logo

Kliknutím zobrazíte podrobnosti.

DatumAutorNázevCena
19. 2. 2017 Doskočil Kontrolní otázky z Anatomie 50 Kč
19. 2. 2017 Nejedlá Fyzikální vyšetření pro sestry 180 Kč
19. 2. 2017 Schindler Mikrobiologie Pro studenty zdravotnických oborů 180 Kč
19. 2. 2017 Paulsen Histologie a buněčná biologie 200 Kč
19. 2. 2017 Stingl Topografická pitva III. Končetiny 40 Kč
19. 2. 2017 Petrovický Anatomie II. Pohybový aparát končetin - skriptum 80 Kč
19. 2. 2017 Petrovický Anatomie I. Obecné základy anatomie - skriptum 80 Kč
19. 2. 2017 Doubková Anatomie hybnosti I. 180 Kč
19. 2. 2017 Votava, Ondrovčík Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie 150 Kč
19. 2. 2017 Petrovický Anatomie X. zrakové a sluchové orgány, orgány s vniřní sekrecí - skriptum 80 Kč
19. 2. 2017 Petrovický Anatomie III. Pohybový aparát hlavy a trupu - skriptum 80 Kč
19. 2. 2017 Vacek, Klika Histologie 350 Kč
19. 2. 2017 Konrádová Funkční histologie, popsaná 50 Kč
19. 2. 2017 JimmiXzSw oGqTMSubdfhDZeXTFX 0 Kč
19. 2. 2017 Zdeněk Vodrážka Biochemie 450 Kč
18. 2. 2017 Grim Miloš , Druga Rastislav et al Základy anatomie 1 - NOVÁ, NEOTEVŘENÁ 250 Kč
18. 2. 2017 Grim Miloš , Druga Rastislav et al Základy anatomie 3 - NOVÁ, NEOTEVŘENÁ 250 Kč
18. 2. 2017 Grim Miloš , Druga Rastislav et al Základy anatomie 5 - NOVÁ, NEOTEVŘENÁ 250 Kč
18. 2. 2017 Druga Rastislav , Grim Miloš , Smetana Karel Anatomie CNS - centrálního nervového systému - NOVÁ, NEOTEVŘENÁ 250 Kč
18. 2. 2017 Druga Rastislav , Grim Miloš , Smetana Karel Anatomie PNS - periferního nervového systému - NOVÁ, NEOTEVŘENÁ 250 Kč
18. 2. 2017 Naňka Ondřej , Elišková Miloslava Přehled Anatomie - NOVÝ, NEOTEVŘENÝ 400 Kč
18. 2. 2017 Stingl Josef, Grim Miloš, Druga Rastislav Regional anatomy 250 Kč
18. 2. 2017 Vejražka Martin, Svobodová Dana Terminologiae Medicae IANUA 2014 , nová, nepoužitá 200 Kč
18. 2. 2017 Matouš Bohuslav et al. Základy lékařské chemie a biochemie - ÚPLNĚ NOVÁ, nerozbalená, ve VE FOLII !!! 400 Kč
18. 2. 2017 Murray Robert K. HARPEROVA ILUSTROVANÁ BIOCHEMIE vyd. 2013 - ÚPLNĚ NOVÁ, ani nevybalená,ještě ve VE FOLII !!! 800 Kč
18. 2. 2017 Racek Jaroslav et al. Klinická Biochemie – 100 % stav, už nejde sehnat 800 Kč
18. 2. 2017 Ganong Přehled lékařské fyziologie, nejnov. vydání – ÚPLNĚ NOVÝ , NEPOUŽÍTÝ !! 1500 Kč
18. 2. 2017 Rokyta Richard Fyziologie 350 Kč
18. 2. 2017 Jeremy ZÁKLADY FYZIOLOGIE 200 Kč
18. 2. 2017 Klener Pavel et al. Propedeutika ve vnitřním lékařství 200 Kč
18. 2. 2017 Povýšil Ctibor , Šteiner Ivo, et al. OBECNÁ PATOLOGIE - ÚPLNĚ NOVÁ, NEVYBALENÁ !!!! 700 Kč
18. 2. 2017 Povýšil Ctibor , Šteiner Ivo, et al. SPECIÁLNÍ PATOLOGIE – 2. Vyd. ÚPLNĚ NOVÁ , NEVYBALENÁ !!!! 1000 Kč
18. 2. 2017 Grim Miloš , Druga Rastislav et al Základy anatomie 2 Kardiovaskulární a lymfatický systém - NOVÁ 250 Kč
18. 2. 2017 Lincová Dagmar Základní a aplikovaná Farmakologie 2.vyd. , ÚPLNĚ NOVÁ, NEPOUŽITÁ, ještě ve FÓLII !!!! 800 Kč
18. 2. 2017 Perlík Základy klinické farmakologie 200 Kč
18. 2. 2017 Perlík Základy farmakologie 150 Kč
18. 2. 2017 Ambler Zdeněk Základy neurologie ,7 vydání 2011 - nepoužité, nové 500 Kč
18. 2. 2017 Beneš Jiří Infekční lékařství vyd. 2009, = ÚPLNĚ NOVÉ, nevybalené,JEŠTĚ VE FOLII 900 Kč
18. 2. 2017 Dorian J. Pritchard, Bruce R. Korf Základy lékařské genetiky 200 Kč
18. 2. 2017 Podstatová Hana Základy epidemiologie a hygieny – už těžko sehnatelné 400 Kč
18. 2. 2017 Lebl Jan , Janda Jan , Pohunek Petr Klinická pediatrie – Nová a nerozbalená !! 900 Kč
18. 2. 2017 Lebl Jan Preklinická pediatrie – poslední KS , nová 800 Kč
18. 2. 2017 Adam Zdeněk a spol. Obecná onkologie - perfektní stav,nepodtrhaná, vydání 2011 250 Kč
18. 2. 2017 Adam Zdeněk a spol. Speciální onkologie – poslední ks – už nesehnatelné 500 Kč
18. 2. 2017 Pavel Šlampa, Jiří Petera Radiační onkologie – Nová 650 Kč
18. 2. 2017 Bureš Jan, Horáček Jiří, Malý Jaroslav Vnitřní lékařství , 2.vyd. 2014 - ÚPLNĚ NOVÉ,NEROZBALENÉ, VE FOLII !! 1900 Kč
18. 2. 2017 Klener Pavel VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ 4.vydání – !!! NOVÉ, NETKNUTÉ !!! – POSLEDNÍ KS !! Již nesehnatelné ! 3900 Kč
18. 2. 2017 Klener Pavel VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ 2.vydání 1000 Kč
18. 2. 2017 Žák Aleš , Petrášek Jan , et al. Základy vnitřního lékařství 400 Kč
18. 2. 2017 Felix Ondřej, Přivřel Martin Příprava ke zkoušce z vnitřního lékařství – zcela nová 200 Kč
18. 2. 2017 Rob Lukáš , Martan Alois , Citterbart Karel, et al. GYNEKOLOGIE – zcela nová !! 800 Kč
18. 2. 2017 Zwinger Antonín PORODNICTVÍ 800 Kč
18. 2. 2017 Kobilková Jitka Základy gynekologie a porodnictví - žádné poznámky,ani podtrhávání. Nová 350 Kč
18. 2. 2017 Živný Jaroslav Gynekologie a porodnictví (Testy) - žádné poznámky,ani podtrhávání. Nová 200 Kč
18. 2. 2017 Zeman, Krška Speciální chirurgie – Zcela Nová a nepoužitá!!!,3 vyd. 2014 900 Kč
18. 2. 2017 Jiří Valenta et al. ZÁKLADY CHIRURGIE - bez poznámek a podtrhávání 300 Kč
18. 2. 2017 Pavel Pafko ZÁKLADY SPECIÁLNÍ CHIRURGIE 700 Kč
18. 2. 2017 Ševčík Pavel, Černý Vladimír INTENZIVNÍ MEDICÍNA, 3. nejnovější vydání – NOVÁ OD KOUPI, ještě VE FOLII !! 2800 Kč
18. 2. 2017 Ševčík Pavel, Černý Vladimír INTENZIVNÍ MEDICÍNA,druhé vydání 1000 Kč
18. 2. 2017 Seifert Bohumil, Beneš Václav, Býma Svatopluk Všeobecné praktické lékařství ,vyd.2013= poslední KS ( nesehnatelné) navíc úplně Nové ! 2500 Kč
18. 2. 2017 Stackeová Daniela Fitness programy 250 Kč
18. 2. 2017 Kolář Pavel Rehabilitace v klinické praxi 1200 Kč
18. 2. 2017 Kolář, Máček Základy klinické rehabilitace 250 Kč
18. 2. 2017 Ferda, Mírka, Baxa, Malán Základy zobrazovacích metod 250 Kč
18. 2. 2017 Ferda Jiří Inovativní zobrazovací metody 200 Kč
18. 2. 2017 Stejskalová Jitka et al. Konzervační zubní lékařství 2.vydání - ÚPLNĚ NOVÉ !!! 800 Kč
18. 2. 2017 Hubálková Hana , Krňoulová Jana Materiály a technologie v protetickém zubním lékařství 600 Kč
18. 2. 2017 Kamínek Milan Ortodoncie - Pouze rozbalená, ale jinak úplně nová 800 Kč
18. 2. 2017 Aschermann Michael KARDIOLOGIE,2 svazky 1 a 2 díl – naprosto NOVÁ, ještě zabalená od koupi!! 3900 Kč
18. 2. 2017 Obecná patologie vypracované od Kuby H. (vazba, super stav) 100 Kč
18. 2. 2017 Kolektiv autorů Protokoly k praktickým cvičením z Fyziologie (ve vazbě, všechno) 150 Kč
17. 2. 2017 KOTLAS, Jaroslav, a kol. Návody a úkoly k praktickým cvičením z lékařské biologie a genetiky 50 Kč
16. 2. 2017 Janotová Lucie Bezpečnost potravin ve stravovacích provozech - nová 330 Kč
16. 2. 2017 VIGUÉ, Jordi Atlas lidského těla - nová 100 Kč
16. 2. 2017 SUCHARDA, Petr + ZLATOHLÁVEK, Lukáš Základy klinické medicíny - nová 80 Kč
15. 2. 2017 Robbins Robbins Basic Pathology, 9th Ed, zcela nový 1500 Kč
15. 2. 2017 Vejrazka Terminologiae medicae IANUA 250 Kč
15. 2. 2017 Kohoutova Lékařská biologie a genetika II 200 Kč
15. 2. 2017 Emanuel Rubin, John L. Farber Pathology 500 Kč
15. 2. 2017 Hansen Pathophysiology 500 Kč
15. 2. 2017 Mařatka Gastroenterologie 500 Kč
15. 2. 2017 Klener Klinická onkologie 400 Kč
15. 2. 2017 Miloš Štejfa Kardiologie 400 Kč
15. 2. 2017 Emanuel Nečas Patologická fyziologie orgánových systémů 1 0 Kč
15. 2. 2017 Marek Bednář Lékařská mikrobiologie 0 Kč
15. 2. 2017 Jaroslav Julák Praktická cvičení a semináře z lékařské mikrobiologie 0 Kč
15. 2. 2017 Kapitoly z lékařské biologie a genetiky I 0 Kč
15. 2. 2017 Kapras, Kohoutová Kapitoly z lékařské biologie a genetiky III 0 Kč
15. 2. 2017 Miroslav Votava Lékařská mikrobiologie- obecná 0 Kč
15. 2. 2017 Miroslav Votava Lékařská mikrobiologie- obecná 0 Kč
15. 2. 2017 Miroslav Votava Lékařská mikrobiologie- speciální 0 Kč
14. 2. 2017 Jiřina Martínková a kolektiv Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů 260 Kč
14. 2. 2017 Z. Mikšová a kolektiv Kapitoly z ošetřovatelské péče I 150 Kč
14. 2. 2017 Stefan Silbernagl and Agamemnn Despopoulos Atlas fyziologie člověka - 6. vydání 380 Kč
13. 2. 2017 HOŘEJŠÍ, Václav, Bartůňková Základy imunologie 100 Kč
13. 2. 2017 PELCLOVÁ, Daniela; a kolektiv Nemoci z povolání a intoxikace 150 Kč
12. 2. 2017 Sixtus Hynie FARMAKOLOGIE V KOSTCE 180 Kč
12. 2. 2017 Vlastní tvorba - včetně všech vzorečků, otázek,... VYPRACOVANÉ OTÁZKY DO BIOCHEMIE 200 Kč
12. 2. 2017 Vlastní tvorba - včetně všech vzorečků, otázek,... VYPRACOVANÉ OTÁZKY DO BIOCHEMIE 200 Kč
10. 2. 2017 Vacek Zdeněk Embryologie 100 Kč
10. 2. 2017 Čihák Čihák - Anatomie 1,2 každý díl 1000 Kč, v případě koupi obou dílů, přidám zdarma díl třetí (Cns, ..) - který je bez pevné vazby. 1000 Kč
9. 2. 2017 Čihák Anatomie 1, 2, 3 - každá za 1200,- při koupi všech 3 - cena 3000,- 0 Kč
9. 2. 2017 Anatomie 1, 2, 3 - každá za 1200,- při koupi všech 3 - cena 3000,- 0 Kč
9. 2. 2017 Čech, Hájek Porodnictví, 2. vydání - místy zvýrazněná 600 Kč
9. 2. 2017 Petrovicky, Pavel, další autoři, (et al.) Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi (III. svazek) 400 Kč
9. 2. 2017 Miloš Grim, Rastislav Druga et al. Základy anatomie. 2. Kardiovaskulární a lymfatický systém 270 Kč
9. 2. 2017 Panzak, Aleš, Kohoutová, Otová, další autoři, (et al.) Lékařská biologie a genetika II + III (poslední vydání) 200 Kč
8. 2. 2017 Vypracované otázky na státnici z gyndy 100 Kč
8. 2. 2017 Vypracované otázky z patologie (+patfyz jako dárek) od Kuby H. 100 Kč
7. 2. 2017 Bednář Lékařská mikrobiologie 400 Kč
7. 2. 2017 Aleš Panczak a kol. Lékařská biologie a genetika III. díl 150 Kč
7. 2. 2017 Milada Kohoutová a kol. Lékařská biologie a genetika II. díl 180 Kč
7. 2. 2017 Berta Otová a kol. Lékařská biologie a genetika I. díl 100 Kč
7. 2. 2017 Murray a kol. Harperova biochemie 400 Kč
7. 2. 2017 Bohuslav MATOUŠ Základy lékařské chemie a biochemie 500 Kč
7. 2. 2017 Jiří Slíva Martin Votava Farmakologie 190 Kč
7. 2. 2017 Bureš Jan Vnitřní lékařství 1,2 NOVÉ (oba díly) 1900 Kč
7. 2. 2017 František Perlík Základy klinické farmakologie NOVÁ 250 Kč
7. 2. 2017 Robert K. Murray, Daryl K. Granner, Peter A. Mayes, Victor W. Rodwell Harperova biochemie- NOVA 600 Kč
7. 2. 2017 Kittnar Fyziologické regulace ve schématech 50 Kč
7. 2. 2017 Trojan Lékařská fyziologie 250 Kč
7. 2. 2017 Bednář Lékařská mikrobiologie 340 Kč
7. 2. 2017 Lincová Základní a aplikovaná farmakologie 590 Kč
7. 2. 2017 Grim Základy anatomie - 1.Obecná anatomie 150 Kč
7. 2. 2017 Povýšil Speciální patologie 790 Kč
7. 2. 2017 Zeman Chirurgická propedeutika 300 Kč
7. 2. 2017 Šterzl Základy imunologie pro zubní a všeob.lékaře 120 Kč
7. 2. 2017 Nečas Patologická fyziologie orgán.systémů - 2.díl 200 Kč
7. 2. 2017 Nečas Patologická fyziologie orgánových systémů-1.díl 200 Kč
7. 2. 2017 Ledvina Biochemie pro studující medicíny I+II 200 Kč
7. 2. 2017 Jirkovská Testové otázky z histologie a embryologie 50 Kč
5. 2. 2017 Raboch, Jiří, Zvolský, Petr Psychiatrie 500 Kč
5. 2. 2017 Julák, Jaroslav Úvod do lékařské bakteriologie 100 Kč
5. 2. 2017 Eroschenko DiFiore´s Atlas of histology with funcional correlation (2005) 950 Kč
5. 2. 2017 Částková, Dáňová Očkování – mininum pro praxi (Triton, 1999) 30 Kč
5. 2. 2017 Hynie Speciální farmakologie, 1. a 3.díl (Karolinum, 1.díl – 1998, 3.díl – 2000 – podtrhané) 90 Kč
5. 2. 2017 Bydžovský První pomoc (Grada, 2004) 30 Kč
5. 2. 2017 Classen, Diehl Diferenciální diagnostika ve schématech (Grada, 2003) 90 Kč
5. 2. 2017 Vokurka, Hugo a kol. Velký lékařský slovník (2002) 450 Kč
5. 2. 2017 Fučíková a kol. Základy klinické imunologie (RDI Press, 1994) 25 Kč
5. 2. 2017 Hynie Obecná farmakologie, 1. a 2. díl (Karolinum, 2000) 90 Kč
5. 2. 2017 Hynie Speciální farmakologie, 4., 5., 6.díl - podtrhané (Karolinum- 1997, 1998, 1998) 90 Kč
5. 2. 2017 Kolektiv autorů Speciální patologie, I., II. a III.díl - lehce podtrhané (Karolinum, 2001, 2001, 2002) 100 Kč
5. 2. 2017 Zeman a kol. Chirurgická propedeutika (Grada, 2000) 300 Kč
5. 2. 2017 Topilová Anglicko-český, česko-anglický lékařský slovník (Grada, 1999) 450 Kč
5. 2. 2017 Feneis Anatomický obrazový slovník (1996) 250 Kč
5. 2. 2017 Nečásek Genetika (Scientia, 1997) 30 Kč
5. 2. 2017 Jirkovská, Jirsová Testové otázky z histologie a embryologie - vyplněná (Karolinum 1997) 20 Kč
5. 2. 2017 Vacek Histologie a histologická technika 1.část - Histologie (IDVPZ Brano, 1995) 100 Kč
5. 2. 2017 Kapras a kol. Kontrolní otázky biologie a lékařská genetika (Triton, 1999) 40 Kč
5. 2. 2017 Bednář, Fraňková Lékařská mikrobiologie (Triton, 1999) 350 Kč
5. 2. 2017 Hejzlar, Kittnar Normální a patologická mikroflóra lidského těla (Státní ped. nakl. Praha, 1985) 25 Kč
5. 2. 2017 Hořejší, Bartůňková Základy imunologie - trochu vytrhané stránky, (Triton, 2002) 90 Kč
5. 2. 2017 Bartůňková, Wernerová Imunologie a alergologie (Triton, 2002/2003) 40 Kč
5. 2. 2017 Ferenčík, Rovenský Imunitní systém (Grada, 2004) 150 Kč
5. 2. 2017 Červinková a kol. Návod k praktickým cvičením z lékařské fyziologie (Karolinum, 2000) 50 Kč
5. 2. 2017 Kolektiv autorů Klinické použití krve, příručka (Grada, 2001) 20 Kč
5. 2. 2017 Bartůňková Imunodeficience, Grada, 2002 100 Kč
5. 2. 2017 Závad Syndrom multiorgánové dysfunkce, Grada, 2001 150 Kč
5. 2. 2017 Vacek Embryologie 100 Kč
5. 2. 2017 W.Platzer Atlas Topografické Anatomie 250 Kč
5. 2. 2017 J. Kotlas a kol. Návody k praktickým cvičením z genetiky 90 Kč
5. 2. 2017 Vytištěné vypracované otázky z genetiky 50 Kč
5. 2. 2017 J. Martínek, Z. Vacek Histologický atlas 200 Kč
5. 2. 2017 Navrátil, Rosina Medicínská biofyzika 400 Kč
5. 2. 2017 Vejražka, Svobodová Terminologiae medicae IANUA 200 Kč
5. 2. 2017 B. Otová, R. Mihalová Základy biologie a genetiky člověka 100 Kč
5. 2. 2017 KUPIM- MEMORIX HISTOLOGIE 0 Kč
4. 2. 2017 aktuální vyprac. ot. ke státnici z GYN-POR - 217 stran, nové, nepoužité, kroužková vazba (cena odpovídá nákladům za tisk) 220 Kč
4. 2. 2017 kolektiv autorů Odmaturuj z biologie 100 Kč
4. 2. 2017 kolektiv autorů Odmaturuj z fyziky 100 Kč
4. 2. 2017 STREBLOVÁ, Eva Souhrnné texty z chemie pro přípravu k přijímacím zkouškám I+II 300 Kč
4. 2. 2017 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z GENETIKY (1. otázka buněčná podstata reprodukce), 140 stran, čisté, nepoužité, kroužková vazba 70 Kč
4. 2. 2017 KONRÁDOVÁ, Václava, UHLÍK, Jiří, VAJNER, Luděk Funkční histologie (výborný stav) 230 Kč
4. 2. 2017 MATOUŠ, Bohuslav et al. Základy lékařské chemie a biochemie (výborný stav, vč. pevného ochranného obalu) 590 Kč
4. 2. 2017 GRIM, Miloš, DRUGA, Rastislav et al. Základy anatomie 1 - červená (výborný stav, vč. pevného ochranného obalu) 250 Kč
3. 2. 2017 B.Otová, R.Mihalová Základy Biologie a Genetiky Člověka 120 Kč
3. 2. 2017 Jaroslav Kotlas Návody a úkoly k praktickým cvičením z lékařské biologie a genetiky 100 Kč
3. 2. 2017 Kapras, Kohoutová Kapitoly z Lékařské Biologie a Genetiky III. 30 Kč
3. 2. 2017 Soukupová, Soukup Kapitoly z Lékařské Biologie a Genetiky II. 30 Kč
3. 2. 2017 Kapras, Kohoutová Kapitoly z Lékařské Biologie a Genetiky I. 30 Kč
3. 2. 2017 Julak Uvod do lekarske bakteriologie 200 Kč
3. 2. 2017 PETROVICKÝ Anatomie 3 350 Kč
3. 2. 2017 Lincova, Farghali Zakladni a aplikovana farmakologie 900 Kč
2. 2. 2017 1. LF Modelové otázky k příjimacím zkouškám 200 Kč
2. 2. 2017 Povýšil, Šteiner et al. Speciální patologie 2. vydání (na cca 40 stranách zvýrazňovač, jinak velmi dobrý stav) 900 Kč
1. 2. 2017 LINCOVÁ, Dagmar - NOVÁ Základní a aplikovaná farmakologie 1000 Kč
1. 2. 2017 Abul K. Abbas Jon C. Aster Nelson Fausto Vinay Kumar Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 8e, úplně nová 1500 Kč
1. 2. 2017 Rastislav Druga, Miloš Grim, Petr Dubový ANATOMIE CENTRÁLNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU 280 Kč
1. 2. 2017 Češka, Richard Interna 850 Kč
1. 2. 2017 Johannes W. Rohen (et al.) Color Atlas of Anatomy- A Photographic Study of the Human Body 850 Kč
1. 2. 2017 Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I, II 300 Kč
1. 2. 2017 Kutnohorská HIstorie ošetřovatelství 160 Kč
31. 1. 2017 Véle František Kineziologie 500 Kč
31. 1. 2017 Končalová Martina Metoda MFK 250 Kč
31. 1. 2017 Raslan Gamal Dornova metoda 190 Kč
31. 1. 2017 Dorn Dieter, Flemming Gerda Léčení Dornovou metodou 200 Kč
31. 1. 2017 Řasová Kamila Fyzioterapie u neurologicky nemocných 120 Kč
31. 1. 2017 Štern a kolekttiv Obecná a klinická biochemie pro bakaláře 200 Kč
30. 1. 2017 MURRAY Harperova ilustrovaná biochemie /jako nová/ 1000 Kč
29. 1. 2017 Kapras, Kohoutová Kapitoly z Lékařské Biologie a Genetiky III. 30 Kč
29. 1. 2017 Soukupová, Soukup Kapitoly z Lékařské Biologie a Genetiky II. 30 Kč
29. 1. 2017 Kapras, Kohoutová Kapitoly z Lékařské Biologie a Genetiky I. 30 Kč
29. 1. 2017 B.Otová, R.Mihalová Základy Biologie a Genetiky Člověka 120 Kč
29. 1. 2017 Jaroslav Kotlas Návody a úkoly k praktickým cvičením z lékařské biologie a genetiky 100 Kč
29. 1. 2017 Modelové otázky 2.LF všeobecné lékařství 250 Kč
25. 1. 2017 Zdeněk Krška, Miroslav Zeman Chirurgicka propedeutika 3.vydani (nová) 450 Kč
25. 1. 2017 Koolman, Klaus-Heinrich Barevný atlas biochemie 550 Kč
23. 1. 2017 Slezáková a kolektiv Ošetřovatelství v chirurgii II. 200 Kč
23. 1. 2017 Ošetřovatelství v chirurgii I. 180 Kč
23. 1. 2017 Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách 100 Kč
23. 1. 2017 Plévová Ilona a kolektiv Ošetřovatelství I 190 Kč
22. 1. 2017 avicenum lékařský slovník, anglicko český - česko anglický 100 Kč
22. 1. 2017 U. Borchard Blokátory receptorů Beta, klinika a praxe 50 Kč
22. 1. 2017 Patrick D. Lyden, MD Thrombolytic Therapy For Stroke 300 Kč
22. 1. 2017 Antonín Mandovec, Grada Kardiovaskulární choroby u žen 50 Kč
22. 1. 2017 P.Gregor, P. Widimský et al., druhé vydání, Galén Kardiologie 100 Kč
22. 1. 2017 Widimský a kolektiv Srdeční selhání 100 Kč
20. 1. 2017 MESCHER, Anthony L. Junqueira´s Basic Histology s CD 12th edition 1000 Kč
19. 1. 2017 seichert Topograficka pitva 100 Kč
19. 1. 2017 Vacek Embryologie 100 Kč
19. 1. 2017 Navratil, Rosina Medicínska biofyzika 250 Kč
19. 1. 2017 Hach, Jirsova, Tešík Histologie 2 100 Kč
19. 1. 2017 jarkovska, Martinek Histologie 1 100 Kč
19. 1. 2017 Jirkovská Histologická technika 50 Kč
19. 1. 2017 Vacek, Martinek Histologický atlas 300 Kč
19. 1. 2017 Kotlas Návody a úkoly k prak cvičením z lék biologie a genetiky 50 Kč
19. 1. 2017 Soukupova Kapitoly lékařské biologie a genetiky 2 ( original, podtrzena) 100 Kč
19. 1. 2017 Kohoutova Kapitoly z lékařské biologie a genetiky 3 ( original, podtrzene) 100 Kč
19. 1. 2017 Šmarda, Metody molekulární biologie ( krouzkova vazba, nepodtrzene) 70 Kč
19. 1. 2017 Kohoutova Kapitoly z lékařské biologie a genetiky 1 ( tistene, krouzkova vazba, nepodtrzene) 100 Kč
19. 1. 2017 Kittnar Lékařská fyziologie ( farebne tištena, krouzkova vazba, nepodtrzena) 400 Kč
19. 1. 2017 Murray Biochemie a medicína ( tistena, krouzkova vazba, nepodtrzena) 250 Kč
19. 1. 2017 Silbernagl Atlas fyziologie človeka (farebne tisteny, krouzkova vazba, nepodtrzeny) 320 Kč
19. 1. 2017 Mysliveček, Trojan Fyziologie do kapsy 90 Kč
19. 1. 2017 Matouš Základy lekarske chemie a biochemie 400 Kč
19. 1. 2017 Silbernagl Atlas patofyziologie člověka 350 Kč
19. 1. 2017 J. Mysliveček Základy neuroved 350 Kč
19. 1. 2017 P. Petrovický Anatomie 3 350 Kč
19. 1. 2017 GESENHUES, Stefan a Rainer ZIESCHÉ. Vademecum lékaře- všeobecné praktické lékařství 1300 Kč
18. 1. 2017 kolega Langenbeck Vypracované otázky z patologie, komplet 3 skripta obecka + 2x specka 250 Kč
18. 1. 2017 Zeman Chirurgicka propedeutika 450 Kč
17. 1. 2017 OďRourke Robert A., Walsh Richard A., Fuster Valentin a kolektiv KARDIOLOGIE Hurstův manuál pro praxi (ze začátku asi 10 lehce podrtžených stran, jinak nová) 350 Kč
17. 1. 2017 Vejražka Martin, Svobodová Dana Terminologiae medicae IANUA (použitá) 330 Kč
17. 1. 2017 KOUPÍM- E. Topinková- Obrazový atlas chorobných stavů 1000 Kč
15. 1. 2017 Vytištěné otázky na státnice z Chirurgie 100 Kč
10. 1. 2017 DAUBER, Wolfgang Feneisův obrazový slovník anatomie 450 Kč
10. 1. 2017 DAUBER, Wolfgang Feneisův obrazový slovník anatomie 450 Kč
10. 1. 2017 KALINA, Kamil, et.al. Klinická adiktologie 800 Kč
10. 1. 2017 MILLEROVÁ, Geri Adiktologické poradenství 300 Kč
10. 1. 2017 SUCHARDA, Petr, Zlatohlávek Lukáš Základy klinické medicíny 70 Kč
10. 1. 2017 STŘEDA, Leoš, Hána Karel eHealth a telemedicína 50 Kč
10. 1. 2017 Miloš Grim et al. Základy anatomie + 22 různých dalších titulů (seznam na požádání) 120 Kč
8. 1. 2017 Češka INTERNA 900 Kč
7. 1. 2017 Barnypok XJooDaXBftcLKAJ 0 Kč
6. 1. 2017 dámské lékařské kalhoty bílé velikosti S/M 250 Kč
5. 1. 2017 Barnypok jzjgfqUBXosfB 0 Kč
4. 1. 2017 LEBL, Jan, et al. Preklinická pediatrie 500 Kč
4. 1. 2017 LEBL, Jan, et al. Klinická pediatrie 800 Kč
3. 1. 2017 Barnypok qDRItfnEdr 0 Kč
1. 1. 2017 Nečas a spol. Patologická fyziologie I,II 400 Kč
1. 1. 2017 cena dohodou, Praha 22- CZ, Mnichov- DE dermatovenerologie české a německé knihy, velké množství 1 Kč
30. 12. 2016 Aleš Hahn, nepodtrhaná, jako nová Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi 300 Kč
30. 12. 2016 Zdeňka Mikšová Kapitoly z ošetřovatelské péče I a II 200 Kč
30. 12. 2016 René Vobořil Tepenné variety a anomálie u člověka 50 Kč
30. 12. 2016 Jan Dominik, nová Chirurgie srdečních chlopní 50 Kč
30. 12. 2016 Bernášková , Rokyta Fyziologie, praktická cvičení a demonstrace 1. a 2. svazek pro 3. LF 30 Kč
30. 12. 2016 Jiří Raboch, vytištěná verze elektronické publikace ve vazbě ve dvou svazcích, netknutá Psychiatrie 500 Kč
30. 12. 2016 Martin Haluzík, úplně nová, nepodtrhaná Průvodce léčbou diabetu 2. typu pro internisty 180 Kč
30. 12. 2016 Jara Hornová Oční propedeutika 110 Kč
30. 12. 2016 Pavel Rozsíval, podtrhané první 4 kapitoly, jinak jak nová Oční lékařství 950 Kč
30. 12. 2016 JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchôa, vydání 1999 Základy histologie (tužkou podtrhaná) 250 Kč
30. 12. 2016 Barnypok RqMjGYfTwZRHh 0 Kč
28. 12. 2016 KOLÁŘ, J., KAUTZNER, J. Základy elektrokardiografie arytmií a akutních koronárních syndromů - NOVÁ 200 Kč
28. 12. 2016 RYŠLINKOVÁ, M. Česká sestra v arabském světě - Multikulturní ošetřovatelství v praxi NOVÁ 200 Kč
28. 12. 2016 IRMIŠ, F. Stres mezi lékařem, pacientem a zdravou osobou 200 Kč
28. 12. 2016 MOORE, K., DALLEY, A. Clinically oriented anatomy - 5th Edition (+2CD) 1000 Kč
28. 12. 2016 HAMPTON, J. EKG v praxi - NOVÁ 450 Kč
28. 12. 2016 TROJAN, S. Slovníček lékařské fyziologie - NOVÁ 120 Kč
28. 12. 2016 DOLEŽAL, A. Lékařský slang a úsloví - NOVÁ 100 Kč
28. 12. 2016 VACEK, Z. Embryologie pro pediatry - jako nová 130 Kč
28. 12. 2016 ČEŠKA, R. Interna - 1. vydání 900 Kč
28. 12. 2016 NEUWIRTH, J. Ošetřovatelství II - pro střední zdravotnické školy 50 Kč
28. 12. 2016 HYNIE, S. Obecná farmakologie - NOVÁ 50 Kč
28. 12. 2016 TROJAN, S., TRÁVNÍČKOVÁ, E. Nárys fyziologie člověka - Fyziologie ledvin a vývodných cest močových (Sešit III.B) - NOVÁ 50 Kč
28. 12. 2016 MRÁZKOVÁ, O., PETROVICKÝ, P., Systematická, topografická a klinická anatomie - Pohybový aparát hlavy a trupu (Díl 3) - skriptum 100 Kč
28. 12. 2016 KITTNAR, O. Nárys fyziologie člověka - Fyziologie vylučovací soustavy (Sešit IV.B) - NOVÁ 50 Kč
28. 12. 2016 KARLSON, P. Pathobiochemie - jako nová 150 Kč
28. 12. 2016 GYORFFY, M. English for doctors 200 Kč
28. 12. 2016 ŠPINAR, J. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí - NOVÁ 200 Kč
28. 12. 2016 KORDAČ, V. Vnitřní lékařství - úvod do oboru a vyšetřovací metody 100 Kč
26. 12. 2016 Fait T. Preventivní medicína 2008 300 Kč
26. 12. 2016 Šimon J. Epidemiologie a prevence ischemické choroby srdeční 50 Kč
26. 12. 2016 Marek J. Farmakoterapie vnitřních nemocí 3. vyd. 500 Kč
26. 12. 2016 Hradec, Spáčil Vnitřní lékařství svazek II - Kardiologie angiologie 150 Kč
26. 12. 2016 Seifert, Beneš Všeobecné praktické lékařství - 2005 200 Kč
26. 12. 2016 Vondráček, Kurzová Zdravotnické právo - 2002 50 Kč
26. 12. 2016 Topilová V. Anglicko-český česko-anglický lékařský slovník 300 Kč
26. 12. 2016 Widimský jiří jr. a kol. Arteriální hypertenze - současné klinické trendy IV. sympozium 50 Kč
26. 12. 2016 Vokurka Martin, Hugo Jan a kol. Velký lékařský slovník 3. rozšířené vydání 500 Kč
26. 12. 2016 Češka Richard a kol. Cholesterol a ateroskleróza, léčba dyslipidémií 2005 200 Kč
26. 12. 2016 Widimský Jiří a kol. HYPERTENZE 2. rozšířené vydání 150 Kč
26. 12. 2016 Wolfe John ABC cévních onemocnění 200 Kč
26. 12. 2016 Horký Karel Lékařské repetitorium 200 Kč
19. 12. 2016 Terminologiae mediceae IANUA 220 Kč
19. 12. 2016 Zitko Praktikum z biofyziky 70 Kč
19. 12. 2016 Konrádová (et al.) FUNKČNÍ HISTOLOGIE 70 Kč
17. 12. 2016 J. Raboch, P. Pavlovský a kol. Psychiatrie 250 Kč
17. 12. 2016 S. Trojan a kol. Lékařská fyziologie 350 Kč
17. 12. 2016 E. Nečas a spol Obecná patologická fyziologie 200 Kč
17. 12. 2016 E. Nečas a spol Patologická fyziologie orgánových systémů část I 200 Kč
17. 12. 2016 E. Nečas a spol Patologická fyziologie orgánových systémů část II 200 Kč
17. 12. 2016 D. Lincová, H. Farghali et al. Základní a aplikovaná farmakologie 2. vydání (NOVÁ) 800 Kč
17. 12. 2016 C. Povýšil, I. Šteiner et al. Obecná patologie 600 Kč
17. 12. 2016 C. Povýšil, I. Šteiner et al. Speciální patologie 2. vydání 900 Kč
16. 12. 2016 Lincová, Farghali a kol. Klinická a aplikovaná farmakologie - NOVÁ 800 Kč
14. 12. 2016 Kumar, Abbas, Aster Robbins basic pathology - 6th edition (ve výborném stavu) 800 Kč
13. 12. 2016 PLATZER, Werner, 1996 Atlas topograficke anatomie 250 Kč
12. 12. 2016 JUNQUIERA, L.Carlos, 7.vydani 1999 Zaklady histologie 300 Kč
12. 12. 2016 NUSSBAUM, Robert L., 2004 Klinicka genetika 500 Kč
7. 12. 2016 Grim, Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE 1. 330 Kč
7. 12. 2016 J.Ward, R.Linden Základy fyziologie 300 Kč
7. 12. 2016 SILBERNAGL, DESPOPOULOS Atlas fyziologie člověka (6.vyd.) 540 Kč
7. 12. 2016 Koolman, Röhm Barevný atlas biochemie 850 Kč
7. 12. 2016 V.HOŘEJŠÍ, J.BARTŮŇKOVÁ Základy imunologie 250 Kč
7. 12. 2016 Grim, Druga Základy anatomie 3.Trávicí, dýchací.... 200 Kč
7. 12. 2016 Grim, Druga Základy anatomie 1.Obecná anatomie 200 Kč
7. 12. 2016 Grim, Druga Základy anatomie 5.Anatomie krajin těla 180 Kč
7. 12. 2016 Hladíková, Fiala Topografická pitva ve schematech 70 Kč
7. 12. 2016 Kos, Heřt, Hladíková Přehled topografické anatomie 90 Kč
7. 12. 2016 Gopfertová, Pazdiora, Dáňová Epidemiologie 40 Kč
7. 12. 2016 Petr Zvolský a kolektiv Obecná psychiatrie 40 Kč
7. 12. 2016 Karel Koudela a kolektiv Ortopedie 60 Kč
7. 12. 2016 Josef Vodička a kolektiv Speciální chirurgie 70 Kč
7. 12. 2016 Stožický, Pizingerová Základy dětského lékařství 70 Kč
7. 12. 2016 Luděk Navrátil a kolektiv Neurochirurgie 40 Kč
6. 12. 2016 Duchoň 1998 Lékařská chemie 60 Kč
6. 12. 2016 Mirejovsky a Bednar KOPIE, Kolektiv autorů ORIGINAL Obecna patologie, Specialni patologie I, II, III 200 Kč
6. 12. 2016 Vacek Embryologie pro pediatry 150 Kč
6. 12. 2016 Dungl, 1. vydání Ortopedie 1500 Kč
6. 12. 2016 Kapras, Soukupova Kapitoly z lékařské biologie a genetiky I., II., III. KOPIE 100 Kč
6. 12. 2016 Janqueira Základy histologie, 1999 400 Kč
6. 12. 2016 Bednář M., Fraňková V., a kol. Lékařská mikrobiologie, 1. vydání 300 Kč
6. 12. 2016 Zeman Miroslav et al. Speciální chirurgie, 2. vydání 700 Kč
6. 12. 2016 Vejražka Martin, Svobodová Dana Terminologiae medicae Ianua, 1. vydání, 2002 100 Kč
4. 12. 2016 Nečas Patologická fyziologie, všechny 3 díly 600 Kč
4. 12. 2016 Kittnar Lékařská fyziologie 700 Kč
4. 12. 2016 Kontrolní otázky z anatomie 60 Kč
4. 12. 2016 Lincová Základní a aplikovaná farmakologie 1000 Kč
4. 12. 2016 Mysliveček Základy neurověd 350 Kč
4. 12. 2016 Biochemie-Harper+Matouš 1500 Kč
4. 12. 2016 Nečas Patologická fyziologie, všechny 3 díly 700 Kč
4. 12. 2016 Křížová, Křemen Kotrlíková, Svačina a kol. Enterální a parenterální výživa 150 Kč
4. 12. 2016 Topilová Medical English 60 Kč
4. 12. 2016 Škrha a kol. Diabetologie 500 Kč
4. 12. 2016 Vokurka, Hugo a kol. Velký lékařský slovník (7. vydání) 500 Kč
4. 12. 2016 výhodně prodám tmavě modrý fonendoskop Litmann, minimálně používaný a také dámský plášť ve vynikajícím stavu -) cena dohodou fonendoskop Litmann + dámský plášť 1 Kč
3. 12. 2016 VIGUÉ, Jordi Atlas lidského těla - nová 100 Kč
3. 12. 2016 NAŇKA, Ondřej + ELIŠKOVÁ Přehled anatomie 3.vyd. - nová, nerozbalená 420 Kč
3. 12. 2016 SUCHARDA, Petr + ZLATOHLÁVEK, Lukáš Základy klinické medicíny - nová 80 Kč
29. 11. 2016 Pavel Pafko (et al.) Základy speciální chirurgie - nová 750 Kč