodová Dana Terminologiae Medicae IANUA 2014 , nová, nepoužitá 200 Kč
12. 11. 2016 Stingl Josef, Grim Miloš, Druga Rastislav Regional anatomy 250 Kč
12. 11. 2016 Naňka Ondřej , Elišková Miloslava Přehled Anatomie - NOVÝ, NEOTEVŘENÝ 400 Kč
12. 11. 2016 Druga Rastislav , Grim Miloš , Smetana Karel Anatomie PNS - periferního nervového systému - NOVÁ, NEOTEVŘENÁ 250 Kč
12. 11. 2016 Druga Rastislav , Grim Miloš , Smetana Karel Anatomie CNS - centrálního nervového systému - NOVÁ, NEOTEVŘENÁ 250 Kč
12. 11. 2016 Grim Miloš , Druga Rastislav et al Základy anatomie 5 - NOVÁ, NEOTEVŘENÁ 250 Kč
12. 11. 2016 Grim Miloš , Druga Rastislav et al Základy anatomie 3 - NOVÁ, NEOTEVŘENÁ 250 Kč
12. 11. 2016 Grim Miloš , Druga Rastislav et al Základy anatomie 1 - NOVÁ, NEOTEVŘENÁ 250 Kč
11. 11. 2016 Netter Atlas anatomie 990 Kč
10. 11. 2016 Nakonečný Základy psychologie 150 Kč
10. 11. 2016 Koudela a kolektiv Ortopedická traumatologie 50 Kč
10. 11. 2016 Bednář, Fraňková, Schindler, Souček, Vávra Mikrobiologie, velmi zachovalá 550 Kč
10. 11. 2016 Widimský a kolektiv Základní klinické problémy v kardiologii a pneumologii 200 Kč
10. 11. 2016 Kawaciuk Urologie 200 Kč
10. 11. 2016 Göpfertová, Janovská, Dohnal Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena, jako nová 50 Kč
10. 11. 2016 Hořejší, Bartůňková Základy imunologie, jako nová 150 Kč
10. 11. 2016 Třeška a kolektiv, nepodtrhaná, jako nová Propedeutika vybraných klinických oborů 400 Kč
10. 11. 2016 Soudní lékařství, Kolektiv autorů, nepodtrhaná, jako nová 700 Kč
9. 11. 2016 Rosina, Navrátil Lékařská biofyzika 300 Kč
8. 11. 2016 Julák Úvod do lékařské bakteriologie 200 Kč
8. 11. 2016 Kittnar Atlas fyziologických regulací 280 Kč
8. 11. 2016 Šterzl Základy imunologie 150 Kč
8. 11. 2016 Grim Základy anatomie 3 200 Kč
8. 11. 2016 Grim Základy anatomie 1 200 Kč
8. 11. 2016 Bednář Lékařská mikrobiologie 450 Kč
7. 11. 2016 kolektiv autorů Speciální patologie 1.,2.,3. díl á50kč 50 Kč
7. 11. 2016 Mačák, Mačáková Patologie, 2004 150 Kč
7. 11. 2016 Silbernagl, Lang Atlas patofyziologie člověka, první vydání 2001, překlad Trojan 200 Kč
7. 11. 2016 Trojan Lékařská fyziologie, 4. vydání 350 Kč
7. 11. 2016 Junqueira Základy histologie, ve velmi dobrém stavu, tužkou podtrhaná 500 Kč
7. 11. 2016 Čihák Anatomie 3, nepodtrhaná, jako nová 1100 Kč
7. 11. 2016 Dylevský, Druga, Mrázková Funkční anatomie člověka 500 Kč
7. 11. 2016 Dylevský, Druga, Mrázková Funkční anatomie člověka, nepodtrhaná, jako nová 500 Kč
7. 11. 2016 Čihák Anatomie 3, nepodtrhaná, jako nová 1100 Kč
7. 11. 2016 Čihák Anatomie 2, druhé vydání, nepodtrhaná, jako nová, VLASTNORUČNÍ PODPIS AUTORA! Mistr Čihák bude osobně dohlížet na Váš medicínský progres! 1500 Kč
7. 11. 2016 Čihák Anatomie 1, druhé vydání, nepodtrhaná, jako nová 1100 Kč
7. 11. 2016 kolektiv autorů Odmaturuj z biologie 100 Kč
7. 11. 2016 kolektiv autorů Odmaturuj z fyziky 100 Kč
7. 11. 2016 STREBLOVÁ, Eva Souhrnné texty z chemie pro přípravu k přijímacím zkouškám I+II 300 Kč
6. 11. 2016 Svozílková Diferenciální diagnostika v oftalmologii v obrazech 250 Kč
6. 11. 2016 Pavel Rozsíval Oční lékařství 800 Kč
6. 11. 2016 Špinar- Klinické studie v kardiologii, Kawaciuk- Urologie Soška- Poruchy metabolismu lipidů Hormonální léčba adenokarcinomu prostaty Marek, Mandys- Speciální patologie I, II, III akademia Hořejší- Základy imunologie, 2. vydání Kontrolní otázky imunologie Kábrt, Chlumská- Lékařská terminologie Hlaváčová, Sobotka- Anglická lékařská terminologie Habrman, Černý- Přehled základů biochemie Kott- Anatomie nervové soustavy pro fyzioterapeuty Beran- Úvod do podpůrné psychoterapie Králíček- Úvod do speciální neurofyziologie Šímová- Alkaloidy, laboratorní praktikum Pučelík- Obecná fyziologie vzrušivých tkání Karlíková- Základy anglické lékařské terminologie 700 Kč
6. 11. 2016 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z GENETIKY (1. otázka buněčná podstata reprodukce), 140 stran, čisté, nepoužité, kroužková vazba 70 Kč
6. 11. 2016 Bohuslav Matouš et al. Základy lékařské chemie a biochemie - Jako nová, nepodtrhaná 550 Kč
6. 11. 2016 DAUBER Wolfgang Feneisův obrazový slovník anatomie 400 Kč
6. 11. 2016 GRIM, Miloš, DRUGA, Rastislav et al. Základy anatomie 1 - červená (výborný stav, vč. pevného ochranného obalu) 250 Kč
6. 11. 2016 JULÁK, Jaroslav, PAVLÍK, Emil Lékařská mikrobiologie pro zubní lékařství (úplně nová, nepoužitá) 270 Kč
6. 11. 2016 KONRÁDOVÁ, Václava, UHLÍK, Jiří, VAJNER, Luděk Funkční histologie (výborný stav) 230 Kč
6. 11. 2016 MATOUŠ, Bohuslav et al. Základy lékařské chemie a biochemie (výborný stav, vč. pevného ochranného obalu) 590 Kč
5. 11. 2016 Grim Anatomie periferního nervového systému-nová 200 Kč
5. 11. 2016 Kolář Pavel Rehabilitace v klinické praxi = poslední KS (již nesehnatelné) (Stav - NOVÁ!!) - Možná SLEVA !! 3000 Kč
5. 11. 2016 Druga,Grim Anatomie centrálního nervového systému-jako nová 250 Kč
5. 11. 2016 Langmanova lékařská embryologie 500 Kč
5. 11. 2016 Bohuslav Matouš et al. Základy lékařské chemie a biochemie - Jako nová, nepodtrhaná 550 Kč
5. 11. 2016 PATOFYZIOLGIE - vypracované otázky od Kuby Holešovského, nepopsané ! svázané ! původní cena 350 kč s tiskem a vazbou 150 Kč
5. 11. 2016 PATOFYZIOLGIE - vypracované otázky od Kuby Holešovského, nepopsané ! svázané ! původní cena 350 kč s tiskem a vazbou 150 Kč
5. 11. 2016 Otomar Kittnar Lékařská fyziologie 600 Kč
5. 11. 2016 Dana Svobodová Terminologiae Medicae Vestibulum,nepodtrhaná,nová 170 Kč
5. 11. 2016 Marie Jirkovská Histologická technika 70 Kč
5. 11. 2016 Histologie preparáty + testové otázky 300 Kč
5. 11. 2016 Julák Bakteriologie 120 Kč
5. 11. 2016 Martínek Histologický atlas 320 Kč
5. 11. 2016 Petrovický Anatomie 3 650 Kč
5. 11. 2016 Petrovický Anatomie 2 550 Kč
5. 11. 2016 Grim Anatomie 3 300 Kč
5. 11. 2016 Čihák Anatomie 1 1200 Kč
5. 11. 2016 Johannes Sobotta, Reinhard Putz, Reinhard Pabst, Renate Putz Atlas anatomie člověka,1.a 2. díl+tabulka, jako nové 2100 Kč
4. 11. 2016 Lincová Dagmar, Farghali Hassan et al. Základní a aplikovaná farmakologie 999 Kč
3. 11. 2016 Silbernagl S., Despopoulos A. Atlas fyziologie člověka 400 Kč
3. 11. 2016 Kamil Javorka Lekárska fyziológia 800 Kč
3. 11. 2016 Otomar Kittnar 800 Kč
2. 11. 2016 Petrovický a spol. Anatomie I. a II. svazek 450 Kč
1. 11. 2016 Petrovický Anatomie 2 (nová) 400 Kč
1. 11. 2016 Vejražka, Svobodová Terminologiae medicae IANUA 300 Kč
1. 11. 2016 Matouš Základy lékařské chemie a biochemie (pár podtrhaných stran, jinak nová) 500 Kč
1. 11. 2016 Petrovický Anatomie 1 (nová) 400 Kč
1. 11. 2016 William F. Ganong Přehled lékařské fyziologie (1999) 500 Kč
1. 11. 2016 Ledvina Biochemie pro studující medicíny 1, 2. 400 Kč
1. 11. 2016 Balko, Varga Memorix histologie - nová! 600 Kč
1. 11. 2016 Zeman, Krška a kol. Chirurgická propedeutika 400 Kč
1. 11. 2016 Grim, Druga Základy anatomie - díly 4a (CNS), 4b (PNS), 5,(Anatomie krajin těla 500 Kč
1. 11. 2016 Murray a kol. Harperova ilustrovaná chemie 800 Kč
1. 11. 2016 Živný a kol. Gynekologie 2. doplněné vydání, nová 560 Kč
1. 11. 2016 Rob, Martan a Citterbart Gynekologie 2. doplněné vydání, nová 700 Kč
1. 11. 2016 Čihák 3. upravené vydání Anatomie 2 1000 Kč
1. 11. 2016 Weberová a kol. English for medical students 70 Kč
1. 11. 2016 Kohoutová a kol. Lékařská biologie a genetika II. 180 Kč
1. 11. 2016 Otová a kol. Lékařská biologie a genetika I. 180 Kč
1. 11. 2016 Kotlas a kol. Návody a úkoly k praktickým cvičením z lékařské biologie a genetiky 60 Kč
1. 11. 2016 KOLEKTIV AUTORŮ ODMATURUJ Z FYZIKY 80 Kč
1. 11. 2016 ČÉŠKA A KOLEKTIV Interna nová 2.aktualizované vydání 900 Kč
1. 11. 2016 Vacek Zdeněk Embryologie 200 Kč
1. 11. 2016 Jirkovská Histologická technika 70 Kč
1. 11. 2016 Propedeutika vnitřního lékařství 360 Kč
1. 11. 2016 Dermatovenerologie 600 Kč
1. 11. 2016 Povýšil, Šteiner 2 díly - Obecná a Speciální patologie 1400 Kč
1. 11. 2016 Antonín Zwinger et alii Porodnictví (nová) 500 Kč
30. 10. 2016 VACEK, Z. Embryologie pro pediatry - jako nová 130 Kč
30. 10. 2016 HAMPTON, J. EKG v praxi - NOVÁ 450 Kč
30. 10. 2016 TROJAN, S. Slovníček lékařské fyziologie - NOVÁ 130 Kč
30. 10. 2016 LUKL, J. Srdeční arytmie v kazuistikách - NOVÁ 150 Kč
30. 10. 2016 DOLEŽAL, A. Lékařský slang a úsloví - NOVÁ 100 Kč
30. 10. 2016 NEUWIRTH, J. Ošetřovatelství II - pro střední zdravotnické školy 50 Kč
30. 10. 2016 MARTIUS, G. Gynekologie a porodnictví - jako nová 250 Kč
30. 10. 2016 HYNIE, S. Obecná farmakologie - NOVÁ 50 Kč
30. 10. 2016 TROJAN, S., TRÁVNÍČKOVÁ, E. Nárys fyziologie člověka - Fyziologie ledvin a vývodných cest močových (Sešit III.B) - NOVÁ 50 Kč
30. 10. 2016 MRÁZKOVÁ, O., PETROVICKÝ, P., Systematická, topografická a klinická anatomie - Pohybový aparát hlavy a trupu (Díl 3) - skriptum 100 Kč
30. 10. 2016 KITTNAR, O. Nárys fyziologie člověka - Fyziologie vylučovací soustavy (Sešit IV.B) - NOVÁ 50 Kč
30. 10. 2016 KORDAČ, V. Vnitřní lékařství - úvod do oboru a vyšetřovací metody 100 Kč
30. 10. 2016 KARLSON, P. Pathobiochemie - jako nová 150 Kč
30. 10. 2016 JUNQUEIRA, C. Základy histologie - NOVÁ 500 Kč
30. 10. 2016 TYLL, T., DOSTÁLOVÁ, V., NETUKA, D. Neuroanestezie a základy neurointenzivní péče - NOVÁ 390 Kč
30. 10. 2016 ŠPINAR, J. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí - NOVÁ 200 Kč
30. 10. 2016 GYORFFY, M. English for doctors 200 Kč
30. 10. 2016 ČEŠKA, R. Interna - 1. vydání 900 Kč
30. 10. 2016 TUČEK, Milan a kol. Hygiena a epidemiologie 150 Kč
30. 10. 2016 Vypracované otázky z farmakologie 150 Kč
30. 10. 2016 Vypracované otázky z dermatovenerologie 100 Kč
30. 10. 2016 (moje vlastní, vypracované podle nového Rozsypala + dle prezentací) Vypracované otázky z infekce 250 Kč
30. 10. 2016 VACEK, Zdeněk Embryologie pro pediatry 70 Kč
30. 10. 2016 PETROVICKÝ Anatomie 3 350 Kč
30. 10. 2016 Julak Uvod do lekarske bakteriologie 200 Kč
30. 10. 2016 Lincova, Farghali Zakladni a aplikovana farmakologie 950 Kč
28. 10. 2016 Úvod do bakteriologie 200 Kč
26. 10. 2016 JUNQUEIRA, Carneiro, Kelley Základy histologie (drobné oděrky na deskách, místy podtrhaná tužkou, jinak skvělý stav) 500 Kč
26. 10. 2016 MATOUŠ, Bohuslav, et al. Základy lékařské chemie a biochemie (úplně nová, jednou otevřená) 500 Kč
22. 10. 2016 Anatóma pre stomatológov 100 Kč, Biochemie pro studující medicíny I. + II. díl Ledvina 300Kč, Atlas patofyziologie Silbernagl 500Kč, Anatomie centrálního nervového systému Druga 200Kč, Testové otázky z fyziky, chemie a biologie Skripta LF MU 60Kč, Anatomie I. petrovický 30 Kč, Anatomie II. Petrovický 50Kč, Speciální patologie I. + II. + III. díl Karolinum 30Kč. Knihy zasílám poštou. Lékařská literatura - seznam 0 Kč
19. 10. 2016 Votava Lékařská mikrobiologie II - Přehled vyšetřovacích metod - vytisklé, nesvázané 150 Kč
19. 10. 2016 Nečas Obecná patologická fyziologie - vytisklá, nesvázaná 150 Kč
19. 10. 2016 Sosna, Vavřík Základy ortopedie 400 Kč
19. 10. 2016 Hampton J. EKG v praxi, 4.vydání, nové 400 Kč
19. 10. 2016 J.Hampton EKG stručně, jasně, přehledně 100 Kč
18. 10. 2016 Modelové otázky k přijímacím zkouškám 2011 - bi, fy, ch - NEPOPSANÉ 200 Kč
18. 10. 2016 Sixtus Hynie Farmakologie v kostce 99 Kč
17. 10. 2016 Šterzl, Ivan et al. Základy imunologie pro zubní a všeobecné lékařství 150 Kč
17. 10. 2016 Ledvina, Miroslav et al. Biochemie pro studující medicíny 2 200 Kč
17. 10. 2016 Sadler, Thomas. W Langmannova lékařská embryologie 700 Kč
17. 10. 2016 Dauber Wolfgang Feneisův obrazový slovník anatomie 350 Kč
16. 10. 2016 Martínek,Vacek Histologický atlas 200 Kč
16. 10. 2016 Thomas W.Sadler Langmanova lékařská embryologie 800 Kč
16. 10. 2016 Beneš,Kymplová,Vítek Základy fyziky pro lékařské a zdravotnické obory 150 Kč
16. 10. 2016 Platzer Atlas topografické anatomie 120 Kč
16. 10. 2016 Dauber Feneisův obrazový slovník anatomie 400 Kč
16. 10. 2016 Vejražka,Svobodová Terminologiae medicae Lanua 250 Kč
16. 10. 2016 Balko,Tonar,Varga a kolektiv Histologie-Memorix 600 Kč
16. 10. 2016 Hudák,Kachlík a kolektiv Memorix Anatomie 500 Kč
16. 10. 2016 Grimm,Druga Základy anatomie-5.Anatomie krajin těla 200 Kč
16. 10. 2016 Grimm,Druga Základy anatomie-4a.Centrální nervový systém 150 Kč
16. 10. 2016 Čihák Anatomie 2-třetí,upravené a doplněné vydání 1100 Kč
16. 10. 2016 Čihák Anatomie 1-třetí,upravené a doplněné vydání 1100 Kč
16. 10. 2016 Lúllmann-Rauch Histologie 600 Kč
16. 10. 2016 OTOVÁ Berta, MIHALOVÁ Romana, VYMLÁTIL Jiří I. Základy biologie a genetiky II. Vývoj a růst člověka 100 Kč
16. 10. 2016 FIALA Pavel, VALENTA Jiří, EBERLOVÁ Lada Anatomie pro bakalářské studium zdravotnických oborů 100 Kč
16. 10. 2016 KÁBRT Jan Jazyk latinský I pro střední zdravotnické školy 150 Kč
16. 10. 2016 ROKYTA Richard a kolektiv Fyziologie pro bakalářská studia v medicíně, přírodovědných a tělovýchovných oborech 100 Kč
16. 10. 2016 DYLEVSKÝ Ivan Somatologie 150 Kč
16. 10. 2016 Mysliveček a kol. Základy neurověd 300 Kč
16. 10. 2016 Matouš et al. Základy lékařské chemie a biochemie 450 Kč
16. 10. 2016 Galén Anatomie PNS, SMYSL.ORGANU A KUŽE 250 Kč
16. 10. 2016 Duga a kol. ANATOMIE CNS 270 Kč
16. 10. 2016 Martin Vejražka, Dana Svobodová Terminologiae medicae 140 Kč
16. 10. 2016 Pavel Petrovický ANATOMIE III 300 Kč
16. 10. 2016 Petr Hach a kol. Histologie II 50 Kč
16. 10. 2016 Harperova biochemie- tisknuta, nepodtrhana,nova 400 Kč
16. 10. 2016 Čihák Anatomie 1 400 Kč
16. 10. 2016 Čihák Anatomie 2 400 Kč
16. 10. 2016 Petrovický Anatomie 2 300 Kč
16. 10. 2016 Petrovický Anatomie 3 300 Kč
16. 10. 2016 Hanuš Urologie pro mediky 200 Kč
16. 10. 2016 Langmann Lékařská embryologie 350 Kč
16. 10. 2016 Matouš Základy lékařské chemie a biochemie 500 Kč
15. 10. 2016 Povýšil Speciální patologie 1000 Kč
15. 10. 2016 Robert K. Murray, Daryl K. Granner, Peter A. Mayes, Victor W. Rodwell Harperova biochemie- NOVA 600 Kč
15. 10. 2016 František Perlík Základy klinické farmakologie NOVÁ 250 Kč
15. 10. 2016 Ctibor Povýšil, Ivo Šteiner,... Obecná patologie- NOVÁ 600 Kč
15. 10. 2016 Jeremy P.T. Ward, Roger W.A. Linden Základy fyziologie 200 Kč
14. 10. 2016 Petrovický, Pavel (et al.) Anatomie I., Pohybové ústrojí 200 Kč
13. 10. 2016 Martínek Jindřich, Vacek Zdeněk Histologický atlas (nový, bez poškození - cena na eshopech 400kč +) 350 Kč
13. 10. 2016 Hanuš Rozsypal Základy infekčního lékařství 320 Kč
13. 10. 2016 Nečas a spol. Patologická fyziologie obecná, 1.,2. Díl 500 Kč
13. 10. 2016 Junqueira Základy histologie 350 Kč
13. 10. 2016 Troján a kol. Lékařská fyziologie 4.vydání, podtrhaná 300 Kč
13. 10. 2016 Fait T. Preventivní medicína 2008 300 Kč
13. 10. 2016 Šimon J. Epidemiologie a prevence ischemické choroby srdeční 50 Kč
13. 10. 2016 Marek J. Farmakoterapie vnitřních nemocí 3. vyd. 500 Kč
13. 10. 2016 Hradec, Spáčil Vnitřní lékařství svazek II - Kardiologie angiologie 150 Kč
13. 10. 2016 Seifert, Beneš Všeobecné praktické lékařství - 2005 200 Kč
13. 10. 2016 Vondráček, Kurzová Zdravotnické právo - 2002 50 Kč
13. 10. 2016 Topilová V. Anglicko-český česko-anglický lékařský slovník 300 Kč
13. 10. 2016 Widimský jiří jr. a kol. Arteriální hypertenze - současné klinické trendy IV. sympozium 50 Kč
13. 10. 2016 Vokurka Martin, Hugo Jan a kol. Velký lékařský slovník 3. rozšířené vydání 500 Kč
13. 10. 2016 Češka Richard a kol. Cholesterol a ateroskleróza, léčba dyslipidémií 2005 200 Kč
13. 10. 2016 Widimský Jiří a kol. HYPERTENZE 2. rozšířené vydání 150 Kč
13. 10. 2016 Wolfe John ABC cévních onemocnění 200 Kč
13. 10. 2016 Horký Karel Lékařské repetitorium 200 Kč
13. 10. 2016 Pavel Petrovický (et al.) Anatomie srdce a cév- cena dohodou 1 Kč
13. 10. 2016 L. Vajner, J. Uhlík, V. Konrádová Lékařská histologie 50 Kč
13. 10. 2016 Robert K. Murray, Daryl K. Granner, Peter A Mayes, Victor W. Rodwell, (et al.) Harperova biochemie (23. vydání) 200 Kč
13. 10. 2016 Thomas W. Sadler Langmanova lékařská embryologie- překlad 10. vydání, výborný stav 650 Kč
12. 10. 2016 Jiří Beneš, Daniel Jirák, František Vítek Základy lékařské fyziky 200 Kč
12. 10. 2016 VEJRAŽKA, Martin; Dana Svobodová Terminologiae Medicae IANUA 320 Kč
12. 10. 2016 LINCOVÁ, Dagmar,FARGHALI,Hassan Základní a aplikovaná farmakologie 950 Kč
12. 10. 2016 Matouš Základy lékařské chemie a biochemie 350 Kč
12. 10. 2016 LINCOVÁ, Dagmar,FARGHALI,Hassan Základní a aplikovaná farmakologie- nová, nepopsaná 950 Kč
12. 10. 2016 GRIM, Miloš, Druga, Rastislav Základy anatomie 2- Kardiovaskulární a lymfatický systém 250 Kč
12. 10. 2016 Grim, Miloš, Druga Rastislav Základy anatomie. 5. Anatomie krajin těla 250 Kč
11. 10. 2016 Kumar, Abbas, Aster úplne nový, este zabalený Robbins Basic Pathology, Ninth Edition 1900 Kč
11. 10. 2016 Vilikus, Brandejský, Novotný Tělovýchovné lékařství 100 Kč
11. 10. 2016 BENEŠ, Jiří, et al. Základy fyziky pro lékařské a zdravotnické obory 280 Kč
11. 10. 2016 Guyton and Hall Medical Physiology 1400 Kč
11. 10. 2016 OTOVÁ, Berta, Mihalová, Romana Základy biologie a genetiky člověka 200 Kč
11. 10. 2016 Weberová, Gémeš, Dolenská, Kuželová English for Medical Students (third edition) 100 Kč
10. 10. 2016 Eroschenko DiFiore´s Atlas of Histology with Funcional Correlation 11th Edition 700 Kč
10. 10. 2016 Čihák Anatomie 2- nová 1100 Kč
10. 10. 2016 Otova, Panczak Lékařská biologie a genetika III- nová 100 Kč
10. 10. 2016 Kumar, Abbas, Aster Robbins Basic Pathology, Ninth Edition 1400 Kč
10. 10. 2016 TROJAN, Stanislav Slovníček lékařské fyziologie 80 Kč
10. 10. 2016 GRIM, Miloš Základy anatomie 5. Anatomie krajin těla 200 Kč
10. 10. 2016 HOŘEJŠÍ, Václav; BARTŮŇKOVÁ, Jiřina Základy imunologie 2.vydání 200 Kč
10. 10. 2016 HOŘEJŠÍ, Václav; BARTŮŇKOVÁ, Jiřina Základy imunologie 200 Kč
9. 10. 2016 Feneis Feneisuv slovnik anatomie, novy 500 Kč
9. 10. 2016 Zitko Praktikum z lekarske biofyziky 100 Kč
9. 10. 2016 kolektiv autorů, nejnovější vydání Modelové otázky všeobecné a zubní lékařství 1.lf 260 Kč
9. 10. 2016 Staník Ivan, nakladatelství Sokrates Chcete se dostat na lékařskou fakultu, Biologie 180 Kč
9. 10. 2016 Martínek, Vacek HISTOLOGICKÝ ATLAS (jako nový, obalený ve folii) 320 Kč
9. 10. 2016 PETROVICKÝ Anatomie II. 550 Kč
9. 10. 2016 PETROVICKÝ Anatomie I. 400 Kč
9. 10. 2016 Druga Grim Anatomie CNS - nová 300 Kč
9. 10. 2016 Pritchard, Korf Základy lékařské genetiky 250 Kč
9. 10. 2016 MATOUŠ, Bohuslav et al. Základy Lékařské chemie a biochemie, nová!! 500 Kč
9. 10. 2016 MOUREK Jindřich Fyziologie Učebnice pro studenty zdravotnických oborů 150 Kč
8. 10. 2016 LEDVINA, Miroslav Biochemie pro studující medicíny 1.+2. díl (vytištěno, nesvázáno) 200 Kč
8. 10. 2016 Julák úvod do lékařské bakteriologie 200 Kč
8. 10. 2016 JIRKOVSKÁ, Marie Histologická technika, vytištěná, nesvázaná 50 Kč
8. 10. 2016 HERGET, Jan Poznámky k přednáškám z fyziologie 2. Díl - vytištěné nesvázané 100 Kč
8. 10. 2016 Herget Poznámky k přednáškám z fyziologie 1. Díl - vytištěné nesvázané 80 Kč
6. 10. 2016 Kapras, Kohoutová, Otová (I.); Soukupová, Soukup (II.);Kapras, Kohoutová Kapitoly z lékařské biologie a genetiky I., II., III. - tištěné 150 Kč
6. 10. 2016 Votava, Ondrovčík Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie, 2002 - skripta 100 Kč
6. 10. 2016 Bednář, Fraňková, Schindler atd. MIKROBIOLOGIE, 1996, jako nová 600 Kč
6. 10. 2016 Hořejší, V., Bartůňková, J. Základy imunologie, 2. vydání, 2002, svázaná 100 Kč
6. 10. 2016 URBAN, Jiří Lákařská chemie, 1995, kopie 50 Kč
6. 10. 2016 Miřejovský Obecná patologie 100 Kč
6. 10. 2016 Povýšil Obecná patologie 650 Kč
6. 10. 2016 Maruna Zkušební otázky z patologické fyziologie 150 Kč
6. 10. 2016 Murray Harperova biochemie 800 Kč
6. 10. 2016 Matouš Základy lékařské chemie a biochemie 600 Kč
6. 10. 2016 Zitko Praktikum z lékařské biofyziky (s odpověďmi) 80 Kč
6. 10. 2016 Grim Základy anatomie I 250 Kč
6. 10. 2016 Vacek Embryologie 250 Kč
6. 10. 2016 Vacek, Zdeněk Embryologie 120 Kč
6. 10. 2016 Dostál Infektologie (vytisknutá, svázaná) 200 Kč
6. 10. 2016 Grim, Miloš Základy anatomie 1. - Obecná anatomie a pohybový systém 250 Kč
6. 10. 2016 Grim, Miloš Základy anatomie 1. - Obecná anatomie a pohybový systém 250 Kč
6. 10. 2016 VEJRAŽKA, Martin; Dana Svobodová Terminologiae Medicae IANUA 350 Kč
6. 10. 2016 KONRÁDOVÁ, Václava; Jiří Uhlík, Luděk Vajner Funkční histologie 200 Kč
6. 10. 2016 Petrovický, Pavel; Brabec, Jiří Řezy mozkem 150 Kč
6. 10. 2016 Jindřich Martínek; Zdeněk Vacek Histologický atlas 300 Kč
6. 10. 2016 Martin Vejražka, Dana Svobodová Terminologiae medicae IANUA 350 Kč
5. 10. 2016 Grim Základy anatomie 3 200 Kč
5. 10. 2016 Kohoutová Praktická cvičení z genetiky 70 Kč
5. 10. 2016 Kohoutová Genetika skripta 3 díly 200 Kč
5. 10. 2016 Nečas Obecná patologická fyziologie 3 200 Kč
5. 10. 2016 Obecná patologická fyziologie 1 200 Kč
5. 10. 2016 Martínek, Vacek Histologický atlas (nový) 250 Kč
5. 10. 2016 Julák Úvod do lékařské bakteriologie 100 Kč
5. 10. 2016 Petrovický Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi II 300 Kč
5. 10. 2016 Matouš Základy lékařské chemie a biochemie 350 Kč
5. 10. 2016 Kittnar Lékařská fyziologie 450 Kč
5. 10. 2016 Mysliveček, 2.rozšířené vydání Základy neurověd 250 Kč
5. 10. 2016 Bohuslav MATOUŠ Základy lékařské chemie a biochemie 500 Kč
5. 10. 2016 Junqueira Základy histologie, 7. vydání 400 Kč
5. 10. 2016 Julák Praktická cvičení a semináře z lékařské mikrobiologie 150 Kč
5. 10. 2016 Mysliveček Základy neurověd, 1. vydání 200 Kč
4. 10. 2016 Rosina, Navrátil Medicínská biofyzika 350 Kč
4. 10. 2016 Farmakologie v kostce 200 Kč
4. 10. 2016 Lincová Základní a aplikovaná farmakologie 900 Kč
4. 10. 2016 ŠTERN, Petr a kolektiv autorů Obecná a klinická biochemie 150 Kč
4. 10. 2016 BENEŠ, Jiří, KYMPLOVÁ, Jaroslava, VÍTEK, František Základy fyziky pro lékařské a zdravotnické obory 150 Kč
4. 10. 2016 Bruce Carlson Human Embryology and Developmental Biology 1000 Kč
4. 10. 2016 Petrovický Pavel Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi III. -- Neuroanatomie, smyslová ústrojí a kůže (NOVÁ) 500 Kč
4. 10. 2016 Dauber Wolfgang Feneisův obrazový slovník anatomie (NOVÝ) 500 Kč
4. 10. 2016 Martínek Jindřich, Vacek Zdeněk Histologický atlas (NOVÝ) 350 Kč
4. 10. 2016 Platzer Werner Atlas topografické anatomie (NOVÁ) 450 Kč
4. 10. 2016 Kelnarová Jarmila, Toufarová Jana, Číková Zuzana, Matějková Eva, Váňová Jana První pomoc II Pro studenty zdravotnických oborů (NOVÁ) 120 Kč
4. 10. 2016 Kelnarová Jarmila; Toufarová Jana; Váňová Jana; Číková Zuzana První pomoc I -- Pro studenty zdravotnických oborů (NOVÁ) 120 Kč
4. 10. 2016 Vajner, Uhlík Otázky k opakování embryologie člověka - vytisklé, nesvázané 80 Kč
3. 10. 2016 Koupím yypracované otázky do 4. roč. 1 Kč
3. 10. 2016 Vejražka, Svobodová Terminologie medicae IANUA, nejnovější vydání 2014, nová 300 Kč
3. 10. 2016 Memorix anatomie, 2.vydání, NOVÝ 800 Kč
3. 10. 2016 Murray Harper´s Illustrated biochemistry 450 Kč
3. 10. 2016 Gilroy Atlas of anatomy 1300 Kč
3. 10. 2016 NAŇKA, Ondřej, ELIŠKOVÁ, Miloslava Přehled anatomie 200 Kč
3. 10. 2016 Zima,Tomáš Laboratorní diagnostika 900 Kč
3. 10. 2016 Nečas,Emanuel, další autoři, (et al.) Kontrolní otázky patologická fyziologie 80 Kč
3. 10. 2016 Kapras, Jan, další autoři, (et al.) Kontrolní otázky biologie a lékařská genetika 80 Kč
3. 10. 2016 Otová,Berta, další autoři, (et al.) Zaklady biologie a genetiky člověka 210 Kč
2. 10. 2016 SADLER, T.W Langmanova lékařská embryologie 950 Kč
2. 10. 2016 Bohumil Seifert, Václav Beneš, Svatopluk Býma, et al. Všeobecné praktické lékařství 1000 Kč
2. 10. 2016 Bohumil Seifert, Václav Beneš, Svatopluk Býma, et al. Všeobecné praktické lékařství 1000 Kč
2. 10. 2016 Trojan Kontrolní otázky z fyziologie 100 Kč
2. 10. 2016 Trojan, Langmeier Slovníček lékařské fyziologie 80 Kč
2. 10. 2016 Mysliveček Základy neurověd 150 Kč
2. 10. 2016 Kompletní vypracované otázky z fyziologie - kompletní vypracované otázky včetně poznámek z přednášek 150 Kč
2. 10. 2016 Martin Vokurka Patofyziologie ( nejen pro mediky, ale i pro nelékařské obory), super knížka na zkoušku i cvičení. 100 Kč
1. 10. 2016 Fučíková Základy klinické imunologie (1995) 50 Kč
1. 10. 2016 Radkin Honzák Komunikační pasti v medicíně 150 Kč
1. 10. 2016 Moore Zrození člověka (barevne vytistena a svazana) 150 Kč
1. 10. 2016 Ledvina Biochemie pro studující medicíny I+II (vytistena, svazana) 100 Kč
1. 10. 2016 Lebl Preklinická pediatrie 400 Kč
1. 10. 2016 Trojan Lékařská fyziologie 250 Kč
1. 10. 2016 Rob, Citterbart Gynekologie 700 Kč
1. 10. 2016 Platzer Atlas topografické anatomie 300 Kč
1. 10. 2016 Zwinger Porodnictví 800 Kč
1. 10. 2016 Folsch Patologická fyziologie 750 Kč
1. 10. 2016 Lincová Základní a aplikovaná farmakologie 400 Kč
1. 10. 2016 Kotlas a kol. Návody a ukoly k praktickým cvičením z lek.biologie a genetiky 50 Kč
1. 10. 2016 Vytištěné a vypracované protokoly z biochemie, 1.paralelka+všechna teorie k cvičením 150 Kč
1. 10. 2016 Vypracované a vytištěné otázky k praktickému zápočtovému testu z biochemie, 1.paralelka 100 Kč
1. 10. 2016 Vypracované a vytištěné otázky z informatiky 50 Kč
1. 10. 2016 Prokešová Kontrolní otázky z imunologie, vytištěné, důležité k zápočtu 50 Kč
1. 10. 2016 Kapras, Kohoutová, Otová Kapitoly z lékařské biologie a genetiky I., vytištěné 50 Kč
1. 10. 2016 Kittnar Lékařská fyziologie 450 Kč
1. 10. 2016 Silbernagl Atlas fyziologie člověka, nové 6.vydání, zcela přepracované a rozšířené 400 Kč
30. 9. 2016 VACEK, Zdenek Embryologie 200 Kč
30. 9. 2016 Petrovický Pavel, Brabec Jirí Rezy mozkem 100 Kč
30. 9. 2016 Grim, Druga Základy anatomie 5.anatomie krajin tela 200 Kč
29. 9. 2016 PATOLOGIE - vypracované otázky obecka+specka ;svázané, minimálne zvýraznené, od K. Holešovského 150 Kč
29. 9. 2016 Modelové otázky Všeobecné a zubni lékařství, Modelové otázky z fyziky 250 Kč
28. 9. 2016 Povýšil,Šteiner Specialni patologie 400 Kč
28. 9. 2016 Kotlas a kolektiv Návody a ukoly k praktickým cvičením z lek.biologie a genetiky 50 Kč
28. 9. 2016 Kotlas a kolektiv Návody a ukoly k praktickým cvičením z lek.biologie a genetiky 50 Kč
28. 9. 2016 Štercl a koletiv Základy imunologie 120 Kč
28. 9. 2016 Jaroslav Julák Úvod do lékařské bakteriologie 150 Kč
28. 9. 2016 2.prepracovane vydaní Farmakologie v kostce 150 Kč
28. 9. 2016 PETROVICKY, Pavel (et al.) Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi III. 500 Kč
28. 9. 2016 SADLER, Thomas W. Langmanova lékařská embryologie -- Překlad 10. vydání 700 Kč
27. 9. 2016 LEDVINA, (et al.) Biochemie pro studující medicíny I+II 200 Kč
27. 9. 2016 THOMPSON, Huntington F. Willard Robert L. Nussbaum Roderick R. Mcinnes Klinická genetika 600 Kč
27. 9. 2016 0 embryologie-Vacek 180kc; embryologie pro pediatry- Vacek 150kc; harprova biochemie nová 680kc ; Biochemie 1. a 2.dil - nové Ledvina 300kc; atlas topograficke anatomie- Platzer 380kc; kontrolni otazky z fyziologie 70kc 70 Kč
25. 9. 2016 William F. Ganong Přehled lékařské fyziologie 800 Kč
24. 9. 2016 Druga, Grim, Dubový Anatomie CNS 200 Kč
24. 9. 2016 Druga, Grim Základy anatomie 3. (Dýchací, trávicí a močopohl. systém) 200 Kč
23. 9. 2016 Putz, Pabst Sobottův atlas anatomie člověka 1. + 2. díl 2900 Kč
21. 9. 2016 Petrovický Pavel Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi I. -- Pohybové ústrojí (NOVÁ) 500 Kč
21. 9. 2016 Čihák Radomír Anatomie 2 (NOVÁ) 1100 Kč
21. 9. 2016 Murray, Granner, Mayes, Rodwell Harperova biochemie - NOVÁ 690 Kč
21. 9. 2016 Grim, Miloš; Druga, Rastislav et al. Základy anatomie 5 - Anatomie krajin těla (vytištěná a svázaná) 60 Kč
21. 9. 2016 Čihák, Radomír Anatomie 2, druhé vydání (podtrhaná) 750 Kč
21. 9. 2016 Lüllmann-Rauch, Renate Histologie (částečně podtrhaná) 600 Kč
21. 9. 2016 Sobotta Atlas of Human Anatomy (vytištěný a svázaný atlas anatomie, rozděleno do 7 svazků, latinská terminologie) 1000 Kč
21. 9. 2016 Petrovický, Pavel a spol. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi - I. svazek (NOVÁ, nepodtrhaná) 550 Kč
21. 9. 2016 Vacek Embryologie 200 Kč