logo

Kliknutím zobrazíte podrobnosti.

DatumAutorNázevCena
27. 4. 2017 Sosna a spol. Zaklady ortopedie 250 Kč
27. 4. 2017 LEBL, J., JANDA, J. Klinická pediatrie - perfektní stav 1000 Kč
27. 4. 2017 PRITCHARD Základy lékařské genetiky 200 Kč
27. 4. 2017 BRYCHTOVA Histopatologický atlas 200 Kč
26. 4. 2017 Renate Lüllmann-Rauch (3. vydání) Histologie 500 Kč
26. 4. 2017 Silbernagl S., Despopoulos A. Atlas fyziologie člověka 200 Kč
25. 4. 2017 Povýšil, Ctibor, Šteiner, Ivo et. al. Speciální patologie - GALÉN, 2. vydání, 2007 800 Kč
25. 4. 2017 Češka Richard a kolektiv Interna 1.vydani 500 Kč
25. 4. 2017 Dítě et al. Vnitřní lékařství (podtrhaná) 250 Kč
25. 4. 2017 Chrobák Propedeutika vnitřního lékařství (podtrhaná) 100 Kč
25. 4. 2017 Grim, Druga et al. Základy anatomie, 5. Anatomie krajin těla 100 Kč
25. 4. 2017 Schumpelick Chirurgie - stručný atlas operací a výkonů NOVÁ 400 Kč
25. 4. 2017 Zeman et al. Chirurgická propedeutika NOVÁ 400 Kč
25. 4. 2017 Oxford handbook of Clinical Diagnosis, 2nd edition 350 Kč
25. 4. 2017 Oxford handbook of Clinical Medicine, 8th edition 350 Kč
25. 4. 2017 Oxford handbook of oncology 2nd edition 350 Kč
24. 4. 2017 SKOLNIK, Heidi; Chernus, Andrea Výživa pro maximální sportovní výkon 250 Kč
24. 4. 2017 GROFOVÁ, Zuzana Nutriční podpora 60 Kč
24. 4. 2017 KOUHOUT. Pavel Základy klinické výživy 90 Kč
24. 4. 2017 Svačina, Štěpán Poruchy metabolismu a výživy 700 Kč
23. 4. 2017 Muntau Pediatrie 450 Kč
23. 4. 2017 LEDVINA Miroslav Biochemie pro studující medicíny 1+2 (spolu) 300 Kč
22. 4. 2017 Fialová,Nováková Vybrané kapitoly z pedostomatologie - tištěné, 155str. 100 Kč
22. 4. 2017 Vymětal Jan Lékařská psychologie - tisk, vazba, 400str. 150 Kč
22. 4. 2017 LEBL, J., JANDA, J. Klinická pediatrie - NOVÁ 1000 Kč
22. 4. 2017 Miroslav Zeman Chirurgická Propedeutika 230 Kč
22. 4. 2017 Jarmila Boguszáková Akutní Stavy v oftalmologii 300 Kč
22. 4. 2017 Josef Hycl Atlas Oftalmologie 320 Kč
22. 4. 2017 Anton Gerinec Detská oftalmológia 350 Kč
22. 4. 2017 Emanuel Nečas Patofyziologie 3 knihy- obecná, orgánových systémů i + II 530 Kč
20. 4. 2017 VONDRÁČEK, V. Fantastické a magické z hlediska psychiatrie 300 Kč
20. 4. 2017 DOMINIK, J. Kardiochirurgie 400 Kč
20. 4. 2017 NIEDERLE, B. Práce sestry na operačním sále 400 Kč
20. 4. 2017 BAYER, M. Pediatrie - lékařské repetitorium 250 Kč
20. 4. 2017 TROJAN, S., SCHREIBER, M. Atlas biologie člověka 200 Kč
20. 4. 2017 KOLÁŘ, J., KAUTZNER, J. Základy elektrokardiografie arytmií a akutních koronárních syndromů - NOVÁ 200 Kč
20. 4. 2017 RYŠLINKOVÁ, M. Česká sestra v arabském světě - Multikulturní ošetřovatelství v praxi NOVÁ 200 Kč
20. 4. 2017 IRMIŠ, F. Stres mezi lékařem, pacientem a zdravou osobou 200 Kč
20. 4. 2017 MOORE, K., DALLEY, A. Clinically oriented anatomy - 5th Edition (+2CD) 900 Kč
20. 4. 2017 HAMPTON, J. EKG v praxi - NOVÁ 500 Kč
20. 4. 2017 TROJAN, S. Slovníček lékařské fyziologie - NOVÁ 150 Kč
20. 4. 2017 DOLEŽAL, A. Lékařský slang a úsloví - NOVÁ 100 Kč
20. 4. 2017 VACEK, Z. Embryologie pro pediatry 100 Kč
20. 4. 2017 ČEŠKA, R. Interna - 1. vydání 800 Kč
20. 4. 2017 NEUWIRTH, J. Ošetřovatelství II - pro střední zdravotnické školy 50 Kč
20. 4. 2017 HYNIE, S. Obecná farmakologie - NOVÁ 100 Kč
20. 4. 2017 TROJAN, S., TRÁVNÍČKOVÁ, E. Nárys fyziologie člověka - Fyziologie ledvin a vývodných cest močových (Sešit III.B) - NOVÁ 100 Kč
20. 4. 2017 MRÁZKOVÁ, O., PETROVICKÝ, P., Systematická, topografická a klinická anatomie - Pohybový aparát hlavy a trupu (Díl 3) - skriptum 150 Kč
20. 4. 2017 KITTNAR, O. Nárys fyziologie člověka - Fyziologie vylučovací soustavy (Sešit IV.B) - NOVÁ 100 Kč
20. 4. 2017 KORDAČ, V. Vnitřní lékařství - úvod do oboru a vyšetřovací metody 150 Kč
20. 4. 2017 KARLSON, P. Pathobiochemie 200 Kč
20. 4. 2017 ŠPINAR, J. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí - NOVÁ 200 Kč
20. 4. 2017 GYORFFY, M. English for doctors 200 Kč
20. 4. 2017 memorix anatomie 850 Kč
19. 4. 2017 Bittner, Vacek Gnathologie, tištěná, vázaná,174 str. 70 Kč
18. 4. 2017 Platzer Atlas topografické anatomie (nová) 350 Kč
18. 4. 2017 Eroschenko DiFiore´s Atlas of histology with funcional correlation (2005) 900 Kč
18. 4. 2017 Částková, Dáňová Očkování – mininum pro praxi (Triton, 1999) 15 Kč
18. 4. 2017 Hynie Speciální farmakologie, 1. a 3.díl (Karolinum, 1.díl – 1998, 3.díl – 2000 – podtrhané) 50 Kč
18. 4. 2017 Bydžovský První pomoc (Grada, 2004) 20 Kč
18. 4. 2017 Classen, Diehl Diferenciální diagnostika ve schématech (Grada, 2003) 90 Kč
18. 4. 2017 Vokurka, Hugo a kol. Velký lékařský slovník (2002) 400 Kč
18. 4. 2017 Fučíková a kol. Základy klinické imunologie (RDI Press, 1994) 20 Kč
18. 4. 2017 Hynie Obecná farmakologie, 1. a 2. díl (Karolinum, 2000) 50 Kč
18. 4. 2017 Hynie Speciální farmakologie, 4., 5., 6.díl - podtrhané (Karolinum- 1997, 1998, 1998) 50 Kč
18. 4. 2017 Kolektiv autorů Speciální patologie, I., II. a III.díl - lehce podtrhané (Karolinum, 2001, 2001, 2002) 50 Kč
18. 4. 2017 Topilová Anglicko-český, česko-anglický lékařský slovník (Grada, 1999) 420 Kč
18. 4. 2017 Feneis Anatomický obrazový slovník (1996) 200 Kč
18. 4. 2017 Nečásek Genetika (Scientia, 1997) 30 Kč
18. 4. 2017 Jirkovská, Jirsová Testové otázky z histologie a embryologie - vyplněná (Karolinum 1997) 20 Kč
18. 4. 2017 Vacek Histologie a histologická technika 1.část - Histologie (IDVPZ Brano, 1995) 60 Kč
18. 4. 2017 Kapras a kol. Kontrolní otázky biologie a lékařská genetika (Triton, 1999) 30 Kč
18. 4. 2017 Bednář, Fraňková Lékařská mikrobiologie (Triton, 1999) 330 Kč
18. 4. 2017 Hejzlar, Kittnar Normální a patologická mikroflóra lidského těla (Státní ped. nakl. Praha, 1985) 20 Kč
18. 4. 2017 Hořejší, Bartůňková Základy imunologie - trochu vytrhané stránky, (Triton, 2002) 60 Kč
18. 4. 2017 Bartůňková, Wernerová Imunologie a alergologie (Triton, 2002/2003) 40 Kč
18. 4. 2017 Ferenčík, Rovenský Imunitní systém (Grada, 2004) 130 Kč
18. 4. 2017 Červinková a kol. Návod k praktickým cvičením z lékařské fyziologie (Karolinum, 2000) 40 Kč
18. 4. 2017 Kolektiv autorů Klinické použití krve, příručka (Grada, 2001) 20 Kč
18. 4. 2017 Bartůňková Imunodeficience, Grada, 2002 90 Kč
18. 4. 2017 Závad Syndrom multiorgánové dysfunkce, Grada, 2001 100 Kč
17. 4. 2017 Cita Stanislav English for Nursing and paramedical professions, PART 1 150 Kč
17. 4. 2017 Jirkovská Histologická technika - 80 str.tištěné 30 Kč
17. 4. 2017 Mitrová Propedeutika Stomatologickej protetiky - 231 str. tištěné 100 Kč
17. 4. 2017 Pazdera Základy ústní a čelistní chirurgie, 241 str.-tištěné 150 Kč
17. 4. 2017 Kominek Dětská Stomatologie, 326 str. 150 Kč
17. 4. 2017 Toman, Halmoš Stomatologická chirurgie, 347 str. 150 Kč
17. 4. 2017 Bartáková, Houba, Zemen Rukověť zubního lékaře, 231 str. tištěné 150 Kč
17. 4. 2017 Kamínek, Štefková Ortodoncie I+II (komplet), 177str., tištěné, vázané - perfektní stav 100 Kč
17. 4. 2017 Stejskalová Konzervační zubní lékařství, Galén, 331 str., tištěné, vázané 200 Kč
17. 4. 2017 Jansová, Eber, Olomouc 1996 Preklinická Stomatologie - I+II.část -tištěné, vázané - výborný stav 100 Kč
17. 4. 2017 Vypracované otázky ke zkoušce z preklinického zubního lékařství Preklinické zubní lékařství - kompletní zápisky za 1-2 ročník, z, tištěné, svázané, cca 500 str. 300 Kč
17. 4. 2017 Rappaport Comfort-Stethoskop, černý - nový 400 Kč
17. 4. 2017 Hellwig, Klimek, Attin Záchovná stomatologie a parodontologie - tištěné 50 Kč
16. 4. 2017 Slezák Radovan, Dřízhal Ivo - barevné (pro patologie d.ú. důležité) tištěné, 335 str. Atlas chorob ústní sliznice 300 Kč
16. 4. 2017 Hubálková, Krňoulová Materiály a technologie v protetickém zubním lékařství - nová 1250 Kč
16. 4. 2017 MEDIN - profi (certifikace) - Sada diamantových vrtáčků a brousků (20ks) v hliníkovém obale + 6 leštících gumiček - nepoužívané - neobroušené, nové (koupeno za 2000,-) Set vrtáčků a brousků 1500 Kč
16. 4. 2017 Kamínek et al., Galén, 2014 Ortodoncie 900 Kč
16. 4. 2017 Ivančaková, Merglová Dětské zubní lékařství 300 Kč
16. 4. 2017 Mazánek Traumatologie Orofaciální Oblasti - nová 200 Kč
16. 4. 2017 Eickholz Peter Parodontologie od A-Z 1400 Kč
16. 4. 2017 Peřinka Luděk Základy klinické endodoncie - tištěné 300 Kč
16. 4. 2017 Janečková, Hnilicová Úvod do věřejného zdravotnictví, Portál 270 Kč
16. 4. 2017 Slezák, Radovan Preklinická parodontologie + praktická parodontologie - tištěné 250 Kč
16. 4. 2017 Kol. autorů Onemocnění ústní sliznice, 1. LF, kol. autorů, 1991 - tištěné, 131 str. 100 Kč
16. 4. 2017 Fernandes, Saudubray et al. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch, nakl. Springer 400 Kč
16. 4. 2017 Bártová Jarmila Patologie pro bakaláře, Karolinum, 2007 - nepoužitá 150 Kč
16. 4. 2017 Mrázková, Doskočil Klinická anatomie pro stomatology, Triton, 2001 -nepoužitá 70 Kč
16. 4. 2017 Lupové brýle náhlavní, země původu Německo,4 druhy zvětšovacích výměnných skel, hadřík, LED nastavitelné osvětlení 1000 Kč
16. 4. 2017 Lupové brýle brýlové, země původu China, 3,5x-420mm, pouzdro, hadřík, krytí optiky 700 Kč
14. 4. 2017 Miroslav Ledvina, Alena Stoklasová, Jar. Cerman Biochemie pro studující medicíny I.díl 50 Kč
14. 4. 2017 Emanuel Nečas a spolupracovníci Patologická fyziologie orgánových systémů Část I. 50 Kč
14. 4. 2017 Pavel Petrovický Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi II. svazek. 250 Kč
13. 4. 2017 Petr GOETZ a kolektiv Kapitoly z lékařské biologie II. 100 Kč
13. 4. 2017 Petr GOETZ a kolektiv Kapitoly z lékařské biologie I. 100 Kč
13. 4. 2017 Vypracované otázky z mikrobiologie (komplet) 150 Kč
13. 4. 2017 Vypracované otázky z patologie (obecka i specka) 150 Kč
13. 4. 2017 Vypracované otázky z interny 100 Kč
12. 4. 2017 Stožický František, Pizingerová Kateřina, 2004 Nemoci dětského věku 200 Kč
12. 4. 2017 LEBL Jan, Provazník Kamil, Hejcmanová Ludmila Preklinická pediatrie 400 Kč
12. 4. 2017 NEKULA Josef, Heřman Miroslav, Vomáčka Jaroslav Radiologie 200 Kč
12. 4. 2017 MEMORIX , gynekologie a porodnictví 100 Kč
12. 4. 2017 HOŘEJŠÍ Václav, BARTUŇKOVÁ Jiřina, 1.vydání Základy imunologie 100 Kč
12. 4. 2017 Ambler Zdeněk Neurologie pro studenty LF 100 Kč
12. 4. 2017 HOŘEJŠÍ Václav, BARTUŇKOVÁ Jiřina, 1.vydání Základy imunologie 100 Kč
12. 4. 2017 Feit Josef, Miřejovský Pavel Patologie, kontrolní otázky 50 Kč
12. 4. 2017 Grim, Dylevský, Seichert, Eliška, Petrovický, Mrázková, Doskočil, Druga Anatomie systematická, topografická a klinická, skripta komplet I-X. 400 Kč
12. 4. 2017 Kos Jaroslav, Heřt Jiří, Hladíková Jaroslava Přehled topografické anatomie 50 Kč
12. 4. 2017 Petrovický Pavel Řezy mozkem - anatomie, topografie - kopie 50 Kč
12. 4. 2017 Bencko Vladimír a kol. Hygiena učební texty k seminářům a prakt. cvičením 100 Kč
12. 4. 2017 Bencko Vladimír, Frintová Kristina, Holcátová Ivana ... Epidemiologie výukové texty pro studenty 1.LF UK 100 Kč
12. 4. 2017 Vítek František, Rakovič František Základy lékařské biofyziky 100 Kč
12. 4. 2017 Hynie Sixtus Speciálni farmakologie díl VI - hormony a vitamíny 80 Kč
12. 4. 2017 Pelclová Daniela, Lebedová Jinřiška, Fenclová Zdenka Nemoci z povolání a intoxikace 150 Kč
12. 4. 2017 Konrádová Václava, Uhlík Jiří Funkční histologie 150 Kč
12. 4. 2017 Elleder Milan Vybrané kapitoly z patologie buňky II 50 Kč
12. 4. 2017 Elleder Milan Vybrané kapitoly z patologie buňky II 50 Kč
12. 4. 2017 Hatina Jiří, Sykes Bryan Lékařská genetika 150 Kč
12. 4. 2017 Nečas Emanuel a spol. Obecná patologická fyziologie 150 Kč
12. 4. 2017 Gaier Norbert, Farghalo Hassan, Čepelík Jindřich Cvičení a testy z farmakologie 80 Kč
12. 4. 2017 Nečásek Jan Genetika 50 Kč
12. 4. 2017 Trojan Stanislav, Langmeier Miloš Fyziologie, kontrolní otázky 50 Kč
12. 4. 2017 Biochemie - laboratorní návody, cvičení - vypracované, kopie 50 Kč
12. 4. 2017 Nárys fyziologie člověka - sešit IB - Krev, imunitní systém, fyziologie kůže, dýchání 100 Kč
12. 4. 2017 Speciální patologie - oběhový, krevní, mízní a dýchací ústrojí - kopie 100 Kč
12. 4. 2017 Povýšil Ctibor, Šteiner Ivo, Dušek Jarosav... Speciální patologie III.díl 80 Kč
12. 4. 2017 Bednář M., Fraňková V., Schindler J. Lékařská mikrobiologie 200 Kč
12. 4. 2017 Spickett Oxford handbook of clinical immunology and allergy, 3rd edition 1000 Kč
11. 4. 2017 Grim Miloš , Druga Rastislav et al Základy anatomie 1 - NOVÁ, NEOTEVŘENÁ 250 Kč
11. 4. 2017 Grim Miloš , Druga Rastislav et al Základy anatomie 3 - NOVÁ, NEOTEVŘENÁ 250 Kč
11. 4. 2017 Grim Miloš , Druga Rastislav et al Základy anatomie 5 - NOVÁ, NEOTEVŘENÁ 250 Kč
11. 4. 2017 Druga Rastislav , Grim Miloš , Smetana Karel Anatomie CNS - centrálního nervového systému - NOVÁ, NEOTEVŘENÁ 250 Kč
11. 4. 2017 Druga Rastislav , Grim Miloš , Smetana Karel Anatomie PNS - periferního nervového systému - NOVÁ, NEOTEVŘENÁ 250 Kč
11. 4. 2017 Naňka Ondřej , Elišková Miloslava Přehled Anatomie - NOVÝ, NEOTEVŘENÝ 400 Kč
11. 4. 2017 Stingl Josef, Grim Miloš, Druga Rastislav Regional anatomy 250 Kč
11. 4. 2017 Vejražka Martin, Svobodová Dana Terminologiae Medicae IANUA 2014 , nová, nepoužitá 200 Kč
11. 4. 2017 Matouš Bohuslav et al. Základy lékařské chemie a biochemie - ÚPLNĚ NOVÁ, nerozbalená, ve VE FOLII !!! 400 Kč
11. 4. 2017 Murray Robert K. HARPEROVA ILUSTROVANÁ BIOCHEMIE vyd. 2013 - ÚPLNĚ NOVÁ, ani nevybalená,ještě ve VE FOLII !!! 800 Kč
11. 4. 2017 Racek Jaroslav et al. Klinická Biochemie – 100 % stav, už nejde sehnat 800 Kč
11. 4. 2017 Ganong Přehled lékařské fyziologie, nejnov. vydání – ÚPLNĚ NOVÝ , NEPOUŽÍTÝ !! 1500 Kč
11. 4. 2017 Jeremy ZÁKLADY FYZIOLOGIE 200 Kč
11. 4. 2017 Klener Pavel et al. Propedeutika ve vnitřním lékařství 200 Kč
11. 4. 2017 Povýšil Ctibor , Šteiner Ivo, et al. OBECNÁ PATOLOGIE - ÚPLNĚ NOVÁ, NEVYBALENÁ !!!! 700 Kč
11. 4. 2017 Povýšil Ctibor , Šteiner Ivo, et al. SPECIÁLNÍ PATOLOGIE – 2. Vyd. ÚPLNĚ NOVÁ , NEVYBALENÁ !!!! 1000 Kč
11. 4. 2017 Grim Miloš , Druga Rastislav et al Základy anatomie 2 Kardiovaskulární a lymfatický systém - NOVÁ 250 Kč
11. 4. 2017 Lincová Dagmar Základní a aplikovaná Farmakologie 2.vyd. , ÚPLNĚ NOVÁ, NEPOUŽITÁ, ještě ve FÓLII !!!! 800 Kč
11. 4. 2017 Perlík Základy klinické farmakologie 200 Kč
11. 4. 2017 Perlík Základy farmakologie 150 Kč
11. 4. 2017 Ambler Zdeněk Základy neurologie ,7 vydání 2011 - nepoužité, nové 500 Kč
11. 4. 2017 Beneš Jiří Infekční lékařství vyd. 2009, = ÚPLNĚ NOVÉ, nevybalené,JEŠTĚ VE FOLII 900 Kč
11. 4. 2017 Dorian J. Pritchard, Bruce R. Korf Základy lékařské genetiky 200 Kč
11. 4. 2017 Podstatová Hana Základy epidemiologie a hygieny – už těžko sehnatelné 400 Kč
11. 4. 2017 Lebl Jan , Janda Jan , Pohunek Petr Klinická pediatrie – Nová a nerozbalená !! 900 Kč
11. 4. 2017 Lebl Jan Preklinická pediatrie – poslední KS , nová 800 Kč
11. 4. 2017 Adam Zdeněk a spol. Obecná onkologie - perfektní stav,nepodtrhaná, vydání 2011 250 Kč
11. 4. 2017 Adam Zdeněk a spol. Speciální onkologie – poslední ks – už nesehnatelné 500 Kč
11. 4. 2017 Pavel Šlampa, Jiří Petera Radiační onkologie – Nová 650 Kč
11. 4. 2017 Bureš Jan, Horáček Jiří, Malý Jaroslav Vnitřní lékařství , 2.vyd. 2014 - ÚPLNĚ NOVÉ,NEROZBALENÉ, VE FOLII !! 1800 Kč
11. 4. 2017 Klener Pavel VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ 4.vydání – !!! NOVÉ, NETKNUTÉ !!! – POSLEDNÍ KS !! Již nesehnatelné ! 2500 Kč
11. 4. 2017 Klener Pavel VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ 2.vydání 1000 Kč
11. 4. 2017 Žák Aleš , Petrášek Jan , et al. Základy vnitřního lékařství 400 Kč
11. 4. 2017 Felix Ondřej, Přivřel Martin Příprava ke zkoušce z vnitřního lékařství – zcela nová 200 Kč
11. 4. 2017 Rob Lukáš , Martan Alois , Citterbart Karel, et al. GYNEKOLOGIE – zcela nová !! 800 Kč
11. 4. 2017 Zwinger Antonín PORODNICTVÍ 800 Kč
11. 4. 2017 Kobilková Jitka Základy gynekologie a porodnictví - žádné poznámky,ani podtrhávání. Nová 350 Kč
11. 4. 2017 Živný Jaroslav Gynekologie a porodnictví (Testy) - žádné poznámky,ani podtrhávání. Nová 200 Kč
11. 4. 2017 Zeman, Krška Speciální chirurgie – Zcela Nová a nepoužitá!!!,3 vyd. 2014 900 Kč
11. 4. 2017 Jiří Valenta et al. ZÁKLADY CHIRURGIE - bez poznámek a podtrhávání 300 Kč
11. 4. 2017 Pavel Pafko ZÁKLADY SPECIÁLNÍ CHIRURGIE 700 Kč
11. 4. 2017 Ševčík Pavel, Černý Vladimír INTENZIVNÍ MEDICÍNA, 3. nejnovější vydání – NOVÁ OD KOUPI, ještě VE FOLII !! 2800 Kč
11. 4. 2017 Ševčík Pavel, Černý Vladimír INTENZIVNÍ MEDICÍNA,druhé vydání 1000 Kč
11. 4. 2017 Seifert Bohumil, Beneš Václav, Býma Svatopluk Všeobecné praktické lékařství ,vyd.2013= poslední KS ( nesehnatelné) navíc úplně Nové ! 2500 Kč
11. 4. 2017 Stackeová Daniela Fitness programy 250 Kč
11. 4. 2017 Kolář Pavel Rehabilitace v klinické praxi 1100 Kč
11. 4. 2017 Kolář, Máček Základy klinické rehabilitace 250 Kč
11. 4. 2017 Ferda, Mírka, Baxa, Malán Základy zobrazovacích metod 250 Kč
11. 4. 2017 Ferda Jiří Inovativní zobrazovací metody 200 Kč
11. 4. 2017 Stejskalová Jitka et al. Konzervační zubní lékařství 2.vydání - ÚPLNĚ NOVÉ !!! 800 Kč
11. 4. 2017 Hubálková Hana , Krňoulová Jana Materiály a technologie v protetickém zubním lékařství 600 Kč
11. 4. 2017 Kamínek Milan Ortodoncie - Pouze rozbalená, ale jinak úplně nová 800 Kč
11. 4. 2017 Aschermann Michael KARDIOLOGIE,2 svazky 1 a 2 díl – naprosto NOVÁ, ještě zabalená od koupi!! 4000 Kč
11. 4. 2017 Votava Lékařská mikrobiologie - obecná 100 Kč
11. 4. 2017 Druga, Grim Základy anatomie 5. díl 290 Kč
11. 4. 2017 Druga, Grim Základy anatomie 3. díl 280 Kč
11. 4. 2017 Druga, Grim Základy anatomie 1. díl 220 Kč
11. 4. 2017 Sadler W. Thomas Langmanova lékařská embryologie, 10. vydání 700 Kč
11. 4. 2017 Hořejší, Bartůňková, Brdička, Špísek Základy imunologie, 5. vydání 200 Kč
11. 4. 2017 Ledvina, Stoklasová, Cerman Biochemie pro studující medicíny I. a II. 100 Kč
11. 4. 2017 Druga, Grim, Dubový Anatomie centrálního nervového systému 250 Kč
10. 4. 2017 Lüllmann-Rauch Renate Histologie 650 Kč
10. 4. 2017 Radomír Čihák Anatomie 1 1000 Kč
10. 4. 2017 Kapras, Kohoutová, Soukup, Soukupová, Otová Kapitoly z lékařské biologie a genetiky I+II+III 90 Kč
10. 4. 2017 Petrovický Řezy mozkem 90 Kč
10. 4. 2017 Povýšil SKRIPTA Speciální patologie I 40 Kč
10. 4. 2017 Miřejovský, Bednář, Povýšil SKRIPTA obecná + speciální patologie I+II+III 190 Kč
10. 4. 2017 memorix anatomie 880 Kč
10. 4. 2017 Naňka Přehled anatomie 420 Kč
10. 4. 2017 Naňka Přehled anatomie 420 Kč
9. 4. 2017 Petrovicky Pohybový aparát hlavy a trupu - vytiskle 120 Kč
9. 4. 2017 Farmakologie-vypracované otázky 250 Kč
9. 4. 2017 Petrovický Anatomie 1.svazek 400 Kč
9. 4. 2017 Votava Farmakologie 200 Kč
9. 4. 2017 Kuba Holesovsky Patologie-vypracované otázky-obecná+špeciálna 250 Kč
9. 4. 2017 Petrovicky Pohybový aparát končetin - vytiskle 100 Kč
9. 4. 2017 Weberova Blažena English for medical students (Third edition) 130 Kč
9. 4. 2017 Weberova Blažena English for medical students (Third edition) 130 Kč
8. 4. 2017 POVÝŠIL Obecná patologie (jako nová) 800 Kč
8. 4. 2017 Beneš Minimum z CNS 150 Kč
7. 4. 2017 Votava Lékařská mikrobiologie II - Přehled vyšetřovacích metod - vytisklé, nesvázané 100 Kč
6. 4. 2017 KITTNAR Otomar a kol. Lékařská fyziologie (nová) 700 Kč
6. 4. 2017 Stříteský Jan Patologie (nová) 150 Kč
6. 4. 2017 Stříteský Jan Patologie (nová) 150 Kč
6. 4. 2017 Zeman Miroslav et al. Speciální chirurgie 3. vyd. 1000 Kč
6. 4. 2017 Hájek Zdeněk et al. Porodnictví 3. vyd. 1000 Kč
6. 4. 2017 Zeman Miroslav et al. Chirurgická propedeutika 3. vyd. 400 Kč
5. 4. 2017 Zitko Praktikum z lékařské biofyziky 2003 100 Kč
5. 4. 2017 Bubnová, Buděšínská Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie - praktická cvičení a semináře 2005 50 Kč
5. 4. 2017 Vacek Embryologie pro pediatry 100 Kč
5. 4. 2017 Junqueira Základy histologie 350 Kč
5. 4. 2017 Testové otázky histologie + prezentace+kresby preparátů 250 Kč
5. 4. 2017 Čihák Anatomie 1 1200 Kč
5. 4. 2017 Grim Základy anatomie 3 300 Kč
5. 4. 2017 Grim Základy anatomie 1 200 Kč
5. 4. 2017 Jiří Kolář, Josef Kautzer a spol. Základy elektrokardiografie arytmií a akutních koronárních syndromů 50 Kč
5. 4. 2017 Miroslav Ledvina, Alena Stoklasová, Jar. Cerman Biochemie pro studující medicíny II.díl 50 Kč
5. 4. 2017 CH.M.ball, R.S. Phillips Akutní medicína do kapsy 100 Kč
5. 4. 2017 Luellmann, Mohr, Hein Barvený atlas farmakologie 300 Kč
5. 4. 2017 Silbernagl, Lang Color atlas of pathophysiology, new 500 Kč
3. 4. 2017 Sixtus Hynie Farmakologie v kostce 220 Kč
3. 4. 2017 Slíva, Votava Farmakologie 250 Kč
3. 4. 2017 KLENER, PAVEL et al. VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ, ČTVRTÉ PŘEPRACOVANÉ VYDÁNÍ Galén, nová 2300 Kč
3. 4. 2017 Petrovický Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi III - NOVÁ 700 Kč
2. 4. 2017 Barnypok FIVzmIGKeHuWzClxgK 0 Kč
2. 4. 2017 Barnypok MUzZQdmYoCWGRCp 0 Kč
1. 4. 2017 Barnypok BCkdmVwKHILLIiQjWQU 0 Kč
1. 4. 2017 Barnypok hJVEhiHDgAipHAZtUs 0 Kč
31. 3. 2017 Berta Otová, Romana Mihalová, Jiří Vymlátil I. Základy biologie a genetiky / -II. Vývoj a růst člověka 150 Kč
31. 3. 2017 Peter Eickholz Parodontologie od A do Z 1500 Kč
31. 3. 2017 Bohuslav MATOUŠ Základy lékařské chemie a biochemie 400 Kč
30. 3. 2017 Klener Propedeutika ve vnitřním lékařství - nová 300 Kč
30. 3. 2017 Haškovcová Helena Lékařská etika - nová 250 Kč
30. 3. 2017 Naňka, Elišková Přehled anatomie - nová 500 Kč
30. 3. 2017 Lincová, Farghali et al. Základní a aplikovaná farmakologie, 2007, 2. vydání, super stav 700 Kč
29. 3. 2017 Miroslav Zeman et al. Speciální chirurgie, druhé vydání, nová 1000 Kč
29. 3. 2017 Pavel Klener et al. Vnitřní lékařství, třetí vydání 1500 Kč
28. 3. 2017 Kohoutova Milada Lekárska biológie a genetika 150 Kč
28. 3. 2017 Grim, Druga Základy anatómie 5 200 Kč
28. 3. 2017 Vejrazka, Svobodova Latina IANUA 250 Kč
28. 3. 2017 Cabal Vypracované otázky z fyziológie 100 Kč
28. 3. 2017 Čihák Anatomie 1 900 Kč
28. 3. 2017 Ganong, William F. Přehled Lékařské Fyziologie, 20. vydání, nová 1000 Kč
28. 3. 2017 Murray, Robert K., a kol., 3. české vydání Harperova Biochemie 700 Kč
27. 3. 2017 Vacek Zdeněk Embryologie 150 Kč
27. 3. 2017 Druga, Grim, Dubový Anatomie Centrálního Nervového Systému 350 Kč
24. 3. 2017 Fait T. Preventivní medicína 2008 300 Kč
24. 3. 2017 Šimon J. Epidemiologie a prevence ischemické choroby srdeční 50 Kč
24. 3. 2017 Marek J. Farmakoterapie vnitřních nemocí 3. vyd. 500 Kč
24. 3. 2017 Hradec, Spáčil Vnitřní lékařství svazek II - Kardiologie angiologie 150 Kč
24. 3. 2017 Vondráček, Kurzová Zdravotnické právo - 2002 50 Kč
24. 3. 2017 Topilová V. Anglicko-český česko-anglický lékařský slovník 300 Kč
24. 3. 2017 Widimský jiří jr. a kol. Arteriální hypertenze - současné klinické trendy IV. sympozium 50 Kč
24. 3. 2017 Vokurka Martin, Hugo Jan a kol. Velký lékařský slovník 3. rozšířené vydání 500 Kč
24. 3. 2017 Češka Richard a kol. Cholesterol a ateroskleróza, léčba dyslipidémií 2005 200 Kč
24. 3. 2017 Widimský Jiří a kol. HYPERTENZE 2. rozšířené vydání 150 Kč
24. 3. 2017 Wolfe John ABC cévních onemocnění 200 Kč
24. 3. 2017 Horký Karel Lékařské repetitorium 200 Kč
24. 3. 2017 Povýšil Speciální patologie 2. vydání 500 Kč
24. 3. 2017 Zeman Chirurgická propedeutika 2. vydání 150 Kč
24. 3. 2017 Petrovický Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi 250 Kč
24. 3. 2017 Sosna a spol. Základy ortopedie 50 Kč
24. 3. 2017 Bencko a kol. Epidemiologie 50 Kč
24. 3. 2017 Nečas a spol. Patologická fyziologie orgánových systémů II 100 Kč
24. 3. 2017 Miřejovský, Bednář Skripta Obecná patologie 30 Kč
24. 3. 2017 Povýšil Skripta Speciální patologie I+II+III 150 Kč
24. 3. 2017 Nečas a spol. Patologická fyziologie orgánových systémů 100 Kč
24. 3. 2017 Vacek, Zdeněk Embryologie pro pediatry 100 Kč
24. 3. 2017 Češka Interna 600 Kč
24. 3. 2017 Čihák Anatomie I+II+III 2000 Kč
24. 3. 2017 Matouš, Bohuslav Základy lékařské chemie a biochemie 600 Kč
22. 3. 2017 Jan KAPRAS, Milada KOHOUTOVÁ Kapitoly z lékařské biologie a genetiky III. (skripta) + Kapitoly z lékařské biologie a genetiky I. a II. (kopie) 200 Kč
22. 3. 2017 Tuček, Milan Hygiena a epidemiologie 100 Kč
22. 3. 2017 LEBL, Jan (et al.) Preklinická pediatrie 300 Kč
20. 3. 2017 Dítě et al. Vnitřní lékařství (podtrhaná) 300 Kč
19. 3. 2017 Nelson Essentials of Pediatrics, 5th edition 150 Kč
19. 3. 2017 Kumar, Abbas, Fausto, Mitchell Robbins Basic Pathology 8th edition 1200 Kč
19. 3. 2017 Chrobák Propedeutika vnitřního lékařství (podtrhaná) 100 Kč
19. 3. 2017 Grim, Druga et al. Základy anatomie, 5. Anatomie krajin těla 100 Kč
19. 3. 2017 Schumpelick Chirurgie - stručný atlas operací a výkonů NOVÁ 450 Kč
19. 3. 2017 Zeman et al. Chirurgická propedeutika NOVÁ 450 Kč
19. 3. 2017 Oxford handbook of Clinical Diagnosis, 2nd edition 400 Kč
19. 3. 2017 Oxford handbook of Clinical Medicine, 8th edition 400 Kč
16. 3. 2017 Vypracovane otazky z infekcniho lekarstvi 150 Kč
16. 3. 2017 Martin Vejražka, Dana Svobodová Terminologiae medicae IANUA 230 Kč
16. 3. 2017 Jan Balko, Zbyněk Tonar, Ivan Varga a kolek. Memorix Histologie 850 Kč
13. 3. 2017 Návody a úkony k praktickým cvičením z lekárske biologie a genetiky 70 Kč
12. 3. 2017 Anatomie 1,2,3-Čihák (jako nové) 3000 Kč
12. 3. 2017 W.F. Ganong Přehled lékařské fyziologie jako nová! 1100 Kč
12. 3. 2017 Dagmar Lincová, Farghali et al. Základní a aplikovaná farmakologie jako nová 900 Kč
12. 3. 2017 Ctibor Povýšil et al. Obecná Patologie jako nová 680 Kč
12. 3. 2017 J. Julák Praktická cvičení a semináře z lékařské mikrobiologie 100 Kč
12. 3. 2017 Emanuel Nečas a kol. Patologická Fyziologie Orgánových Systémů II jako nová 200 Kč
12. 3. 2017 Emanuel Nečas a kol. Patologická Fyziologie Orgánových Systémů I 200 Kč
12. 3. 2017 Emanuel Nečas a kol. Obecná Patologická Fyziologie 200 Kč
12. 3. 2017 M. Bednář a kol. Lékařská Mikrobiologie 400 Kč
12. 3. 2017 Robert K. Murray et col. Harperova Biochemie 23. vydání 400 Kč
12. 3. 2017 Milan Tuček a kol. Hygiena a Epidemiologie 150 Kč
11. 3. 2017 koupeny loni, používány málo, úplně dostačující na práci na výukových sálech, foto pošlu, vysterilizovány, PC 550,- sada vrtáčků, brousku, gumiček a kartáček, cca 30ks 250 Kč
11. 3. 2017 Hynie Farmakologie v kostce nepouzitá 300 Kč
8. 3. 2017 Lincová Základní a aplikovaná farmakologie - Lincová 800 Kč
7. 3. 2017 LULLMANN-RAUCH, Renate, (et al.) Histologie - nová 750 Kč
7. 3. 2017 POVÝŠIL, CTIBOR SPECIÁLÍ PATOLOGIE- GALÉN 1000 Kč
7. 3. 2017 BENEŠ, JIŘÍ hlavní autor a pořadatel INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ- Galen- nová 900 Kč
6. 3. 2017 Guyton & Hall Textbook of medical physiology, 11th edition 1200 Kč
4. 3. 2017 Černý Předepisování léčivých přípravků pro studenty lékařských oborů NOVÁ 100 Kč
4. 3. 2017 Weberová English for Medical Students NOVÁ 110 Kč
4. 3. 2017 Julák Praktická cvičení a semináře z lékařské mikrobiologie - Druhé vydání NOVÁ 100 Kč
4. 3. 2017 Julák Úvod do lékařské bakteriologie NOVÁ 210 Kč
4. 3. 2017 Petrovický Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi II - Orgány a cévy NOVÁ 610 Kč
4. 3. 2017 Petrovický Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi I - Pohybové ústrojí - NOVÁ 530 Kč
4. 3. 2017 Jiří Slíva Martin Votava Farmakologie - Lékařské repetitorium - nová 250 Kč
3. 3. 2017 Grim, Druga Zaklady anatomie 5 200 Kč
3. 3. 2017 Cabal Vypracovane otazky fyziologie 100 Kč
3. 3. 2017 Kohoutova Milada Lekarska biologie a genetika 150 Kč
3. 3. 2017 Vejrazka, Svobodova Latina IANUA 250 Kč
3. 3. 2017 Kubo Holesovsky Vypracovane otazky patologie Obecka+Specka 150 Kč
3. 3. 2017 Votava Farmakologie 260 Kč
3. 3. 2017 Farmakologie v kostce 300 Kč