logo

Kliknutím zobrazíte podrobnosti.

DatumAutorNázevCena
2. 5. 2016 Eroschenko DiFiore´s Atlas of histology with funcional correlation (2005) 1000 Kč
2. 5. 2016 Petrovický Anatomie systematická, topografická a klinická, svazek I-XI. (1997) - podtrhané, některé v salátovém stavu 80 Kč
2. 5. 2016 Petrovický Řezy mozkem, Neuroanatomie, CT, NMR (Alberta, 1993) 120 Kč
2. 5. 2016 Fialová Návody k praktickým cvičením z lékařské biochemie s klinicko-biochemickými aplikacemi (Medprint, 2003) 120 Kč
2. 5. 2016 Částková, Dáňová Očkování – mininum pro praxi (Triton, 1999) 50 Kč
2. 5. 2016 Hynie Speciální farmakologie, 1. a 3.díl (Karolinum, 1.díl – 1998, 3.díl – 2000 – podtrhané) 100 Kč
2. 5. 2016 Murray, Granner, Mayes, Rodwell Harperova biochemie (2001) 400 Kč
2. 5. 2016 Platzer Atlas topografické anatomie (Grada, 1996) 400 Kč
2. 5. 2016 Bydžovský První pomoc (Grada, 2004) 30 Kč
2. 5. 2016 Classen, Diehl Diferenciální diagnostika ve schématech (Grada, 2003) 100 Kč
2. 5. 2016 Vokurka, Hugo a kol. Velký lékařský slovník (2002) 500 Kč
2. 5. 2016 Grim, Druga et al. Základy anatomie 1.Obecná anatomie a pohybový systém (Karolinum, Galén, 1.vydání, 2001) 200 Kč
2. 5. 2016 Petrovický a spol. Anatomie s topografii a klinickými aplikacemi 1. svazek – pohybové ústrojí (Osvěta, 2001) 300 Kč
2. 5. 2016 Fučíková a kol. Základy klinické imunologie (RDI Press, 1994) 25 Kč
2. 5. 2016 Hynie Obecná farmakologie, 1. a 2. díl (Karolinum, 2000) 100 Kč
2. 5. 2016 Hynie Speciální farmakologie, 4., 5., 6.díl - podtrhané (Karolinum- 1997, 1998, 1998) 100 Kč
2. 5. 2016 Kolektiv autorů Speciální patologie, I., II. a III.díl - lehce podtrhané (Karolinum, 2001, 2001, 2002) 100 Kč
2. 5. 2016 Zeman a kol. Chirurgická propedeutika (Grada, 2000) 300 Kč
2. 5. 2016 Penka Hematologie I – neonkologická (Grada, 2001) 100 Kč
2. 5. 2016 Kozlíková Cvičení z latinské terminologie (Karolinum, 1998) 25 Kč
2. 5. 2016 Kábrt, Chlumská Úvod do lékařské terminologie (Karolinum, 2000) 50 Kč
2. 5. 2016 Topilová Anglicko-český, česko-anglický lékařský slovník (Grada, 1999) 500 Kč
2. 5. 2016 Feneis Anatomický obrazový slovník (1996) 300 Kč
2. 5. 2016 Nečásek Genetika (Scientia, 1997) 30 Kč
2. 5. 2016 Jirkovská, Jirsová Testové otázky z histologie a embryologie - vyplněná (Karolinum 1997) 20 Kč
2. 5. 2016 Vacek Histologie a histologická technika 1.část - Histologie (IDVPZ Brano, 1995) 100 Kč
2. 5. 2016 Kapras a kol. Kontrolní otázky biologie a lékařská genetika (Triton, 1999) 40 Kč
2. 5. 2016 Bárta Sbírka příkladů z genetiky (Karolinum, 2002) 25 Kč
2. 5. 2016 Kapras, Kohoutová Kapitoly z lékařské biologie a genetiky, II. a III (Karolinum, 2000, 1999) 100 Kč
2. 5. 2016 Hrušková Semináře z lékařské chemie (Karolinum, 2001) 25 Kč
2. 5. 2016 Habermann Vybrané kapitoly z lékařské chemie (Karolinum, 1999) 50 Kč
2. 5. 2016 Bednář, Fraňková Lékařská mikrobiologie (Triton, 1999) 350 Kč
2. 5. 2016 Hejzlar, Kittnar Normální a patologická mikroflóra lidského těla (Státní ped. nakl. Praha, 1985) 25 Kč
2. 5. 2016 Hořejší, Bartůňková Základy imunologie - trochu vytrhané stránky, (Triton, 2002) 90 Kč
2. 5. 2016 Bartůňková, Wernerová Imunologie a alergologie (Triton, 2002/2003) 40 Kč
2. 5. 2016 Ferenčík, Rovenský Imunitní systém (Grada, 2004) 150 Kč
2. 5. 2016 Červinková a kol. Návod k praktickým cvičením z lékařské fyziologie (Karolinum, 2000) 50 Kč
2. 5. 2016 Kolektiv autorů Klinické použití krve, příručka (Grada, 2001) 20 Kč
2. 5. 2016 Bartůňková Imunodeficience, Grada, 2002 100 Kč
2. 5. 2016 Ferko, Vobořil Chirurgie v kostce, Grada, 2002 300 Kč
2. 5. 2016 Závad Syndrom multiorgánové dysfunkce, Grada, 2001 150 Kč
2. 5. 2016 Junqueira Základy histologie, 1999 700 Kč
1. 5. 2016 Petrovický, Pavel Anatomie 2 500 Kč
1. 5. 2016 Petrovický, Pavel Anatomie 1 500 Kč
1. 5. 2016 Langmanova lékařská embryologie (10. vyd.) 650 Kč
1. 5. 2016 Čihák, Radomír Anatomie 1 - nová, obalená 1100 Kč
30. 4. 2016 Hach Petr, Jirsová Zuzana, Těšík Ivan Histologie II. (JAKO NOVÁ) 70 Kč
30. 4. 2016 Beneš Jiří, Jirák Daniel, Stránský Pravoslav, Vítek František Základy lékařské biofyziky (JAKO NOVÁ) 70 Kč
30. 4. 2016 Petrovický Pavel Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi III. -- Neuroanatomie, smyslová ústrojí a kůže (NOVÁ) 550 Kč
30. 4. 2016 Petrovický Pavel Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi II. -- Orgány a cévy (NOVÁ) 550 Kč
30. 4. 2016 Petrovický Pavel Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi I. -- Pohybové ústrojí (NOVÁ) 500 Kč
30. 4. 2016 Čihák Radomír Anatomie 2 (NOVÁ) 1300 Kč
30. 4. 2016 Čihák Radomír Anatomie 1 (JAKO NOVÁ, ale místy zvýrazněný text) 500 Kč
30. 4. 2016 Dauber Wolfgang Feneisův obrazový slovník anatomie (NOVÝ) 550 Kč
30. 4. 2016 Lüllmann-Rauch Renate Histologie (JAKO NOVÁ) 750 Kč
30. 4. 2016 Martínek Jindřich, Vacek Zdeněk Histologický atlas (NOVÝ) 400 Kč
30. 4. 2016 PETROVICKÝ Pavel Řezy mozkem -- Anatomické, mikroskopické a magnetické (NOVÁ) 100 Kč
30. 4. 2016 Platzer Werner Atlas topografické anatomie (NOVÁ) 450 Kč
30. 4. 2016 Sadler Thomas W. Langmanova lékařská embryologie (NOVÁ) 800 Kč
30. 4. 2016 Kelnarová Jarmila, Toufarová Jana, Číková Zuzana, Matějková Eva, Váňová Jana První pomoc II -- Pro studenty zdravotnických oborů (NOVÁ) 120 Kč
30. 4. 2016 Kelnarová Jarmila; Toufarová Jana; Váňová Jana; Číková Zuzana První pomoc I -- Pro studenty zdravotnických oborů (NOVÁ) 120 Kč
30. 4. 2016 NETTER, Frank H. Netterův anatomický atlas člověka (NOVÝ) 1800 Kč
29. 4. 2016 U. R. Folsch, K. Kochsiek, R. F. Schmidt Patologická fyziologie - jako nová 700 Kč
28. 4. 2016 Trojan a kol. Kontrolní otázky z fyziologie 80 Kč
28. 4. 2016 Alberts Základy buněčné biologie 900 Kč
26. 4. 2016 Povýšil, Šteiner, et al. SPECIÁLNÍ PATOLOGIE 950 Kč
26. 4. 2016 Eduard Burgis Lernkarten Pharmakologie 100 Kč
26. 4. 2016 Helekal Ivan, Miloš Grim, Ondřej Naňka Atlas anatomie člověka I. - Končetiny, stěna trupu (nepoužitý) 800 Kč
25. 4. 2016 MAREK Josef, KALVACH Zdeněk, SUCHARDA Petr a kolektiv Propedeutika klinické medicíny 100 Kč
24. 4. 2016 Junqueira,Carneiro,Kelley Základy histologie 700 Kč
24. 4. 2016 Fait T. Preventivní medicína 2008 300 Kč
24. 4. 2016 Šimon J. Epidemiologie a prevence ischemické choroby srdeční 50 Kč
24. 4. 2016 Marek J. Farmakoterapie vnitřních nemocí 3. vyd. 500 Kč
24. 4. 2016 Hradec, Spáčil Vnitřní lékařství svazek II - Kardiologie angiologie 150 Kč
24. 4. 2016 Seifert, Beneš Všeobecné praktické lékařství - 2005 200 Kč
24. 4. 2016 Vondráček, Kurzová Zdravotnické právo - 2002 50 Kč
24. 4. 2016 Topilová V. Anglicko-český česko-anglický lékařský slovník 300 Kč
24. 4. 2016 Widimský jiří jr. a kol. Arteriální hypertenze - současné klinické trendy IV. sympozium 50 Kč
24. 4. 2016 Vokurka Martin, Hugo Jan a kol. Velký lékařský slovník 3. rozšířené vydání 500 Kč
24. 4. 2016 Češka Richard a kol. Cholesterol a ateroskleróza, léčba dyslipidémií 2005 200 Kč
24. 4. 2016 Widimský Jiří a kol. HYPERTENZE 2. rozšířené vydání 150 Kč
24. 4. 2016 Horký Karel Lékařské repetitorium 200 Kč
24. 4. 2016 Wolfe John ABC cévních onemocnění 200 Kč
24. 4. 2016 KLENER Pavel Vnitřní lékařství 3. přeprac. a doplněné vydání 2006 700 Kč
24. 4. 2016 Povýšil Obecná Patologie 750 Kč
22. 4. 2016 Jan Lebl, Kamil Provazník, Ludmila Hejcmová et al. Preklinická pediatrie - 2. vydání, jako nová 450 Kč
22. 4. 2016 Vytištěné vypracované otázky na pediatrii 100 Kč
20. 4. 2016 Jelínek Histologie, Embryologie 50 Kč
20. 4. 2016 Vokurka, Hugo Velký lékařský slovník 300 Kč
20. 4. 2016 Bednář, Miřejovský Obecná patologie 50 Kč
20. 4. 2016 Ledvina, Stoklasová, Cerman Biochemie pro studující medicíny I+II 180 Kč
17. 4. 2016 Damjanov Atlas of Histopathology, nová 500 Kč
17. 4. 2016 Fernandes Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch, 4.vydání 250 Kč
17. 4. 2016 Chrobák, Kvasnička... Physical examination in internal medicine, pěkný stav 250 Kč
16. 4. 2016 Thompson Klinická genetika - nová 900 Kč
16. 4. 2016 MYSLIVEČEK a kol. Základy neurověd 350 Kč
16. 4. 2016 Murray a spol. Harperova biochemie 400 Kč
16. 4. 2016 Bohuslav Matouš et al. Základy lékařské chemie a biochemie 600 Kč
13. 4. 2016 DYLEVSKÝ, Ivan Funkční anatomie 450 Kč
13. 4. 2016 Hynie S. Farmakologie v kostce 200 Kč
13. 4. 2016 Souček, M., Špinar, J., Svačina, P. a kolektiv Vnitřní lékařství pro stomatology 270 Kč
13. 4. 2016 Zacharová E. Zdravotnická psychologie - Teorie a praktická cvičení 150 Kč
13. 4. 2016 kolektiv autorů Sestra a akutní stavy od A do Z 200 Kč
13. 4. 2016 Martínková, Jiřina a kolektiv Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů 250 Kč
13. 4. 2016 POVÝŠIL, Ctibor, Štainer Ivo et al. Speciální patologie 1000 Kč
13. 4. 2016 Putz, Pabst Sobottův atlas anatomie člověka, 2 díly, 22. vydání, jako nová 2900 Kč
13. 4. 2016 Murray, Granner, Mayes, Rodwell Harperova biochemie, 23. vydání 500 Kč
13. 4. 2016 Hořejší, Bartůňková Základy imunologie, 2009 100 Kč
13. 4. 2016 Chrobák Chirurgická propedeutika 300 Kč
13. 4. 2016 Matouš Zaklady lekarske chemie a biochemie 500 Kč
13. 4. 2016 Julák Prakticka cviceni z mikrobiologie 100 Kč
13. 4. 2016 Otová, Kohoutová Lekarska biologie a genetika 1. a 2. díl 200 Kč
13. 4. 2016 Sadler Langmanova lekarska embryologie 600 Kč
13. 4. 2016 Tuček Hygiena a epidemiologie 250 Kč
13. 4. 2016 Bednář Mikrobiologie 400 Kč
13. 4. 2016 Povýšil Obecná a Speciální patologie 1500 Kč
13. 4. 2016 Felix, Přivřel Příprava ke zkoušce z vnitřního lékařství 250 Kč
13. 4. 2016 Kittnar Lékařská fyziologie 700 Kč
13. 4. 2016 Nečas Obecná Patologická fyziologie, Patologická fyziologie orgánových systému 700 Kč
13. 4. 2016 Votava Lékařská mikrobiologie II - Přehled vyšetřovacích metod - vytisklé, nesvázané 200 Kč
13. 4. 2016 Nečas Obecná patologická fyziologie - vytisklá, nesvázaná 150 Kč
13. 4. 2016 Vajner, Uhlík Otázky k opakování embryologie člověka - vytisklé, nesvázané 90 Kč
13. 4. 2016 Ward, Linden Základy fyziologie 300 Kč
13. 4. 2016 prof. Čihák, 2.rozšíř. vydání Anatomie tři díly, i jednotlivě (nová) 1500 Kč
13. 4. 2016 John R.Hampton, překlad 4.vydání EKG v praxi 100 Kč
13. 4. 2016 S.Silbernagl, A Despopoulos Atlas fyziologie člověka ,6.vydání rozšíř. 150 Kč
13. 4. 2016 Bohuslav Matouš et.al Základy lék. chemie a biochemie 150 Kč
12. 4. 2016 ČIHÁK, Radomír - 3.upravené vydání Anatomie 1 - nová 1300 Kč
12. 4. 2016 ČIHÁK, Radomír - 2.upravené vydání Anatomie 3 - nová 1500 Kč
12. 4. 2016 ČIHÁK, Radomír - 2.upravené vydání Anatomie 2 - nová 1300 Kč
11. 4. 2016 Sinělnikov 3 VYMENIM Sinělnikov 3. diel za 2.diel 0 Kč
11. 4. 2016 TUČEK, Milan a kol. Hygiena a epidemiologie 200 Kč
10. 4. 2016 Sadler Thomas W. Langmanova lékařská embryologie 600 Kč
10. 4. 2016 Lüllmann Rauch Renate Histologie 500 Kč
10. 4. 2016 Hynie, Trapl, Čech Lidská plodnost a její poruchy 115 Kč
10. 4. 2016 FYSIOLOGIE-pro studující lékařství 2. 110 Kč
10. 4. 2016 Navrátil Leoš, Rosina Jozef a kolektiv Medicínská biofyzika 300 Kč
10. 4. 2016 MAČÁK J., Mačáková J. Patologie 280 Kč
10. 4. 2016 Trojan Stanislav a kol. Kontrolní otázky z fyziologie 80 Kč
10. 4. 2016 Biologie 2000 testových otázek a odpovědí 100 Kč
10. 4. 2016 MARTÍNKOVÁ Jiřina a kolektiv Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů 200 Kč
10. 4. 2016 KOBILKOVÁ Jitka et al. Základy gynekologie a porodnictví 400 Kč
9. 4. 2016 POVÝŠIL, Ctibor ŠTEINER Ivo et al. Obecná patologie, jako nová 749 Kč
9. 4. 2016 BEDNÁŘ, Marek et.al. Lékařská mikrobiologie 300 Kč
9. 4. 2016 KONRÁDOVÁ, UHLÍK, VAJNER Funkční histologie 200 Kč
9. 4. 2016 ČIHÁK, Radomír Anatomie 2 450 Kč
9. 4. 2016 Hrazdira, Mornstein Lékařská biofyzika a přístrojová technika 350 Kč
9. 4. 2016 Jawetz Medical Microbiology 400 Kč
9. 4. 2016 Katzung Basic and Clinical Pharmacology 450 Kč
9. 4. 2016 Langmans medical embryology 350 Kč
9. 4. 2016 Harpers Illustrated Biochemistry 350 Kč
9. 4. 2016 Nussbaum Thompson&Thompson Genetics in medicine 400 Kč
9. 4. 2016 J. Rosina Medicínská biofyzika 400 Kč
8. 4. 2016 Damjanov Atlas of Histopathology, nová 600 Kč
7. 4. 2016 Zeman Miroslav et al. Speciální chirurgie, 2.vydání 850 Kč
7. 4. 2016 Jiří Náhlovský et al. Neurochirurgie 1450 Kč
7. 4. 2016 Černý Jan a kolektiv Špeciálna chirurgia 4, Chirurgia krku a hlavy 350 Kč
7. 4. 2016 Rohen Yokochi Anatomia človeka, foto atlas 1500 Kč
4. 4. 2016 NĚMEČKOVÁ Lékařská chemie a biochemie, 1990 200 Kč
4. 4. 2016 PLATZER Atlas topografické anatomie 300 Kč
4. 4. 2016 HAMPTON EKG, stručně, jasně, přehledně 100 Kč
4. 4. 2016 FENEIS Anatomický obrazový atlas, 1996 250 Kč
4. 4. 2016 Čihák, Radomír Anatomie III- nová, obalená 1300 Kč
4. 4. 2016 Čihák, Radomír ANATOMIE I- nová, obalená 1100 Kč
4. 4. 2016 Čihák, R. Anatomie 1 (druhé vydání) 1000 Kč
4. 4. 2016 Zdeněk Seidl Neurologie pro studium i praxi (2. vydání) 450 Kč
4. 4. 2016 ČIHÁK, R. Anatomie 1 - NOVÁ 1200 Kč
3. 4. 2016 Beneš, Jiří, Stránský Pravoslav, Vítek František, Karolinum, 2005, Základy lékařské biofyziky 80 Kč
3. 4. 2016 Ledvina, Miroslav, Stoklasován Alena, Cerman Jaroslav, Karolinum, 2006 Biochemie pro studující medicíny I. díl a II. díl 180 Kč
3. 4. 2016 Zitko, Miroslav a kol., Triton, 2003 Praktikum z lékařské biofyziky 50 Kč
3. 4. 2016 Bubnová, Eva et. al. Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie - praktická cvičení a semináře 100 Kč
3. 4. 2016 kolektiv autorů Bakalářské studium - modelové otázky k přijímacím zkouškám 50 Kč
3. 4. 2016 WEBER Thomas Memorix zubního lékařství 650 Kč
2. 4. 2016 Jindřich Martínek, Zdeněk Vacek Histologický atlas 300 Kč
2. 4. 2016 Martin Vejražka, Dana Svobodvá Terminologie medicae IANUA 350 Kč
2. 4. 2016 Douglas F.Paulsen Histologie a buněčná biologie - opakovaní ke zkouškám 150 Kč
2. 4. 2016 Zuzana Jirsová, Petr Hach Histologie II 50 Kč
2. 4. 2016 Daniela Jarkovská, Jindřich Martínek Histologie I 50 Kč
2. 4. 2016 Kotlas návody a úkoly k praktickým cvičením z lékařské biologie a genetiky 40 Kč
1. 4. 2016 Robert K. Murray a kol. Harperova Biochemie 400 Kč
31. 3. 2016 Duška, Trnka Biochemie v souvislostech 100 Kč
31. 3. 2016 Jaromír Mysliveček Základy neurověd 200 Kč
31. 3. 2016 Václav Seichert Malý anatomický atlas 150 Kč
31. 3. 2016 Petr Štern Obecná a klinická biochemie 150 Kč
31. 3. 2016 Marta Kalousová Patobiochemie ve schématech 120 Kč
31. 3. 2016 Eva Kudlová Hygiena výživy a nutriční epidemiologie 100 Kč
28. 3. 2016 Kolektiv autorů FYSIOLOGIE-pro studující lékařství 1. 130 Kč
28. 3. 2016 Kolektiv autorů Gynekologie-uč. pro lékařské fakulty 150 Kč
26. 3. 2016 Junqueira Zaklady histologie 250 Kč
26. 3. 2016 Vejrazka Svobodova Terminologiae medicae IANUA 150 Kč
23. 3. 2016 Atlas topograficke anatomie GRADA 200 Kč
23. 3. 2016 Bohuslav Matous et al. Zaklady lekarske chemie a biochemie 400 Kč
23. 3. 2016 Dobias Urgentni zdravotnicka pece 100 Kč
23. 3. 2016 Bureš Jan Vnitřní lékařství 1,2 NOVÉ (oba díly) 2 Kč
22. 3. 2016 Dagmar Lincová Základní a aplikovaná farmakologie, 2. vyd. - NOVÁ 1100 Kč
19. 3. 2016 ŽIVNÝ, J. Gynekologie a porodnictví - testy 190 Kč
19. 3. 2016 Brychtová Histopatologický atlas 250 Kč
19. 3. 2016 Pritchard Základy lékařské genetiky 250 Kč
19. 3. 2016 Grim, Druga Základy anatomie 5. Anatomie krajin těla 350 Kč
19. 3. 2016 Lebl Klinická Pediatrie - nová 1100 Kč
18. 3. 2016 William F. Ganong Přehled lékařské fyziologie 190 Kč
18. 3. 2016 Emanuel Nečas a spol. Obecná patologická fyziologie 130 Kč
17. 3. 2016 Hynie S. Farmakologie v kostce 200 Kč
17. 3. 2016 Weigner Topografická anatomie 4.díl 1936 200 Kč
17. 3. 2016 Weigner Topografická anatomie 3.díl 1934 200 Kč
17. 3. 2016 Grim Miloš, NAŇKA Ondřej, HELEKAL Ivan Atlas anatomie člověka- úpně NOVÝ 800 Kč
17. 3. 2016 Zdeněk Vacek Embryologie- úplně NOVÁ 150 Kč
17. 3. 2016 Professional English in use Medicine- vytisknutá, nepopsaná 100 Kč
16. 3. 2016 Nečas a spol. Patologická fyziologie orgánových systémů 1, jako nová 230 Kč
16. 3. 2016 Mačák, Mačáková Patologie (jako nová) 250 Kč
16. 3. 2016 Slíva, Votava Farmakologie (2011) jako nová 140 Kč
14. 3. 2016 Silbernagl Atlas fyziologie člověka, Silbernagl,2004(jako nová) 400 Kč
14. 3. 2016 Klener Vnitřní lékařství, 3.vyd. 1300 Kč
14. 3. 2016 Kittnar Fyziologické regulace ve schématech, 2000(jako nová) 180 Kč
14. 3. 2016 Nevšímalová Neurologie - úplně NOVÁ! 900 Kč
14. 3. 2016 Ambler Základy neurologie, 6.vyd. (podtrhaná, zachovalá) 350 Kč
13. 3. 2016 Hořejší Základy imunologie, 2.vyd., Hořejší, 2002(použita, popsaná) 100 Kč
13. 3. 2016 Kábrt, Chlumská Úvod do lékařské terminologie, J.Kábrt, E.Chlumská, 2002(nové, nepopsané) 100 Kč
13. 3. 2016 Třeška Propedeutika vybraných klinických oborů, 2003(částečně popsaná) 270 Kč
13. 3. 2016 Zeman Chirurgická propedeutika, 2.vyd., 2003(jako nová) 300 Kč
13. 3. 2016 Rosina Biofyzika v medicíně, 2003(popsané, použité) 200 Kč
13. 3. 2016 Histologie a buněčná biologie(použita, částečně popsaná) 280 Kč
13. 3. 2016 Jelínek 4 svazky Histologie a embryologie, (nepopsané hezky sváz. kopie) 500 Kč
13. 3. 2016 Platzer Atlas topografické anatomie, 1996, (nové) 400 Kč
13. 3. 2016 Racek Klinická biochemie, 2.vyd., Racek(zachovalá, podtrhaná) 300 Kč
13. 3. 2016 Harperova biochemie, 4.vyd.,2002 (velmi zachovalá) 550 Kč
13. 3. 2016 Nussbaum Klinická genetika, 6.vyd. 820 Kč
13. 3. 2016 Alberts Základy buněčné biologie, Alberts(nové) 1000 Kč
13. 3. 2016 Silbernagl Atlas fyziologie člověka, Silbernagl,2004(jako nová) 400 Kč
13. 3. 2016 Hynie Farmakologie v kostce, S.Hynie, 2001(částečně popsané, zachovalé) 130 Kč
13. 3. 2016 Lincová Základní a aplikovaná farmakologie, Lincová, 2007(použita, podtrhaná) 850 Kč
13. 3. 2016 Vypracované otázky ke státnicím z Chirurgie (vytisklé, svázané) 100 Kč
13. 3. 2016 Vypracované otázky ke státnicím z Gynekologie, porodnictví (vytisklé, svázané) 100 Kč
13. 3. 2016 Tvrdek Úvod do obecné chirurgie, 2004 60 Kč
13. 3. 2016 Třeška Propedeutika vybraných klinických oborů, 2003(částečně podtrhaná) 270 Kč
13. 3. 2016 Chrobák Propedeutika vnitřního lékařství, 2003(zachovalá, popsaná) 100 Kč
13. 3. 2016 Živný Gynekologie a porodnictví – testy,2.vyd., (nová) 380 Kč
13. 3. 2016 Čech, Hájek Porodnictví 2.vyd., Čech, Hájek, 2006(použita,ale zachovalá, částečně podtrhaná) 900 Kč
13. 3. 2016 Rob, Martan Gynekologie 2.vyd., 2008(použita, ale zachovalá, částečně podtrhaná) 750 Kč
13. 3. 2016 Kaňovský Obecná neurologie, 2007(nová kopie svázaná) 180 Kč
13. 3. 2016 Rob, Martan Gynekologie 2.vyd., 2008(použita, ale zachovalá, částečně podtrhaná) 750 Kč
13. 3. 2016 Kaňovský Speciální neurologie, 2007(nová kopie svázaná) 250 Kč
13. 3. 2016 Raboch Psychiatrie, 1.vyd., 2001(velmi zachovalá, částečně podtrhaná) 500 Kč
13. 3. 2016 Muntau Pediatrie,4.vyd., 2009(zachovalá, popsaná) 500 Kč
13. 3. 2016 Dauber Wolfgang Feneisův obrazový slovník anatomie 450 Kč
11. 3. 2016 Dorian J.Pitchard Základy lékařské genetiky 200 Kč
11. 3. 2016 Martínek, Vacek Histologický atlas 300 Kč
11. 3. 2016 Bohuslav Matouš et al. Základy lékařské chemie a biochemie 600 Kč
7. 3. 2016 Dostál 2003, vytištěná, svázaná Infektologie 100 Kč
7. 3. 2016 Ledvina, Stoklasová, Cerman 2009, mírně podtrhaná Biochemie pro studující medicíny II 150 Kč
7. 3. 2016 Trojan 2003 Lékařská fzyiologie 250 Kč
7. 3. 2016 Nečas 2009, místy podtrhaná Patologická fyziologie orgánových systémů 1 100 Kč
7. 3. 2016 ČIHÁK Radomír Anatomie 1 700 Kč
7. 3. 2016 Robert K. Murray, Daryl K. Granner, Peter A. Mayes, Victor W. Rodwell Harperova biochemie- NOVA 750 Kč
5. 3. 2016 Miroslav Zeman, Zdeněk Krška a kolektív , Jméno, další autoři, (et al.) Chirurgická propedeutika Třetí, přepracované a doplněnene vydani 450 Kč
5. 3. 2016 Kittnar a kol. Lékařská fyziologie (2011, nová) 700 Kč
4. 3. 2016 Pafko, Pavel et al. Základy speciální chirurgie 600 Kč
4. 3. 2016 VOTAVA, Miroslav Lékařská mikrobiologie obecná a speciální, obe vytisknuté, svázané 600 Kč
4. 3. 2016 Putz, Pabst Sobottův atlas anatomie člověka 2 díly + tabulka 3500 Kč
3. 3. 2016 PhDr. Přecechtělová Milena, Zdenka Barcalová LATINA nejen pro teology 200 Kč
3. 3. 2016 Dorothee Thommes, Alfred Schmidt Menschen im Beruf-Medizin B2/C1 Deutsch als Fremdsprache NOVÁ 430 Kč
2. 3. 2016 Petrovický Anatomie 1 350 Kč
2. 3. 2016 Petrovický Anatomie 2 450 Kč
2. 3. 2016 Petrovický Anatomie 3 450 Kč
2. 3. 2016 Lullmann - Rauch Histologie 600 Kč
2. 3. 2016 Petrovický Řezy mozkem (nová) 100 Kč
2. 3. 2016 Kittnar Fyziologie (podtrhaná) 650 Kč
2. 3. 2016 Matouš Základy biochemie (podtrhaná) 450 Kč
2. 3. 2016 Druga, Grim Základy anatomie 5 (nová) 280 Kč
2. 3. 2016 Ctibor Povýšil, Ivo Šteiner, et al. Obecná patologie (téměř nepoužitá) 650 Kč
2. 3. 2016 Sixtus Hynie Farmakologie v kostce 200 Kč
1. 3. 2016 Ledvina Biochemie pro studující medicíny I + II (vytištěné, svázané) 150 Kč
1. 3. 2016 Povýšil Speciální patologie 750 Kč
1. 3. 2016 Lincová Základní a aplikovaná farmakologie 500 Kč
1. 3. 2016 Fölsch Patologická fyziologie 800 Kč
1. 3. 2016 Platzer Atlas topografické anatomie 300 Kč
1. 3. 2016 Čihák Anatomie 2 1000 Kč
29. 2. 2016 Vše pro zvládnutí prvního ročníku DVD (4,7 GB dat) obsahuje- Anatomie (poznámky, výpisky, vypracované otázky ke zkoušce + knihy Anatomie od Čiháka (1,2,3), knihy od Petrovského i Grima) + histologie (laboratorní obrázky - kreslené + tištěné, osobní výpisky), kompletní příprava na pitevnu (zimní i letní semestr včetně nejpravděpodobnějších otázek), biofyziku (výpisky, vzorečky, příklady, opakování k testu), latinu (testy, příprava z hodin, nutná slovíčka pro zvládnutí zkoušky), informatiku (úlohy z hodin), genetika (otázky a výpisky), první pomoc (testy) atd. V případě zájmu zašlete email. Možnost poslat ukázku. 400 Kč
28. 2. 2016 Trojan Lekarska fyziologie, nepopsana 600 Kč
28. 2. 2016 Kittnar Lékařská fyziologie 500 Kč
28. 2. 2016 Konrádová Funkční histologie 270 Kč
28. 2. 2016 Bednář Lékařská mikrobiologie 250 Kč
28. 2. 2016 Hrazdina Lékařská biofyzika a přístrojová technika, Hrazdina 500 Kč
27. 2. 2016 Kolektiv autorů Olomoucká skripta histologie díly I. II. III. 250 Kč
25. 2. 2016 ŠTORK, Jiří Dermatovenerologie 800 Kč
25. 2. 2016 Ševčík Pavel INTENZIVNÍ MEDICÍNA, třetí vydání – NOVÁ NEROZBALENÁ,VE FOLII !! 2500 Kč
25. 2. 2016 Ševčík Pavel, Černý Vladimír INTENZIVNÍ MEDICÍNA,druhé vydání – NOVÁ!! 1000 Kč
25. 2. 2016 Aschermann Michael KARDIOLOGIE,2 svazky 1 a 2 díl – naprosto NOVÁ, zabalená ještě od koupi!! 3500 Kč
25. 2. 2016 Seifert Bohumil atd. Všeobecné praktické lékařství vyd. 2013 1500 Kč
25. 2. 2016 Lebl Jan , Janda Jan , Pohunek Petr Klinická pediatrie – Nová a NETKNUTÁ !! 800 Kč
25. 2. 2016 Lebl Jan Preklinická pediatrie – NOVÁ a nepoužitá 300 Kč
25. 2. 2016 Lebl praktická pediatrie, nepodtrhaná, dobry stav 200 Kč
25. 2. 2016 Klener Pavel VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ 4.vydání – !!!!!! NOVÉ, NETKNUTÉ !!! 3500 Kč
25. 2. 2016 Klener Pavel VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ 2.vydání 500 Kč
25. 2. 2016 Klener Pavel et al. Propedeutika ve vnitřním lékařství - nepodtrhaná, jako nová 200 Kč
25. 2. 2016 Felix Ondřej, Přivřel Martin Příprava ke zkoušce z vnitřního lékařství - Netknutá , nepodtrhaná 100 Kč
25. 2. 2016 Žák Aleš , Petrášek Jan , et al. Základy vnitřního lékařství – perfektní stav, nepodtrhaná 400 Kč
25. 2. 2016 Lincová Dagmar Základní a aplikovaná Farmakologie 2.vyd. , ÚPLNĚ NOVÁ, NEPOUŽITÁ, ještě ve FÓLII !!!!!!!!! 900 Kč
25. 2. 2016 Perlík Základy klinické farmakologie , super stav, nepodtrhaná 200 Kč
25. 2. 2016 Perlík Základy farmakologie – Jen párkrát otevřená 150 Kč
25. 2. 2016 Rob Lukáš , Martan Alois , Citterbart Karel, et al. GYNEKOLOGIE, nová 500 Kč
25. 2. 2016 Zwinger Antonín porodnictví 600 Kč
25. 2. 2016 Živný Jaroslav Gynekologie a porodnictví (Testy) - žádné poznámky,ani podtrhávání. Jako nová 200 Kč
25. 2. 2016 Kobilková Jitka Základy gynekologie a porodnictví - NOVÁ 250 Kč
25. 2. 2016 Ambler Zdeněk Základy neurologie ,7 vydání 2011 - NOVÁ, NEPOUŽIÁ !!! 400 Kč
25. 2. 2016 Bureš Jan, Horáček Jiří, Malý Jaroslav Vnitřní lékařství , 2.vyd. 2014 - NOVÉ,ZABALENÉ 2000 Kč
25. 2. 2016 Naňka Ondřej , Elišková Miloslava Přehled Anatomie - NOVÁ, NEOTEVŘENÁ 400 Kč
25. 2. 2016 Grim Miloš , Druga Rastislav et al Základy anatomie 1 - NOVÁ, NEOTEVŘENÁ 200 Kč
25. 2. 2016 Grim Miloš , Druga Rastislav et al Základy anatomie 3 - NOVÁ, NEOTEVŘENÁ 200 Kč
25. 2. 2016 Grim Miloš , Druga Rastislav et al Základy anatomie 5 - NOVÁ, NEOTEVŘENÁ 200 Kč
25. 2. 2016 Druga Rastislav , Grim Miloš , Smetana Karel Anatomie periferního nervového systému - NOVÁ, NEOTEVŘENÁ 200 Kč
25. 2. 2016 Druga Rastislav , Grim Miloš , Smetana Karel Anatomie centrálního nervového systému - NOVÁ, NEOTEVŘENÁ 200 Kč
25. 2. 2016 Povýšil Ctibor , Šteiner Ivo, et al. SPECIÁLNÍ PATOLOGIE – 2. Vyd. ÚPLNĚ NOVÁ !!!! 1000 Kč
25. 2. 2016 Povýšil Ctibor , Šteiner Ivo, et al. OBECNÁ PATOLOGIE - ÚPLNĚ NOVÁ !!!! 500 Kč
25. 2. 2016 Beneš Jiří Infekční lékařství vyd. 2009, Úplně nové, nerozbalené 900 Kč
25. 2. 2016 Murray Robert K. HARPEROVA ILUSTROVANÁ BIOCHEMIE vyd. 2013- ÚPLNĚ NOVÁ !!! 500 Kč
25. 2. 2016 Matouš Bohuslav et al. Základy lékařské chemie a biochemie - ÚPLNĚ NOVÁ !!! 500 Kč
25. 2. 2016 Racek Jaroslav et al. Klinická Biochemie - nepopsaná, nepodtrhaná 300 Kč
25. 2. 2016 Kolář Pavel Rehabilitace v klinické praxi – vyd. 2010 - Už nejde sehnat nikde!!! ÚPLNĚ NOVÁ, NEOTEVŘENÁ 4000 Kč
25. 2. 2016 Ganong Přehled lékařské fyziologie – ÚPLNĚ NOVÉ , NEPOUŽÍTÉ !! 1500 Kč
25. 2. 2016 Jeremy ZÁKLADY FYZIOLOGIE 200 Kč
25. 2. 2016 Podstatová Hana Základy epidemiologie a hygieny , NEPOUŽITÉ 400 Kč
25. 2. 2016 Stingl Josef, Grim Miloš, Druga Rastislav Regional anatomy NOVÁ 200 Kč
25. 2. 2016 Vejražka Martin, Svobodová Dana Terminologiae Medicae IANUA , Nová, nepoužitá 200 Kč
25. 2. 2016 Zeman, Krška Speciální chirurgie – Zcela Nová a nepoužitá,3 vyd. 2014 800 Kč
25. 2. 2016 Adam Zdeněk a spol. Speciální onkologie 400 Kč
25. 2. 2016 Adam Zdeněk a spol. Obecná onkologie 250 Kč
25. 2. 2016 Dorian J. Pritchard, Bruce R. Korf Základy lékařské genetiky - nepodtrhaná !!! JAKO NOVÁ 200 Kč
25. 2. 2016 Pavel Pafko ZÁKLADY SPECIÁLNÍ CHIRURGIE – Úplně NOVÁ !! 500 Kč
25. 2. 2016 Jiří Valenta et al. ZÁKLADY CHIRURGIE - bez poznámek a podtrhávání,jako nová 300 Kč
25. 2. 2016 Hubálková Hana , Krňoulová Jana Materiály a technologie v protetickém zubním lékařství 500 Kč
25. 2. 2016 Stejskalová Jitka et al. Konzervační zubní lékařství 2.vydání - ÚPLNĚ NOVÉ !!! 500 Kč
25. 2. 2016 Kamínek Milan Ortodoncie - Nepodtrhaná, Nepopsaná,jako nová 700 Kč
24. 2. 2016 Kittnar Lékařská fyziologie 600 Kč
24. 2. 2016 Matouš Základy lékařské chemie a biochemie 400 Kč
23. 2. 2016 Julák prakt. cv. z mikrobiologie + vypracované otazky z mikrobiologie + 120 Kč
23. 2. 2016 Bednar Praktické cvičenia z mikrobiologie 100 Kč
23. 2. 2016 Bednar Mikrobiologi 400 Kč
22. 2. 2016 KAPRAS,J., KOHOUTOVÁ M., OTOVÁ B. Kapitoly z lékařské biologie a genetiky I. 50 Kč
22. 2. 2016 Kapitoly z lékařské biologie a genetiky I,II,III 200 Kč
21. 2. 2016 Murray Harperova ilustrovaná biochemie 900 Kč
21. 2. 2016 Platzer Color Atlas of Human Anatomy- Vol. 1- Locomotor System 700 Kč
21. 2. 2016 Pavel Petrovický Řezy mozkem 100 Kč
21. 2. 2016 Fritsch Color Atlas of Human Anatomy- Vol. 2 Internal Organs 800 Kč
21. 2. 2016 Alena Stoklasová Jaroslav Cerman Miroslav Ledvina Biochemie pro studující medicíny I. a II. Díl, nepodtrhaná 200 Kč
21. 2. 2016 Alena Stoklasová Jaroslav Cerman Miroslav Ledvina Biochemie pro studující medicíny I. a II. Díl, nepodtrhaná 200 Kč
21. 2. 2016 Pavel Šlampa, Jiří Petera Radiační onkologie – Nová 650 Kč
20. 2. 2016 Jaromír Tesař Soudní lékařství - daruji do dobrých rukou krásný exemplář z roku 1968 0 Kč
20. 2. 2016 Pavel Petrovický, Jiří Brabec Řezy mozkem - nový 100 Kč
20. 2. 2016 Luděk Vajner, Jiří Uhlík, Václava Konrádová Lékařská histologie I. - cytologie a obecná histologie 50 Kč
20. 2. 2016 Petr Hach, Zuzana Jirsová, Ivan Těšík Histologie II. - skripta 50 Kč
20. 2. 2016 Daniel Jarkovská, Jindřich Martínek Histologie I. - skripta 50 Kč
20. 2. 2016 grim ANATOMIE 5 vytisklá svázaná 200 Kč
20. 2. 2016 vypracované otázky oční, orl 150 Kč
20. 2. 2016 sixtus hynie farmakologie v kostce nová 300 Kč
20. 2. 2016 Jirka Beneš vypracované otázky z ortopedie 100 Kč
20. 2. 2016 Vejražka Martin, Svobodová Dana Terminologiae Medicae IANUA 180 Kč
20. 2. 2016 Vacek, Martínek Histologický atlas 280 Kč
18. 2. 2016 Anatomie Čihák 1,2 2500 Kč
18. 2. 2016 Lullmann Histologie nová 700 Kč
18. 2. 2016 Eis, Jelínek, Špaček Histologický a patologický atlas - CD (2006) 50 Kč
18. 2. 2016 VACEK, Zdeněk Embryologie 90 Kč
18. 2. 2016 Jarkovská D., Martínek J. Histologie I. 35 Kč
18. 2. 2016 Otová Berta, Romana Mihalová Základy biologie a genetiky člověka 250 Kč
18. 2. 2016 Janečková Jana, Helena Hnilicová Uvod do veřejného zdravotnictví 240 Kč
18. 2. 2016 Beneš Jiří, Jaroslava Kymplová, František Vítek základy fyziky pro lékařské a zdravotnické obory - pro studium i praxi 280 Kč
18. 2. 2016 Ferko, Vobořil Chirurgie v kostce 400 Kč
18. 2. 2016 Zeman Chirurgická propedeutika 300 Kč
17. 2. 2016 Topilová Věra Anglicko-český/česko-anglický lékařský slovník 700 Kč
17. 2. 2016 Gross Jeffrey M., Fetto Joseph, Rosen Elaine Vyšetření pohybového aparátu 800 Kč
17. 2. 2016 Radomír Čihák Anatomie 1, 2, 3 3500 Kč
17. 2. 2016 Martin Vokurka, Jan Hugo a kol. Velký lékařský slovník 700 Kč
17. 2. 2016 Ivan Dylevský, Rastislav Druga, Olga Mrázková Funkční anatomie člověka 600 Kč
17. 2. 2016 Richard Rokyta a kol. Fyziologie 200 Kč
17. 2. 2016 Heinz Feneis Anatomický obrazový slovník 400 Kč
17. 2. 2016 Jana Hromádková a kol. Fyzioterapie 100 Kč
17. 2. 2016 Ján Capko Základy fyziatrické léčby 150 Kč
17. 2. 2016 Karel Lewit Manipulační léčba 550 Kč
16. 2. 2016 Janqueira Histologie 150 Kč
16. 2. 2016 KOČÁREK, Eduard Genetika 250 Kč
16. 2. 2016 Kohoutová a kolektiv Biologie a genetika 1 100 Kč
15. 2. 2016 Mačák, Jirka, Mačáková Jana, Dvořáčková Jana Patologie, 2., doplnene vydani 270 Kč
15. 2. 2016 Jelínek Histologie a embryologie 50 Kč
15. 2. 2016 Vokurka Velký lékařský slovník 300 Kč
15. 2. 2016 Trojan Lékařská fyziologie 150 Kč
15. 2. 2016 Ledviny, stoklasová, cerman Biochemie pro studující medicíny I+II 100 Kč
15. 2. 2016 Nečas Obecná patologická fyziologie 100 Kč
15. 2. 2016 Nečas Patologická fyziologie orgánových systémů 80 Kč
15. 2. 2016 Dítě Vnitřní lékařství 500 Kč
15. 2. 2016 Miřejovský, Bednář Obecná patologie 50 Kč
15. 2. 2016 Ukončování léčby pacienta a trestní odpovědnost lékaře (nová ) 160 Kč
15. 2. 2016 Le français de spécialité - Pharmacie, médecine nová Francouzština pro lékaře /farmaceuty 105 Kč
15. 2. 2016 ROHEN, YOKOCHI Anatomie člověka - barevný fotografický atlas lidského těla 1900 Kč
15. 2. 2016 PUTZ R., PABST R. Sobottův atlas anatomie člověka - díl 1+2+tabulky 4400 Kč
14. 2. 2016 NOHEJLOVA, Kateryna a kolektiv Uvod do preklinicke mediciny - PATOLOGICKA FYZIOLOGIE 130 Kč
14. 2. 2016 VACEK, Zdeněk Embryologie 150 Kč
13. 2. 2016 Grim Miloš, Druga Rastislav Základy anatomie 4B, Periferní nervový systém, PNS - NOVÉ, jen párkrát otevřené 200 Kč
13. 2. 2016 Grim Miloš, Druga Rastislav Základy anatomie 4A, Centrální nervový systém, CNS – NOVÉ, jen párkrát otevřené 200 Kč
12. 2. 2016 Češka - Interna 1. vydání - dotisk, jako nová, nepodtrhaná, 1 svazek 800 Kč
6. 2. 2016 Zdeněk Vacek Embryologie - jako nová 150 Kč
5. 2. 2016 Povýšil Ctibor Obecná Patologie 789 Kč
5. 2. 2016 Miroslav Votava Lékařská mikrobiologie obecná - jednostranně vytisklá, nesvázaná, v deskách 200 Kč
5. 2. 2016 Jaroslav Julák Praktická cvičení a semináře z lékařské mikrobiologie 100 Kč
5. 2. 2016 M.Bednář, V.Fraňková Lékařská mikrobiologie 350 Kč
5. 2. 2016 Ladislav Chrobák a kol. Propedeutika vnitřního lékařství 200 Kč