logo

Kliknutím zobrazíte podrobnosti.

DatumAutorNázevCena
23. 7. 2016 PETROVICKÝ, P., BRABEC, J. Řezy mozkem 100 Kč
23. 7. 2016 MRÁZKOVÁ, O. Klinická anatomie pro stomatology 100 Kč
23. 7. 2016 KITTNAR, O. Nárys fyziologie člověka - Fyziologie vylučovací soustavy (Sešit IV.B) 50 Kč
23. 7. 2016 KORDAČ, V. Vnitřní lékařství - úvod do oboru a vyšetřovací metody 100 Kč
23. 7. 2016 KARLSON, P. Pathobiochemie 150 Kč
23. 7. 2016 BEDNÁŘ, B. Patologie 1. - 3. díl 500 Kč
22. 7. 2016 ZEMAN, M. Chirurgická propedeutika 300 Kč
22. 7. 2016 JUNQUEIRA, C. Základy histologie 500 Kč
22. 7. 2016 BEDNÁŘ, M. Lékařská mikrobiologie 400 Kč
22. 7. 2016 ELIŠKA, O., ELIŠKOVÁ, M. Aplikovaná anatomie pro fyzioterapeuty a maséry - NOVÁ 500 Kč
22. 7. 2016 MYSLIVEČEK, J. Základy neurověd 350 Kč
22. 7. 2016 TYLL, T., DOSTÁLOVÁ, V., NETUKA, D. Neuroanestezie a základy neurointenzivní péče - NOVÁ 390 Kč
22. 7. 2016 ŠPINAR, J. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí 200 Kč
22. 7. 2016 BAGOSSY, B., GYORFFY, M. Deutsch fur Mediziner 250 Kč
22. 7. 2016 GYORFFY, M. English for doctors 250 Kč
21. 7. 2016 GRIM, Miloš, DRUGA, Rastislav Anatomie Grim, Druga 1.,3.,5., pns, cns 200 Kč
20. 7. 2016 Feneis PLUS Martinek/Vacek Feneisuv obrazovy slovnik anatomie PLUS Histologicky atlas (matinek,vacek) - obe dohromady za 500 (jsou ve vybornem stavu) 500 Kč
19. 7. 2016 ČIHÁK, R. Anatomie 1 - NOVÁ 1100 Kč
19. 7. 2016 ROHEN, YOKOCHI Anatomie člověka - barevný fotografický atlas lidského těla 1600 Kč
19. 7. 2016 PUTZ R., PABST R. Sobottův atlas anatomie člověka - díl 1+2+tabulky 2800 Kč
18. 7. 2016 Eroschenko DiFiore´s Atlas of histology with funcional correlation (2005) 1000 Kč
18. 7. 2016 Částková, Dáňová Očkování – mininum pro praxi (Triton, 1999) 50 Kč
18. 7. 2016 Hynie Speciální farmakologie, 1. a 3.díl (Karolinum, 1.díl – 1998, 3.díl – 2000 – podtrhané) 100 Kč
18. 7. 2016 Murray, Granner, Mayes, Rodwell Harperova biochemie (2001) 400 Kč
18. 7. 2016 Bydžovský První pomoc (Grada, 2004) 30 Kč
18. 7. 2016 Classen, Diehl Diferenciální diagnostika ve schématech (Grada, 2003) 100 Kč
18. 7. 2016 Vokurka, Hugo a kol. Velký lékařský slovník (2002) 500 Kč
18. 7. 2016 Fučíková a kol. Základy klinické imunologie (RDI Press, 1994) 25 Kč
18. 7. 2016 Hynie Obecná farmakologie, 1. a 2. díl (Karolinum, 2000) 100 Kč
18. 7. 2016 Hynie Speciální farmakologie, 4., 5., 6.díl - podtrhané (Karolinum- 1997, 1998, 1998) 100 Kč
18. 7. 2016 Kolektiv autorů Speciální patologie, I., II. a III.díl - lehce podtrhané (Karolinum, 2001, 2001, 2002) 100 Kč
18. 7. 2016 Zeman a kol. Chirurgická propedeutika (Grada, 2000) 300 Kč
18. 7. 2016 Kozlíková Cvičení z latinské terminologie (Karolinum, 1998) 25 Kč
18. 7. 2016 Topilová Anglicko-český, česko-anglický lékařský slovník (Grada, 1999) 500 Kč
18. 7. 2016 Feneis Anatomický obrazový slovník (1996) 300 Kč
18. 7. 2016 Nečásek Genetika (Scientia, 1997) 30 Kč
18. 7. 2016 Jirkovská, Jirsová Testové otázky z histologie a embryologie - vyplněná (Karolinum 1997) 20 Kč
18. 7. 2016 Vacek Histologie a histologická technika 1.část - Histologie (IDVPZ Brano, 1995) 100 Kč
18. 7. 2016 Kapras a kol. Kontrolní otázky biologie a lékařská genetika (Triton, 1999) 40 Kč
18. 7. 2016 Bárta Sbírka příkladů z genetiky (Karolinum, 2002) 25 Kč
18. 7. 2016 Kapras, Kohoutová Kapitoly z lékařské biologie a genetiky, II. a III (Karolinum, 2000, 1999) 100 Kč
18. 7. 2016 Hrušková Semináře z lékařské chemie (Karolinum, 2001) 25 Kč
18. 7. 2016 Habermann Vybrané kapitoly z lékařské chemie (Karolinum, 1999) 50 Kč
18. 7. 2016 Bednář, Fraňková Lékařská mikrobiologie (Triton, 1999) 350 Kč
18. 7. 2016 Hejzlar, Kittnar Normální a patologická mikroflóra lidského těla (Státní ped. nakl. Praha, 1985) 25 Kč
18. 7. 2016 Hořejší, Bartůňková Základy imunologie - trochu vytrhané stránky, (Triton, 2002) 90 Kč
18. 7. 2016 Bartůňková, Wernerová Imunologie a alergologie (Triton, 2002/2003) 40 Kč
18. 7. 2016 Ferenčík, Rovenský Imunitní systém (Grada, 2004) 150 Kč
18. 7. 2016 Červinková a kol. Návod k praktickým cvičením z lékařské fyziologie (Karolinum, 2000) 50 Kč
18. 7. 2016 Kolektiv autorů Klinické použití krve, příručka (Grada, 2001) 20 Kč
18. 7. 2016 Bartůňková Imunodeficience, Grada, 2002 100 Kč
18. 7. 2016 Závad Syndrom multiorgánové dysfunkce, Grada, 2001 150 Kč
18. 7. 2016 Junqueira Základy histologie, 1999 700 Kč
18. 7. 2016 Guyton Physilogy - nová 2500 Kč
18. 7. 2016 Kolektiv, autorů, vydal Maxdorf Velký lékařský slovník 400 Kč
18. 7. 2016 Čihák Anatomie 3 - jako nová 600 Kč
18. 7. 2016 Martínek, Vacek Histologický atlas 100 Kč
18. 7. 2016 Petrovický Anatomie, díl III. 300 Kč
17. 7. 2016 VOKURKA Martin a kolektiv Patofyziologie pro nelékařské směry 170 Kč
17. 7. 2016 Rastislav Druga, Miloš Grim, Petr Dubový Anatomie centrálního nervového systému 200 Kč
17. 7. 2016 Rastislav Druga, Miloš Grim, Karel Smetana Anatomie periferniho nervového systému, smyslových orgánů a kůže 150 Kč
17. 7. 2016 Miloš Grim, Rastislav Druga et al. Základy anatomie 3.trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém 270 Kč
17. 7. 2016 Miloš Grim, Rastislav Druga et al. Základy anatomie 1. Obecná anatomie a pohybový systém 200 Kč
17. 7. 2016 Miloš Grim, Rastislav Druga et al. Základy anatomie 5. Anatomie krajin těla 270 Kč
16. 7. 2016 0000000000000000 000000000000000000 0 Kč
16. 7. 2016 Frank H. Netter Netterův Anatomický Atlas (Nový, Nejnovější Vydání) 1500 Kč
16. 7. 2016 Jan Kábrt Úvod do lékařské terminologie 80 Kč
16. 7. 2016 Dauber Wolfgang Feneisův obrazový slovník anatomie 450 Kč
16. 7. 2016 Werner Platzer Atlas topografické anatomie 300 Kč
14. 7. 2016 SYNEK, SKORKOVSKÁ Fyziologie oka a vidění 100 Kč
14. 7. 2016 Etika a komunikace v medicíně 200 Kč
14. 7. 2016 ŠEBLOVÁ, J. a kol. Urgentní medicína v klinické praxi 400 Kč
14. 7. 2016 vlastni Materialy pro 1.rocnik -poznamky, obrazky, preparaty, testy a dalsi. Vse v papirove forme. 300 Kč
14. 7. 2016 WEBEROVÁ, GAIER, SKOCHOVÁ ENGLISH MEDICAL READER 80 Kč
14. 7. 2016 FRANK H. NETTER ANATOMICKÝ ATLAS ČLOVĚKA 1500 Kč
14. 7. 2016 Vypracované otázky - mikrobiologie 150 Kč
14. 7. 2016 Vypracované otázky (patologie+patfyz) 200 Kč
14. 7. 2016 Julák Praktická cvičení z mikrobiologie 100 Kč
14. 7. 2016 Maruna Zkušební testy patologická fyziologie 150 Kč
14. 7. 2016 Julák Úvod do lék. bakteriologie 150 Kč
14. 7. 2016 Zeman Chirurgická propedeutika 150 Kč
14. 7. 2016 Matouš Základy lékařské biochemie 500 Kč
14. 7. 2016 Stříteský Patologie 150 Kč
12. 7. 2016 Bednář M., Fraňková V., (et al.) Lékařská mikrobiologie (stav- jako nová) 400 Kč
12. 7. 2016 kol. autorů Modelové otázky Bc. a všeob. lékařství 50 Kč
12. 7. 2016 Vokurka Martin,Jan Hugo a kol. Velký lékařský slovník,2007 700 Kč
11. 7. 2016 Čihák Anatomie 2 780 Kč
11. 7. 2016 Čihák Anatomie 1 780 Kč
11. 7. 2016 VAJNER, L. et alii Lékařská histologie 1. a 2. díl 60 Kč
11. 7. 2016 Memorix anatomie 670 Kč
11. 7. 2016 Věra Pokorná Teorie a náprava poruch učení 100 Kč
11. 7. 2016 Zelinková, O. Poruchy učení - dyslexie, dysgrafie, dyspraxie 90 Kč
11. 7. 2016 Praktikum z lékařské biofyziky 80 Kč
11. 7. 2016 Základy lékařské biofyziky 100 Kč
11. 7. 2016 Atlas patofyziologie 590 Kč
11. 7. 2016 Terminologiae medicae ianua 90 Kč
11. 7. 2016 Svobodová Terminologiae medicae VESTIBULUM 60 Kč
11. 7. 2016 Nussbaum, McInnes, Willard Klinická genetika 400 Kč
11. 7. 2016 Kapras a kol. Kontrolní otázky - biologie a lékařská genetika 50 Kč
11. 7. 2016 Kotlas a kol. Návody a úkoly k praktickým cvičením z lékařské biologie a genetiky 100 Kč
11. 7. 2016 Druga, Grim Anatomie centrálního nervového systému 200 Kč
11. 7. 2016 Petrovický, Brabec Řezy mozkem 100 Kč
11. 7. 2016 Konrádová, Uhlík, Vajner Funkční histologie 100 Kč
11. 7. 2016 Pritchard, Korf Základy lékařské genetiky 250 Kč
11. 7. 2016 Čihák, Radomír Anatomie 3 1000 Kč
11. 7. 2016 Dauber, Wolfgang Feneisův obrazový slovník anatomie 450 Kč
11. 7. 2016 Lüllmann–Rauch Renate Histologie - překlad 3. vydání 550 Kč
11. 7. 2016 Martínek, Vacek Histologický altas 300 Kč
11. 7. 2016 Junqueira Základy histologie 150 Kč
11. 7. 2016 PLATZER Werner Atlas topografické anatomie 350 Kč
11. 7. 2016 Smetana, Grim, Druga Anatomie periferního nervového systému, smyslových orgánů a kůže 170 Kč
11. 7. 2016 Hudák, Kachlík Memorix anatomie (2. vydání) 600 Kč
11. 7. 2016 Navrátil, Rosina et al. Medicínská biofyzika 400 Kč
11. 7. 2016 Murray et al. Harperova biochemie (23. vydání) 400 Kč
11. 7. 2016 Grim, Druga Základy anatomie 5 250 Kč
11. 7. 2016 Grim, Druga Základy anatomie 3 250 Kč
11. 7. 2016 Grim, Druga Základy anatomie 1 200 Kč
11. 7. 2016 Sixtus Hynie Farmakologie v kostce 50 Kč
11. 7. 2016 Jan Bydžovský et al. Diferenciální diagnostika nejčastějších symptomů 20 Kč
11. 7. 2016 Jindřich Špinar Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí 100 Kč
11. 7. 2016 John R. Hampton EKG stručně, jasně přehledně 20 Kč
11. 7. 2016 Yokochi, Rohen Anatomie člověka - fotografický atlas 1700 Kč
11. 7. 2016 Kozlíková, Plašilová Základy latinské lékařské terminologie 150 Kč
11. 7. 2016 Weberová, Kuželová, Kybicová English for medical students 150 Kč
11. 7. 2016 Konrádová, Uhlík, Vajner Funkční histologie 200 Kč
11. 7. 2016 Stejskalová Konzervační zubní lékařství 750 Kč
10. 7. 2016 kol. autorů Modelové otázky Bc. a všeob. lékařství 50 Kč
10. 7. 2016 Mcminn, Hutchings Barevný atlas Anatomie člověka 500 Kč
10. 7. 2016 ? Histologie preparáty - copy skripta 20 Kč
10. 7. 2016 Hrušková Jaroslava Seminář z lékařské chemie 60 Kč
10. 7. 2016 Holinka Jiří Chemie - komplexní příprava k přijímacím zkouškám na VŠ 50 Kč
10. 7. 2016 Petrovický Systematická, topografická a klinická Anatomie 2, Pohybový aparát končetin 50 Kč
10. 7. 2016 Petrovický Systematická, topografická a klinická Anatomie 11, Kůže a chirurgické přístupy 50 Kč
10. 7. 2016 Petrovický Systematická, topografická a klinická Anatomie 5, Dýchací ústrojí 50 Kč
10. 7. 2016 Petrovický Systematická, topografická a klinická Anatomie 6, Močopohlavní ústrojí 50 Kč
10. 7. 2016 Petrovický Systematická, topografická a klinická Anatomie 9, Centrální nervový systém 50 Kč
10. 7. 2016 Petrovický Systematická, topografická a klinická Anatomie 1, Obecné základy anatomie 50 Kč
10. 7. 2016 Petrovický Systematická, topografická a klinická Anatomie 10, zrakové a sluchové orgány, orgány s vnitřní sekrecí 50 Kč
10. 7. 2016 Petrovický Systematická, topografická a klinická Anatomie 8, periferní nervový systém 50 Kč
10. 7. 2016 Zitko a kol. Praktikum z lékařské biofyziky 50 Kč
10. 7. 2016 Petrovický Systematická, topografická a klinická Anatomie 3, pohybový aparát hlavy a trupu 50 Kč
10. 7. 2016 Petrovický Systematická, topografická a klinická Anatomie 4, Zažívací ústrojí 50 Kč
10. 7. 2016 Eva Bubnová, Jana Stříbrná a kol. Praktická cvičení z biochemie 50 Kč
10. 7. 2016 Slabá, Strnadová Professional English Book one 50 Kč
10. 7. 2016 Josef Petr Ondok Bioetika, biotechnologie a biomedicína 90 Kč
10. 7. 2016 Jan Vymětal a kolektiv Obecná psychoterapie 250 Kč
10. 7. 2016 Pavel Petrovický, Jiří Brabec Řezy mozkem 100 Kč
10. 7. 2016 Ivan Šterzl a kolektiv autorů Základy imunologie 150 Kč
10. 7. 2016 Brychtová, Hlobilková Histopatologický atlas 200 Kč
10. 7. 2016 Jaroslav Živný et al. Gynekologie a porodnictví TESTY 250 Kč
9. 7. 2016 Trojan, Fyziologie 350 Kč
9. 7. 2016 Materiály na histologii otázky, prezentace 100 Kč
9. 7. 2016 Prezentace + nakreslené a popsané zkouškové preparáty histologie + testové otázky 250 Kč
8. 7. 2016 Praktikum z lékařské biofyziky 70 Kč
8. 7. 2016 Grim, Druga Základy anatomie - PNS (4b) 300 Kč
8. 7. 2016 Grim, Druga Základy anatomie - CNS (4a) 300 Kč
8. 7. 2016 Grim, Druga Základy anatomie 5 300 Kč
8. 7. 2016 Grim, Druga Základy anatomie 3 300 Kč
8. 7. 2016 Martínek Histologický atlas 300 Kč
8. 7. 2016 Beneš Základy lékařské fyziky 270 Kč
8. 7. 2016 Sadler Langmannova lékařská embryologie 650 Kč
8. 7. 2016 Naňka Přehled anatomie 600 Kč
8. 7. 2016 CITTERBART, Karel (et al.) Gynekologie 1.vydání Galén 250 Kč
8. 7. 2016 Hudák, Kachlík Memorix anatomie - 3. vydání 1000 Kč
7. 7. 2016 Thomas W. SADLER Langmannova lékařská EMBRYOLOGIE 400 Kč
7. 7. 2016 Guyton, Hall Guyton and Hall Textbook of MEDICAL PHYSIOLOGY, 12th edition 1900 Kč
7. 7. 2016 R.Putz, R.Pabst Sobottův Atlas anatomie člověka 1,2 2900 Kč
7. 7. 2016 Histologický atlas 350 Kč
7. 7. 2016 Terminologiae medicae vestibulum - latina 50 Kč
7. 7. 2016 Lullmann Histologie 600 Kč
7. 7. 2016 Memorix anatomie, 2. vydání, NOVÝ 800 Kč
7. 7. 2016 Grim Základy anatomie 3 300 Kč
7. 7. 2016 Nečas Obecná patfyz, patfyz orgánových systémů 1,2 600 Kč
7. 7. 2016 Silbernagl Atlas fyziologie člověka 400 Kč
6. 7. 2016 Vypracované otázky patologie obecná + speciální svázané 200 Kč
4. 7. 2016 Wotke Histopatologické praktikum 150 Kč
4. 7. 2016 Povýšil Speciální patologie 550 Kč
4. 7. 2016 Julák Úvod do lékařské bakteriologie 145 Kč
4. 7. 2016 Votava Lékařská mikrobiologie obecná 600 Kč
4. 7. 2016 Votava Lékařská mikrobiologie speciální 800 Kč
4. 7. 2016 Bednář Marek Lékařská mikrobiologie 300 Kč
4. 7. 2016 Čihák Anatomie 1 - 2 (1. vydání) 400 Kč
4. 7. 2016 Čihák Anatomie 3. 1100 Kč
4. 7. 2016 Petrovický Anatomie s topografií I. 200 Kč
4. 7. 2016 Petrovický Anatomie s topografií II. 200 Kč
4. 7. 2016 Petrovický Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi III. 350 Kč
4. 7. 2016 Svoboda Přehled středoškolské fyziky 2. vydání 150 Kč
4. 7. 2016 Martin Vejražka, Dana Svobodová Terminologiae medicae IANUA 200 Kč
4. 7. 2016 florian lang atlas patofyziologie cloveka 400 Kč
4. 7. 2016 miroslav ledvina dil 1 biochemie 100 Kč
4. 7. 2016 kotlas Navody a ukoly k praktickym cvicenim z lekarske biologie a genetily 80 Kč
4. 7. 2016 MIROSLAV SPUNDA ZDRAVOTNICKA INFORMATIKA 100 Kč
4. 7. 2016 GRIM zaklady anatomie, 3. TRAVICI,DYCHACI,MOCOPOHLAVNI A ENDOKRINNI SYSTEM 200 Kč
4. 7. 2016 vaclav lichnovsky Olomoucká skripta Histologie I + II 200 Kč
4. 7. 2016 miroslav zitko Praktikum z lekarske biozyziky (nove) 50 Kč
4. 7. 2016 josef rosina medicinska biofyzika (uplne nova) 300 Kč
4. 7. 2016 Farmakologie v kostce druhe vydani 100 Kč
3. 7. 2016 Rastislav Druga, Miloš Grim Anatomie centrálního nervového systému 250 Kč
3. 7. 2016 Pavel Petrovický Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi I. - Pohybové ústrojí 150 Kč
2. 7. 2016 ŽIVNÝ, J. Gynekologie a porodnictví - testy 190 Kč
2. 7. 2016 MATOUŠ Bohuslav (et al.) Základy lékařské chemie a biochemie (+ vytisknuté návody na praktika a vypracované protokoly) 550 Kč
2. 7. 2016 KITTNAR, Otomar Lékařská fyziologie 800 Kč
2. 7. 2016 Netter Netterův anatomický atlas člověka 1400 Kč
2. 7. 2016 Netter Vybarvovací anatomický atlas 350 Kč
2. 7. 2016 Konrádová, Vajner, Uhlík Funkční histologie 100 Kč
2. 7. 2016 Beneš, Vítek Základy lékařské biofyziky 100 Kč
2. 7. 2016 Konrádová, Vajner, Uhlík Lékařská histologie II, - mikroskopická anatomie 100 Kč
2. 7. 2016 Petrovický Anatomie III 200 Kč
2. 7. 2016 Lullmann-Rauch Histologie 500 Kč
2. 7. 2016 Thomas Sadler Langmanova lékařská embryologie 500 Kč
2. 7. 2016 Čihák Anatomie 1,2,3 3000 Kč
2. 7. 2016 Rosina Medicínská biofyzika 300 Kč
2. 7. 2016 PŘÍTrojanJMENÍ, Jméno, další autoři, (et al.) Lékařská Fyziologie 350 Kč
2. 7. 2016 Kachlík, Hudák Memorix anatomie 2.vydání,jako nová 600 Kč
30. 6. 2016 Vypracované otázky z biochemie + protokoly + vzorce na kartičkách 200 Kč
30. 6. 2016 Povýšil Ctibor Speciální patologie jako nová 1100 Kč
30. 6. 2016 Povýšil Ctibor Obecná patologie jako nová 650 Kč
30. 6. 2016 Julák Jaroslav Praktické semináře a cvičení z lékařské mikrobiologie 80 Kč
30. 6. 2016 Julák Jaroslav Praktické semináře a cvičení z lékařské mikrobiologie 100 Kč
30. 6. 2016 Petrovický Pavel Řezy mozkem 110 Kč
30. 6. 2016 Chrobák Ladislav Propedeutika vnitřního lékařství 250 Kč
30. 6. 2016 Klener Pavel Propedeutika ve vnitřním lékařství 200 Kč
30. 6. 2016 Martínek Jindřich Histologický atlas 350 Kč
30. 6. 2016 Zeman Miroslav Chirurgická Propedeutika jako nová 450 Kč
30. 6. 2016 Nečas Emanuel Patologická fyziologie obecná, speciální 1, 2 600 Kč
30. 6. 2016 Maruna Pavel Zkušební testy z patologické fyziologie 170 Kč
30. 6. 2016 Bednář Mikrobiologie 400 Kč
30. 6. 2016 Julák Jaroslav Úvod do lékařské bakteriologie 150 Kč
29. 6. 2016 Berta Otová, Romana Mihalová Základy biologie a genetiky člověka 200 Kč
29. 6. 2016 Ward, Linden Základy fyziologie 250 Kč
29. 6. 2016 Anatomie 1, 2 a 3 - druhé vydání (velmi dobrý stav) 3000 Kč
29. 6. 2016 R. K. Murray Harperova biochemie 600 Kč
29. 6. 2016 OTOVÁ, Berta; Mihalová, Romana Základy biologie a genetiky člověka 170 Kč
28. 6. 2016 Silbernagl Atlas fyziologie človeka, nová 450 Kč
28. 6. 2016 Trojan Kontrolne otazky z fyziologie 50 Kč
28. 6. 2016 vypracované otazky z fyziologie-zviazané 60 Kč
28. 6. 2016 Trojan, Langmeier slovníček lekarskej fyziologie 100 Kč
28. 6. 2016 vypracované otázky z fyziologie nezviazane 60 Kč
28. 6. 2016 Trojan Lékařská fyziologie (okopírovaná,svázaná po kapitolách) 150 Kč
28. 6. 2016 MAREK Josef, KALVACH Zdeněk, SUCHARDA Petr a kolektiv Propedeutika klinické medicíny 70 Kč
28. 6. 2016 MARTÍNEK, Jindřich, VACEK, Zdeněk Histologický atlas 200 Kč
28. 6. 2016 ALBERTS, Bruce Molecular biology of the cell - 5th edition 800 Kč
28. 6. 2016 MURRAY, Robert K., GRANNER, David K. Harperova Biochemie 200 Kč
28. 6. 2016 LÜLLMANN-RAUCH, Renate Histologie 700 Kč
28. 6. 2016 MOORE, Keith Leon, PERSAUD, T. V. N. Zrození člověka - embryologie s klinickým zaměřením 500 Kč
28. 6. 2016 Ganong, William Francis Přehled lékařské fyziologie - 20. vydání 800 Kč
28. 6. 2016 Grim Základy anatomie 4b 250 Kč
28. 6. 2016 Konrádová Funkční histologie 100 Kč
28. 6. 2016 Olomoucká skripta Histologie I + II 200 Kč
28. 6. 2016 Minimum CNS 50 Kč
28. 6. 2016 Grim Základy anatomie 5 - Anatomie krajin těla 300 Kč
28. 6. 2016 Grim Anatomie CNS (-Základy anaomie 4a) 250 Kč
28. 6. 2016 Petrovický Řezy mozkem 100 Kč
28. 6. 2016 Naňka Přehled anatomie 400 Kč
28. 6. 2016 Naňka Přehled anatomie 400 Kč
28. 6. 2016 Beneš Základy lékařské fyziky 300 Kč
27. 6. 2016 Murray a spol. Harperova biochemie (23. vydání) 400 Kč
27. 6. 2016 Mysliveček, Trojan Fyziologie do kapsy 100 Kč
27. 6. 2016 Ledvina Biochemie pro studující medicíny I. a II. díl 180 Kč
27. 6. 2016 Julák Praktická cvičení a semináře z lékařské mikrobiologie (2.vydání) 80 Kč
26. 6. 2016 Hanuš, Macek Urologie pro mediky 200 Kč
26. 6. 2016 Grim, Druga Základy anatomie, anatomie krajin těla 250 Kč
26. 6. 2016 Hynie Sixtus Farmakologie v kostce 200 Kč
25. 6. 2016 Nečas Patologická fyziologie - obecná, I. a II. díl 600 Kč
25. 6. 2016 Povýšil Obecná patologie 450 Kč
25. 6. 2016 Navrátil, Rosina Medicínská biofyzika 350 Kč
25. 6. 2016 Povýšil Obecná patologie 450 Kč
25. 6. 2016 Povýšil Speciální patologie - jako nová 980 Kč
25. 6. 2016 Trojan Lékařská fyziologie 400 Kč
25. 6. 2016 Julák Praktická cvičení a seminaře z lékařské mikrobiologie 100 Kč
25. 6. 2016 Beneš Základy lékařské biofyziky 150 Kč
25. 6. 2016 Zitko Miroslav Praktikum z lékařské biofyziky 60 Kč
25. 6. 2016 Jirkovská Marie Histologická technika 60 Kč
25. 6. 2016 Julák Úvod do lékařské bakteriologie 150 Kč
25. 6. 2016 Junqueira Základy histologie 300 Kč
25. 6. 2016 Bednář Lékařská mikrobiologie 300 Kč
25. 6. 2016 Vypracované otázky pre 4. a 6. ročník (vytisknuté a potrhané) 700 Kč
25. 6. 2016 Chrobák Physical examination in internal medicine (AJ) 150 Kč
25. 6. 2016 Damjanov Atlas of Histopathology (AJ) 300 Kč
21. 6. 2016 Hrušková Semináře z lékařské chemie 100 Kč
21. 6. 2016 Julák Praktická cvičení a semináře z lékařské mikrobiologie 100 Kč
21. 6. 2016 Bednář LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE 400 Kč
21. 6. 2016 Nečas Patologická fyziologie orgánových systémů (II.časť) 250 Kč
21. 6. 2016 Nečas Patologická fyziologie orgánových systémů (I.časť) 200 Kč
21. 6. 2016 Nečas Obecná patologická fyziologie 250 Kč
21. 6. 2016 Povýšil SPECIÁLNÍ PATOLOGIE 900 Kč
20. 6. 2016 Janqueira Základy histologie, 1999 650 Kč
20. 6. 2016 Terezie Pelikánová,Vladimír Bartoš Diabetes mellitus minimum pro praxi 50 Kč
20. 6. 2016 Pavel Petrovický a spol. Anatomie VI., Močopohlavní ústrojí 50 Kč
20. 6. 2016 Pavel Petrovický a spol. Anatomie III., Pohybový aparát hlavy a trupu 50 Kč
20. 6. 2016 Václav Seichert Malý anatomický atlas 150 Kč
20. 6. 2016 Lenka Fialová Praha 2000 Návody k praktickým cvičením z lékařské biochemie 50 Kč
20. 6. 2016 Nečas Emanuel a kol. Obecná patologická fyziologie 100 Kč
20. 6. 2016 Nečas Emanuel a kol. Patologická fyziologie orgánových systémů I, II 200 Kč
20. 6. 2016 Bednář M., Fraňková V., a kol. Lékařská mikrobiologie, 1. vydání 300 Kč
20. 6. 2016 Jiří Kolář,Josef Kautzner a spol. Základy elektrokardiografie arytmií a akutních koronárních syndromů 250 Kč
20. 6. 2016 Zeman Miroslav et al. Speciální chirurgie, 2. vydání 700 Kč
20. 6. 2016 Rob Lukáš, Martan Alois, et al. Gynekologie, 2. vydání 650 Kč
20. 6. 2016 Čech Evžen, Hájek Zdeněk, et al. Porodnictví, 2. vydání, 2006 850 Kč
20. 6. 2016 Hynie Sixtus Farmakologie v kostce, 2. vydání, 2001 180 Kč
20. 6. 2016 Vejražka Martin, Svobodová Dana Terminologiae medicae Ianua, 1. vydání, 2002 100 Kč
20. 6. 2016 Nakladatelství Raabe Urgentní medicína pro všeobecné praktické lékaře 300 Kč
20. 6. 2016 Nakladatelství Raabe Ediční řada pro VPL-Oftalmologie,Ortopedie,ORL,Urologie,velmi kvalitní knihy k přípravě k atestaci VPL 1000 Kč
20. 6. 2016 Ladislav Chrobák a kolektiv Propedeutika vnitřního lékařství,nové zcela přepracované vydání doplněné testy 250 Kč
18. 6. 2016 Miloš Grim, Rastislav Druga et al. Základy anatomie. 2. Kardiovaskulární a lymfatický systém 300 Kč
18. 6. 2016 Jaruška Hrušková Semináře z lékařské chemie 80 Kč
18. 6. 2016 Jaroslav Julák Praktická cvičení a semináře z lékařské mikrobiologie 100 Kč
18. 6. 2016 Pavel Petrovický Řezy mozkem 100 Kč
18. 6. 2016 Danuše Hiršová Chemické názvosloví 100 Kč
18. 6. 2016 Robert K. Murray Harperova biochemie 1100 Kč
18. 6. 2016 Kapras Jan a kol. Kotrolní otázky Biologie a lékařská genetika 50 Kč
18. 6. 2016 Bubnová Eva, Buděšínská Alena, Stříbrná Jana Praktická cvičení z lékařské chemie a molekulární biologie 50 Kč
18. 6. 2016 Štípek Stanislav Stručná biochemie 50 Kč
18. 6. 2016 Martínek Jindřich, Vacek Zdeněk, (et al.) Histologický atlas 380 Kč
17. 6. 2016 Sachsenweger Naléhavé stavy v oftalmologii 60 Kč
17. 6. 2016 Hana Matějovská Kubešová Akutní stavy v geriatrii - nová 290 Kč
17. 6. 2016 Svačina Poruchy metabolismu a výživy (nová) 300 Kč
17. 6. 2016 Bencko Hygiena a epidemiologie - nová 50 Kč
15. 6. 2016 grim, druga Základy anatomie II 250 Kč
15. 6. 2016 miloš grim, rastislav druga Základy anatomie I 230 Kč
14. 6. 2016 Vypracované otazky (vytisknuté, podtržené) CHIRURGIE,PEDIATRIE,KLINICKÁ BIOCHEMIE, INTERNA, UROLOGIE, GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ, MEDICÍNSKE PRÁVO 400 Kč
14. 6. 2016 Stefan Gesenhaues,Rainer Ziesché Vademecum lékaře Všeobecné praktické lékařství 1500 Kč
14. 6. 2016 Richard Češka a kolektiv Interna 1000 Kč
14. 6. 2016 Bohumil Seifert et al. Všeobecné praktické lékařství 1000 Kč
14. 6. 2016 Frank H. Netter Anatomický atlas člověka, nový 1500 Kč
12. 6. 2016 Trojan Stanislav Lékařská fyziologie - 4. vydání 400 Kč
12. 6. 2016 Alberts, Johnson, Lewis Molecular biology of the cell - 4. edition 1500 Kč
12. 6. 2016 Klener Pavel Vnitřní lékařství 3. vydání 800 Kč
12. 6. 2016 Poděbradský, Jiří; Vařeka, Ivan Fyzikální terapie I+II 200 Kč
12. 6. 2016 Poděbradský, Jiří; Vařeka, Ivan Fyzikální terapie I+II 200 Kč
12. 6. 2016 Pfeiffer, Jan Neurologie v rehabilitaci 150 Kč
12. 6. 2016 Véle, František KINEZIOLOGIE - Přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy 200 Kč
9. 6. 2016 Povýšil, Ctibor, Šteiner, Ivo et. al Obecná patologie- NOV8 650 Kč
9. 6. 2016 Murray, Granner, Mayes, Rodwell Harperova biochemie- NOVA 500 Kč
6. 6. 2016 HOŘEJŠÍ, BARTŮŇKOVÁ Základy imunologie 150 Kč
6. 6. 2016 POVÝŠIL Speciální patologie 500 Kč
6. 6. 2016 POVÝŠIL Obecná patologie 450 Kč
5. 6. 2016 Martínek Histologický atlas 300 Kč
5. 6. 2016 Lebl, Provazník Preklinická pediatrie (2007) 300 Kč
3. 6. 2016 HÁJEK, Zdeněk, Evžen Čech, (et al.) Porodnictví 3.zcela přepracované a doplněné vydaní 1150 Kč
31. 5. 2016 Povýšil et kol. Obecná patologie 500 Kč
31. 5. 2016 Povýšil et kol. Speciální patologie 1000 Kč
28. 5. 2016 John R. Hampton EKG v praxi 450 Kč
28. 5. 2016 John R. Hampton EKG stručně, jasně, přehledně, 6.vydání 100 Kč
26. 5. 2016 Hoch, Leffler Speciální chirurgie 3. rozšířené vydání, nová 500 Kč
26. 5. 2016 Netterův anatomický atlas člověka, nový 1500 Kč
26. 5. 2016 Matouš, Bohuslav a kol Základy lékařské chemie a biochemie; jako nová 600 Kč
25. 5. 2016 HAKL, Marek Léčba bolesti (úplně nová) 300 Kč
24. 5. 2016 Kolář, Kautzner Zaklady elektrokardiografie 150 Kč
24. 5. 2016 Steffen, Griebenow Diferenciální diagnostika ve vnitřním lékařství 800 Kč
24. 5. 2016 Klener Propedeutika ve vnitrnim lékařství, 3.vydání 200 Kč
24. 5. 2016 Ambler Zaklady neurologie, 6.vydání (2006) 500 Kč
24. 5. 2016 Robbins Review of pathology 2nd 400 Kč
24. 5. 2016 Robbins Review of pathology 2nd 400 Kč
24. 5. 2016 Bednář Mikrobiologie (paperback!) 300 Kč
24. 5. 2016 Ambler Zaklady neurologie, 6.vydání (2006) 600 Kč
22. 5. 2016 Kuchynka et kol. Oční lékařství 1400 Kč
20. 5. 2016 Fait T. Preventivní medicína 2008 300 Kč
20. 5. 2016 Šimon J. Epidemiologie a prevence ischemické choroby srdeční 50 Kč
20. 5. 2016 Marek J. Farmakoterapie vnitřních nemocí 3. vyd. 500 Kč
20. 5. 2016 Hradec, Spáčil Vnitřní lékařství svazek II - Kardiologie angiologie 150 Kč
20. 5. 2016 Seifert, Beneš Všeobecné praktické lékařství - 2005 200 Kč
20. 5. 2016 Vondráček, Kurzová Zdravotnické právo - 2002 50 Kč
20. 5. 2016 Topilová V. Anglicko-český česko-anglický lékařský slovník 300 Kč
20. 5. 2016 Widimský jiří jr. a kol. Arteriální hypertenze - současné klinické trendy IV. sympozium 50 Kč
20. 5. 2016 Vokurka Martin, Hugo Jan a kol. Velký lékařský slovník 3. rozšířené vydání 500 Kč
20. 5. 2016 Češka Richard a kol. Cholesterol a ateroskleróza, léčba dyslipidémií 2005 200 Kč
20. 5. 2016 Widimský Jiří a kol. HYPERTENZE 2. rozšířené vydání 150 Kč
20. 5. 2016 Wolfe John ABC cévních onemocnění 200 Kč
20. 5. 2016 Horký Karel Lékařské repetitorium 200 Kč
18. 5. 2016 NEČAS, Emanuel, (et al.) Patologická fyziologie orgánových systémů I.a II. díl 250 Kč
18. 5. 2016 Jiřina Martínková Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů 300 Kč
16. 5. 2016 R.D.SINĚLNIKOV Atlas anatomie člověka 3 s obalom - super stav 800 Kč
16. 5. 2016 Julák Úvod do lékařské bakteriologie 100 Kč
16. 5. 2016 Tuček Hygiena a epidemiologie 150 Kč
16. 5. 2016 Julák Praktická cvičení a semináře z lékařské mikrobiologie 50 Kč
16. 5. 2016 Bednář Lékařská mikrobiologie 350 Kč
16. 5. 2016 Farghali Základní a aplikovaná farmakologie 1000 Kč
16. 5. 2016 Povýšil Speciální patologie 900 Kč
16. 5. 2016 Povýšil Obecná patologie 500 Kč
16. 5. 2016 Matouš Základy lékařské chemie a biochemie 350 Kč
12. 5. 2016 LEDA cz Aiming to advance 200 Kč
12. 5. 2016 Kittnar Otomar a kolektiv Lékařská fyziologie 450 Kč
12. 5. 2016 Trojan Stanislav a kolektiv Lékařská fyziologie 450 Kč
12. 5. 2016 Kohoutová Milada a kolektiv Lékařská biologie a genetika II.díl 100 Kč
12. 5. 2016 Zitko Miroslav a kol. Praktikum z lékařské biofyziky 50 Kč
12. 5. 2016 Vejražka, Svobodová Terminologiae medicae IANUA 100 Kč
12. 5. 2016 Sadler Thomas W. Langmanova lékařská embryologie (10. vydání) 450 Kč
11. 5. 2016 MURRAY, Robert K., Granner... Harperova BIOCHEMIE 590 Kč
11. 5. 2016 Martínek, Vacek Histologický atlas (nový) 290 Kč
9. 5. 2016 Petrovický Řezy mozkem 50 Kč
9. 5. 2016 Marešová, Langmajer - vyd. 2003 Protokoly k praktickým cvičením z fyziologie 20 Kč
9. 5. 2016 Šašinka, Šagát a spol. - oba svazky Pediatria - oboustranně okopírovaná a svázaná 600 Kč
9. 5. 2016 Ambler, Bednařík, Růžička Klinická neurologie - obecná část 900 Kč
9. 5. 2016 Bednařík, Ambler, Růžička Klinická neurologie - část speciální - úplně nová 1500 Kč
8. 5. 2016 R. K. Murray Harperova biochemie 600 Kč
8. 5. 2016 Karel Horký, pořadatel LÉKAŘSKÉ REPETITORIUM 1700 Kč
8. 5. 2016 Petr Dítě et al. VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ 750 Kč
8. 5. 2016 Jiří Šnajdauf, Richard Škába et al. DĚTSKÁ CHIRURGIE 1100 Kč
8. 5. 2016 Miroslav Zeman et al. SPECIÁLNÍ CHIRURGIE 800 Kč
8. 5. 2016 Dagmar Lincová, Hassan Farghali et al. ZÁKLADNÍ A APLIKOVANÁ FARMAKOLOGIE 1100 Kč
8. 5. 2016 Špinar- Klinické studie v kardiologii, Kawaciuk- Urologie Soška- Poruchy metabolismu lipidů Hormonální léčba adenokarcinomu prostaty Marek, Mandys- Speciální patologie I, II, III akademia Hořejší- Základy imunologie, 2. vydání Kontrolní otázky imunologie Kábrt, Chlumská- Lékařská terminologie Hlaváčová, Sobotka- Anglická lékařská terminologie Habrman, Černý- Přehled základů biochemie Kott- Anatomie nervové soustavy pro fyzioterapeuty Beran- Úvod do podpůrné psychoterapie Králíček- Úvod do speciální neurofyziologie Šímová- Alkaloidy, laboratorní praktikum Pučelík- Obecná fyziologie vzrušivých tkání Karlíková- Základy anglické lékařské terminologie 700 Kč
30. 4. 2016 Hach Petr, Jirsová Zuzana, Těšík Ivan Histologie II. (JAKO NOVÁ) 70 Kč
30. 4. 2016 Petrovický Pavel Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi III. -- Neuroanatomie, smyslová ústrojí a kůže (NOVÁ) 550 Kč
30. 4. 2016 Petrovický Pavel Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi II. -- Orgány a cévy (NOVÁ) 550 Kč
30. 4. 2016 Petrovický Pavel Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi I. -- Pohybové ústrojí (NOVÁ) 500 Kč
30. 4. 2016 Čihák Radomír Anatomie 2 (NOVÁ) 1300 Kč
30. 4. 2016 Dauber Wolfgang Feneisův obrazový slovník anatomie (NOVÝ) 550 Kč
30. 4. 2016 Lüllmann-Rauch Renate Histologie (JAKO NOVÁ) 750 Kč
30. 4. 2016 Martínek Jindřich, Vacek Zdeněk Histologický atlas (NOVÝ) 400 Kč
30. 4. 2016 Platzer Werner Atlas topografické anatomie (NOVÁ) 450 Kč
30. 4. 2016 Sadler Thomas W. Langmanova lékařská embryologie (NOVÁ) 800 Kč
30. 4. 2016 Kelnarová Jarmila, Toufarová Jana, Číková Zuzana, Matějková Eva, Váňová Jana První pomoc II -- Pro studenty zdravotnických oborů (NOVÁ) 120 Kč
30. 4. 2016 Kelnarová Jarmila; Toufarová Jana; Váňová Jana; Číková Zuzana První pomoc I -- Pro studenty zdravotnických oborů (NOVÁ) 120 Kč
30. 4. 2016 NETTER, Frank H. Netterův anatomický atlas člověka (NOVÝ) 1800 Kč
29. 4. 2016 U. R. Folsch, K. Kochsiek, R. F. Schmidt Patologická fyziologie - jako nová 700 Kč
28. 4. 2016 Alberts Základy buněčné biologie 900 Kč
26. 4. 2016 Povýšil, Šteiner, et al. SPECIÁLNÍ PATOLOGIE 950 Kč
26. 4. 2016 Eduard Burgis Lernkarten Pharmakologie 100 Kč
26. 4. 2016 Helekal Ivan, Miloš Grim, Ondřej Naňka Atlas anatomie člověka I. - Končetiny, stěna trupu (nepoužitý) 800 Kč