logo

Kliknutím zobrazíte podrobnosti.

DatumAutorNázevCena
20. 10. 2014 Tuček, Milan a kolektiv Hygiena a epidemiologie 200 Kč
20. 10. 2014 Vejražka Teminologiae medicae IANUA 200 Kč
20. 10. 2014 Rohen J. W., Yokochi C. a kolektiv Nové!!Anatomie člověka - Fotografický atlas 1000 Kč
20. 10. 2014 Martínek Histologický atlas 199 Kč
20. 10. 2014 Lebl Jan , Janda Jan , Pohunek Petr Klinická pediatrie – Nová a nepoužitá !! 800 Kč
20. 10. 2014 Lebl Jan Preklinická pediatrie – Jako nová, Nepodtrhaná 300 Kč
20. 10. 2014 Lebl Praktická pediatrie – NOVÁ 200 Kč
20. 10. 2014 Klener Pavel VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ – !!!!!! NOVÉ, NEOTEVŘENÉ !!!!! 1500 Kč
20. 10. 2014 Klener Pavel et al. Propedeutika ve vnitřním lékařství - nepodtrhaná, jako nová !! 200 Kč
20. 10. 2014 Felix Ondřej, Přivřel Martin Příprava ke zkoušce z vnitřního lékařství - Netknutá , nepodtrhaná 200 Kč
20. 10. 2014 Žák Aleš , Petrášek Jan , et al. Základy vnitřního lékařství – dobry stav nepodtrhaná 500 Kč
20. 10. 2014 Lincová Dagmar Základní a aplikovaná Farmakologie 2.vyd. , ÚPLNĚ NOVÁ, NEPOUŽITÁ !!!!!!!!! 1000 Kč
20. 10. 2014 Perlík Základy klinické farmakologie , nepodtrhaná 200 Kč
20. 10. 2014 Perlík Základy farmakologie – NOVÁ 200 Kč
20. 10. 2014 Rob Lukáš , Martan Alois , Citterbart Karel, et al. GYNEKOLOGIE - SUPER STAV, NEPODTRHANÁ 500 Kč
20. 10. 2014 Zwinger Antonín PORODNICTVÍ – NOVÉ, NEOTEVŘENÉ 600 Kč
20. 10. 2014 Živný Jaroslav Gynekologie a porodnictví (Testy) - žádné poznámky,ani podtrhávání 200 Kč
20. 10. 2014 Kobilková Jitka Základy gynekologie a porodnictví - super stav 300 Kč
20. 10. 2014 Ambler Zdeněk Základy neurologie ,7 vydání 2011 - NOVÁ !!! 400 Kč
20. 10. 2014 Naňka Ondřej , Elišková Miloslava Přehled Anatomie - NOVÁ, NEOTEVŘENÁ 500 Kč
20. 10. 2014 Grim Miloš , Druga Rastislav et al Základy anatomie 1 - NOVÁ, NEOTEVŘENÁ 200 Kč
20. 10. 2014 Grim Miloš , Druga Rastislav et al Základy anatomie 3 - NOVÁ, NEOTEVŘENÁ 200 Kč
20. 10. 2014 Grim Miloš , Druga Rastislav et al Základy anatomie 5 - NOVÁ, NEOTEVŘENÁ 200 Kč
20. 10. 2014 Druga Rastislav , Grim Miloš , Smetana Karel Anatomie periferního nervového systému - NOVÁ, NEOTEVŘENÁ 200 Kč
20. 10. 2014 Povýšil Ctibor , Šteiner Ivo, et al. SPECIÁLNÍ PATOLOGIE – 2. Vyd. ÚPLNĚ NOVÁ !!!! 1000 Kč
20. 10. 2014 Povýšil Ctibor , Šteiner Ivo, et al. OBECNÁ PATOLOGIE - ÚPLNĚ NOVÁ !!!! 700 Kč
20. 10. 2014 Beneš Jiří Infekční lékařství vyd. 2009, Úplně nové !!!!! 1000 Kč
20. 10. 2014 Murray Robert K. HARPEROVA ILUSTROVANÁ BIOCHEMIE vyd. 2013- ÚPLNĚ NOVÁ !!! 800 Kč
20. 10. 2014 Matouš Bohuslav et al. Základy lékařské chemie a biochemie - ÚPLNĚ NOVÁ !!! 600 Kč
20. 10. 2014 Racek Jaroslav et al. Klinická Biochemie - nepopsaná, nepodtrhaná 300 Kč
20. 10. 2014 Kolář Pavel Rehabilitace v klinické praxi – vyd. 2010 NOVÁ, NEOTEVŘENÁ 900 Kč
20. 10. 2014 Ganong Přehled lékařské fyziologie – ÚPLNĚ NOVÉ !! 1000 Kč
20. 10. 2014 Jeremy ZÁKLADY FYZIOLOGIE 300 Kč
19. 10. 2014 Kamínek Milan Ortodoncie = 700 Kč - Nepodtrhaná, Nepopsaná 700 Kč
19. 10. 2014 Stejskalová Jitka et al. Konzervační zubní lékařství 2.vydání - ÚPLNĚ NOVÉ !!! 500 Kč
19. 10. 2014 Hubálková Hana , Krňoulová Jana Materiály a technologie v protetickém zubním lékařství 600 Kč
19. 10. 2014 Jiří Valenta et al. ZÁKLADY CHIRURGIE - bez poznámek a podtrhávání 300 Kč
19. 10. 2014 Dorian J. Pritchard, Bruce R. Korf Základy lékařské genetiky - nepodtrhaná !!! 200 Kč
19. 10. 2014 Adam Zdeněk a spol. Obecná onkologie - dobrý stav,vydání 2011 250 Kč
19. 10. 2014 Pavel Šlampa, Jiří Petera Radiační onkologie – Nová 800 Kč
19. 10. 2014 Zeman, Krška Speciální chirurgie – Nová ,3 vyd. 800 Kč
19. 10. 2014 Pavel Pafko ZÁKLADY SPECIÁLNÍ CHIRURGIE – Úplně NOVÁ !! 500 Kč
19. 10. 2014 Jan Koolman Barevný atlas biochemie 700 Kč
19. 10. 2014 Miloš Grim základy anatomie 3 300 Kč
19. 10. 2014 Jaroslav KOTLAS Návody a úkoly k praktickým cvičením z lékařské biologie a genetiky 70 Kč
19. 10. 2014 Bednář Mikrobiologie 400 Kč
19. 10. 2014 Chrobak, 2007 Propedeutika vnitřního lékařství. 200 Kč
19. 10. 2014 Bednář Lékařská mikrobiologie 280 Kč
19. 10. 2014 Junqueira Basic Histology - 11th international edition 200 Kč
19. 10. 2014 Julák Úvod do lékařské bakteriologie 150 Kč
19. 10. 2014 Werner Platzer,Grada Atlas topografické anatomie 330 Kč
19. 10. 2014 Klener, 2006 Propedeutika vnitřního lékařství 150 Kč
19. 10. 2014 Robert K. Murray Harperova biochemie,23.vydání 200 Kč
19. 10. 2014 Jaroslav Julák Praktická cvičení a semináře z lékařské mikrobiologie 100 Kč
19. 10. 2014 Jaroslav Julák Úvod do lékařské mikrobiologie 200 Kč
19. 10. 2014 Petrovický Anatomie I, II, III 1200 Kč
19. 10. 2014 Kotlas Jaroslav Návody a úkoly k prakt.cvič. z lékař. biologie genetiky 50 Kč
19. 10. 2014 ZÍTKO Praktikum z lékařské biofyziky 50 Kč
19. 10. 2014 Beneš Jiří Základy lékařské biofyziky 100 Kč
19. 10. 2014 Kohoutová Milada Lékařská biologie a genetika 2 140 Kč
19. 10. 2014 Netterův vybarvovací atlas 350 Kč
19. 10. 2014 Kotlas a kol. Návody a úkoly k praktickým cvičením z lékařské biologie a genetiky 50 Kč
19. 10. 2014 Vacek Zdeněk Embryologie 100 Kč
19. 10. 2014 Konrádová Václava Funkční histologie 100 Kč
19. 10. 2014 Nečas Patologická fyziologie orgánových systémů II 150 Kč
19. 10. 2014 Nečas Patologická fyziologie orgánových systémů I 150 Kč
19. 10. 2014 Bohuslav Matouš et al. Základy lékařské chemie a biochemie - NEPOUŽITÁ 500 Kč
19. 10. 2014 ROBBINS, Kumar, Abbas, Aster Basic Pathology 9. edition - NOVÁ 1600 Kč
18. 10. 2014 Franěk, Vaculín Fyziologie a klinická fyziologie - Principy a praktická cvičení 80 Kč
18. 10. 2014 Šmídková Modul A - Teoretické základy medicíny 2 70 Kč
18. 10. 2014 Šmídková Modul A - Teoretické základy medicíny 1 70 Kč
18. 10. 2014 Moore Zrození člověka, embryologie - vytisknutá barevně v šanonu 500 Kč
18. 10. 2014 Bednář vytisknutá Lékařská mikrobiologie (v šanonu) 300 Kč
18. 10. 2014 Povýšil vytisknutá (barevně) Obecná patologie (v šanonu) 350 Kč
18. 10. 2014 Čihák Radomír Anatomie 3 - Druhé, upravené a doplněné vydání - NOVÁ!!!!! 1500 Kč
18. 10. 2014 Lang Florian Silbernagl Stefan Atlas patofyziologie - NOVÝ!!! 600 Kč
18. 10. 2014 Hein Lutz Lüllmann Heinz Mohr Klaus Barevný atlas farmakologie - NOVÝ!!! 600 Kč
18. 10. 2014 L. Pintér Estetická chirurgie - NOVÁ 800 Kč
18. 10. 2014 Pavel Pafko Základy speciální chirurgie - NOVÁ 850 Kč
18. 10. 2014 Jan Leffler Jiří Hoch Speciální chirurgie - NOVÁ 700 Kč
18. 10. 2014 Zdeněk Ambler Základy neurologie - Sedmé vydání, NOVÁ!!! 600 Kč
18. 10. 2014 Jiří Náhlovský et al. Neurochirurgie - NOVÁ 1300 Kč
18. 10. 2014 Jana Dvořáčková Mačák Jirka Mačáková Jana Patologie - NOVÁ 300 Kč
18. 10. 2014 Karel Novák, Zdeněk Chudáček, Čestmír Neoral, kolektiv Infekce v chirurgii 100 Kč
18. 10. 2014 J. Mačák, J. Mačáková Patologie (dobrý stav, nepodtrhaná) 150 Kč
18. 10. 2014 DAUBER, Wolfgang Feneisův obrazový slovník anatomie - NOVÁ 550 Kč
18. 10. 2014 Junqueira Histologie 500 Kč
18. 10. 2014 R.Lullmann-Rauch Histologie 850 Kč
18. 10. 2014 M.Grim, R.Druga PNS,CNS 600 Kč
18. 10. 2014 VEJRAŽKA Martin, SVOBODOVÁ Dana Terminologiae medicae IANUA 250 Kč
18. 10. 2014 Ledvina Biochemie pro studující medicíny I. a II. díl 350 Kč
18. 10. 2014 Bednář M. Lékařská mikrobiologie 350 Kč
18. 10. 2014 Wolfgang Dauber Feneisův obrazový slovník anatomie 450 Kč
17. 10. 2014 Povýšil, Šteiner Obecná patologie - nová, rozbalená 1100 Kč
17. 10. 2014 Kuba Holešovský Vypracované a doplněné otázky z patofyziologie, nepodtrhané, v tvrdých deskách, svázané kroužkovou kovovou vazbou 180 Kč
17. 10. 2014 Kuba Holešovský Vypracované a doplněné otázky z patologie, nepodtrhané, v tvrdých deskách, svázané kroužkovou kovovou vazbou, 3 svazky 350 Kč
17. 10. 2014 GRIM, Miloš Základy anatomie 5 - anatomie krajin těla 200 Kč
17. 10. 2014 Lenka Fialova Navody k praktickym cvicenim z lekarske biochemie 20 Kč
17. 10. 2014 Vaclav Seichert Maly anatomicky atlas 50 Kč
17. 10. 2014 Klener Interna 1+2 dil 500 Kč
17. 10. 2014 Kolektiv autorů Speciální patologie 1.díl (Patologie oběhového, krevního, mízního a dýchacího systému) 70 Kč
17. 10. 2014 Zdeněk Vacek Embryologie 350 Kč
17. 10. 2014 Václava Konrádová Funkční histologie 150 Kč
17. 10. 2014 Jan Vymětal a kol. Obecná psychoterapie 350 Kč
17. 10. 2014 Jan Vymětel Lékařská psychologie 350 Kč
17. 10. 2014 Eva Bubnová a kol Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie, praktická cvičení a semináře 130 Kč
17. 10. 2014 Jaroslav Julák Praktická cvičení a semináře z lékařské mikrobiologie 80 Kč
17. 10. 2014 Danuše Hiršová Chemické názvosloví 150 Kč
16. 10. 2014 Vejražka, Svobodová IANUA 200 Kč
16. 10. 2014 Jiří Štork et al. Dermatovenerologie (vytisknutá + svázaná z PDF, podtrhaná tužkou) 100 Kč
16. 10. 2014 Hrušková, Jaruška Semináře z lékařské chemie KOUPÍM 0 Kč
16. 10. 2014 PŘÍJMENÍ, Svobodova Terminologie medicae 200 Kč
16. 10. 2014 PŘÍJMENÍ, Cihak Anatomie 1 750 Kč
16. 10. 2014 Matous Zaklady lekarske chemie a biochemie 500 Kč
15. 10. 2014 Hiršová Danuše Chemické názvosloví 100 Kč
15. 10. 2014 zpracované, vytisklé a svázané otázky z patologie Obecná patologie, Speciální patologie 1, 2, nádory, infekce 300 Kč
15. 10. 2014 Grim, Druga ZÁKLADY ANATOMIE 1 300 Kč
15. 10. 2014 Otová Berta a kol. Lékařská biologie a genetika (I. díl)- nová 200 Kč
15. 10. 2014 Zitko Miroslav a kol. Praktikum z lékařské biofyziky 50 Kč
15. 10. 2014 Feneis Hainz Anatomický obrazový slovník 400 Kč
15. 10. 2014 Konrádová Václava Funkční histologie- bez přední obálky 400 Kč
15. 10. 2014 Petrovický Pavel a spol. Anatomie- I. obecné základy anatomie 100 Kč
15. 10. 2014 Povýšil Ctibor, Ivo Šteiner SPECIÁLNÍ PATOLOGIE 1000 Kč
15. 10. 2014 Čihák Radomír ANATOMIE 3 1000 Kč
15. 10. 2014 Stříteský Jan Patologie (stručně a jasně vysvětlená obecná i speciální patologie) 50 Kč
15. 10. 2014 Šedý Jiří Kompendium Stomatologie I 1500 Kč
15. 10. 2014 Čihák Radomír Anatomie 3 1000 Kč
15. 10. 2014 Netter Netterův anatomický atlas člověka 1700 Kč
15. 10. 2014 Netter Netterův anatomický atlas člověka 1700 Kč
15. 10. 2014 Martin Vejražka IANUA 350 Kč
15. 10. 2014 Bohuslav Ošťádal, Martin Vízek Patologicka fyziologie srdce a cev 120 Kč
15. 10. 2014 Ledvina Biochemie pro studující medicíny 350 Kč
15. 10. 2014 LEDVINA Biochemie pro studující medicíny I. + II. díl, část podtržena, pěkný stav 240 Kč
15. 10. 2014 Julák Úvod do lékařské bakteriologie - podtrhana + vypracované otázky z Mikrobiologie 140 Kč
15. 10. 2014 Bencko Hygiena + Epidemiologie skripta - jako nove (cena za obě) 80 Kč
15. 10. 2014 E. Svoboda Přehled středoškolské fyziky - ke Zk z biofyziky 150 Kč
15. 10. 2014 Lullmann Farmakologie a toxikologie (ofocené, 4 skripta, svázané) 400 Kč
15. 10. 2014 Grim, Druga CNS 250 Kč
15. 10. 2014 Nečas Patologická fyziologie 1,2,3 díl 650 Kč
15. 10. 2014 Sinělnikov atlas Anatomie Sinělnikov 200 Kč
14. 10. 2014 Dauber Wolfgang Feneisův obrazový slovník anatomie 580 Kč
14. 10. 2014 Kapras, Kohoutová KAPITOLY Z LÉKAŘSKÉ BIOLOGIE A GENETIKY (3.díl) - nová 150 Kč
14. 10. 2014 Otová, Berta a kolektiv LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE A GENETIKA (1.díl) - místy podtrhaná, vazba netknutá 120 Kč
14. 10. 2014 Javůrek Propedeutika fyzioterapie a rehabilitace 80 Kč
14. 10. 2014 Poděbradský, Poděbradská Fyzikální terapie Manuál a algoritmy 350 Kč
14. 10. 2014 Matouš Základy lékařské chemie a biochemie 500 Kč
14. 10. 2014 Murray et al. Harperova biochemie 800 Kč
14. 10. 2014 Konrádová et al. Funkční histologie 150 Kč
14. 10. 2014 Vacek Embryologie 120 Kč
14. 10. 2014 Hořejší, Bartůňková Základy imunologie - nepoužitá 150 Kč
14. 10. 2014 Grim, Druga Základy anatomie 5. anatomie krajin těla - podtrhaná zvýrazňovačem 250 Kč
14. 10. 2014 Bělohlávek et al. EKG a akutní kardiologii - nepoužitá, úplně nová 800 Kč
14. 10. 2014 Otová Lékařská biologie a genetika (I. díl) 80 Kč
14. 10. 2014 Otová et al. Základy biologie a genetiky, Vývoj a růst člověka 100 Kč
14. 10. 2014 Kohoutová Kapitoly z lékařské biologie a genetiky I. 30 Kč
14. 10. 2014 Soukupová Kapitoly z lékařské biologie a genetiky II. 20 Kč
14. 10. 2014 Kohoutová, Kapras Kapitoly z lékařské biologie a genetiky III. 100 Kč
14. 10. 2014 Petrovický Anatomie X. zrakové a sluchové orgány, orgány s vnitřní sekrecí 30 Kč
14. 10. 2014 Grim Anatomie V. dýchací ústrojí 20 Kč
14. 10. 2014 Petrovický Anatomie IX. Centrální nervový systém, Systémy drah - okopírovaná skripta - vhodná pro ty, kteří mají Čiháka a na CNS chtějí Petrovického 50 Kč
14. 10. 2014 Mikšová Kapitoly z ošetřovatelské péče 100 Kč
14. 10. 2014 VACEK, ZDENĚK Embryologie 300 Kč
14. 10. 2014 Malinský, Jiří, Václav Lichnovský Přehled embryologie člověka v obrazech - vytisk, A5 50 Kč
14. 10. 2014 Otová, Berta, et al. Lékařská biologie a genetika (I.díl) - nová 100 Kč
14. 10. 2014 Bohuslav Matouš et al. Zákady lékařské chemie a biochemie - ÚPLNĚ NOVÁ, NEPODTRHANÁ! 600 Kč
14. 10. 2014 PETROVICKÝ, Pavel, et al. NOVÁ!!! Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi II. Svazek, orgány a cévy 500 Kč
14. 10. 2014 GRIM, Miloš, Radislav Druga el al. Základy anatomie, 1.obecná anatomie a pohybový systém - vytisknutý, svázaný po kapitolách 50 Kč
14. 10. 2014 ČIHÁK, Radomír Anatomie I - vytisknuty, svazany po kapitolach, format A5 300 Kč
14. 10. 2014 Lenka Slezakova a kolektiv Osetrovatelstvi pro stredni zdravotnicke skoly I 100 Kč
14. 10. 2014 Zdenka Miksova; Marie Fronkova; Marie Zajickova Kapitoly osetrovatelske pece II 100 Kč
14. 10. 2014 Berta Otova; Romana Mihalova; Jiri Vymlatil Zaklady biologie a genetiky; Vyvoj a rust cloveka 100 Kč
14. 10. 2014 Ondrej Nanka; Miloslava Eliskova PREHLED ANATOMIE 400 Kč
14. 10. 2014 Hach, Jirsová, Těšík Histologie II (2010) 70 Kč
14. 10. 2014 Stříteský PATOLOGIE - okopírovaná, zvýrazněná, čísla otázek 50 Kč
14. 10. 2014 Perlík ZÁKLADY KLINICKÉ FARMAKOLOGIE - okopírovaná, kroužková vazba, nepodtrhaná 50 Kč
14. 10. 2014 Nekula, Heřman, Vomáčka RADIOLOGIE - okopírovaná, kroužková vazba, nezvýrazněná 50 Kč
14. 10. 2014 Otová a kol. LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE A GENETIKA (I.DÍL) -kroužková vazba, okopírovaná, zvýrazněná 50 Kč
14. 10. 2014 Ledvina, Stoklasová, Cerman BIOCHEMIE PRO STUDUJÍCÍ MEDICÍNY - I.díl - cca 20 stránek zvýrazněno, jinak jako nová 200 Kč
14. 10. 2014 Tesař SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ PRO STOMATOLOGY - okopírovaná, nepodtrhaná, kroužková vazba 50 Kč
14. 10. 2014 PATOLOGIE - zvýrazněná, čísla otázek 200 Kč
14. 10. 2014 FUNKČNÍ HISTOLOGIE - cca 10 stránek zvýrazněno, jinak jako nová 100 Kč
14. 10. 2014 Soukupová, Soukup KAPITOLY Z LÉKAŘSKÉ BIOLOGIE A GENETIKY “II - Jedná se o černobílou kopii knihy, která je vázaná kroužkovou vazbou. Cca 10 stránek zvýrazněno. 50 Kč
14. 10. 2014 Julák, Pavlík LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE PRO ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ - částečně zvýrazněná, dobrý stav 150 Kč
14. 10. 2014 POVÝŠIL, Ctibor, Šteiner Ivo et al., Galén, 2007 Speciální patologie 2., doplněné a přepracované vydání, jako NOVÁ 900 Kč
14. 10. 2014 GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie 300 Kč
14. 10. 2014 LINCOVÁ, Dagmar Základní a aplikovaná farmakologie 300 Kč
14. 10. 2014 Helga Fritsch, Wolfgang Kuehnel Color Atlas of Human Anatomy (Vol. 2) Internal Organs 700 Kč
14. 10. 2014 M.Ledvinka, A. Stoklasová, J. Cerman Biochemie pro studující medicíny I. a II. díl 200 Kč
14. 10. 2014 Lüllmann-Rauch Histologie 600 Kč
14. 10. 2014 Werner Platzer Color Atlas of Human Anatomy (Vol. 1) Locomotor System 700 Kč
14. 10. 2014 Petrovický Pavel, Brabec Jiří řezy mozkem 100 Kč
14. 10. 2014 ČIHÁK R. Anatomie I., II., III. pouze 3 knihy dohromady, cena dohodou. 0 Kč
14. 10. 2014 Sixtus hynie farmakologie v kostce 250 Kč
14. 10. 2014 Holeček, Milan Regulace metabolizmu cukrů, tuků, bílkovin a aminokyselin 500 Kč
14. 10. 2014 Jana Přívratská English in the medical profession 150 Kč
13. 10. 2014 Stejskalová Konzervační zubní lékařství 800 Kč
13. 10. 2014 Sobottův anatomický atlas (jako nový) 3000 Kč
13. 10. 2014 Ganong PŘEHLED LÉKAŘSKÉ FYZIOLOGIE, podtržena, obal lepeny 900 Kč
13. 10. 2014 Netter Netterův anatomický atlas člověka 1700 Kč
13. 10. 2014 Lüllmann–Rauch Renate Histologie, podtržena, obal trošku opotrebovaný 600 Kč
13. 10. 2014 Ledvina Biochemie pro studující medicíny I. a II. podtrženo zopár strán 300 Kč
13. 10. 2014 Matouš Základy lékařské chemie a biochemie 600 Kč
13. 10. 2014 Heinz Lullmann, Klaus Mohr, Lutz Hein Barevny atlas farmakologie, 5. vydani NOVA 400 Kč
13. 10. 2014 John R. Hampton EKG v praxi NOVA 200 Kč
13. 10. 2014 Matouš Biochemie, pár strán podtrhaných inak nová 500 Kč
13. 10. 2014 Ambler Zdeněk Základy neurologie - jako nová 550 Kč
13. 10. 2014 Zeman, Krška et al. Speciální chirurgie nová 2014 vydání 1200 Kč
13. 10. 2014 Silbernagl, Despopoulos atlas fyziologie 500 Kč
13. 10. 2014 LANGMEIER Miloš Základy lékařské fyziologie 400 Kč
13. 10. 2014 Lebl Preklinická pediatrie, 2.přepracované vydání 250 Kč
12. 10. 2014 Matouš Bohuslav Základy lékařské chemie a biochemie 600 Kč
12. 10. 2014 Bednar Mikrobiologie 400 Kč
12. 10. 2014 Petrovický, Pavel Anatomie 3 300 Kč
12. 10. 2014 Petrovický, Pavel Anatomie 2 300 Kč
12. 10. 2014 Sobottův atlas anatomie 2700 Kč
12. 10. 2014 Vít Petrů Dětská alergologie 300 Kč
12. 10. 2014 Jan Lebl Praktická pediatrie 200 Kč
12. 10. 2014 Ivan Novák Intenzivní péče v pediatrii - nová 450 Kč
12. 10. 2014 Rozsíval Pavel a kol. Oční lékařství- úplně nová, nepodtrhaná 950 Kč
12. 10. 2014 Ševčík Pavel, Černý Vladimír INTENZIVNÍ MEDICÍNA,druhé vydání (2003) – NOVÁ!! 800 Kč
12. 10. 2014 Klener Vnitřní lékařství, první vydání 1999 – Nepodtrhaná, jako nová 200 Kč
12. 10. 2014 Klener Vnitřní lékařství, druhé vydání 2001 – Nepodtrhaná, jako nová 400 Kč
12. 10. 2014 Klener Vnitřní lékařství, třetí vydání 2006 – Nepodtrhaná, jako nová 800 Kč
12. 10. 2014 Klener Propedeutika ve vnitřním lékařství,druhé vydání – Úplně nová !! 200 Kč
12. 10. 2014 Ambler Základy neurologie,šesté vydání – Úplně nová !! 300 Kč
12. 10. 2014 Stejskalová Jitka Konzervační zubní lékařství, první vydání 2003 – Nepodtrhaná, Super stav 200 Kč
12. 10. 2014 Jedlička Pavel, Keller Otakar Speciální neurologie, první vydání – NOVÁ 500 Kč
12. 10. 2014 Lincová Dagmar Základní a aplikovaná farmakologie, 1.vydání 2002 – Super stav,Nepodtrhaná 300 Kč
12. 10. 2014 Zeman Speciální chirurgie,vyd. Druhé – Nepodtrhaná,V perfektním stavu !! 500 Kč
12. 10. 2014 Nevšímalová Soňa Neurologie,první vydání – Super stav, Nepodtrhaná 200 Kč
12. 10. 2014 Citterbart Karel Gynekologie,první vydání – NOVÁ 200 Kč
12. 10. 2014 Aschermann Michael KARDIOLOGIE,2 svazky 1 a 2 díl – NOVÁ !! 3000 Kč
12. 10. 2014 Cetkovský Petr Intenzivní péče v hematologii – Úplně nová ! 500 Kč
12. 10. 2014 Seifert Bohumil atd. Všeobecné praktické lékařství vyd. 2013- Jako nová 600 Kč
12. 10. 2014 Kazda Kritické stavy - Jako nová 300 Kč
12. 10. 2014 PETROVICKÝ, Pavel Anatomie 3 450 Kč
12. 10. 2014 J. Mačák, J. Mačáková Patologie 250 Kč
12. 10. 2014 Trojan Stanislav Lekarska fyziologie, vybarvena 400 Kč
12. 10. 2014 Bednar Lekarska mikrobiologie 300 Kč
12. 10. 2014 Racek Jaroslav Klinicka biochemie 100 Kč
12. 10. 2014 Julak Jaroslav Praktika z mikrobiologie 100 Kč
12. 10. 2014 Brychtova Svetlana, Hlobilkova Alice Histopatologicky atlas 200 Kč
12. 10. 2014 Martinek Jindrich, Vacek Zdenek Histologicky atlas novy 200 Kč
12. 10. 2014 Petrovicky Pavel Anatomie III neuroanatomie 500 Kč
12. 10. 2014 Kapras Jan, Kohoutova Milada Kapitoly z lekarske biologie a genetiky I -III 3 knihy 100 Kč
12. 10. 2014 Hirsova Danuse Chemicke nazvoslovi 100 Kč
12. 10. 2014 Necas Emanuel Patofyziologie 3 knihy obecka+specka, vybarvene 600 Kč
12. 10. 2014 Sterzl Ivan Zaklady imunologie + kontrolni otazky 100 Kč
12. 10. 2014 Robert K.Murray Harperova biochemie 600 Kč
12. 10. 2014 Lincova Dagmar Zakladni a aplikovana farmakologie 1000 Kč
12. 10. 2014 Kondrádová, Václava a kol. Lékařská histologie I. - Cytologie a obecná histologie 80 Kč
12. 10. 2014 ŠPUNDA, Miloslav Zdravotnická informatika 100 Kč
12. 10. 2014 Přehled histologie člověka v obrazech 2. díl 100 Kč
12. 10. 2014 Přehled histologie člověka v obrazech 1. díl 100 Kč
12. 10. 2014 Netter´s anatomy coloring book 300 Kč
12. 10. 2014 JULÁK, Jaroslav Úvod do lékařské bakteriologie - NOVÁ 200 Kč
12. 10. 2014 KITTNAR, otomar Atlas fyziologických regulací 300 Kč
12. 10. 2014 PETROVICKÝ, Pavel Anatomie s topografickými a klinickými aplikacemi, III.svazek 700 Kč
12. 10. 2014 ZEMAN, Miroslav Chirurgická propedeutika 450 Kč
12. 10. 2014 MATOUŠ, Bohuslav Základy lékařské chemie a biochemie 700 Kč
12. 10. 2014 LINCOVÁ, Dagmar Základní a aplikovaná farmakologie 1200 Kč
12. 10. 2014 Čihák, Radomír Anatomie 3 - nová 1300 Kč
12. 10. 2014 Čihák, Radomír Anatomie 1 - jako nová 1000 Kč
12. 10. 2014 Julák, Jaroslav Úvod do lékařské bakteriologie 200 Kč
12. 10. 2014 Konrádová&Uhlík&Vajner, Funkční histologie, nová asi 3 stránky podrthané 200 Kč
12. 10. 2014 TUČEK, Milan Hygiena a epidemiologie 250 Kč
11. 10. 2014 Weberová, Blažena English medical reader 60 Kč
11. 10. 2014 Kotlas, Jaroslav Návody a úkoly k praktickým cvičením z lék.biologie a genetiky 50 Kč
11. 10. 2014 Jarkovská,Martínek, Hach, Jirsová Histologie I. + II. (skriptá - spolu) 90 Kč
11. 10. 2014 Malínsky, Jiří Olomoucke skripta - Přehled embryologie člověka v obrazech 120 Kč
11. 10. 2014 Mysliveček, Jaromír Základy neurověd (1. 87 strán zvýraznených) 350 Kč
11. 10. 2014 Pavel Petrovický Anatomie 2, 3, Řezy mozkem 900 Kč
11. 10. 2014 Langmann Lékařská embryologie 650 Kč
11. 10. 2014 Kapras, Kohoutová Kapitoly z lékařské biologie a genetiky 3 60 Kč
11. 10. 2014 Zdeněk Vacek Embryologie 200 Kč
11. 10. 2014 A. Sosna a kolektiv Základy ortopedie 250 Kč
11. 10. 2014 Bednář Lékařská mikrobiologie, nová 550 Kč
11. 10. 2014 E.Nečas a spol. Patologická fyziologie orgánových systémů II. 300 Kč
11. 10. 2014 E.Nečas a spol. Patologická fyziologie orgánových systémů I. 300 Kč
11. 10. 2014 Václav Seichert Little anatomical atlas 150 Kč
11. 10. 2014 Konrádová, Uhlík, Vajner Funkční histologie 150 Kč
11. 10. 2014 ČIHÁK, Radomír Anatomie 3 1200 Kč
11. 10. 2014 Povýšil Speciální patologie 900 Kč
11. 10. 2014 Povýšil Obecná patologie 600 Kč
11. 10. 2014 Bednář Lékařská mikrobiologie, nová 550 Kč
11. 10. 2014 Kittnar Lékařská fyziologie, nová 800 Kč
11. 10. 2014 Murray Harperova biochemie 400 Kč
11. 10. 2014 Junqueira Základy histologie 300 Kč
11. 10. 2014 Junqueira Základy histologie 300 Kč
11. 10. 2014 Martínek, Vacek Histologický atlas, nový 350 Kč
11. 10. 2014 Konrádová Funkční histologie 200 Kč
11. 10. 2014 MOORE K. L., PERSAUD T. V. N. Zrození člověka - embryologie s klinickým zaměřením 1000 Kč
11. 10. 2014 PETROVICKÝ Pavel Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi III. svazek - neuroanatomie, smysly, kůže 490 Kč
11. 10. 2014 Grim Základy anatomie 3 (částečně zvýrazněná) 150 Kč
11. 10. 2014 Základy anatomie krajiny těla (částečně zvýrazněná) 150 Kč
11. 10. 2014 PETROVICKÝ Pavel Anatomie 2 420 Kč
11. 10. 2014 PETROVICKÝ Pavel Anatomie 1 390 Kč
10. 10. 2014 Cita Stanislav English for nursing and paramedical professions 130 Kč
10. 10. 2014 Navrátil, Rosina Medicínská biofyzika 350 Kč
10. 10. 2014 Ledvina Biochemie pro studující medicíny 1. a 2. díl (vytištěné, svázané) 150 Kč
10. 10. 2014 Čihák Anatomie 3 900 Kč
10. 10. 2014 KOČÁREK E. Praktická cvičení z klinické cytogenetiky NOVÁ 80 Kč
10. 10. 2014 Dylevský Ivan Funkční Anatomie 600 Kč
10. 10. 2014 M. Grim, R. Druga Základy anatomie 1. Obecná anatomie a pohybový aparát 200 Kč
10. 10. 2014 Janda, Vladimír Svalové funkční testy 350 Kč
10. 10. 2014 Navrátil, Leoš Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory 300 Kč
10. 10. 2014 Jan ŠKRHA et al. Diabetologie (úplně nová, PC 1500) 1000 Kč
10. 10. 2014 Druga Grim Anatomie PNS (zvýrazněná) 150 Kč
10. 10. 2014 Druga Grim Anatomie CNS (zvýrazněná) 150 Kč
10. 10. 2014 Vacek Embryologie (podtrhaná) 150 Kč
10. 10. 2014 Lullman Rauch Histologie (zvýrazněná) 350 Kč
10. 10. 2014 Netterův atlas (nepužitý) 1400 Kč
9. 10. 2014 Kittnar a kol. Lékařská fyziologie - KOUPÍM (nepodtrhaná), cena dohodou 0 Kč
9. 10. 2014 GRIM, DRUGA Základy anatomie (1. Obecná anatomie a pohybový systém) 200 Kč
9. 10. 2014 Lincová, Farghali Základní a aplikovaná farmakologie (PC 1600,-Kč, jako nová, minimálně používaná) 1000 Kč
9. 10. 2014 Šterzl Základy imunologie pro zubní a všeobecné lékaře (jako nová!!) 200 Kč
9. 10. 2014 Kotlas Návod k praktickým cvičením z lékařské biologie a genetiky 50 Kč
9. 10. 2014 Mysliveček Základy neurověd, 2.vydání (používaná, horší desky, PC- 450,-Kč) 250 Kč
9. 10. 2014 Jelínková, Balík, Kubiš Vybrané kapitoly z patologické fyziologie (super stav, PC 390,- Kč) 200 Kč
9. 10. 2014 Nečas Patologická fyziologie orgánových systémů část II 250 Kč
9. 10. 2014 William F. Ganong Přehled lékařské fyziologie - ako nová 1150 Kč
9. 10. 2014 Robert K. Murray Harperova ilustrovaná biochemie (ako nová) to je to farebné vydanie z roku 2012 1000 Kč
9. 10. 2014 Strnadová Úvod do metodiky klinického hodnocení léčivých přípravků, 2007 100 Kč
9. 10. 2014 Slíva Farmakologie 100 Kč
9. 10. 2014 Silbernagl Atlas fyziologie člověka, šesté vydání, zcela přepracované a rozšířené 2004 450 Kč
9. 10. 2014 Robbins and Cotran Pathologic Basis od Disease, eighth edition 600 Kč
9. 10. 2014 Racek Klinická biochemie, 2006 300 Kč
9. 10. 2014 Pritchard Základy lékařské genetiky, 2007 200 Kč
9. 10. 2014 Porth Essentials of Pathophysiology, third edition 800 Kč
9. 10. 2014 Lüllmann- Atlas farmakologie, 1994 100 Kč
9. 10. 2014 Klaban Ilustrovaný mikrobiologický slovník, 2005 400 Kč
9. 10. 2014 Hrodek, Vavřinec Pediatrie, 2002 700 Kč
9. 10. 2014 Hořejší, Bartůňková Základy imunologie, 2009 150 Kč
9. 10. 2014 Guyton Textbook of Medical Physiology, ninth edition 400 Kč
9. 10. 2014 Druga Základy anatomie- 5. Anatomie krajin těla, 2008 150 Kč
9. 10. 2014 Fernandes Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch 250 Kč
9. 10. 2014 Burkitt Wheater´s Functional Histology (a text and colour atlas), third edition 300 Kč
9. 10. 2014 Ambler Základy neurologie, 2011 450 Kč
9. 10. 2014 Bednář Lékařská mikrobiologie, 1996 400 Kč
9. 10. 2014 Alberts Základy buněčné biologie, 1998 750 Kč
9. 10. 2014 Mysliveček Základy neurověd 450 Kč
9. 10. 2014 Pleclová a kol. Nemoci z povolání 100 Kč
9. 10. 2014 Petrovický Pavel Anatomie s topogafií a klinickými aplikacemi III.svazek 450 Kč
9. 10. 2014 PLATZER Werner Atlas topografické anatomie 300 Kč
9. 10. 2014 Zeman Miroslav a kolektiv Chirurgická propedeutika nepodtrhaná 450 Kč
9. 10. 2014 Bednář Mikrobiologie 300 Kč
9. 10. 2014 Terminologiae medicae IANUA 250 Kč
8. 10. 2014 Beneš a kol. Základy lékařské biofyziky 150 Kč
8. 10. 2014 Vejražka Terminologiae mediacae IANUA 250 Kč
8. 10. 2014 Miroslav Zeman a kol. Chirurgická propedeutika 450 Kč
8. 10. 2014 Martínek, Vacek Histologický atlas 300 Kč
8. 10. 2014 Čihák, druhé vydání Anatomie 3 1450 Kč
8. 10. 2014 Matouš Bohuslav Základy lékařské chemie a biochemie 700 Kč
8. 10. 2014 Mačák, Mačáková Patologie - ohnutý přední růžek, jinak nepoužíváná 200 Kč
8. 10. 2014 Martínek, J. Histologický atlas - NOVÝ, NEOTEVŘENÝ 350 Kč
8. 10. 2014 Konrádová, V. Funkční histologie 170 Kč
8. 10. 2014 V. Konrádová, (et al.) Funkční histologie 80 Kč
8. 10. 2014 M. Šamánková et al. Základy ošetřovatelství pro studující lékařských fakult 1. a 2. díl 100 Kč
8. 10. 2014 P. Petrovický Řezy mozkem + Kolaterální řečiště u člověka 80 Kč
8. 10. 2014 Milan Tucek Hygiena a epidemiologie 220 Kč
8. 10. 2014 Anatomie 3 1400 Kč
8. 10. 2014 Čihák Anatomie 2 1200 Kč
8. 10. 2014 Čihák Anatomie 1 1200 Kč
8. 10. 2014 Ošťádal Patologická fyziologie srdce a cév 100 Kč
8. 10. 2014 Murray Harperova biochemie 600 Kč
8. 10. 2014 Jeremy P.T. Ward Základy fyziologie (16.vydání) 250 Kč
8. 10. 2014 Nečas Patologická fyziologie orgánových systémů, Část II 250 Kč
8. 10. 2014 Nečas Patologická fyziologie orgánových systémů, Část I 250 Kč
8. 10. 2014 Nečas Obecná patologická fyziologie 250 Kč
8. 10. 2014 Persaud Zrození člověka 1000 Kč
8. 10. 2014 Mareš Vývojová biologie pro mediky 80 Kč
8. 10. 2014 Vacek Embryologie 250 Kč
8. 10. 2014 Vajner Otázky k opakování z embryologie člověka 80 Kč
8. 10. 2014 Kočárek Molekulární biologie v medicíně 400 Kč
8. 10. 2014 Grim Základy anatomie 3. Trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém 300 Kč
8. 10. 2014 ZITKO Praktikum z lékařské biofyziky 50 Kč
8. 10. 2014 Navrátil, Grada Medicínská biofyzika úplně nová 450 Kč
8. 10. 2014 Navrátil, Grada Medicínská biofyzika úplně nová 450 Kč
8. 10. 2014 Lullmann- Rauch , Grada Histologie 800 Kč
8. 10. 2014 Matouš Bohuslav Lékařská biochemie-černobíle vytisknutá 370 Kč
8. 10. 2014 Matouš B. Základy lékařské chemie a biochemie 500 Kč
8. 10. 2014 Kittnar O. Lékařská Fyziologie 600 Kč
8. 10. 2014 Kumar, Abbas Robbins basic pathology - 9th edition - NEW 1700 Kč
8. 10. 2014 Frank H. Netter Netterův anatomický atlas člověka 1800 Kč
7. 10. 2014 Bohuslav Matouš Základy lékařské chemie a biochemie 500 Kč
7. 10. 2014 Hach, Jirsová, Těšík Histologie II. 60 Kč
7. 10. 2014 Jarkovská Daniela, Martínek Jindřich Histologie I. 40 Kč
7. 10. 2014 Jirkovská Marie Testové otázky z histologie a embryologie 70 Kč
7. 10. 2014 Beneš Jiří Základy lékařské biofyziky 120 Kč
7. 10. 2014 Terminologie medicae IANUA 250 Kč
7. 10. 2014 Thomas W. Sadler Langmanova lékařská embryologie - okopírovaná bez dvou nepodstatných kapitol 200 Kč
7. 10. 2014 Bílý plášť na pitvy vel. M resp asi 38-40 50 Kč
7. 10. 2014 Svobodová, Vejražka Terminologiae medicae IANUA 250 Kč
7. 10. 2014 Čihák Radomír Anatomie I+II+III -1. vydání, barevně vytištená, svázaná, podtrhaná 1500 Kč
7. 10. 2014 Muntau Pediatrie (Grada, 1. vyd., 2009) /výborný stav, nepodtrhaná/ 400 Kč
7. 10. 2014 Nevšímalová, Růžička, Tichý (et al.) Neurologie (Galén, 1. vyd., 2002) /výborný stav, nopodtrhaná/ 400 Kč
7. 10. 2014 Vejražka Terminologiea medicae IANUA 200 Kč
7. 10. 2014 Zdeněk Vacík Embryologie 180 Kč
7. 10. 2014 Pavel Petrovický Anatomie s klin. a top. aplikacemi I. 400 Kč
7. 10. 2014 Rastislav Druga, Miloš Grim, Petr Dubový Anatomie centrálního nervového systému- nová 250 Kč
7. 10. 2014 Robert K.Murray Harperova Biochemie 400 Kč
7. 10. 2014 Václav Hořejší, Jiřina Bartůňková Základy imunologie 100 Kč
7. 10. 2014 Stefan Silbernagl, Florian Lang Atlas patofyziologie 400 Kč
7. 10. 2014 William F. Ganong Přehled lékařské fyziologie 450 Kč
7. 10. 2014 Pazdera, Marek Neodkladné situace ve stomatologii 80 Kč
7. 10. 2014 Platzer, Werner Atlas topografické anatomie 200 Kč
7. 10. 2014 Rosina Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů 100 Kč
7. 10. 2014 Soukupová, Soukup Kapitoly z lékařské biologie a genetiky II. 50 Kč
7. 10. 2014 Vejražka, Svobodová Terminologiae medicae IANUA 150 Kč
7. 10. 2014 Beneš Jiří, Stránský, Vítek Základy lékařské biofyziky 100 Kč
7. 10. 2014 GRIM, DRUGA Základy anatomie - 1 200 Kč
7. 10. 2014 Lullman- Rauch Histologie 600 Kč
7. 10. 2014 Druga, Grim Centrální nervový systém 200 Kč
7. 10. 2014 Zítko a spol. Praktikum z biofyziky 50 Kč
7. 10. 2014 Svobodová, Vejražka IANUA 120 Kč
7. 10. 2014 Radomír Čihák Anatomie 1 1200 Kč
7. 10. 2014 Cihak Anatomie 1 1100 Kč
7. 10. 2014 M. Bednář a spol. Lékařská mikrobiologie 300 Kč
6. 10. 2014 Ledvina M. Biochemie pro studující medicíny I.+II.díl 340 Kč
6. 10. 2014 Sadler Langmanova lékařská embryologie 650 Kč
6. 10. 2014 Kotlas a kol. Návody a úkoly k praktickým cvičením z lék. biologie a genetiky (nová) 70 Kč
6. 10. 2014 Zdenka Strnadová AIMING TO ADVANCE (+3 CD)-kurs obecně odborné angličtiny 250 Kč
6. 10. 2014 vypracované a vytisknuté protokoly na fyziologii (oba semestry) 250 Kč
6. 10. 2014 Čihák Anatomie 3, NOVÁ 1200 Kč
6. 10. 2014 vypracované otázky lék. biochemie (ústav na děkanátu), vypracované protokoly, vytisklé materiály k protokolům, vzorce, vytisknuté přednášky a další jiné materiály k biochemii 250 Kč
6. 10. 2014 vypracované otázky patobiochemie 3 - dědičné metabolické poruchy - ručně psané plus vytisklé 150 Kč
6. 10. 2014 vypracované otázky genetika - ručně psané, vytisklé nezbytné části skript 100 Kč
6. 10. 2014 Konrádová Václava Funkční histologie 100 Kč
6. 10. 2014 NAVRÁTIL, Leoš, Rosina Jozef a kolektiv Medicínská biofyzika 400 Kč
6. 10. 2014 Netter, Frank, H. Anatomický atlas člověka - vytisklý 2 stránky na stránku 600 Kč
6. 10. 2014 Grim, M., Druga, R. et al. Základy anatomie 1 - obecná anatomie a pohybový systém 250 Kč
6. 10. 2014 Vajner, L., Uhlík, J., Konrádová, V. Lékařská histologie 1 - Cytologie a obecná histologie 150 Kč
6. 10. 2014 Praktika z fyziky(okopirovane) + vypracované otázky z biofyziky 50 Kč
6. 10. 2014 Konrádová, Vajner, Hach, Jirsová, Těšík Lékařská histologie I. + Histologie II. (nové) 150 Kč
6. 10. 2014 Mysliveček, Jaromír Základy neurověd 350 Kč
6. 10. 2014 Strnadová, Zdenka Aming to advance včetně třech audio CD 250 Kč
6. 10. 2014 Čihák Radomír Anatomie 1-třetí, upravené a doplnené vydání. NOVÁ!! 1200 Kč
6. 10. 2014 Jirka Mačák, Jana Mačáková Patologie (trochu pokreslená na začátku) 300 Kč
6. 10. 2014 Jan Stříteský Patologie 250 Kč
6. 10. 2014 Nečas, Emanuel a spol. Patologická fyziologie orgánových systémů 1 250 Kč
6. 10. 2014 TROJAN, Stanislav Lékařská fyziologie 400 Kč
6. 10. 2014 NAVRÁTIL, Leoš Lékařská biofyzika 100 Kč
6. 10. 2014 MATOUŠ, Bohuslav (et al.) Základy lékařské chemie a biochemie 600 Kč
6. 10. 2014 Jiří Kolář a kolektiv Kardiologie Intenzivní péče pro sestry a studenty medicíny 1. a 2. díl 200 Kč
6. 10. 2014 Sabine Jeck-Thole, Ingrid Hallbaum, Ina Pichlmayr Anesteziologie Praktická příručka 200 Kč
6. 10. 2014 Ondřej Naňka, Miloslava Elišková Přehled anatomie, druhé doplněné a přepracované vydání 500 Kč
6. 10. 2014 Reinhard Larsen Anestezie 7. přepracované a rozšířené vydání 1500 Kč
6. 10. 2014 Čihák, Radomír Anatomie 3 1000 Kč
6. 10. 2014 Čihák, Radomír Anatomie 2 1100 Kč
6. 10. 2014 Čihák, Radomír Anatomie 1 850 Kč
6. 10. 2014 Grim, Miloš; Druga, Rastislav Základy anatomie 5. 300 Kč
6. 10. 2014 Grim, Miloš; Druga, Rastislav Základy anatomie 3. 250 Kč
6. 10. 2014 Druga, Rastislav; Grim, Miloš Anatomie periferního nervového systému, smyslových orgánů a kůže 220 Kč
6. 10. 2014 Druga, Rastislav; Grim, Miloš Anatomie centrálního nervového systému- nová 280 Kč
6. 10. 2014 Slaba, Strnadova Professional English 1 100 Kč
6. 10. 2014 Grim, Miloš; Druga, Rastislav Základy anatomie 1. 150 Kč
6. 10. 2014 Platzer, Werner Atlas topografické anatomie- nový 450 Kč
6. 10. 2014 Thomas W. Sadler Langmanova lékařská embryologie (10. vyd.) 800 Kč
6. 10. 2014 Vejrazka, Svobodova Terminologiae medicae IANUA 250 Kč
6. 10. 2014 Petrovický, Pavel Řezy mozkem 100 Kč
6. 10. 2014 Petrovický, Pavel ANATOMIE II. 500 Kč
6. 10. 2014 Druga, Grim, Dubový Anatomie centrálního nervového systému 250 Kč
6. 10. 2014 Svobodová, Vejražka IANUA - Terminologiae medicae 250 Kč
6. 10. 2014 Jiří Beneš Základy lékařské biofyziky 150 Kč
6. 10. 2014 Petrovický, Pavel ANATOMIE I. 400 Kč
6. 10. 2014 Vejražka, Svobodová Latina IANUA 200 Kč
6. 10. 2014 Malínský, Lichnovský Přehled embryologie člověka v obrazech 150 Kč
6. 10. 2014 Felix, Přivřel Příprava ke zkoušce z vnitřního lékařství (bez poznámek) 170 Kč
6. 10. 2014 Grim,Druga Anatomie centrálního nervového systému (nová) 390 Kč
6. 10. 2014 Přívratská Angličtina pro lékařské fakulty 140 Kč
6. 10. 2014 Jan Lebl, Kamil Provazník Preklinická pediatrie (nová) 490 Kč
6. 10. 2014 Propedeutika vnitřního lékařství, nové,přepracované vydání, doplněné testy (bez poznámek) 250 Kč
6. 10. 2014 Murray Harperova biochemie 450 Kč
6. 10. 2014 Trojan Fyziologie 400 Kč
6. 10. 2014 Julak Praktická cvičení a semináře z lék. mikrobiologie 100 Kč
6. 10. 2014 Matouš Základy lék. chemie a biochemie 550 Kč
6. 10. 2014 Junqueira Základy histologie 400 Kč
6. 10. 2014 Martínek, Vacek Histologický atlas 350 Kč
6. 10. 2014 Svobodová, Vejražka Prodám- Latina IANUA + různé materiály... 250,- 250 Kč
6. 10. 2014 Konrádová Histologie 100 Kč
6. 10. 2014 Vacek Embryologie 200 Kč
5. 10. 2014 Ganong (H&H) Přehled lékařské fyziologie 650 Kč
5. 10. 2014 Nečas Obecná patologická fyziologie 180 Kč
5. 10. 2014 Sliva, Votava Farmakologie 200 Kč
5. 10. 2014 SLÍVA Jiří, Martin Votava Farmakologie - VYTISKNUTÁ, NEPODTRHANÁ 150 Kč
5. 10. 2014 LEDVINA Miroslav, Alena Stoklasová, Jaroslav Cerman - VYTISKNUTÁ, NEPODTRHANÁ Biochemie pro studující medicíny 150 Kč
5. 10. 2014 ŠTERZL Ivan et al. Základy imunologie - NOVÁ! 200 Kč
5. 10. 2014 HOŘEJŠÍ Václav, Jiřina Bartůňková Základy imunologie - NOVÁ! 200 Kč
5. 10. 2014 BEDNÁŘ Marek et al. Lékařská mikrobiologie - NOVÁ! 500 Kč
5. 10. 2014 Murray, Robert. K,... Harperova biochemie 550 Kč
5. 10. 2014 Beneš, Rakovič, Vítek, Arnoštová, Kotlas modelové otázky k přijímacím zkouškám na 1.LF UK, biologie, fyzika, chemie 250 Kč
5. 10. 2014 Ivo Bárta, Zdeňka Polívková, Martina Langová Sbírka příkladů z genetiky 50 Kč
5. 10. 2014 KOHOUTOVÁ, Milada, KAPRAS, Jan Kapitoly z lékařské biologie a genetiky III. 100 Kč
5. 10. 2014 SOUKUPOVÁ, Milena, SOUKUP, František Kapitoly z lékařské biologie a genetiky II. 100 Kč
5. 10. 2014 Ledvina Biochemie I, II (relatívne nová) 400 Kč
5. 10. 2014 Zaher Aiman Pathology Made Ridiculously Simple (obsahuje CD s histopatologickými preparátmi) 800 Kč
5. 10. 2014 Julák Úvod do lékařské bakteriologie (nová) 200 Kč
5. 10. 2014 Mourek Jindřich Fyziologie - Učebnice pro studenty zdravotnických oborů (nová) 200 Kč
5. 10. 2014 GRIM, Druga et al. Základy anatomie (1. Obecná anatomie a pohybový systém) 250 Kč
5. 10. 2014 KITTNAR Atlas fyziologických regulací 250 Kč
5. 10. 2014 KITTNAR Fyziologie vylučovací soustavy 100 Kč
5. 10. 2014 Vypracované otázky z obecné histologie (zviazané, s obrázkami) 100 Kč
5. 10. 2014 Julák, Jaroslav úvod do lékařské bakteriologie, podtrhaná 150 Kč
5. 10. 2014 Brychtová,Hlobilková Histopatologický atlas + CD nová 180 Kč
5. 10. 2014 Bencko Vladimir Hygiena a epidemiologie (pro obor zubní lek) 140 Kč
5. 10. 2014 Povýšil Ctibor a kol.autorů Speciální patologie, 3.dílná skripta 200 Kč
5. 10. 2014 Vymětal Jiří Lékařská psychologie nová 200 Kč
5. 10. 2014 Matouš Základy lék.chemie a biochemie , kvalitně podtrhaná 500 Kč
5. 10. 2014 MARTÍNEK, VACEK HISTOLOGICKÝ ATLAS 300 Kč
5. 10. 2014 1-KONRÁDOVÁ,Uhlík, Vajner....2-Hach, Tešík, Jirsová HISTOLOGIE 1,2 240 Kč
5. 10. 2014 VEJRAŽKA, SVOBODOVA Terminologie IANUA 250 Kč
5. 10. 2014 Petrovický Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi 3. svazek, nepodtrhaná 500 Kč
5. 10. 2014 FENEIS Heinz Anatomicky obrázkový slovnik 500 Kč
5. 10. 2014 Beneš Základy lékařské biofyziky, podtrhaná 100 Kč
5. 10. 2014 Mysliveček Jaroslav, Trojan Stanislav Fyziologie do kapsy 120 Kč
5. 10. 2014 Ulrich Robert Fölsch, Kurt Kochsiek, R.F. Schmidt Patologická fyziologie 1000 Kč
5. 10. 2014 Miroslav VOTAVA Lékarska mikrobiologie obecná-tisknuta+zviazana,nepodtrhana,uplne cista 300 Kč
5. 10. 2014 Modelové otázky k přijímacím zkouškám - fyzika, chemie, biologie 150 Kč
5. 10. 2014 Grim, Druga Základy anatomie 1.Obecná anatomie a pohybový systém 200 Kč
5. 10. 2014 Beneš,Stránský,Vítek Základy lekarske biofyziky 100 Kč
5. 10. 2014 kolektiv autorů Bakalářské studium - modelové otázky k přijímacím zkouškám 80 Kč
5. 10. 2014 Vypracované otázky z fyziologie 100 Kč
5. 10. 2014 Soukupová, Soukup Kapitoly z lekarske biologie a genetiky 2.-tisknute,nove,nepodtrhane 70 Kč
5. 10. 2014 Kapras, Kohoutova, Otova Kapitoly z lekarske biologie a genetiky 1.-tisknute,nove,nepodtrhane 70 Kč
5. 10. 2014 Vypracované otázky z biochemie-tisknute,nepodtrhane 75 Kč
5. 10. 2014 Vypracované otázky z genetiky-tisknute,nepodtrhane 75 Kč
5. 10. 2014 Jaroslav Kotlas a kol. Návody a úkoly k praktickým cvičením z lékarské biologie a genetiky 50 Kč
5. 10. 2014 Miroslav Zitko a kol. Praktikum z lékarské biofyziky 50 Kč
5. 10. 2014 Grim,Druga Základy anatomie 3.-trav.,dych.,mocopohl. a endokrin.sys 100 Kč
5. 10. 2014 Bubnová, Eva et. al. Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie - praktická cvičení a semináře 150 Kč
5. 10. 2014 TROJAN Stanislav a kol. Kontrolní otázky z fyziologie 100 Kč
5. 10. 2014 Zitko, Miroslav a kol., Triton, 2003 Praktikum z lékařské biofyziky 80 Kč
5. 10. 2014 Ledvina, Miroslav, Stoklasován Alena, Cerman Jaroslav, Karolinum, 2006 Biochemie pro studující medicíny I. díl a II. díl 200 Kč
5. 10. 2014 Histologie( janquera)- 300, Histologicky atlas (Martínek)- 250, Anatomie CNS ( Grim) - 200 300 Kč
5. 10. 2014 Praktikum z lekarske biofyziky 45 Kč
5. 10. 2014 Beneš, Jiří, Stránský Pravoslav, Vítek František, Karolinum, 2005, Základy lékařské biofyziky 100 Kč
5. 10. 2014 Vacek Embryologie 250 Kč
5. 10. 2014 J.Beneš Základy lékařské biofyziky+praktika knížka 150 Kč
5. 10. 2014 Čihák Anatomie 3 1000 Kč
5. 10. 2014 Pelouch et al. - 2. LF Doplňky k biochemii I, II, III 150 Kč
5. 10. 2014 Petrovický, Pavel et Brabec, Jiří Řezy mozkem 60 Kč
5. 10. 2014 DAUBER, Wolfgang Feneisův obrazový slovník anatomie - NOVÁ 550 Kč
5. 10. 2014 Matouš, Bohuslav Základy lékařské chemie a biochmie 500 Kč
5. 10. 2014 Murray, Robert K. Harperova ilustrovaná biochemie 750 Kč
5. 10. 2014 Folsch, U.R. Patologická fyziologie 700 Kč
5. 10. 2014 Paulsen, Douglas F. Histologie a buněčná biologie 100 Kč
5. 10. 2014 Matouš Základy lékařské chemie a biochemie - horší stav, hodně podtrhaná 390 Kč
5. 10. 2014 Ledvina Biochemie pro studující medicíny I. a II. částečně podtrhané, dobrý stav 350 Kč
5. 10. 2014 Nečas, Emanuel et al. Patologická fyziologie orgánových systemú I. a II. 300 Kč
5. 10. 2014 Nečas, Emanuel et al. Obecná patologická fyziologie 150 Kč
5. 10. 2014 Trojan Kontrolní otázky z fyziologie 70 Kč
5. 10. 2014 Trojan Lékařská fyziologie hojně používaná, podtrhaná 390 Kč
5. 10. 2014 Vejražka, Svobodová Terminologiae medicae IANUA 150 Kč
5. 10. 2014 Vajner, Uhlík, Konrádová Lékařská histologie I. - Cytologie a obecná histologie 100 Kč
5. 10. 2014 Zdeněk Vacek Embryologie 130 Kč
5. 10. 2014 Ledvina, Miroslav Biochemie pro studující medicíny I, II 150 Kč
5. 10. 2014 Miroslav Zitko a kol. Praktikum z lékařské biofyziky 50 Kč
5. 10. 2014 Pavel Petrovický Anatomie s topografii a klinickými aplikacemi /// 400 Kč
5. 10. 2014 Miloš Grim, Rastislav Druga et al. Základy anatomie 3. trávicí, dýchací,... 300 Kč
5. 10. 2014 Jiří Beneš a kolektiv Základy lékařské biofyziky 150 Kč
5. 10. 2014 NAVRÁTIL, Leoš, Rosina, J. Medicínská biofyzika 400 Kč
5. 10. 2014 Histologie - Jarkovská , Martínek 50 Kč
5. 10. 2014 Cytologie a obecná histologie - Konrádová, 80 Kč
5. 10. 2014 Skripta - histologie - Hach , Jirsová 80 Kč
5. 10. 2014 Beneš Základy lekárskej biofyziky 150 Kč
5. 10. 2014 Martinek , Vacek Histologický atlas 350 Kč
5. 10. 2014 Rastislav Druga, Milos Grim , Petr Dubový Anatomie centralného nervového systemu 300 Kč
5. 10. 2014 LEJSEK, Jan a kolektiv První pomoc 200 Kč
5. 10. 2014 MARTÍNEK, J.; Vacek Z. Histologický atlas 350 Kč
5. 10. 2014 PAULSEN, Douglas F. Histologie a buněčná biologie 300 Kč
5. 10. 2014 Ivan Damjanov Pathology secrets (3rd edition) Perfektní ke zkousce z patologie,doporučováno dr.Honsovou 800 Kč
5. 10. 2014 Streblová Eva Souhrnné texty z chemie I a II 200 Kč
5. 10. 2014 Jarkovská, Martínek, Hach, Jirsová, Těšík Histologie skripta I a II 200 Kč
5. 10. 2014 Pavel Petrovicky a spol Anatomie VI. Mocopohlavni ustroji 10 Kč
5. 10. 2014 ZITKO Praktikum z lékařské biofyziky 50 Kč
5. 10. 2014 KONRÁDOVÁ Funkční histologie (rozpadnutá väzba, použiteľná) 70 Kč
5. 10. 2014 Vejražka Terminologiae mediacae IANUA, někde poznámky tužkou 250 Kč
5. 10. 2014 Langman Embryologie 650 Kč
5. 10. 2014 Vejražka, Svobodová Terminologiae medicae IANUA 200 Kč
5. 10. 2014 Lulman Histologie 650 Kč
5. 10. 2014 Murray,Robert et al. Harperova biochemie-hojně užívaná 500 Kč
5. 10. 2014 Lincova,Fargali Základní a aplikovana farmakologie-jako nová 500 Kč
5. 10. 2014 Vacek,Zdeněk Embryologie pro pediatry 100 Kč
5. 10. 2014 Trojan, Stanislav Lékařská Fyziologie 300 Kč
5. 10. 2014 Vejrazka,Svobodová Terminologiae medicae IANUA 100 Kč
5. 10. 2014 Grim,Miloš, Druga,Rostislav Základy anatomie-sešity 1+5 200 Kč
5. 10. 2014 Raboch, Jiří, Zvolsky, Petr Psychiatrie-jako nová 500 Kč
5. 10. 2014 Povýšil, Ctibor,Šteiner, Ivo Speciální patologie-jako nová 500 Kč
5. 10. 2014 Yokochi Anatomický altas člověka - NOVÝ 1500 Kč
5. 10. 2014 Stanislav Rosypal a kol. Nový přehled biologie 650 Kč
5. 10. 2014 Pavel Michálek, Michael Stern, Petr Štádler, et al. ANESTEZIE A POOPERAČNÍ PÉČE V CÉVNÍ CHIRURGII - NOVÁ 700 Kč
5. 10. 2014 Klener a spol. Interna 1.-3. díl skripta 250 Kč
4. 10. 2014 Vejražka, Svobodová Terminologiae medicae IANUA 250 Kč
4. 10. 2014 Pavel Petrovický Anatomie I 400 Kč
4. 10. 2014 Streblová Souhrnné texty z chemie I + II 200 Kč
4. 10. 2014 Streblová Souhrnné texty z chemie I + II 200 Kč
4. 10. 2014 SVOBODOVÁ Terminologiae medicae IANUA 250 Kč
4. 10. 2014 Testové otázky z histologie a embryologie (kroužková vazba) 150 Kč
4. 10. 2014 BENEŠ Základy lékařské biofyziky 150 Kč
4. 10. 2014 Přehled středoškolské fyziky 300 Kč
4. 10. 2014 MATOUŠ, Bohuslav Základy lékařské chemie a biochemie 550 Kč
4. 10. 2014 PETROVICKÝ Pavel Anatomie I - pohybové ústrojí 450 Kč
4. 10. 2014 Lincová, Farghali Základní a aplikovaná farmakologie, NOVÁ! 1100 Kč
4. 10. 2014 Petrovický Řezy mozkem 120 Kč
4. 10. 2014 Špunda Zdravotnická informatika - okopírovaná, svázaná 100 Kč
4. 10. 2014 Terminologiae medicae,IANUA 150 Kč
4. 10. 2014 R. Vytejčková a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I (NOVÁ) 250 Kč
4. 10. 2014 R. Vytejčková a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I (NOVÁ) 250 Kč
4. 10. 2014 P. Hach, Z. Jirsová, I. Těšík HISTOLOGIE II skripta 80 Kč
4. 10. 2014 D. Jarkovská, J. Martínek HISTOLOGIE I skripta 80 Kč
4. 10. 2014 Z. Vacek EMBRYOLOGIE (nová, nepoužívaná) 400 Kč
4. 10. 2014 Druga, Grim, Smetana Anatomie periferního nervového systému, smyslových orgánu a kuže 180 Kč
4. 10. 2014 Grim, Druga Základy anatomie 1.Obecná anatomie a pohybový systém 350 Kč
4. 10. 2014 Grada Medicínksá biofyzika úplně nová 500 Kč
4. 10. 2014 Beneš Základy lékařské biofyziky (tisk + vazba) 140 Kč
4. 10. 2014 Pritchard) - galen Základy lékařské genetiky ( Pritchard) 250 Kč
4. 10. 2014 Kittnar Fyziologie 750 Kč
4. 10. 2014 Vacek Emryologie 100 Kč
4. 10. 2014 Vejražka, Svobodová Terminologiae medicae IANUA 200 Kč
4. 10. 2014 Vejražka, Svobodová Terminologiae medicae IANUA 200 Kč
4. 10. 2014 Hiršová D. Chemické názvoslovi 50 Kč
4. 10. 2014 Hach, Jirsová, Tešík Histologie II 120 Kč
4. 10. 2014 Konrádová Histologie 250 Kč
4. 10. 2014 B. Matouš Základny lékařské chemie a biochemie 700 Kč
4. 10. 2014 Konrádová Funkční histologie - NOVÁ 250 Kč
4. 10. 2014 Beneš a kolektiv Základy lékařské biofyziky - jako NOVÁ 170 Kč
4. 10. 2014 Renate Lüllmann Rauc Histologie - NOVÁ 760 Kč
3. 10. 2014 mourek fyziologie 200 Kč
3. 10. 2014 silbernagl atlas fyziologie cloveka 500 Kč
3. 10. 2014 zitko praktikum z lekarske biofyziky 50 Kč
3. 10. 2014 navratil, rosina a kolektiv medicinska biofyzika 300 Kč
3. 10. 2014 jiri benes zaklady lekarske biofyziky 150 Kč
3. 10. 2014 Murray Harperova biochemie 500 Kč
3. 10. 2014 Vlastní tvorba Materiály na anatomii 90 Kč
3. 10. 2014 Mačák, Mačáková, Dvořáčková Patologie 2., doplněné vydání, NOVÁ 300 Kč
3. 10. 2014 TROJAN Lékařská fyziologie 400 Kč
3. 10. 2014 Malínský, Lichnovský Olomoucká skripta - Přehled embryologie člověka v obrazech 100 Kč
3. 10. 2014 Marie Jirkovská Histologická technika 50 Kč
3. 10. 2014 Druga, Grim, Smetana Anatomie PNS, smyslových orgánů a kůže 200 Kč
3. 10. 2014 Beneš Základy lékařské biofyziky 70 Kč
3. 10. 2014 Petrovický Rezy mozkem - uplne nové 120 Kč
3. 10. 2014 Grim, Druga Anatomie CNS - podtrhaná 150 Kč
3. 10. 2014 Grim, Druga Anatomie PNS - podtrhaná 150 Kč
3. 10. 2014 Grim, Druga Anatomie krajin tela - podtrhaná 150 Kč
3. 10. 2014 Martínek, Vacek Histologický atlas 300 Kč
3. 10. 2014 Kittnar Lékařská fyziologie (vytisknutá, svázaná, podtrhaná tužkou) 550 Kč
3. 10. 2014 Nečas a spol. Obecná patologická fyziologie 200 Kč
3. 10. 2014 Ledvina, Stoklasová, Cerman Biochemie pro studující medicíny, oba díly 100 Kč
3. 10. 2014 Rozsíval Oční lékařství 900 Kč
3. 10. 2014 Mačák Patologie 200 Kč
3. 10. 2014 Eduard Kočárek Genetika 280 Kč
3. 10. 2014 Vokurka Patofyziologie pro nelékařské směry 180 Kč
3. 10. 2014 Herget, Brožek, Vízek Poznámky k přednáškám z fyziologie 50 Kč
3. 10. 2014 Slíva Farmakologie 280 Kč
3. 10. 2014 Chrobák Propedeutika vnitřního lékařství 180 Kč
3. 10. 2014 Dylevský Funkční anatomie 690 Kč
3. 10. 2014 Silbernagl Atlas fyziologie člověka 400 Kč
3. 10. 2014 Kotlas a kol. Návody a úkoly k praktickým cvičením z lékařské biologie 80 Kč
3. 10. 2014 Hořejší, Bartůňková Základy imunologie 200 Kč
3. 10. 2014 Pritchard Základy lékařské genetiky 200 Kč
3. 10. 2014 Murray Harperova biochemie 550 Kč
3. 10. 2014 Vejražka Terminologiae mediacae IANUA 150 Kč
3. 10. 2014 Beneš a spol. ZÁKLADY LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY 150 Kč
3. 10. 2014 PETROVICKÝ Pavel Anatomie I - pohybové ústrojí 450 Kč
3. 10. 2014 Mysliveček KOUPÍM!!! Základy neurověd 300 Kč
3. 10. 2014 KAPRAS, J.; KOHOUTOVÁ, M. Kapitoly z lék. biologie a genetiky III. 50 Kč
3. 10. 2014 kolektiv autorů Speciální patologie 1.+2. díl 80 Kč
3. 10. 2014 Zeman Chirurgická propedeutika 390 Kč
3. 10. 2014 MAZÁNEK Jiří Nádory orofaciální oblasti 200 Kč
3. 10. 2014 Sixtus Hynie Kontrolní otázky z FARMAKOLOGIE 50 Kč
3. 10. 2014 BUBNOVÁ, Budešínská, Stříbrná / Jar.Kotlas 2 knihy - Praktická cvičení z lékařské chemie + Návody a úkoly k prakt.cvičením z lék.biologie a genetiky 150 Kč
3. 10. 2014 Zitko Miroslav a kol. Praktikum z lékařské biofyziky 60 Kč
2. 10. 2014 Jirsová, Hach, Těšík Histologie II. 120 Kč
2. 10. 2014 Konrádová, Vajner, Uhlík, Lékařská histologie I. 120 Kč
2. 10. 2014 FENEIS Heinz FENEISUV SLOVNIK 500 Kč
2. 10. 2014 VACEK Zdenek EMBRYOLOGIE 350 Kč
2. 10. 2014 BENEŠ Jiří a kolektív Základy lékařské biofyziky 150 Kč
2. 10. 2014 FENEIS Heinz FENEISUV SLOVNIK 500 Kč
2. 10. 2014 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIKY (většina psaná ručně i s obrázky, pár otázek na pc) 150 Kč
2. 10. 2014 BENEŠ, STRÁNECKÝ, VÍTEK ZÁKLADY LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY 50 Kč
2. 10. 2014 ČIHÁK ANATIMIE 1+2, (3.vydání) 2000 Kč
2. 10. 2014 GRIM, DRUGA ZÁKLADY ANATOMIE 1+3+5 450 Kč
2. 10. 2014 DRUGA, GRIM, DUBOVÝ ANATOMIE CENTRÁLNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU 190 Kč
2. 10. 2014 Jirkovská Histologická technika 50 Kč
2. 10. 2014 Beneš a spol. Základy lékařské biofyziky 150 Kč
2. 10. 2014 Sliva, Votava Farmakologie 200 Kč
2. 10. 2014 knížka v němčině Neurologie in Frage und Antwort - hezká německá nížka z Neurologie 200 Kč
2. 10. 2014 RABOCH Psychiatrie - minimum pro praxi 100 Kč
2. 10. 2014 Silbernagl Atlas fyziologie člověka, 6. vydání, super stav- NEPODTRHANÁ 480 Kč
2. 10. 2014 plášť na pitvy a skalpel plášť na pitvy (vel 36-38, čistý) + skalpel 150 Kč
2. 10. 2014 GRIM, DRUGA Základy anatomie 3 200 Kč
2. 10. 2014 Grim, Druga Anatomie krajin těla (základy anatomie 5) 250 Kč
2. 10. 2014 Kontrolní otázky anatomie (Doskočil) 70,- Praktikum z biofyziky (Zitko) 70,- Návody a úkoly k praktikům z genetiky (Kotlas) 70,- Histologie II (Hach, Jirkovská) 120,- Zdravotnická informatika skripta (Špunda) 150,- Genetika od Scientia (Nečásek) 100,- Terminologiae medicae IANUA 300,- Základy lékařské biofyziky skripta (Beneš) 150,- 150 Kč
2. 10. 2014 Murray Harperova biochemie 750 Kč
2. 10. 2014 Čihák Anatomie 1-Třetí vydání 900 Kč
2. 10. 2014 Trojan Stanislav a kolektiv Lékařská fyziologie ( místy podtrhaná ) 400 Kč
2. 10. 2014 Čihák Radomír Anatomie 1, 2, 3 vytisklé, svázané ( 1. vydání ) 1450 Kč
2. 10. 2014 TERMINOLOGIAE MEDICAE IANUA- Vejražka, Svobodová 250 Kč
2. 10. 2014 Čihák Radomír Anatomie 1 a 2 (2. vydání ) 1800 Kč
2. 10. 2014 Čihák Radomír Anatomie 1., 2. díl ( 2.vydání ) 1800 Kč
2. 10. 2014 DRUGA, GRIM, DUBOVÝ Anatomie centrálního nervového systému 250 Kč
2. 10. 2014 L. Carlos Junqueira základy histologie 350 Kč
2. 10. 2014 Vejražka, Svobodová Terminologiae medicae IANUA NOVÁ 350 Kč
2. 10. 2014 J. Beneš Základy lékařské biofyziky 150 Kč
2. 10. 2014 Praktikum z lékařské biofyziky 70 Kč
2. 10. 2014 J. Martínek Histologický atlas (nový, neotevřený) 350 Kč
2. 10. 2014 M. Jirsová a kol. Pracovní sešit k praktickým cvičením z histologie 100 Kč
2. 10. 2014 Hudák, Kachlík a kol. MEMORIX (nepopsaná, dole poničený hřbet) 600 Kč
2. 10. 2014 Petrovický a spol. Systematická, topografická a klinická anatomie V. - Dýchací ústrojí 20 Kč
2. 10. 2014 Thomas W. Sadler Langmanova lékařská emryologie 750 Kč
2. 10. 2014 ADAMS, B, Harold, C.E. Sestra a akutní stavy od A do Z 150 Kč
2. 10. 2014 Brodanová, Marie a kol. Onemocnění žlučníku a žlučových cest 150 Kč
2. 10. 2014 Remedia compendium 300 Kč
2. 10. 2014 Zeman Miroslav a kol. Chirurgická propedeutika 300 Kč
2. 10. 2014 VEJRAZKA,SVOBODOVA IANUA - latina,prvý použivateľ,rok vydania 2011 250 Kč
2. 10. 2014 Lüllmann–Rauch Histologie 700 Kč
2. 10. 2014 Raboch, Zvolenský Psychiatrie ( ofocená) 300 Kč
2. 10. 2014 Druga, Grim, Smetana Anatomie periferního nervového systému, smyslových orgánů a kůže-úplne nová 230 Kč
2. 10. 2014 VEJRAŽKA, SVOBODOVÁ Terminologiae medicae Ianua 250 Kč
2. 10. 2014 JIRKOVSKÁ, ŠRAJEROVÁ, ZAJÍCOVÁ, KOVÁŘOVÁ, ZUSKA Pracovný sešit k praktickým cvičením z histologie- NEVYPLNENÝ 100 Kč
2. 10. 2014 BENEŠ a kolektiv Základy lékařské biofyziky-niekde podtržená 120 Kč
2. 10. 2014 MARTÍNEK, VACEK Histologický atlas-ako nový 360 Kč
2. 10. 2014 harper biochemie 300 Kč
2. 10. 2014 Cihak Anatomie 1 1100 Kč
1. 10. 2014 Hiršová Chemické názvosloví 100 Kč
1. 10. 2014 Streblová Souhrnné texty z chemie I + II 200 Kč
1. 10. 2014 Radomír Čihák Čihák 2 (třetí, upravené a doplněné vydání) 1100 Kč
1. 10. 2014 Frank H. Netter Netterův anatomický atlas člověka 1500 Kč
1. 10. 2014 Junqueira Základy histologie 200 Kč
1. 10. 2014 Grim, Druga Základy anatomie 3 300 Kč
1. 10. 2014 Sadler Thomas Langmanova lékařská embryologie 800 Kč
1. 10. 2014 Weberová English for medical students 100 Kč
1. 10. 2014 Beneš Základy lékařské biofyziky (nová, neotevřená) 190 Kč
1. 10. 2014 K.Murray Harperova biochemie 550 Kč
1. 10. 2014 Mysliveček Základy neurověd 300 Kč
1. 10. 2014 Druga, Grim, Dubový Anatomie centrálního nervového systému 250 Kč
1. 10. 2014 Svobodová, Vejražka IANUA - Terminologie medicae 300 Kč
1. 10. 2014 R. ČÍHÁK Anatomie 2 1000 Kč
1. 10. 2014 IANUA - učebnice do latiny 350 Kč
1. 10. 2014 B. MATOUŠ Základy lékařské chemie a biochemie 700 Kč
1. 10. 2014 THOMPSON Klinická genetika 800 Kč
1. 10. 2014 P. PETROVICKÝ Anatomie 2 500 Kč
1. 10. 2014 P. PETROVICKÝ Anatomie 3 500 Kč
1. 10. 2014 R. Druga, M. Grim Anatomie krajin těla 300 Kč
1. 10. 2014 R. Druga Anatomie CNS 200 Kč
1. 10. 2014 Martínek, Vacek Histologický atlas (jako nový) 350 Kč
1. 10. 2014 SILBERNAGL, LANG Atlas patofyziologie (podtrhaný) 250 Kč
1. 10. 2014 KONRÁDOVÁ Funkční histologie (podtrhaná) 180 Kč
1. 10. 2014 Dalibor Černý Předepisování Léčivých přípravků pro studenty lékařských oborů 120 Kč
1. 10. 2014 Martinek, Jarkovska Lékařská histologie I. 80 Kč
1. 10. 2014 Konrádová Funkční histologie 200 Kč
1. 10. 2014 Páč Libor Slovník anatomických eponym (nová) 130 Kč
1. 10. 2014 Konrádová, Uhlík Funkční histologie (podtrhaná) 150 Kč
1. 10. 2014 KOTLAS Návody k praktickým cvičením z lékařské biologie a genetiky 70 Kč
1. 10. 2014 WEBEROVA English medical reader 70 Kč
1. 10. 2014 OTOVÁ Lékařská biologie a genetika I.díl 100 Kč
1. 10. 2014 Tuček Hygiena a epidemiologie 240 Kč
1. 10. 2014 Vacek Embryologie 160 Kč
1. 10. 2014 Vejražka, Svobodová Terminologiae medicae ianua 300 Kč
1. 10. 2014 Kittnar Lékařská fyziologie KOUPÍM 0 Kč
1. 10. 2014 Navrátil, Rosina Medicínská biofyzika 400 Kč
1. 10. 2014 Vejražka, Svobodová Terminologiae medicae IANUA 300 Kč
1. 10. 2014 Frank H. Netter Netterův anatomický atlas člověka (nepoužívaný) 1600 Kč
1. 10. 2014 Victor P. Eroschenko diFiores Atlas of Histology 750 Kč
1. 10. 2014 Julák Úvod do lékařské bakteriologie (jako nová) 200 Kč
1. 10. 2014 Základy lékařské biofyziky - Beneš, praktikum z biofyziky - Zítko, Přehled středoškolské fyziky - Svoboda 400 Kč
1. 10. 2014 PETROVICKÝ Pavel Anatomie I - pohybové ústrojí 450 Kč
1. 10. 2014 Vacek Histologický Atlas 100 Kč
1. 10. 2014 učebnice na Histologii Lüllmann - Rauch 650 Kč
1. 10. 2014 Plášť Cadenza, velikost XS, odpovidá ale S, super stav, minimalne noseny, po mesici jsem se vyprdla na studium-) Puvodní cena 680 Kc 450 Kč
1. 10. 2014 Bednar Mikrobiologie 450 Kč
1. 10. 2014 IANUA - latina 250 Kč
1. 10. 2014 Matouš Biochemie 500 Kč
1. 10. 2014 Čihák Anatomie 3 1000 Kč
1. 10. 2014 Murray Harperova ilustrovana biochemie- ako NOVA 800 Kč
1. 10. 2014 Nanka Prehled anatomie 550 Kč
1. 10. 2014 Martinek Histologicky atlas 350 Kč
1. 10. 2014 Benes Zaklady lekarske biofyziky 100 Kč
1. 10. 2014 Vejrazka terminologie medicae IANUA 200 Kč
1. 10. 2014 Netteruv vybarvovací atlas 300 Kč
1. 10. 2014 Netter Anatomický atlas 1500 Kč
1. 10. 2014 Beneš, Stránský, Vítek Základy lékařské biofyziky 100 Kč
1. 10. 2014 Rosina, Navrátil Medicínská biofyzika 400 Kč
1. 10. 2014 Beneš, Stránský, Vítek Základy lékařské biofyziky 100 Kč
1. 10. 2014 M. Vejražka, D. Svobodová Terminologiae medicae IANUA 250 Kč
1. 10. 2014 Konrádová, Uhlík, Vajner Funkční histologie 150 Kč
1. 10. 2014 Langmanova lékařská embryologie 750 Kč
1. 10. 2014 Konrádová, Uhlík, Vajner Funkční histologie 150 Kč
1. 10. 2014 Grim, Druga Základy anatomie 3. díl Trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém 300 Kč
1. 10. 2014 Základy lékařské biofyziky, Beneš, Stránský, Vítek 100 Kč
30. 9. 2014 Pavel Petrovický Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi I., II., III. - NOVÉ!!! zatím nepoužívané!!!! 1500 Kč
30. 9. 2014 M. Vejražka, D. Svobodová Terminologiae medicae IANUA - nepopsaná 300 Kč
30. 9. 2014 M. Vejražka, D. Svobodová Terminologiae medicae IANUA 200 Kč
30. 9. 2014 Bednář Lékařská mikrobiologie- podtrhaná, spousta volných listů 200 Kč
30. 9. 2014 Ledvina Biochemie pro studující medicíny I a II 200 Kč
30. 9. 2014 Hořejší, Bartůňková Základy imunologie 100 Kč
30. 9. 2014 Vejražka, Svobodová terminologiae medicae ianua 300 Kč
30. 9. 2014 Martínek,Vacek histologický atlas 250 Kč
30. 9. 2014 Lüllmann–Rauch Renate histologie 750 Kč
30. 9. 2014 Petrovický Centrální nervový systém - A4,okopírované, svázané, podtrhané 150 Kč
30. 9. 2014 Junqueira základy histologie 400 Kč
30. 9. 2014 preparáty speciální histologie - u každého jsou vypsány jeho vrsty a struktury, kt. obsahuje, svázané 100 Kč
30. 9. 2014 Zítko Praktikum z biofyziky 50 Kč
30. 9. 2014 Grim, Druga Základy anatomie 1 150 Kč
30. 9. 2014 Vypracované otázky do histologie a embryologie (štos papírů, v deskách) 200 Kč
30. 9. 2014 Malinovský Anatomická pitva 80 Kč
30. 9. 2014 Testové otázky do histologie 50 Kč
30. 9. 2014 Hach, Jirsová, Těšík Histologie II. 65 Kč
30. 9. 2014 Konrádová,Uhlík,Vajner Lékařská histologie I. 85 Kč
30. 9. 2014 Svobodová,vejražka Terminologiae midicae IANUA 200 Kč
30. 9. 2014 Ganong Přehled lékařské fyziologie- tištěný, nesvázaný, v průhledných deskách 600 Kč
30. 9. 2014 Janqueira Základy histologie 350 Kč
30. 9. 2014 KONRÁDOVÁ Funkční Histologie 150 Kč
30. 9. 2014 JUNQUEIRA Základy Histologie 400 Kč
30. 9. 2014 MARTÍNEK, VACEK Histologický atlas 250 Kč
30. 9. 2014 Junqueira Základy Histologie, podtrhaná 400 Kč
30. 9. 2014 GRIM, Miloš Základy anatomie 1 250 Kč
30. 9. 2014 BENEŠ Základy lékařské biofyziky (podtrhaná) 100 Kč
30. 9. 2014 Lullmann Histologie (jako nová) 750 Kč
30. 9. 2014 Junqueira základy histologie, tisk 250 Kč
30. 9. 2014 GRIM, DRUGA Základy anatomie 5. - Anatomie krajin těla 250 Kč
30. 9. 2014 Lullmann-Rauch Histologie 700 Kč
30. 9. 2014 PETROVICKÝ Pavel Anatomie II - orgány a cévy 450 Kč
30. 9. 2014 PETROVICKÝ Pavel Anatomie I - pohybové ústrojí 450 Kč
30. 9. 2014 Beneš Základy lékařské biofyziky 100 Kč
30. 9. 2014 Petrovický Anatomie I. 450 Kč
30. 9. 2014 Lullman-Rauch Histologie 600 Kč
30. 9. 2014 Petrovický Anatomie I. 450 Kč
30. 9. 2014 Lullman-Rauch Histologie 600 Kč
30. 9. 2014 Murray HARPEROVA ILUSTROVANÁ BIOCHEMIE - NOVÁ 1000 Kč
30. 9. 2014 Trojan Lékařská fyziologie 400 Kč
30. 9. 2014 Latina IANUA 250 Kč
30. 9. 2014 Beneš Biofyzika (skripta) 100 Kč
30. 9. 2014 Vacek Embryologie 250 Kč
30. 9. 2014 Lullmann Histologie 650 Kč
30. 9. 2014 Alberts Základy buněčné biologie 800 Kč
30. 9. 2014 VEJRAŽKA, SVOBODOVÁ Terminologiae medicae IANUA 300 Kč
30. 9. 2014 Alberts Základy buněčné biologie 800 Kč
30. 9. 2014 Terminologie Medicae Ianua - Vejražka, Svobodová Terminologie Medicae Ianua 250 Kč
30. 9. 2014 Rosina Biofyzika pro zdravotnické a biomedicínské obory 250 Kč
30. 9. 2014 Vacek Zdeněk Histologický atlas 280 Kč
30. 9. 2014 Vacek Zdeněk Embryologie - nová 280 Kč
30. 9. 2014 AIMING TO ADVANCE+3CD 250 Kč
30. 9. 2014 Histologická technika 50 Kč
30. 9. 2014 E. Svoboda Přehled středoškolské fyziky - důležitá ke zkoušce z biofyziky 200 Kč
30. 9. 2014 Grim, Druga Základy anatomie 1. díl- jako nová, nepopsaná 250 Kč
30. 9. 2014 Beneš Zaklady lekarske biofyziky 120 Kč
30. 9. 2014 Čihák Radomír Anatomie 1 - Třetí vydání (jako nová) 1200 Kč
30. 9. 2014 Lincová Základní a aplikovaná farmakologie 1100 Kč
30. 9. 2014 Bohuslav Matouš et al. Základy lékařské chemie a biochemie 500 Kč
30. 9. 2014 Ward, Linden Základy fyziologie 300 Kč
30. 9. 2014 Miloš LANGMEIER a kolektiv Základy lékařské fyziologie (ako nová) 300 Kč
30. 9. 2014 Zitko Praktikum z lékařské biofyziky 50 Kč
30. 9. 2014 Feneisův obrazový slovník anatomie - NOVÝ 450 Kč
30. 9. 2014 Vejražka, Svobodová Terminologiae medicae IANUA 250 Kč
30. 9. 2014 Konrádová, Uhlík, Vajner Funkční Histologie 100 Kč
30. 9. 2014 PETROVICKÝ, anatomie III. 150 Kč
29. 9. 2014 Vacek Embryologie 400 Kč
29. 9. 2014 Sadler Langmanova lékařská embryologie 800 Kč
29. 9. 2014 Kohoutová Lékařská biologie a genetika II (nová) 200 Kč
29. 9. 2014 Kohoutová Lékařská biologie a genetika II (nová) 200 Kč
29. 9. 2014 Konrádová Funkční histologie 100 Kč
29. 9. 2014 Zitko Praktikum z lékařské biofyziky 70 Kč
29. 9. 2014 Junqueira Základy histologie 500 Kč
29. 9. 2014 Petr Hach, Zuzana Jirsová Histologie II., nepopsaná 100 Kč
29. 9. 2014 Rosina Medicínská biofyzika - podtrhaná 200 Kč
29. 9. 2014 Nečas Obecná patol. fyziologie - několik str. podtrhaných 200 Kč
29. 9. 2014 L. Carlos Junqueira Základy histologie- tisk, svázaná 400 Kč
29. 9. 2014 Kotlas Genetika-navody a ukoly k prakt.cvicenim 70 Kč
29. 9. 2014 Sosna Zaklady ortopedie 200 Kč
29. 9. 2014 Junqueira Základy histologie 350 Kč
29. 9. 2014 Petrovický Řezy mozkem 100 Kč
29. 9. 2014 Petrovický Anatomie 2 450 Kč
29. 9. 2014 Mysliveček Základy neurověd 300 Kč
29. 9. 2014 Trojan Kontrolní otázky z fyziologie 100 Kč
29. 9. 2014 Martin Vejražka, Dana Svobodová Terminologiea medicae Ieiuna, jako nová, zřídka něco pozanmenané tužkou 300 Kč
29. 9. 2014 Thomas W. Sadler Langmanova lékařská embryologie (nová) 750 Kč
29. 9. 2014 MATOUŠ Bohuslav et al. Základy lékařské chemie a biochemie (skvělý stav) 600 Kč
29. 9. 2014 VEJRAŽKA Martin, SVOBODOVÁ Dana Terminologiae medicae IANUA 250 Kč
29. 9. 2014 Carneiro, Junqueira, Kelley Základy histologie 350 Kč
29. 9. 2014 Čihák, Radomír Anatomie 1 (barevně oskenovaná, knižní vazba) 500 Kč
29. 9. 2014 LEDVINA, Miroslav Biochemie pro studující medicíny I. + II. (podtrhané) 200 Kč
29. 9. 2014 Trojan Lékařská fyziologie 400 Kč
29. 9. 2014 Petrovický, Pavel Systematická,topografická a klinická anatomie- II. Pohybový aparát končetín 50 Kč
29. 9. 2014 Vypracované otázky na histologii a embryologii(svázané) 200 Kč
29. 9. 2014 Doskočil,Milan Kontrolní otázky Anatomie 50 Kč
29. 9. 2014 Junqueira Základy histologie (téměř nová) 500 Kč
29. 9. 2014 Petrovický, Pavel Systematická,topografická a klinická anatomie- V.Dýchací ústrojí 60 Kč
29. 9. 2014 Petrovický,Pavel Systematická,topografická a klinická anatomie- VI.Močopohlavní ústrojí 60 Kč
29. 9. 2014 Petrovický, Pavel Systematická,topografická a klinická anatomie- III.Pohybový aparát hlavy a trupu 60 Kč
29. 9. 2014 Špunda,Miloslav Zdravotnická informatika (jako nová, jen místy podtržená) 120 Kč
29. 9. 2014 Brabec, Petrovický Řezy mozkem 110 Kč
29. 9. 2014 Weber, Gemeš, Dolenská, Kuželová English for medical students 90 Kč
29. 9. 2014 Kotlas a kol Návody a úkoly k praktickým cvičením z lékařské biologie a genetiky 40 Kč
29. 9. 2014 Kapras, Kohoutová, Otová Kapitoly z lékařské biologie a genetiky I. 50 Kč
29. 9. 2014 Otová, Mihalová, Vymlátil I. Základy biologie a genetiky, II. Vývoj a růst člověka 100 Kč
29. 9. 2014 Žák, Petrášek Základy vnitřního lékařství 400 Kč
29. 9. 2014 Murray Harperova Biochemie 600 Kč
29. 9. 2014 Petrovický Pavel Řezy mozkem 100 Kč
29. 9. 2014 Grim, Miloš;Druga, Radoslav Anatomie 1- Pohybové ústrojí 250 Kč
29. 9. 2014 Grim, Miloš;Druga, Radoslav Anatomie 3 - Trávici, Dýchací, endokrinní a močopohlavní ústrojí 250 Kč
29. 9. 2014 Kotlas Návody a úkoly k praktickým cvičením z lékařské biologie a genetiky 100 Kč
29. 9. 2014 Zitko Praktikum z lékařské biofyziky 50 Kč
29. 9. 2014 Martin Vejražka, Dana Svobodová Terminologiae medicae IANUA 300 Kč
29. 9. 2014 Vejražka, Svobodová Terminologiae medicae IANUA 250 Kč
29. 9. 2014 Vejražka Terminologiae medicae IANUA 200 Kč
29. 9. 2014 Dušek, Špunda a kol. Zdravotnická informatika 100 Kč
29. 9. 2014 Viliam Dobiáš Urgentní zdravotní péče 150 Kč
29. 9. 2014 Zitko a kol. Praktikum z lékařské biofyziky 50 Kč
29. 9. 2014 Beneš a kol. Základy lékařské biofyziky 150 Kč
29. 9. 2014 Vejražka Terminologiae medicae IANUA 250 Kč
29. 9. 2014 Vacek Embryologie 250 Kč
29. 9. 2014 Konrádová Funkční histologie 100 Kč
29. 9. 2014 prodám vypracované vytisknuté otázky do 4. ročníku všeob. lék. (oční, pracovní lékařství, stomatologie, psychologie, soudní lékařství, kožní, etika, farmačka, radiologie, traumatologie, orl, imunologie) 200 Kč
29. 9. 2014 Beneš Zaklady lekarske biofyziky 150 Kč
29. 9. 2014 Otová, Mihalová, Vymlátil Základy biologie a genetiky, Vývoj a růst člověka 150 Kč
29. 9. 2014 Otová a kolektiv Lékařská biologie a genetika, díl první 100 Kč
29. 9. 2014 Kapras, Kohoutové, Otová Kapitoly z lékařské biologie a genetiky I. 50 Kč
29. 9. 2014 Šedý Jiří (et al.) Kompendium stomatologie I 1500 Kč
29. 9. 2014 KOTLAS Jaroslav a kolektiv Návody a úkoly k praktickým cvičením z lékařské biologie a genetiky 50 Kč
29. 9. 2014 Čihák Radomír Anatomie 3 1000 Kč
29. 9. 2014 Beneš Základy lékářské biofyziky 150 Kč
29. 9. 2014 Navrátil, Rosina Medicínská biofyzika 400 Kč
29. 9. 2014 Zitko a kolektiv Praktikum z lékařské biofyziky 100 Kč
29. 9. 2014 Kotlas a kolektiv Návody a úkoly k pc z lékařské biologie a genetiky 100 Kč
29. 9. 2014 Martínek, Vacek Histologický atlas 300 Kč
29. 9. 2014 Dorian J. Pritchard, Bruce R. Korf Základy lékařské genetiky 300 Kč
29. 9. 2014 Ward, Linden Základy fyziologie 300 Kč
29. 9. 2014 Petrovicky Anatomie 1 400 Kč
29. 9. 2014 Mysliveček Zaklady neuroved 300 Kč
29. 9. 2014 Svoboda Přehled středoškolské fyziky 300 Kč
29. 9. 2014 Konrádová Václava, Uhlík Jiří, Vajner Luděk Funkční histologie 100 Kč
29. 9. 2014 Martínek Jindřich, Vacek Zdeněk Histologický atlas (nový) 300 Kč
29. 9. 2014 Hanuš, Tomáš Urologie 150 Kč
29. 9. 2014 Ledvina, Miroslav Biochemie pro studující medicíny I, II 300 Kč
29. 9. 2014 Nečas Emanuel a kolektiv podtrhaná! Patologická fyziologie orgánovýh systémů část I a II 400 Kč
29. 9. 2014 Netter Netteruv anatomický atlas cloveka 1600 Kč
29. 9. 2014 Junqueira Základy histologie 500 Kč
28. 9. 2014 Muntau et al. Pediatrie 700 Kč
28. 9. 2014 Muntau et al. Pediatrie 700 Kč
28. 9. 2014 Kittnar Lékařská fyziologie 750 Kč
28. 9. 2014 Matouš Základy lékařské chemie a biochemie 500 Kč
28. 9. 2014 Benes zaklady lekarske biofyziky 150 Kč
28. 9. 2014 R.Lullmann-Rauch HISTOLOGIE 750 Kč
28. 9. 2014 modelové otázky.biologie, fyzika, chemie, 2. lf 300 Kč
28. 9. 2014 Vejražka, Svobodová Terminologiae medicae IANUA 250 Kč
28. 9. 2014 V.Konrádová Funkční histologie 150 Kč
28. 9. 2014 Grim Zaklady anatomii 3 200 Kč
28. 9. 2014 Petrovický Petrovický - Anatomie 3 400 Kč